Chudoba a pokora vedou do nebe

Bratři Grimmov�

b yl jednou jeden princ, který se jednou celý zamyšlený a smutný procházel v polích. Díval se na krásné a modré nebe a povzdychl si: „Jak krásně musí být tam nahoře!“ Tu uviděl nějakého šedivého starce, který právě přicházel po cestě, a tak ho pozdravil a zeptal se: „Nevíte, dobrý muži, jak se člověk dostane do nebe?“ Stařec odvětil: „Skrze chudobu a pokoru. Obleč si moje roztrhané šaty, sedm let putuj světem a uč se znát jeho bídu; neber si žádné peníze, a když budeš hladovět, popros o kousek chleba milosrdná srdce, pak budeš nebi nejblíže.“ Tak si princ sundal svůj krásný kabát, oblekl si žebrákovy šaty a vyšel do světa a snášel jeho velkou bídu. Nevzal si nic jiného než trochu jídla, nemluvil, jen se modlil k Pánu, aby ho vzal do nebe.

k dyž uběhlo sedm let, vrátil se princ ke královskému zámku, ale nikdo ho nepoznal, a tak sloužícím řekl: „Jděte a řekněte mým rodičům, že jsem se vrátil.“ Ale sloužící mu nevěřili, smáli se a nechali ho tam stát. Tak princ pravil: „Jděte za mými bratry, ať vyjdou ven, že bych je rád zase viděl.“ To sluhové také neučinili, až se nakonec jeden slitoval a zašel za královskými bratry, aby jim to vyřídil, ale ony mu neuvěřili a nepřišli. Tak napsal princ dopis své matce a vypsal jí v něm svojí bídu, ale ani ona ho nepoznala. Ale přece jen se slitovala a vykázala mu místečko pod schody, kam mu každý den po dvou sluzích posílala jídlo.

j eden z těch sluhů byl však člověk zlý a nectný a řekl si: „K čemu je takovému žebrákovi dobré jídlo?“ A to jídlo si nechával pro sebe nebo ho dával psům a princi nosil jen skrojky chleba a vodu; ale ten druhý sluha byl poctivý a nosil princi, co mu náleželo. Bylo toho málo, ale přece z toho dlouhý čas princ nějak vyžil, byl nadmíru trpělivý, i když den ode dne slábnul. Když na něj přišla jednoho dne nemoc a on cítil brzký konec, tu požádal o svatost. Toho dne začaly znenadání uprostřed mše vyzvánět všechny zvony ve městě a okolí, a když pak kněz spěchal k tomu ubožákovi pod schody, aby ho zaopatřil, byl tento již mrtev.

u bohý princ tam ležel, v jedné ruce držel růži a v druhé lilii a vedle něj ležel rukopis, ve kterém byl sepsán jeho život. Když pak prince pohřbili, vyrostl na jedné straně jeho hrobu růžový a na druhé straně liliový keř. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Armut und Demut führen zum Himmel“ (KHM 204) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů Kinder-und Hausmärchen (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Bezruká dívka - Bratři Grimmov�
Boží pokrm - Bratři Grimmov�
Bratr Štístko - Bratři Grimmov�
Chudák a boháč - Bratři Grimmov�
Cikán a tři ďáblové - Joseph Haltrich
Délka života - Bratři Grimmov�
Dílo Boží a dílo Satanovo - Bratři Grimmov�
Dítě Mariino - Bratři Grimmov�
Dvanáct apoštolů - Bratři Grimmov�
Dvě nevěsty - Bratři Grimmov�
Džbánek slz - Ludwig Bechstein
Honza a Černá princezna - Ulrich Jahn
Hvezdné tolary - Bratři Grimmov�
Hvozdík - Bratři Grimmov�
Jak jeden doběhl až do pekla - Joseph Haltrich
Jak jeden ubohý pasáček sešel ze světa - Bratři Grimmov�
Jak přišel sedláček do nebe - Bratři Grimmov�
Jak se jeden vypínal až do nebes - Ludwig Bechstein
Jak se jedna chtěla vdávat - Bratři Grimmov�
Jak věšeli Měsíc - Bratři Grimmov�
Kdo jsi bez viny - Ulrich Jahn
Laciné dřevo - Joseph Haltrich
Lískový prut - Bratři Grimmov�
Mistr Kopýtko - Bratři Grimmov�
Mnich a ptáček - Ludwig Bechstein
Mužík omlazený ohněm - Bratři Grimmov�
Nebeská svatba - Bratři Grimmov�
O andílkovi v obilí - Otto Sutermeister
O Betelce zlaté a Bětce smolné - Otto Sutermeister
O bílé kůstce - Otto Sutermeister
O Boží milosti - Joseph Haltrich
O Božím upomínání - Joseph Haltrich
O chytrém Filipovi - Franz Georg Brustgi
O černém žabáku a ohnivé kolébce - Ulrich Jahn
O dobru, zlu a spravedlnosti - Otto Sutermeister
O nadání dětí Eviných osudy rozličnými - Bratři Grimmov�
O prosťáčkovi - Otto Sutermeister
O říční panně - Otto Sutermeister
O staré matičce - Bratři Grimmov�
O třech řečech - Bratři Grimmov�
O věčném hladu - Bratři Grimmov�
O zbožném vévodovi - Otto Sutermeister
O zmáčené košilce - Bratři Grimmov�
O žebrotě žebrácké a pokoře pokorné - Johannes Jegerlehner
Odměna a trest - Joseph Haltrich
Pastýř a Smrt - Bratři Grimmov�
Pekelná výpomoc - Joseph Haltrich
Pilný se raduje - Bratři Grimmov�
Růže - Bratři Grimmov�
Sklenička Matky Boží - Bratři Grimmov�
Svatá panna Starosta - Bratři Grimmov�
Svatý Josef v lese - Bratři Grimmov�
Svéhlavé dítě - Bratři Grimmov�
Tři rudovousové - Joseph Haltrich
Tři zelené ratolesti - Bratři Grimmov�
Ukradená almužna - Bratři Grimmov�
Vrabčák a jeho čtyři synové - Bratři Grimmov�
Zasloužená odměna - Joseph Haltrich
Zlatovláska a Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zpívající kosti - Bratři Grimmov�
Žitný klas - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons