Mužík omlazený ohněm

Bratři Grimmov�

v časech, kdy náš Pán putoval mezi lidmi na zemi, dorazil jednoho večera spolu se svatým Petrem k jednomu kováři, který jim ochotně poskytnul přístřeší. Toho večera do toho domu přišel i ubohý žebrák, celý zkroucený stářím a chorobami, a žádal na kováři almužnu. Tu se nad ním apoštol slitoval a pravil: „Pane a Mistře, co by ti to udělalo, kdybys vyléčil jeho rány? Mohl by si zase sám vydělávat na svůj denní chléb.“ Dobromyslný Pán pravil: „Kováři, půjč mi svoji výheň a přilož uhlí, chci toho staříka omladit.“ Kovář souhlasil a svatý Petr tahal měchy, a když zasršely jiskry a výheň se řádně rozpálila, vzal Pán staříka, strčil ho do výhně, přímo do toho sálajícího žáru, až tento uvnitř hořel jako suché dřevo; a Pán se u toho tichým hlasem modlil. Potom šel k neckám s vodou a mužíka strčil dovnitř, až voda zasyčela, a tak ho bezúhonně ochladil. Pak mu přežehnal a vida! Mužík čile vyskočil a byl hezounký zrovna jako by mu bylo dvacet let. Kovář, který to vše pozorně sledoval, je pozval všechny k večeři. Měl starou, napůl slepou a hrbatou tchýni, která se k omlazenému žebrákovi měla jako za mlada a vyzvídala, zda ho ten oheň nepálil. „Nikdy jsem se necítil lépe než v tom ohni.“ odvětil tento, v tom žáru se mu prý sedělo příjemně jako v ranní chladivé rose. Tahle slova zněla celou noc stařeně v uších.

k dyž Pán i s apoštolem druhý den za kuropění odcházeli na další pouť a dobrému kováři děkovali, pomyslil si tento, že by mohl omladit svoji starou tchýni, vždyť dával dobrý pozor, jak se to dělá a kovářskému řemeslu rozuměl. Zavolal ji a ptal se, zda by nechtěla být zase dívka v rozpuku. Stařena odvětila, že ze srdce ráda, a tak kovář rozpálil výheň a strčil stařenu dovnitř, ale ta se tam kroutila a svíjela a spustila příšerný jekot. „Seď klidně, co řveš a cukáš s sebou? Musím řádně zafoukat do měchů!“ A vzal měchy a zadul, až jí vzplály šaty na těle a ona bez ustání křičela a naříkala, až si pomyslil: „To dílo nejde, jak by mělo jít.“ A tak babu vytáhl ven a hodil do necek s vodou a to už ječela, jako by ji brali nože, až to slyšely nahoře v domě kovářka a její švagrová, seběhly dolů do kovárny a tam našly vyjící a láteřící stařenu v neckách, obličej měla celý svraštělý a zpustošený.

z toho strašlivého úleku obě ženy, protože pod srdcem nosily dítě, ještě téže noci porodily každá chlapce. Ale ty děti nebyly podobné člověku, byly to opičky a utekly do lesa a od nich pak povstal celý opičí rod. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Das junggeglühte Männlein“ (KHM 147) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů Kinder-und Hausmärchen (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Bezruká dívka - Bratři Grimmov�
Boží pokrm - Bratři Grimmov�
Bratr Štístko - Bratři Grimmov�
Chudák a boháč - Bratři Grimmov�
Chudoba a pokora vedou do nebe - Bratři Grimmov�
Cikán a tři ďáblové - Joseph Haltrich
Délka života - Bratři Grimmov�
Dílo Boží a dílo Satanovo - Bratři Grimmov�
Dítě Mariino - Bratři Grimmov�
Dvanáct apoštolů - Bratři Grimmov�
Dvě nevěsty - Bratři Grimmov�
Džbánek slz - Ludwig Bechstein
Honza a Černá princezna - Ulrich Jahn
Hvezdné tolary - Bratři Grimmov�
Hvozdík - Bratři Grimmov�
Jak jeden doběhl až do pekla - Joseph Haltrich
Jak jeden ubohý pasáček sešel ze světa - Bratři Grimmov�
Jak přišel sedláček do nebe - Bratři Grimmov�
Jak se jeden vypínal až do nebes - Ludwig Bechstein
Jak se jedna chtěla vdávat - Bratři Grimmov�
Jak věšeli Měsíc - Bratři Grimmov�
Kdo jsi bez viny - Ulrich Jahn
Laciné dřevo - Joseph Haltrich
Lískový prut - Bratři Grimmov�
Mistr Kopýtko - Bratři Grimmov�
Mnich a ptáček - Ludwig Bechstein
Nebeská svatba - Bratři Grimmov�
O andílkovi v obilí - Otto Sutermeister
O Betelce zlaté a Bětce smolné - Otto Sutermeister
O bílé kůstce - Otto Sutermeister
O Boží milosti - Joseph Haltrich
O Božím upomínání - Joseph Haltrich
O chytrém Filipovi - Franz Georg Brustgi
O černém žabáku a ohnivé kolébce - Ulrich Jahn
O dobru, zlu a spravedlnosti - Otto Sutermeister
O nadání dětí Eviných osudy rozličnými - Bratři Grimmov�
O prosťáčkovi - Otto Sutermeister
O říční panně - Otto Sutermeister
O staré matičce - Bratři Grimmov�
O třech řečech - Bratři Grimmov�
O věčném hladu - Bratři Grimmov�
O zbožném vévodovi - Otto Sutermeister
O zmáčené košilce - Bratři Grimmov�
O žebrotě žebrácké a pokoře pokorné - Johannes Jegerlehner
Odměna a trest - Joseph Haltrich
Pastýř a Smrt - Bratři Grimmov�
Pekelná výpomoc - Joseph Haltrich
Pilný se raduje - Bratři Grimmov�
Růže - Bratři Grimmov�
Sklenička Matky Boží - Bratři Grimmov�
Svatá panna Starosta - Bratři Grimmov�
Svatý Josef v lese - Bratři Grimmov�
Svéhlavé dítě - Bratři Grimmov�
Tři rudovousové - Joseph Haltrich
Tři zelené ratolesti - Bratři Grimmov�
Ukradená almužna - Bratři Grimmov�
Vrabčák a jeho čtyři synové - Bratři Grimmov�
Zasloužená odměna - Joseph Haltrich
Zlatovláska a Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zpívající kosti - Bratři Grimmov�
Žitný klas - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons