Dvanáctero líných pacholků

Bratři Grimmové

b ylo v jedné vsi dvanáct pacholků a ti byli tak líní, že celý den na práci ani nesáhli, a když se k večeru po celodenní námaze znaveně položili do trávy, neměli k mudrování nic lepšího, než si jeden po druhém stýskat na svůj neveselý úděl.

p rvní pacholek začal: „Copak vaše starosti na moji hlavu! Sám nevím, kde je těch mých konec. Péče o moji osobu, to je moje hlavní práce; víte, kolik toho musím za celý den sníst a vypít? Svět to neviděl, jak jsem šťastný, když konečně dojím a mohu si tu chvíli, než dostanu zase hlad, odpočinout. Ranní vstávání to není nic pro mne, kolem poledne jsem už tak utahaný, abych si hledal klidné místečko k odpočinku. Volá-li na mne pán, tak raději dělám, že neslyším, a když zavolá podruhé, ještě chvíli počkám, než se zvednu a jdu, ale to vám říkám, hezky rozvážně a pomalu, neboť všelikerý spěch toliko hovada hoden jest! Nu, jen takto a ne jinak se ten život dá unést.“

t u se měl k řeči druhý pacholek: „Mám na starost koně, ale ta práce mě tak vyčerpává, že často ani nemám sílu dát mu něco k žrádlu, tak mu nechávám na hubě udidlo a pánovi řeknu, že už všechno sežral. Pak si lehnu do prázdného žlabu a tak čtyři hodinky si pospím. S hřebelcováním taky moc tyátru nedělám. Když je to nutné, vystrčím při spaní ze žlabu nohu a přejedu s ní koni párkrát po těle a je hotovo. Ale řeknu vám, ta moje služba je opravdu přetěžká.“

t řetí pacholek si povzdechnul: „Inu, jen hlupák by se soužil prací, protože z ní nikdy nic dobrého nevzejde. To já si raději lehnu na sluníčko a spím. Občas zaprší, ale proč kvůli tomu vstávat, že? Nechám to ve jménu Páně pršet. Nedávno se vám ale spustil pěkný lijavec, byl tak silný, že mi rval vlasy z hlavy. Vidíte tady tu lysinku na temeni? Tu mám od toho deště. Inu, zalepil jsem si to a je dobře, takových škod ještě v životě utržím.“

i pokračoval ten čtvrtý: „Inu, když chtějí nějakou práci po mně, tak musím nejprve tak hodinku střádat síly. Pak se ještě vyptám, zda by se nenašel někdo, kdo by mi pomohl. A když se do toho pak společně pustíme, hledím, aby tu největší práci udělal ten druhý a já se jen díval, i tak je to pro mne velikánská dřina.“

p řišla řada na pátého pacholka: „Kdo by to byl řekl! Jen si poslechněte, co se stalo mě! Měl jsem ze stáje vykydat hnůj a naložit ho na vůz a úplně sám! Začal jsem zlehka, nabíral jsem na vidle jen tolik, aby mi to neutrhnulo ruce, zvedl jsem je jen zpola a předtím, než jsem to hodil nahoru na vůz, jsem čtvrthodiny odpočíval. Myslím, že je to právě tak akorát, za celý den naložím celou jednu fůru. Kdo by měl chuť upracovat se k smrti, že?“

a le ten šestý si odplivnul: „Styďte se, chlapi! To já se žádné práce neleknu; já si vedle ní klidně na celé tři týdny lehnu! Ano, tak jak jsem i s botami. Ani tkaničky si nezavazuji, vůbec nezaškodí, když mi padají boty z nohy samy. Když jdu nahoru po schodech, to táhnu jednu nohu pomalu za druhou, a když jsem na prvním schodě, potom ty zbývající pečlivě přepočítám, abych věděl, kde budu muset opět odpočívat.“

t en sedmý si postesknul: „To u nás to chodí jinak, můj pán na moji práci přísně dohlíží, i když není celé dny doma. Já na to ale nehřeším, vždycky se k práci hrnu tak pomalu, co mi síly stačí. Když mám někam zajít, musejí mne postrkovat čtyři statní chlapi. Jednou jsem přikvačil k pryčně, kde už jiných šest leželo a spalo. Co mi zbylo jiného? Měl jsem se snad smýkat někam jinam? Lehl jsem si k nim a spal také. A nebyl jsem prý k probuzení, a tak, když se mne chtěli zbavit, museli si mne odnést.“

o smý pacholek se měl k holedbání: „To já jsem onačejšího ražení! Já když narazím na cestě na kámen, nechovám se jako nějaký hlupec, nezvednu nohu, abych ho překročil, já si vedle něj lehnu. A když je tam louže nebo bláto či jiná nečistota, nic na tom, zůstanu tam ležet tak dlouho, dokud mne sluníčko zase nevysuší; nanejvýš se pomalu obracím, aby na mne mohlo svítit ze všech stran.“

t en devátý souhlasil: „Ba, ba. Přede mnou dneska ležel kus chleba, ale kde bych vzal sílu po něm hmátnout, to bych raději umřel hlady. Vedle stál džbánek, ale ten byl tak velký a těžký, že zvedat ho to by byla marnost nad marnost, a tak jsem raději snesl tu žízeň. A obracet se na sluníčku? To není nic pro mne, to já ležívám raději celý den bez hnutí jako kláda.“

d esátý pacholek měl k dobru také žalování: „Mně moje rozvážnost přivodila škodu, mám zlomenou nohu a oteklé lýtko. Ležel jsem na silnici a tu přijel vůz a přejel mne. Mohl jsem sice uhnout, ale neslyšel jsem vůz přijíždět, protože mi kolem uší pištěli komáři, lezli mi do nosu a ústy zase ven. Kdo by kde vzal sílu, aby tu holotu odháněl?“

t en jedenáctý bouchl do stolu: „To já jsem včera službu vypověděl! A basta! Už jsem neměl žádnou chuť přinášet a zase odnášet svému pánu těžké knihy, celý den to nebralo konce. Ale popravdě musím říci, že se pán se mnou rozloučil rád a ani mne nezdržoval, nechal jsem totiž jeho kabát ležet v prachu a oni mu ho sežrali moli.“

k posledku přišel ke slovu dvanáctý pacholek: „To já jsem jel dnes s vozem slámy přes pole. Udělal jsem si v té slámě pohodlíčko a usnul. Opratě mi vyklouzly z rukou, a když jsem se probudil, byl kůň pryč i s postrojem, chomoutem, uzdou i udidlem. To šel někdo okolo a ukradl ho. Ke všemu vůz zapadl do nějaké díry. Nechal jsem ho tam stát a opět se zavrtal do slámy. K večeru pán přiběhnul a vůz vytáhnul. Nu, kdyby nepřišel, to bych nebyl tu s vámi, ležel bych si dál spokojeně v té slámě.“ [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die zwölf faulen Knechte“ (KHM 151) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů Kinder-und Hausmärchen (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny přeložila, pro vaši potěchu po svém převyprávěla a poznámkami opatřila Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arcimág a jeho sluha - Joseph Haltrich
Báchorka o fazoli - Johann Wilhelm Wolf
Bleška a veška - Bratři Grimmové
Brémští muzikanti - Bratři Grimmové
Bukač a dudek - Bratři Grimmové
Buvolí kráva a rybka - Joseph Haltrich
Chytrá Běta - Bratři Grimmové
Ďáblova babička - Bratři Grimmové
Dědeček a vnuk - Bratři Grimmové
Dietmarova lžipohádka - Bratři Grimmové
Divodějný strom - Anonym
Doktor Vševěd - Bratři Grimmové
Duch v láhvi - Bratři Grimmové
Dva řezníci v pekle - Joseph Haltrich
Fridrich a Katynka - Bratři Grimmové
Hádanka - Bratři Grimmové
Hadí královna - Otto Sutermeister
Hadrnička - Bratři Grimmové
Hambálek - Bratři Grimmové
Holota - Bratři Grimmové
Honza a Jacek - Joseph Haltrich
Honza a loupežníci - Otto Sutermeister
Honza Lenivec - Joseph Jacobs
Honza se žení - Bratři Grimmové
Honza Vejtaha - Otto Sutermeister
Hora Zemúň - Bratři Grimmové
Hrnečku, vař! - Bratři Grimmové
Jak chodil lišák se džbánem, až se ucho utrhlo - Anonym
Jak ďábla okradli o duši - Bratři Grimmové
Jak dělal lišák chůvu - Anonym
Jak dva lhali, až se prášilo - Joseph Haltrich
Jak dvanáct bratrů hledalo nevěsty - Joseph Haltrich
Jak dvě sestry sloužily u čarodějnice - Joseph Haltrich
Jak Honza ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak Honza špásoval - Joseph Haltrich
Jak jedna dostala dárky - Joseph Haltrich
Jak jedni kvůli svatbě utekli - Anonym
Jak jednomu hloupost zlatě vykvetla - Joseph Haltrich
Jak jednomu přišla krása draho - Joseph Haltrich
Jak jednomu uletělo štěstí - Otto Sutermeister
Jak ježek uhonil zajíce k smrti - Bratři Grimmové
Jak kohoutek a slepička sbírali drobečky - Bratři Grimmové
Jak krejčík vylekal obra - Bratři Grimmové
Jak lišák a vlk skákali skrze oheň - Joseph Haltrich
Jak lišák léčil havránčatům svrab - Joseph Haltrich
Jak lišák obral sedláka o ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák přelstil kohouta - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka jíti do loupežnického domu - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka přes studnu skákati - Joseph Haltrich
Jak lišák přišel o kožich - Joseph Haltrich
Jak lišák sbíral borůvky - Anonym
Jak lišák učil vlka chytat ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák učinil zajíce svým nevolníkem - Joseph Haltrich
Jak lišák vedl válku s medvědem - Anonym
Jak lišák vedl vlka do ovčína - Joseph Haltrich
Jak lišák vlkovi ku dvěma sviním pomohl - Joseph Haltrich
Jak lišák vyrobil vlkovi nový ocas - Joseph Haltrich
Jak lišáka přelstily husy - Joseph Haltrich
Jak medvěd a lišák klučili les - Anonym
Jak medvěd, vlk a lišák bojovali - Joseph Haltrich
Jak měl trakař pravdu - Anonym
Jak padla kosa na kámen - Anonym
Jak pes pozval vlka na svatbu - Anonym
Jak přadlenky mlčely - Joseph Haltrich
Jak satanáš pískal na flétnu - Johann Wilhelm Wolf
Jak se dva vsadili - Joseph Haltrich
Jak se dva vychloubali až do nebe - Joseph Haltrich
Jak se Janek Šavlička vydal do Říma - Ulrich Jahn
Jak se jeden učil latinsky - Joseph Haltrich
Jak se jeden vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se jeden vyučil na gaunera - Bratři Grimmové
Jak se jeden ženil s ropuchou - Johannes Jegerlehner
Jak se jednomu lepila smůla na paty - Bratři Grimmové
Jak se kohout ženil - Johann Wilhelm Wolf
Jak se lišák osvobodil - Joseph Haltrich
Jak se lišák vlkovi svezl po hřbetě - Anonym
Jak se lišákovi vysmíval zajíc - Joseph Haltrich
Jak se lišky dělily - Joseph Haltrich
Jak se měl mordýř ku ženitbě - Bratři Grimmové
Jak se nestal střízlík králem - Bratři Grimmové
Jak se Paleček vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se slepička dusila - Bratři Grimmové
Jak se sousedův kohout a sousedčina slepice předháněli - Joseph Haltrich
Jak se stal Popelák králem - Joseph Haltrich
Jak se zajíc poměl s liškou - Anonym
Jak sedláček přechytračil čerta - Bratři Grimmové
Jak sedlák nepřišel o koně - Anonym
Jak si Honza opatřil nevěstu - Franz Georg Brustgi
Jak si kočka dala šít - Anonym
Jak si pasáček vepřů přál - Otto Sutermeister
Jak si vedl krejčík v nebi - Bratři Grimmové
Jak skřítkové křtiny slavili - Bratři Grimmové
Jak skřítkové šili boty - Bratři Grimmové
Jak slepička umřela - Joseph Haltrich
Jak slepičku pohřbili - Joseph Haltrich
Jak smrtisko posílalo posly - Bratři Grimmové
Jak sobě vybrati nevěstu - Bratři Grimmové
Jak Starý Fric prohrál sázku - Ulrich Jahn
Jak starý Sultán vedl vojnu - Bratři Grimmové
Jak šel jeden do nebe - Franz Georg Brustgi
Jak šel sedlák pro vavřín - Bratři Grimmové
Jak šel Smrťák za kmotra - Ulrich Jahn
Jak šla kachnička na vandr - Joseph Haltrich
Jak šly děti na jahody - Ludwig Bechstein
Jak v jednom zámku strašilo - Franz Georg Brustgi
Jak vlci slavili svatého Jána - Joseph Haltrich
Jak vlk přišel k úhoně - Anonym
Janek Karbaník - Bratři Grimmové
Jasné slunce zlé skutky vyjevuje - Bratři Grimmové
Jehňátko a rybička - Bratři Grimmové
Karkulínkové - Anonym
Kdo hledá, najde - Joseph Haltrich
Kmotr - Bratři Grimmové
Kmotra Liška se opět vdává - Bratři Grimmové
Kocour Micpuf - Joseph Haltrich
Kouzelné hadřisko - Bratři Grimmové
Kouzelné trpasličí čepičky - Ludwig Bechstein
Kouzelný oblázek - Otto Sutermeister
Král a sedm zakletých princezen - Jitka Vlk Martináková
Král zlodějů - Bratři Grimmové
Krásná Katynka a Hromburác - Bratři Grimmové
Krvavá komnata aneb vykutálená čečetka - Bratři Grimmové
Lidožroutka lidožravá - Anonym
Líná přadlenka - Bratři Grimmové
Líný Honza a Tlustá Terka - Bratři Grimmové
Lišák a husy - Bratři Grimmové
Lišák a ježek - Joseph Haltrich
Lišák a kmotřička - Bratři Grimmové
Lišák a kočka - Bratři Grimmové
Lišák a kůň - Bratři Grimmové
Lišák a medvěd - Joseph Haltrich
Lišák a šnek - Joseph Haltrich
Lišák a vlk na svatbě - Joseph Haltrich
Lišák a vlk u obecní studny - Joseph Haltrich
Lívanec nejlívancovitější - Anonym
Loupežnická nevěsta - Ludwig Bechstein
Mazaný učitel a čertiska - Joseph Haltrich
Medvěd,vlk, lišák a zajíc na jarmarku - Joseph Haltrich
Miláček Štěstěny - Anonym
Muzikant ve vlčí jámě - Joseph Haltrich
Mužík s kouzelným zrcadlem - Anonym
Na dvorku - Bratři Grimmové
Na nebeském mlatě - Bratři Grimmové
Ne chudoba, ale bohatství činí z člověka mudrce - Joseph Haltrich
Nehodný syn - Bratři Grimmové
Nejlepší jídlo na světě - Johann Wilhelm Wolf
Nemytý a nečesaný - Otto Sutermeister
O chlapečkovi, co stále ujídal - Joseph Haltrich
O chytrém Honzovi - Bratři Grimmové
O chytrém krejčíkovi - Bratři Grimmové
O chytrém pacholkovi - Bratři Grimmové
O Červené Karkulce - Bratři Grimmové
O desíti kůzlátkách a medvědovi - Joseph Haltrich
O děsuplné paní Gertrůdě - Bratři Grimmové
O dvou zakletých pastýřích - Otto Sutermeister
O hrušce, která nechtěla spadnout - Bratři Grimmové
O jednom, co nosil kříž - Joseph Haltrich
O jednom, co se stal přes noc farářem - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co starostí neměl - Franz Georg Brustgi
O jednom, co zbohatl na starém sedle - Ulrich Jahn
O kouzelné strace - Joseph Haltrich
O kouzelném flakonku - Franz Georg Brustgi
O křišťálové studánce - Otto Sutermeister
O krvelačném jelitu - Bratři Grimmové
O líné Kateřině - Joseph Haltrich
O lišce a chytré sýkorce - Joseph Haltrich
O milosrdné ruce - Bratři Grimmové
O myšce, ptáčkovi a klobásce - Bratři Grimmové
O nejhloupějším muži na světě - Joseph Haltrich
O nenažraném obrovi - Otto Sutermeister
O obřích hruškách - Otto Sutermeister
O perníkové chaloupce - Jitka Vlk Martináková
O přátelství kočky a myši - Bratři Grimmové
O prohnané Grétličce - Bratři Grimmové
O psím naříkání - Ludwig Bechstein
O řepě - Bratři Grimmové
O slavičí proradnosti - Bratři Grimmové
O slepém, chromém a nahém - Joseph Haltrich
O smutném konci pantáty Košinky - Bratři Grimmové
O třech bílých labutích - Johannes Jegerlehner
O třech bratrech a zlovolném obřisku - Joseph Haltrich
O třech hluchých pastýřích - Joseph Haltrich
O třech ranhojičích - Bratři Grimmové
O třikrát líném Honzovi - Otto Sutermeister
O trpaslici Troubelíně - Johannes Jegerlehner
O vandrování kdovíkudy kdovíkam - Bratři Grimmové
O velkém přátelství psa a vrabčáka - Bratři Grimmové
O vlkovi, který uvěřil vlastním uším - Johann Wilhelm Wolf
O zachráněném háděti - Johann Wilhelm Wolf
O zakleté panně - Otto Sutermeister
O zakleté panně s klíči - Otto Sutermeister
O zlatém telátku - Joseph Haltrich
O ztracené odvaze - Jitka Vlk Martináková
O ztracených dětech - Otto Sutermeister
O zvířecí věrnosti a lidské proradnosti - Bratři Grimmové
Obr Paleček - Bratři Grimmové
Odkud dneska fouká? - Anonym
Oklamaný ďábel - Anonym
Opustíš-li mne, zahyneš - Bratři Grimmové
Palečkovo vandrování světem - Bratři Grimmové
Paní Zima - Bratři Grimmové
Pasáček - Bratři Grimmové
Pečené ryby - Anonym
Podivné hry - Bratři Grimmové
Podivuhodný muzikant - Bratři Grimmové
Podvržené dítě - Bratři Grimmové
Pohádka krajánka ze Lhoty - Bratři Grimmové
Pohádka o hadovi - Bratři Grimmové
Pohádka o pěti bratrech - Joseph Haltrich
Pohádka o pěti prstech na nohách - Joseph Haltrich
Pohádka o rudém kohoutku - Joseph Haltrich
Pohádka z Prolhané Lhoty - Ulrich Jahn
Pole, políčka za mandel sýra - Ulrich Jahn
Potrestaný platýz - Bratři Grimmové
Povedený učenec - Joseph Haltrich
Pozemský ráj - Anonym
Rozumbradové - Bratři Grimmové
Sedláček - Bratři Grimmové
Sedlák, medvěd a lišák - Joseph Haltrich
Sedmkrát zabitý - Joseph Haltrich
Smrťákův zámek - Johann Wilhelm Wolf
Sova - Bratři Grimmové
Spěchej pomalu! - Bratři Grimmové
Stará žebračka - Bratři Grimmové
Starý Fric a selský synek - Ulrich Jahn
Stéblo trávy, uhlíčko a fazole - Bratři Grimmové
Střízlík a medvěd - Bratři Grimmové
Svatba kmotry Lišky - Bratři Grimmové
Švábská sedmička - Bratři Grimmové
To nejméně uvěřitelné - Johann Wilhelm Wolf
Tři bratři - Bratři Grimmové
Tři císařské otázky - Franz Georg Brustgi
Tři dítka Štěstěny - Bratři Grimmové
Tři lenoši - Bratři Grimmové
Tři sestry a lidožroutské obřisko - Joseph Haltrich
Tři tovaryši - Bratři Grimmové
Trpasličí dárky - Bratři Grimmové
V dobrém a ve zlém - Bratři Grimmové
Věčně spokojené dítě - Johann Wilhelm Wolf
Vlk a člověk - Bratři Grimmové
Vlk a člověk podruhé - Joseph Haltrich
Vlk a deset kůzlátek - Joseph Haltrich
Vlk a dva kozlové - Joseph Haltrich
Vlk a dva sedláci - Joseph Haltrich
Vlk a klisna - Joseph Haltrich
Vlk a lišák - Bratři Grimmové
Vlk a lišák u kožešníka v mořidle - Joseph Haltrich
Vlk a sedm kůzlátek - Bratři Grimmové
Vlk a stará koza - Joseph Haltrich
Vlk a svině s dvanácti selátky - Joseph Haltrich
Vlk kajícníkem - Joseph Haltrich
Vlk králem a lišák ministrem - Joseph Haltrich
Vodní víla - Bratři Grimmové
Vychrtlá Líza - Bratři Grimmové
Zaječí nevěsta - Bratři Grimmové
Zakletý dům - Otto Sutermeister
Zlatý klíč - Bratři Grimmové
Zrnko prosa - Joseph Haltrich
Žár i chlad z jedněch úst - Anonym
Železný Honza - Joseph Haltrich
Žid v trnisku - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons