Mrtvé údolí

Anonym

v zelených lukách Allerských leží nedaleko obce Winkel mezi Gifhornem a Brenneckebrückem údolí, které je pusté a neobydlené. Všude okolo písek spoutávají pastviny a močály, ale v pustém údolí leží písek a volně poletuje, jak se větru zamane. Více než jednou se tu pokoušeli vypěstovat sosny a břízy, které by písek na tom místě spoutaly, ale ani z jedné sazenice nic nebylo, sice vzešly a nějakou chvíli bídně přežívaly, ale po čase všechny zašly. Neboť to údolí je navěky prokleté, protože tu měla být prolita nevinná krev. Žádný sedlák tudy v noci nepůjde, neboť kolem opozdilce se ve tmě vznášívají mrtvolné obličeje a míhají se tu podivné stíny, které ho po celou cestu údolím doprovázejí.

k terýsi pacholek, který na Boha ani satana nevěřil a byl tajný pytlák, tam jedné jasné noci narazil na bílého srnce. Zvíře stálo rovnou před ním a on na něj podvakráte najisto vystřelil, aniž ho byl trefil. Když poznovu naládoval a pušku k líci založil, tu uviděl, jak na něj hledí dvě zlověstné lidské oči, a tak se vylekal, že mu odešla všechna síla z rukou, puška mu vypadla a on se hnal hlava nehlava pryč. Když druhého poledne pro svoji pušku došel, byla její hlaveň zlomena.

k dyž byly často bouře a vydatně pršelo, udělalo se v písku plno malých hrbolků, které v tom údolí vyhlížely jako zpustlé hroby. Daly se tu najíti černé střepy z popelových uren a jednou tu také kdosi nalezl jednu rzí rozežranou špici dřevce a stříbrný náramek.

j eden učenec, který těmto věcem rozuměl, nechal některé pahorky rozkopat, ale dlouho nenalezl nic významného, dokud konečně nenarazil na kamennou římsu. Plný horlivosti kopal dál, nevnímal čas a pracoval až do noci. Tu pojednou uslyšel za sebou někoho strašlivě kašlat a když se otočil, stál tam věkovitý, v hadrech a cárech zahalený muž a prosil ho o kousek chleba. Badatel mu hodil do klobouku zlaťák. Ale když se chtěl stařec podáním ruky rozžehnat, připadl učenci žebrák tak špinavý, že mu místo ruky podal násadu rýče.To bylo jeho štěstí, neboť tento žebrák nebyl z tohoto světa a jeho ďábelský spár na násadě zanechal ohnivou stopu.

j ednou dorazili dva chasníci, kteří šli v noci přes pastviny a sešli z cesty, do mrtvého údolí zrovna, když odbíjela dvanáctá hodina. Byl zrovna úplněk a brzy s úlekem zpozorovali, na jakém místě se to ocitli, před kterým je v Brenneckebrücku varovali. Když tu mladící tak stáli a nevěděli, kam se mají dát, přiběhl tam muž, který se bránil rukama havranům, kteří ho klovali do hlavy. Muž utíkal napříč přes mýtinu k malému jezírku, které leželo mezi borovicemi, a s divokým křikem se vrhnul do vody.

v tom okamžení se ozval v povětří zlomyslný smích , proletělo mezi nimi ohnivé kolo, obkroužilo jezero a pak se rozletělo na tisíce modrých světýlek, která se točila kolem chasníků a nutila je do tance, až úplně zmalátněli. Teprve když první hodina po půlnoci odbila, vrátila se jim síla do zemdlených údů a více mrtví než živí se nakonec dostali do Gifhornu. V mrtvém údolí stál kdysi selský statek. Když během třicetileté války Švédové v okolí zabíjeli a vypalovali, ten statek, který byl v údolí dobře ukrytý, nenašli, dokud jeho polohu neprozradil jeden pacholek, který když tu byl ve službě, domácí dcera odmítla jeho namlouvání.

v ojáci vše živé na statku pobili, uloupili, co mohli a zbytek zapálili. Když pacholek u vojáků žádal odměnu, tak se mu tito vysmáli a dali mu kus provazu. Díky té hnusné zradě, která se brzy v okolí rozkřikla, nechtěl ho vzít nikdo do služby, a tak se nechal naverbovat.

p o mnoha letech přišel mrzák, nějaký čas žebral v Gifhornu, dokud se nezvědělo, kdo on vlastně je, pak ho biřic vyhnal městskou bránou pryč. Tak mrzák dokulhal na ten vypálený statek a utopil se v tom jezírku, které bylo opodál. Od toho času je to místo pusté. Vítr na tom místě hrůzy prohání písek, a tak ho navršuje, že to vypadá jako náhrobní pahorky. Dokola bují pastviny, zelenají se louky, v hustém mokřadu rostou borovice. Toto místo ale, kde ležel ten statek, je neplodné. Žár toho ohně vše živé v půdě široko daleko strávil.[pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Tato pověst není prací bratří Grimmů, ale pochází ze souboru anonymních pověstí ze spolkové země Dolní Sasko.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arendsee - Bratři Grimmové
Bezhlavá žena - Anonym
Bílá paní - Bratři Grimmové
Bílá paní na Pielbergu - Bratři Grimmové
Bílá paní na Schlossbergu - Bratři Grimmové
Bílá paní na Tegerfeldenu - Meinrad Lienert
Bílá paní z Willbergu - Bratři Grimmové
Blangenmoorské strašidlo - Anonym
Bludičky - Bratři Grimmové
Blumenstein - Bratři Grimmové
Bockhornský pastor a ďábel - Anonym
Burgsee - Bratři Grimmové
Býčí močál - Bratři Grimmové
Býčí potok - Bratři Grimmové
Chléb dar Boží jest - Anonym
Císař Karel v Norimberku - Bratři Grimmové
Císař Karel v Untersbergu - Bratři Grimmové
Čarokvětná polana - Bratři Grimmové
Ďábel jako strážce pokladu u města Brémy - Anonym
Ďáblova mříž - Bratři Grimmové
Dambecký zvon v Röbelu - Anonym
Děvečka u vodníka - Bratři Grimmové
Děvin skok - Bratři Grimmové
Divodějná kolébka - Bratři Grimmové
Divoký Lovec na honu - Bratři Grimmové
Divotvorný kořínek - Bratři Grimmové
Divoženky na Untersbergu - Bratři Grimmové
Dlouhán v Mordýřské uličce - Bratři Grimmové
Dobromysl a jablečník - Bratři Grimmové
Döngesské jezero - Bratři Grimmové
Drolící se žebro - Bratři Grimmové
Duch v Ramslohu - Anonym
Dům s devadesáti devíti okny u Witzwortu - Anonym
Dvanáct nespravedlivých soudců - Bratři Grimmové
Dvě divoženky - Bratři Grimmové
Ekerken - Bratři Grimmové
Friedrich Barbarossa na hoře Kyffhäuser - Bratři Grimmové
Geroldseck - Bratři Grimmové
Greifenstein - Anonym
Hadí princezna - Bratři Grimmové
Hastrman - Bratři Grimmové
Hastrman a sedlák - Bratři Grimmové
Hastrman na jatkách - Bratři Grimmové
Házení košil - Bratři Grimmové
Helfenstein - Bratři Grimmové
Herrmann von Rosenberg - Bratři Grimmové
Hessenské údolí - Bratři Grimmové
Hincelman - Bratři Grimmové
Hladotrysk - Bratři Grimmové
Holínka - Bratři Grimmové
Holoubek ukazuje poklad - Bratři Grimmové
Holoubek zadržuje nepřítele - Bratři Grimmové
Hrabě a skřítkové - Bratři Grimmové
Hrad Dietrichstein v Korutanech - Anonym
Hrušeň na Walserském poli - Bratři Grimmové
Huckup - Anonym
Hučka - Bratři Grimmové
Jak byli trpaslíci vyhnáni - Bratři Grimmové
Jak Harmsdorfští kupovali slotu - Anonym
Jak odlévali zvon ve Vratislavi - Bratři Grimmové
Jak sedláci zatančili šavlový tanec - Bratři Grimmové
Jak si permoník na svatbě zatancoval - Bratři Grimmové
Jak si trpaslíci půjčili chléb - Bratři Grimmové
Jak si vodník pekl ryby - Anonym
Jak skřítkové slavili svatbu - Bratři Grimmové
Jak tenkrát trpaslíci odešli - Bratři Grimmové
Jan Pasovský - Bratři Grimmové
Jasnovidný křišťál - Bratři Grimmové
Jeskyňka - Anonym
Jettin pahorek u Heidelbergu - Bratři Grimmové
Jezero Seeburg - Bratři Grimmové
Johann Hübner - Bratři Grimmové
Jura v Pomořanech - Bratři Grimmové
Kamenný dům v Bunde - Anonym
Kamenný stůl - Bratři Grimmové
Kamperský jeseter - Anonym
Klepačka - Bratři Grimmové
Kočeví - Bratři Grimmové
Köterberg - Bratři Grimmové
Kouzelné byliny vařiti - Bratři Grimmové
Kovář a trpaslík - Bratři Grimmové
Kovář z Hechelbachu - Anonym
Kovlad - Bratři Grimmové
Kovlad v Harzu - Bratři Grimmové
Král Zelenoles - Bratři Grimmové
Král Zlojíř - Anonym
Krutý hrabě z Wildenfelsu - Anonym
Krysař z města Hameln - Anonym
Labská panenka a žínka ze Sály - Bratři Grimmové
Lázeň Paní Holly - Bratři Grimmové
Legenda o Mariazellu - Anonym
Lilie - Bratři Grimmové
Mechyňka - Bratři Grimmové
Měřice, prsten a pohár - Bratři Grimmové
Miláček k jídlu pozvaný - Bratři Grimmové
Milostný potok - Bratři Grimmové
Mlynář z Göttelfingenu - Anonym
Mlynářka - Bratři Grimmové
Mönchsberg - Anonym
Mummelsee - Bratři Grimmové
Můrka - Bratři Grimmové
Můrka v Obersdorfu - Anonym
Můstek u Bělidla - Anonym
Mužíček na zádech - Bratři Grimmové
Nevěstin kámen - Anonym
Nixenbronn - Bratři Grimmové
Noc sv.Ondřeje - Bratři Grimmové
Noční duch na Kendenichu - Bratři Grimmové
Noční můrka ve Frísku - Anonym
O duších hříšných - Bratři Grimmové
O křivém přísahání - Bratři Grimmové
O loupeživém rytíři Eppelinovi - Bratři Grimmové
O nálezcích rudných žil - Bratři Grimmové
O podivuhodném pacholkovi - Bratři Grimmové
O pokladu a třešních - Bratři Grimmové
O prokletém prameni - Bratři Grimmové
O rarášcích - Bratři Grimmové
O sedlákovi, co mezníky přenášel - Anonym
O svatojánském pokladu - Bratři Grimmové
O svatých pramenech - Bratři Grimmové
O zlatém písku na Untersbergu - Bratři Grimmové
O zlatém uhlí na Untersbergu - Bratři Grimmové
Obr Haymon - Bratři Grimmové
Obr Roman z Villingenu - Anonym
Obr Vojen - Bratři Grimmové
Obří hra - Bratři Grimmové
Obří hračka - Bratři Grimmové
Obří kameny - Bratři Grimmové
Obří prst - Bratři Grimmové
Obří sloupy - Bratři Grimmové
Obrové z Untersbergu - Bratři Grimmové
Ochsenberg - Bratři Grimmové
Odchod trpasličího lidu přes most - Bratři Grimmové
Odlévání zvonů v Attendornu - Bratři Grimmové
Pán ze Scherfenbergu a trpaslík - Bratři Grimmové
Paní Holla a sedlák - Bratři Grimmové
Paní Holla a věrný Eckart - Bratři Grimmové
Paní Holla naděluje - Bratři Grimmové
Paní von Alvensleben - Bratři Grimmové
Paní von Bonikau - Bratři Grimmové
Paní von Hahn a vodník - Bratři Grimmové
Panna Eli - Bratři Grimmové
Panny z Boyneburgu - Bratři Grimmové
Pasáček a skřítek - Bratři Grimmové
Pejsek z Bretty - Bratři Grimmové
Permoníci - Bratři Grimmové
Pět křížů - Bratři Grimmové
Plavec - Bratři Grimmové
Podvrženci ve vodě - Bratři Grimmové
Podvrženec - Bratři Grimmové
Podvrženec metlou vyšlehaný - Bratři Grimmové
Pouť dvou Švábů do Compostelly - Anonym
Pramáti rodu Rantzau - Bratři Grimmové
Prokletá vesnice - Bratři Grimmové
Prokletý hrázný - Anonym
Prýštící pramen - Bratři Grimmové
Ptačí hnízdo - Bratři Grimmové
Pyšná zámecká slečna - Anonym
Reinstein - Bratři Grimmové
Růžový keř u Hildesheimu - Anonym
Rybník Paní Holly - Bratři Grimmové
Samorodý peníz - Bratři Grimmové
Sedlák a skřítek hospodáříček - Bratři Grimmové
Sklepní skřítek - Bratři Grimmové
Skřítek hospodáříček - Bratři Grimmové
Skřítek hospodáříček ve mlýně - Bratři Grimmové
Slet čarodějnic u Zavelsteinu - Anonym
Slitujte se nad trpaslíkem - Bratři Grimmové
Spící vojsko - Bratři Grimmové
Spiritus familiaris - Bratři Grimmové
Starý vinný sklep u Salurnu - Bratři Grimmové
Stavba kostela sv.Laurince na ostrově Föhr - Anonym
Stopy v kameni - Bratři Grimmové
Strašidelný Popelák - Anonym
Strašidelný průvod - Bratři Grimmové
Strašidelný rytíř - Bratři Grimmové
Střelecká slavnost - Anonym
Stříbrný pramen - Bratři Grimmové
Strom duchů - Anonym
Svatá noc - Bratři Grimmové
Svatý Mikuláš a zloděj - Bratři Grimmové
Šibeniček - Anonym
Šibeniční potok - Anonym
Tanec s hastrmanem - Bratři Grimmové
Těžké dítě - Bratři Grimmové
Tichý lid na horském zámku Plesse - Bratři Grimmové
Tři havíři z Kutné hory - Bratři Grimmové
Trpaslíci na balvanu - Bratři Grimmové
Trpaslíci na stromě - Bratři Grimmové
Trpaslíci u Dardesheimu - Bratři Grimmové
Trpaslíci ze Svatošských skal - Bratři Grimmové
Trpasličí hory - Bratři Grimmové
Trpasličí nohy - Bratři Grimmové
Trpaslík z Osenbergu - Bratři Grimmové
Untersberg - Bratři Grimmové
Utopené dítě - Bratři Grimmové
Utržené ouško - Bratři Grimmové
Válka a mír - Bratři Grimmové
Vodní právo - Bratři Grimmové
Vodní víla a mlynářský tovaryš - Bratři Grimmové
Vodní žínky z Magdeburgu - Bratři Grimmové
Vodnické nohy - Bratři Grimmové
Zakletý král na zámku Schildheiss - Bratři Grimmové
Zapovězené chytání ryb - Anonym
Zaříkávání permoníků - Bratři Grimmové
Zasypané stříbrné doly - Bratři Grimmové
Zeitelmoos - Bratři Grimmové
Zkamenělí trpaslíci - Bratři Grimmové
Zmrtvělá řeka - Bratři Grimmové
Znamení budoucí zkázy - Anonym
Zvon z hory Wunnenstein - Anonym
Zvony z Debberode - Anonym
Žebraččina kletba - Anonym
Žitná babice - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons