Chytrá selská dcerka

Bratři Grimmové

b yl jednou jeden chudý sedláček, který neměl ani píď země, a jediné, co mu na tomto světě říkalo pane, byla chalupa na spadnutí a dcerka, která jednou pravila: „Tatíčku, jděte ke králi a poproste ho o kousek kopaniny.“ Králi na nějakém tom kamenitém políčku nesešlo, tak jejich prosbu vyslyšel a daroval jim kousek úhoru. Sedláček se zaradoval, políčko zoral a povláčel, aby mohl zasít něco obilí a také jeden artěl zeleniny. Když byli s tím lopotěním na políčku skoro hotovi, tu vám našli pod jednou hroudou hmoždíř a ten vám byl z ryzího zlata! „Poslyš, dcerko,“ řekl otec: „když k nám byl náš král tak milostivý a věnoval nám tohle políčko, není zbytí, ten hmoždíř mu musíme dát.“ Ale dcerka s tím nesouhlasila a řekla: „Ale tatíčku, máme hmoždíř, ale nemáme paličku! Musíme napřed najít tu paličku a do té doby o tom nálezu mlčet!“ Ale otec ji neposlechnul, vzal hmoždíř a nesl ho panu králi; řekl mu, že ho vydal darovaný úhor a on mu ho přinesl jako poděkování. Král vzal hmoždíř a ptal se, zda nenašel ještě něco jiného. „Ne.“ odpověděl po pravdě sedláček. Ale král měl za to, že k hmoždíři patří přece ještě palička, ale k té se sedlák neznal, dokonce tvrdil, že ji nenašel, a tak ho rozezlený král nechal vsadit do vězení, aby mu osvěžil jeho špatnou paměť a přivedl ho k rozumu.

s edláček seděl ve vězení a celé dny tam naříkal a lamentoval: „Ach, kdybych byl svoji dcerku poslechnul! Ach, kdybych byl svoji dcerku poslechnul!“ Tohle stýskání ovšem slyšeli sluhové, kteří mu každý den nosili chleba a vodu, lepšího zaopatření se ve vězení málokomu dostane, a šli ke králi a vše mu vypověděli. Pravili, že ten nový vězeň celé dny nic nejí a nepije a jen naříká a vzdychá a pláče a hořekuje, kámen by se nad ním ustrnul. Tak král sluhům přikázal, aby sedláčka přivedli; a pak se ho zeptal, proč celé dny lamentuje a naříká: Ach, kdybych byl svoji dcerku poslechnul! „Copak ti tvoje dcera řekla?“ „Radila mi, pane králi, abych vám ten hmoždíř nenosil, dokud nenajdu i paličku. A měla pravdu, dcerka moje zlatá!“ „Nu, máš chytrou dceru, rád bych ji viděl.“

t ak se musela selská dcerka dostavit před krále a on se jí ptal, zda je opravdu tak chytrá a řekl jí, že jí dá hádanku, a když ji uhodne, pak si ji vezme za ženu. S tím souhlasila a přikývla, že bude tedy hádat. Tu král řekl: „Přijeď na zámek, ale nesmíš být ani nahá ani oblečená, přijít nesmíš ani pěšky ani přijet na voze, no a nesmíš přijet po cestě ani mimo cestu; a když tohle dokážeš, ožením se s tebou.“ Dívka přišla domů, svlékla se a vzala si na sebe rybářskou síť, hezky si ji omotala kolem těla; a tak nebyla ani nahá ani oblečená. Za malý peníz si od sousedky vypůjčila oslíka, kterému uvázala za ocas další rybářskou sít, do které si sedla a oslík ji pak za sebou smýkal; a tak nešla, ani nejela. Osel musel jít v kolejích, které vyjezdily na cestě těžké formanské vozy, takže se země dotýkal jen částí kopyt; a tak nebyl na cestě ani mimo ni. To bylo věru chytré, viďte?

k dyž dorazila na zámek, král jí řekl, že jeho hádanku rozluštila správně a úkol splnila. Pak propustil jejího otce z vězení a ji si vzal za ženu a královsky ji zaopatřil.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

j ednoho dne vezli sedláci na zámek na vozech dřevo, aby ho prodali. Jak bylo tenkráte obyčejem, měli někteří potahy koňské, jiní zase volské. Byl tam mezi nimi i jeden sedlák, jehož kobyle se právě narodilo hříbátko, a to vám uteklo a lehlo si mezi dva voly, kteří patřili jinému sedlákovi. Když se spokojení sedláci vrátili ke svým povozům, aby se obrátili domů, nastal velký povyk a svár. Ten s volským potahem si chtěl hříbátko ponechat a řekl, že se narodilo volům. Ale ten druhý lamentoval; kdo to kdy viděl, aby měli volové hříbě, to hříbátko porodila přece jeho kobyla! Ten křik a váda dolehly až k uším samotného krále a ten rozhodl, že hříbátko patří tam, kde ulehlo, a tak je dostal sedlák s voly. Ten druhý plakal a naříkal nad svým hříbátkem. Tu mu někdo pošeptal, že paní královna je prý velmi hodná, vždyť pochází ze selského rodu; šel tedy k ní a prosil jí, aby mu pomohla dostat hříbátko zpět.

k rálovna mu poradila, ale zároveň ho prosila, aby ji nikdy nevyzradil, že ta rada je od ní. Měl nazítří, až bude král konat přehlídku stráží, rozhodit na cestě rybářskou síť, jakoby lovil ryby. Sedlák učinil, jak mu královna poradila, a druhého dne se postavil na jednom vyprahlém místě u cesty a čekal na krále. Když král projížděl kolem, poslal sluhu, aby se vyptal, co to tam ten bláznivý muž provádí. Posel se ptal sedláka a ten mu pravil, že přeci chytá ryby. Sluha se divil, že tu není voda, ale sedlák odvětil: „Když mohou mít volové hříbátko, proč bych nemohl na úhoru rybařit?“ Posel běžel ke králi a vše mu vypověděl. Král nechal sedláka přivést a řekl, že to nemá ze své hlavy, že mu to musel někdo poradit. Ale sedláček nechtěl královnu vyzradit a jen drmolil: „Bůh chraň!“ Tu ho král nechal hodit do temnice na otep slámy, a tak dlouho tlouci a trýzniti, dokud neprozradil, že tu radu má od královny.

k dyž se král vrátil domů, osopil se na ženu: „Tak falešně ses ke mně zachovala! Už tě nechci! Tvůj čas tady vypršel, vrať se tam, odkud jsi přišla, do své selské chalupy!“ Pak jí ještě milostivě dovolil, že si může na rozloučenou vzít to, co je jí na zámku nejmilejší. Královna ho políbila na rozloučenou a navrhla, že si ještě připijí, a připravila králi silný uspávací nápoj; a když si připili, sama se napila jen trošku, kdežto král vypil vše až do dna a za chvíli upadl do hlubokého spánku. Královnička zavolala sluhy a společně krále zavinuli do lněného ubrusu a dopravili domů do otcovy chalupy. Tam ho položili do postele, kde spal ještě celý den a noc, než se probudil a zvolal: „Bože, kde to jsem?“ a volal své sluhy, ale žádný nepřišel. Konečně přišla jeho žena a pravila mu, že si vzala domů jen to, co je jí na zámku nejdražší. Králi se kutálely po tvářích slzy dojetí a vzal ji za ruce a řekl, že ona je jeho jediná.

v zal ji zpět na královský zámek a tam pak spolu šťastně žili až do konce svých dní. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Pohádka „Die kluge Bauerntochter“ (KHM 94) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaše potěšení přeložila, pro vaši radost převyprávěla a poznámkami doplnila Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmové
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmové
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmové
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmové
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmové
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmové
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmové
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmové
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmové
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmové
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmové
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmové
Honza Hlupec - Bratři Grimmové
Honza Ježek - Bratři Grimmové
Honza silák - Bratři Grimmové
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmové
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmové
Husopaska - Bratři Grimmové
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmové
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmové
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmové
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmové
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmové
Jalovec - Bratři Grimmové
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmové
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmové
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmové
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmové
Kocour v botách - Bratři Grimmové
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmové
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmové
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmové
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmové
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmové
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmové
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmové
Locika - Bratři Grimmové
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmové
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmové
Modrovous - Bratři Grimmové
Mordýřský zámek - Bratři Grimmové
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmové
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmové
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmové
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmové
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmové
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmové
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmové
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmové
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmové
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmové
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmové
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmové
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmové
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmové
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmové
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmové
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmové
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmové
Oslíček - Bratři Grimmové
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmové
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmové
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmové
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmové
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmové
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmové
Princezna na hrášku - Bratři Grimmové
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmové
Sedmero krkavců - Bratři Grimmové
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmové
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmové
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmové
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmové
Šestero labutí - Bratři Grimmové
Šestka táhne světem - Bratři Grimmové
Šípková Růženka - Bratři Grimmové
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmové
Tři hadí lístky - Bratři Grimmové
Tři hejkálkové - Bratři Grimmové
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmové
Tři přadleny - Bratři Grimmové
Tři ptáčkové - Bratři Grimmové
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmové
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmové
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmové
Včelí královna - Bratři Grimmové
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmové
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmové
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmové
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmové
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmové
Željesboj - Bratři Grimmové
Živá voda - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons