Chytrá selská dcerka

Bratři Grimmov�

b yl jednou jeden chudý sedláček, který neměl ani píď země, a jediné, co mu na tomto světě říkalo pane, byla chalupa na spadnutí a dcerka, která jednou pravila: „Tatíčku, jděte ke králi a poproste ho o kousek kopaniny.“ Králi na nějakém tom kamenitém políčku nesešlo, tak jejich prosbu vyslyšel a daroval jim kousek úhoru. Sedláček se zaradoval, políčko zoral a povláčel, aby mohl zasít něco obilí a také jeden artěl zeleniny. Když byli s tím lopotěním na políčku skoro hotovi, tu vám našli pod jednou hroudou hmoždíř a ten vám byl z ryzího zlata! „Poslyš, dcerko,“ řekl otec: „když k nám byl náš král tak milostivý a věnoval nám tohle políčko, není zbytí, ten hmoždíř mu musíme dát.“ Ale dcerka s tím nesouhlasila a řekla: „Ale tatíčku, máme hmoždíř, ale nemáme paličku! Musíme napřed najít tu paličku a do té doby o tom nálezu mlčet!“ Ale otec ji neposlechnul, vzal hmoždíř a nesl ho panu králi; řekl mu, že ho vydal darovaný úhor a on mu ho přinesl jako poděkování. Král vzal hmoždíř a ptal se, zda nenašel ještě něco jiného. „Ne.“ odpověděl po pravdě sedláček. Ale král měl za to, že k hmoždíři patří přece ještě palička, ale k té se sedlák neznal, dokonce tvrdil, že ji nenašel, a tak ho rozezlený král nechal vsadit do vězení, aby mu osvěžil jeho špatnou paměť a přivedl ho k rozumu.

s edláček seděl ve vězení a celé dny tam naříkal a lamentoval: „Ach, kdybych byl svoji dcerku poslechnul! Ach, kdybych byl svoji dcerku poslechnul!“ Tohle stýskání ovšem slyšeli sluhové, kteří mu každý den nosili chleba a vodu, lepšího zaopatření se ve vězení málokomu dostane, a šli ke králi a vše mu vypověděli. Pravili, že ten nový vězeň celé dny nic nejí a nepije a jen naříká a vzdychá a pláče a hořekuje, kámen by se nad ním ustrnul. Tak král sluhům přikázal, aby sedláčka přivedli; a pak se ho zeptal, proč celé dny lamentuje a naříká: Ach, kdybych byl svoji dcerku poslechnul! „Copak ti tvoje dcera řekla?“ „Radila mi, pane králi, abych vám ten hmoždíř nenosil, dokud nenajdu i paličku. A měla pravdu, dcerka moje zlatá!“ „Nu, máš chytrou dceru, rád bych ji viděl.“

t ak se musela selská dcerka dostavit před krále a on se jí ptal, zda je opravdu tak chytrá a řekl jí, že jí dá hádanku, a když ji uhodne, pak si ji vezme za ženu. S tím souhlasila a přikývla, že bude tedy hádat. Tu král řekl: „Přijeď na zámek, ale nesmíš být ani nahá ani oblečená, přijít nesmíš ani pěšky ani přijet na voze, no a nesmíš přijet po cestě ani mimo cestu; a když tohle dokážeš, ožením se s tebou.“ Dívka přišla domů, svlékla se a vzala si na sebe rybářskou síť, hezky si ji omotala kolem těla; a tak nebyla ani nahá ani oblečená. Za malý peníz si od sousedky vypůjčila oslíka, kterému uvázala za ocas další rybářskou sít, do které si sedla a oslík ji pak za sebou smýkal; a tak nešla, ani nejela. Osel musel jít v kolejích, které vyjezdily na cestě těžké formanské vozy, takže se země dotýkal jen částí kopyt; a tak nebyl na cestě ani mimo ni. To bylo věru chytré, viďte?

k dyž dorazila na zámek, král jí řekl, že jeho hádanku rozluštila správně a úkol splnila. Pak propustil jejího otce z vězení a ji si vzal za ženu a královsky ji zaopatřil.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

j ednoho dne vezli sedláci na zámek na vozech dřevo, aby ho prodali. Jak bylo tenkráte obyčejem, měli někteří potahy koňské, jiní zase volské. Byl tam mezi nimi i jeden sedlák, jehož kobyle se právě narodilo hříbátko, a to vám uteklo a lehlo si mezi dva voly, kteří patřili jinému sedlákovi. Když se spokojení sedláci vrátili ke svým povozům, aby se obrátili domů, nastal velký povyk a svár. Ten s volským potahem si chtěl hříbátko ponechat a řekl, že se narodilo volům. Ale ten druhý lamentoval; kdo to kdy viděl, aby měli volové hříbě, to hříbátko porodila přece jeho kobyla! Ten křik a váda dolehly až k uším samotného krále a ten rozhodl, že hříbátko patří tam, kde ulehlo, a tak je dostal sedlák s voly. Ten druhý plakal a naříkal nad svým hříbátkem. Tu mu někdo pošeptal, že paní královna je prý velmi hodná, vždyť pochází ze selského rodu; šel tedy k ní a prosil jí, aby mu pomohla dostat hříbátko zpět.

k rálovna mu poradila, ale zároveň ho prosila, aby ji nikdy nevyzradil, že ta rada je od ní. Měl nazítří, až bude král konat přehlídku stráží, rozhodit na cestě rybářskou síť, jakoby lovil ryby. Sedlák učinil, jak mu královna poradila, a druhého dne se postavil na jednom vyprahlém místě u cesty a čekal na krále. Když král projížděl kolem, poslal sluhu, aby se vyptal, co to tam ten bláznivý muž provádí. Posel se ptal sedláka a ten mu pravil, že přeci chytá ryby. Sluha se divil, že tu není voda, ale sedlák odvětil: „Když mohou mít volové hříbátko, proč bych nemohl na úhoru rybařit?“ Posel běžel ke králi a vše mu vypověděl. Král nechal sedláka přivést a řekl, že to nemá ze své hlavy, že mu to musel někdo poradit. Ale sedláček nechtěl královnu vyzradit a jen drmolil: „Bůh chraň!“ Tu ho král nechal hodit do temnice na otep slámy, a tak dlouho tlouci a trýzniti, dokud neprozradil, že tu radu má od královny.

k dyž se král vrátil domů, osopil se na ženu: „Tak falešně ses ke mně zachovala! Už tě nechci! Tvůj čas tady vypršel, vrať se tam, odkud jsi přišla, do své selské chalupy!“ Pak jí ještě milostivě dovolil, že si může na rozloučenou vzít to, co je jí na zámku nejmilejší. Královna ho políbila na rozloučenou a navrhla, že si ještě připijí, a připravila králi silný uspávací nápoj; a když si připili, sama se napila jen trošku, kdežto král vypil vše až do dna a za chvíli upadl do hlubokého spánku. Královnička zavolala sluhy a společně krále zavinuli do lněného ubrusu a dopravili domů do otcovy chalupy. Tam ho položili do postele, kde spal ještě celý den a noc, než se probudil a zvolal: „Bože, kde to jsem?“ a volal své sluhy, ale žádný nepřišel. Konečně přišla jeho žena a pravila mu, že si vzala domů jen to, co je jí na zámku nejdražší. Králi se kutálely po tvářích slzy dojetí a vzal ji za ruce a řekl, že ona je jeho jediná.

v zal ji zpět na královský zámek a tam pak spolu šťastně žili až do konce svých dní. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Pohádka „Die kluge Bauerntochter“ (KHM 94) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaše potěšení přeložila, pro vaši radost převyprávěla a poznámkami doplnila Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmov�
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmov�
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmov�
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmov�
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmov�
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmov�
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmov�
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmov�
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmov�
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmov�
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmov�
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmov�
Honza Hlupec - Bratři Grimmov�
Honza Ježek - Bratři Grimmov�
Honza silák - Bratři Grimmov�
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmov�
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmov�
Husopaska - Bratři Grimmov�
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmov�
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmov�
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmov�
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmov�
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmov�
Jalovec - Bratři Grimmov�
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmov�
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmov�
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmov�
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmov�
Kocour v botách - Bratři Grimmov�
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmov�
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmov�
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmov�
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmov�
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmov�
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmov�
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmov�
Locika - Bratři Grimmov�
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmov�
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmov�
Modrovous - Bratři Grimmov�
Mordýřský zámek - Bratři Grimmov�
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmov�
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmov�
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmov�
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmov�
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmov�
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmov�
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmov�
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmov�
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmov�
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmov�
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmov�
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmov�
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmov�
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmov�
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmov�
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmov�
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmov�
Oslíček - Bratři Grimmov�
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmov�
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmov�
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmov�
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmov�
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmov�
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmov�
Princezna na hrášku - Bratři Grimmov�
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmov�
Sedmero krkavců - Bratři Grimmov�
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmov�
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmov�
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmov�
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmov�
Šestero labutí - Bratři Grimmov�
Šestka táhne světem - Bratři Grimmov�
Šípková Růženka - Bratři Grimmov�
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmov�
Tři hadí lístky - Bratři Grimmov�
Tři hejkálkové - Bratři Grimmov�
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmov�
Tři přadleny - Bratři Grimmov�
Tři ptáčkové - Bratři Grimmov�
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmov�
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmov�
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmov�
Včelí královna - Bratři Grimmov�
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmov�
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmov�
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmov�
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmov�
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmov�
Željesboj - Bratři Grimmov�
Živá voda - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons