Kosmáček

Bratři Grimmov�

b yl jednou jeden král, který měl ženu Zlatovlásku; a ta vám byla tak krásná, že podobnou by člověk na světě nenašel. Ale jednoho dne Zlatovláska onemocněla a nebylo jí pomoci. Když cítila, že kmotřička Smrt stojí u její postele, zavolala krále a uprosila ho ke slibu; až umře, může se znovu oženit, ale za ženu si smí vzít zase jen Zlatovlásku. A sotva král kývnul, zavřela oči a zemřela. Dlouhý čas neměl král na novou svatbu ani pomyšlení, ale rádcové ho nabádali, aby se oženil. Tak král vyslal na všechny strany světa posly, aby mu našli Zlatovlásku. Poslové jezdili světem křížem krážem, našli stovky překrásných panen, ale žádná z nich neměla zlaté vlasy, takže se nakonec domů vrátili s nepořízenou.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

t en král měl dceru, po matce také Zlatovlásku, a jak dorůstala, otec král si všimnul, jak je velmi podobná své matce a náhle k ní pocítil prudkou lásku a svým rádcům řekl, že jeho ženou se stane jeho dcera. Rádcové se ale velmi poděsili a od takového činu, který je v rozporu se všemi božími přikázáními, krále odrazovali. Princezně se zastavilo srdce, když slyšela rozhodnutí svého otce, ale doufala, že ho od toho činu nějak odvrátí. Tak mu řekla, že se stane jeho ženou, ale musí jí vyplnit přání. A nebylo to přání ledajaké. Otec jí měl složit k nohám troje šaty, jedny měly být zlaté jako slunce, druhé stříbrné jako měsíc a třetí třpytivé jako hvězdy. A k těm šatům si přála ještě plášť, který by ušili z tisícero kůži a kožek všech druhů zvířat, co jich žije v jeho říši. Myslila si, že splnit taková přání je nemožné, a tak otce odradí od jeho příšerného konání.

a le král neměl v úmyslu složit ruce v klín, nechal povolat ty nejlepší švadlenky, šičky a vyšívačky království, aby mu ušily troje šaty, jedny zlaté jako slunce, druhé stříbrné jako měsíc a třetí třpytivé jako hvězdy. A královští lovci museli vyhledat všechnu zvěř, která žila v království, a od každého druhu ulovit jeden kus, stáhnout z něj kůži, tu pak upravili v koželužnách a ušili z ní plášť. A bylo to! Když bylo všechno hotovo, nechal král šaty i plášť přinést Zlatovlásce, a oznámil jí, že druhý den bude svatba. Princezna viděla, že naděje, že její otec ustoupí, je ztracena. Tak se v noci odhodlala k útěku; ze svých cenností si vzala zlatý prsten, zlatý kolovrátek a zlaté přadénko, do ořechové skořápky vložila ty troje šaty, tvář a ruce si začernila sazemi a oblékla si ten kožíšek z tisícera kůží, takže vypadala jako podivné kosmaté stvoření. A vydala se na cestu a byla noc a šla hlubokým lesem, až našla dutý strom, a protože byla unavena, vlezla si dovnitř a usnula.

s lunce si dávno šeptalo tajnosti se skřivánky, ale ona ještě přebírala ve své skrýši snové korálky. Tou dobou byl v tom lese na lovu král té země. Královská smečka Zlatovlásku vyčenichala, ňafala a štěkala a pobíhala kolem stromu tak divoce, až král poručil lovcům, aby se podívali dovnitř, protože je tam určitě ukryté nějaké zvíře. Lovci nelenili a pak králi hlásili, že uvnitř toho dubu opravdu spí nějaké podivuhodné zvíře, co má kožíšek z tisíce kůží. Králi se toho podivuhodného tvora zachtělo, tak lovcům poručil, aby ho chytili živého. Jenomže Zlatovláska se, když ji lovci popadli, probudila a začala plakat a naříkat, že je ubohé dítě bez rodičů, aby jí neubližovali. Tu se král nad tím ošklivým Kosmáčkem slitoval a řekl, že ho vezmou na zámek, protože by se hodil do kuchyně na vymetání popela. Na zámku mu pak vykázali malý chlíveček pod schody, kam sotva kdy zabloudilo denní světlo. Za prací ho poslali do kuchyně, aby tam nosil vodu a dříví, škubal drůbež, čistil zeleninu, vymetal popel, prostě dělal ty nejhorší práce. Nu, bylo to pro Kosmáčka věru krušné živobytí, kdoby se nadál, že tohle bylo Zlatovlásce souzeno?

j ednou na zámku pořádali velký ples a Kosmáček se zeptal kuchaře, jestli by se nemohl podívat na tu nádheru škvírou mezi dveřmi. A kuchař se smiloval, ale za půl hodiny má být zpátky, neboť bude třeba vymést popel. Kosmáček vzal olejovou lampičku a spěchal do komůrky, kde si umyl ruce i obličej od sazí, pak vytáhl z oříšku ty šaty zlaté jako slunce, oblékl se a šel na ples. I bylo mezi lidem pozdvižení! Všichni se za ním otáčeli, ale nikdo Kosmáčka nepoznal, myslili, že sem zavítala nějaká cizí princezna. Král ji ihned vyzval k tanci, však krásnější dívku ještě nikdy neviděl. Když se to mělo k poslednímu tanečnímu taktu, Zlatovláska se králi uklonila a pak se mu někam ztratila a nikdo nevěděl kam. Stráž, která stála před zámkem, nikoho prý odcházet neviděla. A Zlatovláska zatím v komůrce svlékla šaty, začernila si tváře a ruce, natáhla si kožíšek a opět jako Kosmáček spěchala do kuchyně, aby dokončila práci.

v kuchyni už na něj čekali a kuchař mu poručil, aby pro krále místo něj uvařil k snídani chlebovou polévku, protože on se jde podívat na ples. Má se mít ovšem na pozoru před tím, že by do té polévky spadnul jeden jediný chloupek z jeho kožíšku, to by ho z kuchyně věru hnal. Když odešel, pustil se Kosmáček do vaření polévky. Nu a do hotové polévky hodil zlatý prsten. Když nad ránem ples skončil, poručil si král chlebovou polévku a chutnala mu, lepší prý nikdy nejedl. Ale co ten prsten na dně misky? I nechal si zavolat kuchaře, který se polekal a hrozil pěstí Kosmáčkovi, jistě byl v té polévce chloupek z jeho kožíšku. Ale král se ustrašeného kuchaře zeptal, kdo polévku připravoval. Kuchař mu odvětil, že ji uvařil on, ale to mu král nevěřil, neboť polévka byla jiná než vždycky a tak musel kuchař s pravdou ven. Tak si král nechal zavolat to podivné stvoření a ptal se ho, co na zámku dělá. Kosmáček mu řekl, že to nestojí za řeč, že je na zámku celkem k ničemu, snad jen proto, aby měli komu házet na hlavu dřeváky, a o prstenu, o tom on nic neví. Tak se král nic rozumného nedozvěděl a Kosmáčka propustil.

z a nějaký čas se zase na zámku ples konal a kuchař mu stejně jako poprvé dovolil, aby se podíval. Kosmáček běžel do komůrky, zase se umyl, oblékl si šaty stříbrné jako měsíc, rozpustil si své zlaté vlasy a pospíchal na ples. Král se velmi potěšil, když dívku opět spatřil a protože právě začali nový tanec, tancovali spolu, a když tanec skončil, opět mu zmizela, ani nevěděl jak. V komůrce se zase změnila v Kosmáčka, který uvařil pro krále polévku a do mističky vložil zlatý kolovrátek. A polévka králi zase velmi chutnala, a když našel ten šperk, nechal si zavolat kuchaře a pak i Kosmáčka, ale nedozvěděl se zase vůbec nic.

k dyž král pořádal ples potřetí a Kosmáček žádal kuchaře zase o svolení, tu mu ten pravil, že musí být čaroděj, protože umí uvařit tak dobrou polévku jako nikdo na světě. A zbytek se udál přesně tak, jako už dvakráte před tím, Kosmáček si oblékl šaty třpytivé jako hvězdy a spěchal na ples. Král však tentokráte poručil, aby tanec trval déle než obvykle, a když spolu tancovali, tu dívce, aniž by to tušila, na prst navléknul onen zlatý prsten z polévky. Když tanec skončil, král ji pevně držel za ruce, ale ona se mu vytrhla a zmizela v davu. Běžela do komůrky pod schody, ale protože byla pryč déle jak půlhodiny, nestihnula si šaty sundat, jen si pres ně navlékla kožíšek, pak si ledabyle začernila tváře i ruce, takže prst s prstenem zůstal bílý. Spěchala uvařit polévku pro krále a tentokráte na dno misky vložila zlaté přadénko.

k rál polévku snědl s velkou chutí a našel zlaté přadénko. Nechal si opět zavolat Kosmáčka a když přišel, všimnul si bílého prstu s prstenem. Tu ho chytil za tu ruku a pevně držel, a když se mu chtěl vyškubnout, tu mu zpod pláště probleskla zář hvězdných šatů. Král vyskočil a strhnul mu kožíšek. A bylo to! Stála před ním Zlatovláska v celé své kráse a zlaté vlasy ji padaly na ramena. Když si pak omyla obličej, uviděl, že je to ta nejkrásnější dívka na světě.

a za nějakou chvíli na tom zámku byla velká svatba a žili v lásce a štěstí až do konce svých dnů. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Allerleirauh“ (KHM 65) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmov�
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmov�
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmov�
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmov�
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmov�
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmov�
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmov�
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmov�
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmov�
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmov�
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmov�
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmov�
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmov�
Honza Hlupec - Bratři Grimmov�
Honza Ježek - Bratři Grimmov�
Honza silák - Bratři Grimmov�
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmov�
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmov�
Husopaska - Bratři Grimmov�
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmov�
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmov�
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmov�
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmov�
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmov�
Jalovec - Bratři Grimmov�
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmov�
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmov�
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmov�
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmov�
Kocour v botách - Bratři Grimmov�
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmov�
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmov�
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmov�
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmov�
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmov�
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmov�
Locika - Bratři Grimmov�
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmov�
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmov�
Modrovous - Bratři Grimmov�
Mordýřský zámek - Bratři Grimmov�
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmov�
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmov�
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmov�
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmov�
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmov�
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmov�
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmov�
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmov�
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmov�
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmov�
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmov�
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmov�
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmov�
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmov�
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmov�
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmov�
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmov�
Oslíček - Bratři Grimmov�
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmov�
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmov�
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmov�
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmov�
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmov�
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmov�
Princezna na hrášku - Bratři Grimmov�
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmov�
Sedmero krkavců - Bratři Grimmov�
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmov�
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmov�
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmov�
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmov�
Šestero labutí - Bratři Grimmov�
Šestka táhne světem - Bratři Grimmov�
Šípková Růženka - Bratři Grimmov�
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmov�
Tři hadí lístky - Bratři Grimmov�
Tři hejkálkové - Bratři Grimmov�
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmov�
Tři přadleny - Bratři Grimmov�
Tři ptáčkové - Bratři Grimmov�
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmov�
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmov�
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmov�
Včelí královna - Bratři Grimmov�
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmov�
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmov�
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmov�
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmov�
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmov�
Željesboj - Bratři Grimmov�
Živá voda - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons