Ulrich Jahn

u lrich Jahn se narodil 15.dubna 1861 v Züllchow u Štětína jako jedno z desíti dětí spisovatele Gustava Jahna.

v letech 1879-1884 po ukončení studia na štětínském gymnázium studoval teologii a němčinu v Lipsku, Berlíně a Vratislavi. Jeho vratislavská disertace u profesora Weinholda pojednává o „německých obětních zvycích při orbě a chovu dobytka“. V roce 1885 složil státní zkoušky a při svém pedagogické činnosti ve Štětíně projevuje velký zájem o sběr lidových tradic a obyčejů, jehož výsledkem je sbírka lidových pověstí z Pomořan a Rujány, kterou vydává v roce 1886.

v roce 1888 odchází jako pedagog na gymnázium do Berlína a zde zahájil svoji práci na sbírce předmětů lidového umění, která se pak stala základem pro budoucí muzeum německých lidových tradic, jehož byl spoluzakladatelem. V Berlíně zakládá také první spolek pro lidové umění, který vydává vlastní časopis, jehož je Jahn pilným přispěvovatelem. V roce 1891 vydává první svazek lidových pohádek z Pomořan a Rujány.

v roce 1892 zakládá muzeum lidového umění v Hamburgu a je požádán, aby pro Světovou výstavu v Chicagu v roce 1893 postavil německou vesnici. Z tohoto důvodu se vydá na cestu po německých zemích a sbírá tu předměty lidového umění.

u lrich Jahn umírá po krátké nemoci a zástavě srdce v Berlíně 20.března 1900.

d ílo:

v OLKSSAGEN AUS POMMERN UND RÜGEN, 1889

s CHWÄKE UND SCHNURREN AUS BAUERN MUND, 1890

v OLKSMÄRCHEN AUS POMMERN UND RÜGEN, 1891

Oddělovač

Seznam pohádek tohoto autora:

Hadelum-pum-pum
Honza a Černá princezna
Jak měl pasáček královské štěstí
Jak Rozum pokoušel Štěstí
Jak se Janek Šavlička vydal do Říma
Jak si Jáchym vysloužil princeznu
Jak Starý Fric prohrál sázku
Jak šel Smrťák za kmotra
Kdo jsi bez viny
Lodník a tři anglické princezny
Lovec a syn trpasličího krále
Medděd a kouzelné housle
O černém žabáku a ohnivé kolébce
O havraním skřehotání a věrném milování
O Janku Senzačním
O jednom s vlčími způsoby
O jednom, co byl mladý k ženitbě
O jednom, co zbohatl na starém sedle
O královském orání a kupeckém namlouvání
O princezně zakleté v Moři Nepokojů
O vlčím mámení
Pohádka z Prolhané Lhoty
Pole, políčka za mandel sýra
Princezna a ropušák
Princezna na stromě
Smrťákův kouzelný klíč
Starý Fric a selský synek
Zlaté předení a čarodějné mámeníPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons