Pán ze Scherfenbergu a trpaslík

Bratři Grimmov�

m ainhard, hrabě tyrolský, který na rozkaz císaře Rudolfa Habsburského města Steier a Kärtnen získal a kterému byl pak udělen predikát vévody korutanského, žil ve sváru s hrabětem Ulrichem z Heunburgu. S tímto bojoval i Wilhelm ze Scherfenbergu, nevěrný a nevděčný leník Mainhardův.

v následující bitvě byl Wilhelm, pán ze Scherfenbergu, pohřešován, a tak se ho vydal hledat Konrád z Aufensteinu, který za Mainharda bojoval.. Našel Scherfenberga ležet v písku, probodaného kopím, měl sedm ran a prožíval děsivá muka. Pán z Aufensteinu se ho zeptal, zda je Wilhelm ze Scherfenbergu. „Ano a vy jste pán z Aufensteinu…skloňte se ke mne blíž…“ řekl Scherfenberg namáhavě: „vezměte si tenhle prsten, dokud jej budete mít, světská sláva a bohatství vás nikdy neopustí.“ Mezitím přijel Heinrich z Toldu a slyšel, že to je Scherfenberg, kdo tady leží. „Tak to je ten,“ řekl: „kdo svoji věrnost mému pánu porušil? Ten podlý čin pomstil v této hodině bůh.“

p acholek musel smrtelně raněného na koně položit, ale on při tom duši byl vypustil. Tu poručil pán z Toldu, opět ho tam, kde před tím ležel, položit. Potom byl Scherfenberg oplakáván svými muži a ženami. S tím prstenem, který dal Scherfenberg pánovi z Aufensteinu, je však spojena tato legenda:

j ednoho dne viděl pán ze Scherfenbergu na poli pod svým hradem podivuhodný výjev. Na čtyřech dlouhých zlacených žerdích, které nesli čtyři trpaslíci, byla zavěšena nebesa a pod nimi jel trpaslík v královském oděvu se zlatou korunou na hlavě . Sedlo i uzda koně byly pobity zlatem, zdobeny drahými kameny, stejně jako všechna drahocenná roucha. Scherfenberg se zastavil a díval se, pak popojel blíž a sundal svůj klobouk. Trpaslík jej pozdravil, řkouc: „Wilhelme, Bůh s vámi!“ „Odkud mne znáte?“ zeptal se Scherfenberg. „Tím se netrapte.“ řekl mu trpaslík: „že mi nejste neznámý a znám vaše jméno. Já vás vyhledal pro vaši zmužilost a věrnost, o které jsem mnoho slyšel. Jeden mocný král je mým soupeřem o jednu velkou zemi, o kterou vedeme válku, a on mne o ni chce lstí připravit. Za šest týdnů je mezi námi domluvena bitva, můj nepřítel je ale velmi silný. Všichni mí přátelé mi radili získat vás do svých řad. Jestli se té bitvy zúčastníte, tak vás učiním silným, že jestli on si obra vezme, vy na něj stačíte. Vězte, dobrý hrdino, opásám vás tímto pásem a ten vám dá sílu dvaceti mužů.“ Scherfenberg odvětil: „Když mi tolik důvěřujete a mojí odvážnosti si ceníte, vstoupím do vašich služeb, ať se stane, co má se stát.“ Trpaslík řekl: „Nebojte se, pane Wilhelme, že mělo by to býti tak strašlivé, ne, ve mně žije křesťanská víra ve Svatou Trojici a v Boha zrozeného z lidské matky.“ Tím se Scherfenberg potěšil a slíbil, že když ho smrt nebo nemoc nepostihne, v tu pravou hodinu přijde. „Tak přijďte ve zbroji, na koni a s jedním pacholkem na toto místo, ale nikomu o tom neříkejte, ani vaší ženě, jinak bude celá věc ztracena.“ To vše Scherfenberg slíbil. „Pohleďte!“ pokračoval trpaslík: „Tento prsten nechť je svědkem naší domluvy, nasaďte si jej bez otálení, neboť budete-li žít třeba tisíc let, dokud jej budete mít, nikdy vás štěstí neopustí. Buďte statečný a svou věrnost mi zachovejte!“

k dyž se vrátil domu, bylo připraveno jídlo a každý se ho ptal, kde byl, ale on nic neřekl a od této hodiny nebyl tak veselý jako dřív. Nechal si zaopatřit koně, brnění vyspravit a poslal pro zpovědníka. Tajně učinil upřímnou zpověď a přijal se zbožností tělo Páně. Jeho žena se chtěla dovědět od zpovědníka pravdu, ale on ji zprvu odmítal. Tu poslala pro čtyři nejlepší přátele, kteří přivedli kněze do komnaty, dali mu nůž na krk a vyhrožovali mu smrtí, dokud neřekne, co byl slyšel.

k dyž se to byla žena konečně dozvěděla, poslala ony přátele k Scherfenbergovi a oni ho museli tajně vzít stranou a na jeho plány se vyptat. Když jim ale nic nechtěl vyjevit, řekli mu po lopatě, že oni vše vědí, jak on na téhle řeči vidí, až je nakonec s pravdou seznámil. Nyní mu začali jeho úmysl rozmlouvat a prosili ho úpěnlivě, aby od té cesty upustil. Scherfenberg ale nechtěl svoji věrnost porušit a řekl, že jestli to udělá, tu ode všech dobro odejme. Jeho žena ho však utěšovala a neupustila od toho, dokud ho těmi velkými prosbami nepřemluvila zůstat doma; však byl přesto nešťastný. Jednoho dne, asi za půl roku nato, jel jako poslední za svými lidmi cestou na pevnost Landstorz. Tu vedle něj přijel trpaslík a pravil: „Kdo vaši mužnost vynášel, ten v hrdlo lhal! Jak jste mne oklamal a zradil! Jste si tímto hněv Boží a slzy dobrých žen vysloužil!. Vězte, že vaše budoucnost bude plná proher a ten prstýnek vám ničeho dobrého nepřinese, neboť vy musíte se svou ženou a svými dětmi žít v chudobě!“ a popadnul Scherfenberga za ruku a chtěl mu prsten strhnout. Ale pan ze Scherfenbergu strhnul ruku zpět, do trpaslíka strčil a ujížděl přes pole pryč. Ti, kteří před ním jeli, nic nebyli zpozorovali.[pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Pověst "Der Scherfenberger und der Zwerg" je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů. Překlad Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arendsee - Bratři Grimmov�
Bezhlavá žena - Anonym
Bílá paní - Bratři Grimmov�
Bílá paní na Pielbergu - Bratři Grimmov�
Bílá paní na Schlossbergu - Bratři Grimmov�
Bílá paní na Tegerfeldenu - Meinrad Lienert
Bílá paní z Willbergu - Bratři Grimmov�
Blangenmoorské strašidlo - Anonym
Bludičky - Bratři Grimmov�
Blumenstein - Bratři Grimmov�
Bockhornský pastor a ďábel - Anonym
Burgsee - Bratři Grimmov�
Býčí močál - Bratři Grimmov�
Býčí potok - Bratři Grimmov�
Chléb dar Boží jest - Anonym
Císař Karel v Norimberku - Bratři Grimmov�
Císař Karel v Untersbergu - Bratři Grimmov�
Čarokvětná polana - Bratři Grimmov�
Ďábel jako strážce pokladu u města Brémy - Anonym
Ďáblova mříž - Bratři Grimmov�
Dambecký zvon v Röbelu - Anonym
Děvečka u vodníka - Bratři Grimmov�
Děvin skok - Bratři Grimmov�
Divodějná kolébka - Bratři Grimmov�
Divoký Lovec na honu - Bratři Grimmov�
Divotvorný kořínek - Bratři Grimmov�
Divoženky na Untersbergu - Bratři Grimmov�
Dlouhán v Mordýřské uličce - Bratři Grimmov�
Dobromysl a jablečník - Bratři Grimmov�
Döngesské jezero - Bratři Grimmov�
Drolící se žebro - Bratři Grimmov�
Duch v Ramslohu - Anonym
Dům s devadesáti devíti okny u Witzwortu - Anonym
Dvanáct nespravedlivých soudců - Bratři Grimmov�
Dvě divoženky - Bratři Grimmov�
Ekerken - Bratři Grimmov�
Friedrich Barbarossa na hoře Kyffhäuser - Bratři Grimmov�
Geroldseck - Bratři Grimmov�
Greifenstein - Anonym
Hadí princezna - Bratři Grimmov�
Hastrman - Bratři Grimmov�
Hastrman a sedlák - Bratři Grimmov�
Hastrman na jatkách - Bratři Grimmov�
Házení košil - Bratři Grimmov�
Helfenstein - Bratři Grimmov�
Herrmann von Rosenberg - Bratři Grimmov�
Hessenské údolí - Bratři Grimmov�
Hincelman - Bratři Grimmov�
Hladotrysk - Bratři Grimmov�
Holínka - Bratři Grimmov�
Holoubek ukazuje poklad - Bratři Grimmov�
Holoubek zadržuje nepřítele - Bratři Grimmov�
Hrabě a skřítkové - Bratři Grimmov�
Hrad Dietrichstein v Korutanech - Anonym
Hrušeň na Walserském poli - Bratři Grimmov�
Huckup - Anonym
Hučka - Bratři Grimmov�
Jak byli trpaslíci vyhnáni - Bratři Grimmov�
Jak Harmsdorfští kupovali slotu - Anonym
Jak odlévali zvon ve Vratislavi - Bratři Grimmov�
Jak sedláci zatančili šavlový tanec - Bratři Grimmov�
Jak si permoník na svatbě zatancoval - Bratři Grimmov�
Jak si trpaslíci půjčili chléb - Bratři Grimmov�
Jak si vodník pekl ryby - Anonym
Jak skřítkové slavili svatbu - Bratři Grimmov�
Jak tenkrát trpaslíci odešli - Bratři Grimmov�
Jan Pasovský - Bratři Grimmov�
Jasnovidný křišťál - Bratři Grimmov�
Jeskyňka - Anonym
Jettin pahorek u Heidelbergu - Bratři Grimmov�
Jezero Seeburg - Bratři Grimmov�
Johann Hübner - Bratři Grimmov�
Jura v Pomořanech - Bratři Grimmov�
Kamenný dům v Bunde - Anonym
Kamenný stůl - Bratři Grimmov�
Kamperský jeseter - Anonym
Klepačka - Bratři Grimmov�
Kočeví - Bratři Grimmov�
Köterberg - Bratři Grimmov�
Kouzelné byliny vařiti - Bratři Grimmov�
Kovář a trpaslík - Bratři Grimmov�
Kovář z Hechelbachu - Anonym
Kovlad - Bratři Grimmov�
Kovlad v Harzu - Bratři Grimmov�
Král Zelenoles - Bratři Grimmov�
Král Zlojíř - Anonym
Krutý hrabě z Wildenfelsu - Anonym
Krysař z města Hameln - Anonym
Labská panenka a žínka ze Sály - Bratři Grimmov�
Lázeň Paní Holly - Bratři Grimmov�
Legenda o Mariazellu - Anonym
Lilie - Bratři Grimmov�
Mechyňka - Bratři Grimmov�
Měřice, prsten a pohár - Bratři Grimmov�
Miláček k jídlu pozvaný - Bratři Grimmov�
Milostný potok - Bratři Grimmov�
Mlynář z Göttelfingenu - Anonym
Mlynářka - Bratři Grimmov�
Mönchsberg - Anonym
Mrtvé údolí - Anonym
Mummelsee - Bratři Grimmov�
Můrka - Bratři Grimmov�
Můrka v Obersdorfu - Anonym
Můstek u Bělidla - Anonym
Mužíček na zádech - Bratři Grimmov�
Nevěstin kámen - Anonym
Nixenbronn - Bratři Grimmov�
Noc sv.Ondřeje - Bratři Grimmov�
Noční duch na Kendenichu - Bratři Grimmov�
Noční můrka ve Frísku - Anonym
O duších hříšných - Bratři Grimmov�
O křivém přísahání - Bratři Grimmov�
O loupeživém rytíři Eppelinovi - Bratři Grimmov�
O nálezcích rudných žil - Bratři Grimmov�
O podivuhodném pacholkovi - Bratři Grimmov�
O pokladu a třešních - Bratři Grimmov�
O prokletém prameni - Bratři Grimmov�
O rarášcích - Bratři Grimmov�
O sedlákovi, co mezníky přenášel - Anonym
O svatojánském pokladu - Bratři Grimmov�
O svatých pramenech - Bratři Grimmov�
O zlatém písku na Untersbergu - Bratři Grimmov�
O zlatém uhlí na Untersbergu - Bratři Grimmov�
Obr Haymon - Bratři Grimmov�
Obr Roman z Villingenu - Anonym
Obr Vojen - Bratři Grimmov�
Obří hra - Bratři Grimmov�
Obří hračka - Bratři Grimmov�
Obří kameny - Bratři Grimmov�
Obří prst - Bratři Grimmov�
Obří sloupy - Bratři Grimmov�
Obrové z Untersbergu - Bratři Grimmov�
Ochsenberg - Bratři Grimmov�
Odchod trpasličího lidu přes most - Bratři Grimmov�
Odlévání zvonů v Attendornu - Bratři Grimmov�
Paní Holla a sedlák - Bratři Grimmov�
Paní Holla a věrný Eckart - Bratři Grimmov�
Paní Holla naděluje - Bratři Grimmov�
Paní von Alvensleben - Bratři Grimmov�
Paní von Bonikau - Bratři Grimmov�
Paní von Hahn a vodník - Bratři Grimmov�
Panna Eli - Bratři Grimmov�
Panny z Boyneburgu - Bratři Grimmov�
Pasáček a skřítek - Bratři Grimmov�
Pejsek z Bretty - Bratři Grimmov�
Permoníci - Bratři Grimmov�
Pět křížů - Bratři Grimmov�
Plavec - Bratři Grimmov�
Podvrženci ve vodě - Bratři Grimmov�
Podvrženec - Bratři Grimmov�
Podvrženec metlou vyšlehaný - Bratři Grimmov�
Pouť dvou Švábů do Compostelly - Anonym
Pramáti rodu Rantzau - Bratři Grimmov�
Prokletá vesnice - Bratři Grimmov�
Prokletý hrázný - Anonym
Prýštící pramen - Bratři Grimmov�
Ptačí hnízdo - Bratři Grimmov�
Pyšná zámecká slečna - Anonym
Reinstein - Bratři Grimmov�
Růžový keř u Hildesheimu - Anonym
Rybník Paní Holly - Bratři Grimmov�
Samorodý peníz - Bratři Grimmov�
Sedlák a skřítek hospodáříček - Bratři Grimmov�
Sklepní skřítek - Bratři Grimmov�
Skřítek hospodáříček - Bratři Grimmov�
Skřítek hospodáříček ve mlýně - Bratři Grimmov�
Slet čarodějnic u Zavelsteinu - Anonym
Slitujte se nad trpaslíkem - Bratři Grimmov�
Spící vojsko - Bratři Grimmov�
Spiritus familiaris - Bratři Grimmov�
Starý vinný sklep u Salurnu - Bratři Grimmov�
Stavba kostela sv.Laurince na ostrově Föhr - Anonym
Stopy v kameni - Bratři Grimmov�
Strašidelný Popelák - Anonym
Strašidelný průvod - Bratři Grimmov�
Strašidelný rytíř - Bratři Grimmov�
Střelecká slavnost - Anonym
Stříbrný pramen - Bratři Grimmov�
Strom duchů - Anonym
Svatá noc - Bratři Grimmov�
Svatý Mikuláš a zloděj - Bratři Grimmov�
Šibeniček - Anonym
Šibeniční potok - Anonym
Tanec s hastrmanem - Bratři Grimmov�
Těžké dítě - Bratři Grimmov�
Tichý lid na horském zámku Plesse - Bratři Grimmov�
Tři havíři z Kutné hory - Bratři Grimmov�
Trpaslíci na balvanu - Bratři Grimmov�
Trpaslíci na stromě - Bratři Grimmov�
Trpaslíci u Dardesheimu - Bratři Grimmov�
Trpaslíci ze Svatošských skal - Bratři Grimmov�
Trpasličí hory - Bratři Grimmov�
Trpasličí nohy - Bratři Grimmov�
Trpaslík z Osenbergu - Bratři Grimmov�
Untersberg - Bratři Grimmov�
Utopené dítě - Bratři Grimmov�
Utržené ouško - Bratři Grimmov�
Válka a mír - Bratři Grimmov�
Vodní právo - Bratři Grimmov�
Vodní víla a mlynářský tovaryš - Bratři Grimmov�
Vodní žínky z Magdeburgu - Bratři Grimmov�
Vodnické nohy - Bratři Grimmov�
Zakletý král na zámku Schildheiss - Bratři Grimmov�
Zapovězené chytání ryb - Anonym
Zaříkávání permoníků - Bratři Grimmov�
Zasypané stříbrné doly - Bratři Grimmov�
Zeitelmoos - Bratři Grimmov�
Zkamenělí trpaslíci - Bratři Grimmov�
Zmrtvělá řeka - Bratři Grimmov�
Znamení budoucí zkázy - Anonym
Zvon z hory Wunnenstein - Anonym
Zvony z Debberode - Anonym
Žebraččina kletba - Anonym
Žitná babice - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons