Pán ze Scherfenbergu a trpaslík

Bratři Grimmové

m ainhard, hrabě tyrolský, který na rozkaz císaře Rudolfa Habsburského města Steier a Kärtnen získal a kterému byl pak udělen predikát vévody korutanského, žil ve sváru s hrabětem Ulrichem z Heunburgu. S tímto bojoval i Wilhelm ze Scherfenbergu, nevěrný a nevděčný leník Mainhardův.

v následující bitvě byl Wilhelm, pán ze Scherfenbergu, pohřešován, a tak se ho vydal hledat Konrád z Aufensteinu, který za Mainharda bojoval.. Našel Scherfenberga ležet v písku, probodaného kopím, měl sedm ran a prožíval děsivá muka. Pán z Aufensteinu se ho zeptal, zda je Wilhelm ze Scherfenbergu. „Ano a vy jste pán z Aufensteinu…skloňte se ke mne blíž…“ řekl Scherfenberg namáhavě: „vezměte si tenhle prsten, dokud jej budete mít, světská sláva a bohatství vás nikdy neopustí.“ Mezitím přijel Heinrich z Toldu a slyšel, že to je Scherfenberg, kdo tady leží. „Tak to je ten,“ řekl: „kdo svoji věrnost mému pánu porušil? Ten podlý čin pomstil v této hodině bůh.“

p acholek musel smrtelně raněného na koně položit, ale on při tom duši byl vypustil. Tu poručil pán z Toldu, opět ho tam, kde před tím ležel, položit. Potom byl Scherfenberg oplakáván svými muži a ženami. S tím prstenem, který dal Scherfenberg pánovi z Aufensteinu, je však spojena tato legenda:

j ednoho dne viděl pán ze Scherfenbergu na poli pod svým hradem podivuhodný výjev. Na čtyřech dlouhých zlacených žerdích, které nesli čtyři trpaslíci, byla zavěšena nebesa a pod nimi jel trpaslík v královském oděvu se zlatou korunou na hlavě . Sedlo i uzda koně byly pobity zlatem, zdobeny drahými kameny, stejně jako všechna drahocenná roucha. Scherfenberg se zastavil a díval se, pak popojel blíž a sundal svůj klobouk. Trpaslík jej pozdravil, řkouc: „Wilhelme, Bůh s vámi!“ „Odkud mne znáte?“ zeptal se Scherfenberg. „Tím se netrapte.“ řekl mu trpaslík: „že mi nejste neznámý a znám vaše jméno. Já vás vyhledal pro vaši zmužilost a věrnost, o které jsem mnoho slyšel. Jeden mocný král je mým soupeřem o jednu velkou zemi, o kterou vedeme válku, a on mne o ni chce lstí připravit. Za šest týdnů je mezi námi domluvena bitva, můj nepřítel je ale velmi silný. Všichni mí přátelé mi radili získat vás do svých řad. Jestli se té bitvy zúčastníte, tak vás učiním silným, že jestli on si obra vezme, vy na něj stačíte. Vězte, dobrý hrdino, opásám vás tímto pásem a ten vám dá sílu dvaceti mužů.“ Scherfenberg odvětil: „Když mi tolik důvěřujete a mojí odvážnosti si ceníte, vstoupím do vašich služeb, ať se stane, co má se stát.“ Trpaslík řekl: „Nebojte se, pane Wilhelme, že mělo by to býti tak strašlivé, ne, ve mně žije křesťanská víra ve Svatou Trojici a v Boha zrozeného z lidské matky.“ Tím se Scherfenberg potěšil a slíbil, že když ho smrt nebo nemoc nepostihne, v tu pravou hodinu přijde. „Tak přijďte ve zbroji, na koni a s jedním pacholkem na toto místo, ale nikomu o tom neříkejte, ani vaší ženě, jinak bude celá věc ztracena.“ To vše Scherfenberg slíbil. „Pohleďte!“ pokračoval trpaslík: „Tento prsten nechť je svědkem naší domluvy, nasaďte si jej bez otálení, neboť budete-li žít třeba tisíc let, dokud jej budete mít, nikdy vás štěstí neopustí. Buďte statečný a svou věrnost mi zachovejte!“

k dyž se vrátil domu, bylo připraveno jídlo a každý se ho ptal, kde byl, ale on nic neřekl a od této hodiny nebyl tak veselý jako dřív. Nechal si zaopatřit koně, brnění vyspravit a poslal pro zpovědníka. Tajně učinil upřímnou zpověď a přijal se zbožností tělo Páně. Jeho žena se chtěla dovědět od zpovědníka pravdu, ale on ji zprvu odmítal. Tu poslala pro čtyři nejlepší přátele, kteří přivedli kněze do komnaty, dali mu nůž na krk a vyhrožovali mu smrtí, dokud neřekne, co byl slyšel.

k dyž se to byla žena konečně dozvěděla, poslala ony přátele k Scherfenbergovi a oni ho museli tajně vzít stranou a na jeho plány se vyptat. Když jim ale nic nechtěl vyjevit, řekli mu po lopatě, že oni vše vědí, jak on na téhle řeči vidí, až je nakonec s pravdou seznámil. Nyní mu začali jeho úmysl rozmlouvat a prosili ho úpěnlivě, aby od té cesty upustil. Scherfenberg ale nechtěl svoji věrnost porušit a řekl, že jestli to udělá, tu ode všech dobro odejme. Jeho žena ho však utěšovala a neupustila od toho, dokud ho těmi velkými prosbami nepřemluvila zůstat doma; však byl přesto nešťastný. Jednoho dne, asi za půl roku nato, jel jako poslední za svými lidmi cestou na pevnost Landstorz. Tu vedle něj přijel trpaslík a pravil: „Kdo vaši mužnost vynášel, ten v hrdlo lhal! Jak jste mne oklamal a zradil! Jste si tímto hněv Boží a slzy dobrých žen vysloužil!. Vězte, že vaše budoucnost bude plná proher a ten prstýnek vám ničeho dobrého nepřinese, neboť vy musíte se svou ženou a svými dětmi žít v chudobě!“ a popadnul Scherfenberga za ruku a chtěl mu prsten strhnout. Ale pan ze Scherfenbergu strhnul ruku zpět, do trpaslíka strčil a ujížděl přes pole pryč. Ti, kteří před ním jeli, nic nebyli zpozorovali.[pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Pověst "Der Scherfenberger und der Zwerg" je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů. Překlad Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arendsee - Bratři Grimmové
Bezhlavá žena - Anonym
Bílá paní - Bratři Grimmové
Bílá paní na Pielbergu - Bratři Grimmové
Bílá paní na Schlossbergu - Bratři Grimmové
Bílá paní na Tegerfeldenu - Meinrad Lienert
Bílá paní z Willbergu - Bratři Grimmové
Blangenmoorské strašidlo - Anonym
Bludičky - Bratři Grimmové
Blumenstein - Bratři Grimmové
Bockhornský pastor a ďábel - Anonym
Burgsee - Bratři Grimmové
Býčí močál - Bratři Grimmové
Býčí potok - Bratři Grimmové
Chléb dar Boží jest - Anonym
Císař Karel v Norimberku - Bratři Grimmové
Císař Karel v Untersbergu - Bratři Grimmové
Čarokvětná polana - Bratři Grimmové
Ďábel jako strážce pokladu u města Brémy - Anonym
Ďáblova mříž - Bratři Grimmové
Dambecký zvon v Röbelu - Anonym
Děvečka u vodníka - Bratři Grimmové
Děvin skok - Bratři Grimmové
Divodějná kolébka - Bratři Grimmové
Divoký Lovec na honu - Bratři Grimmové
Divotvorný kořínek - Bratři Grimmové
Divoženky na Untersbergu - Bratři Grimmové
Dlouhán v Mordýřské uličce - Bratři Grimmové
Dobromysl a jablečník - Bratři Grimmové
Döngesské jezero - Bratři Grimmové
Drolící se žebro - Bratři Grimmové
Duch v Ramslohu - Anonym
Dům s devadesáti devíti okny u Witzwortu - Anonym
Dvanáct nespravedlivých soudců - Bratři Grimmové
Dvě divoženky - Bratři Grimmové
Ekerken - Bratři Grimmové
Friedrich Barbarossa na hoře Kyffhäuser - Bratři Grimmové
Geroldseck - Bratři Grimmové
Greifenstein - Anonym
Hadí princezna - Bratři Grimmové
Hastrman - Bratři Grimmové
Hastrman a sedlák - Bratři Grimmové
Hastrman na jatkách - Bratři Grimmové
Házení košil - Bratři Grimmové
Helfenstein - Bratři Grimmové
Herrmann von Rosenberg - Bratři Grimmové
Hessenské údolí - Bratři Grimmové
Hincelman - Bratři Grimmové
Hladotrysk - Bratři Grimmové
Holínka - Bratři Grimmové
Holoubek ukazuje poklad - Bratři Grimmové
Holoubek zadržuje nepřítele - Bratři Grimmové
Hrabě a skřítkové - Bratři Grimmové
Hrad Dietrichstein v Korutanech - Anonym
Hrušeň na Walserském poli - Bratři Grimmové
Huckup - Anonym
Hučka - Bratři Grimmové
Jak byli trpaslíci vyhnáni - Bratři Grimmové
Jak Harmsdorfští kupovali slotu - Anonym
Jak odlévali zvon ve Vratislavi - Bratři Grimmové
Jak sedláci zatančili šavlový tanec - Bratři Grimmové
Jak si permoník na svatbě zatancoval - Bratři Grimmové
Jak si trpaslíci půjčili chléb - Bratři Grimmové
Jak si vodník pekl ryby - Anonym
Jak skřítkové slavili svatbu - Bratři Grimmové
Jak tenkrát trpaslíci odešli - Bratři Grimmové
Jan Pasovský - Bratři Grimmové
Jasnovidný křišťál - Bratři Grimmové
Jeskyňka - Anonym
Jettin pahorek u Heidelbergu - Bratři Grimmové
Jezero Seeburg - Bratři Grimmové
Johann Hübner - Bratři Grimmové
Jura v Pomořanech - Bratři Grimmové
Kamenný dům v Bunde - Anonym
Kamenný stůl - Bratři Grimmové
Kamperský jeseter - Anonym
Klepačka - Bratři Grimmové
Kočeví - Bratři Grimmové
Köterberg - Bratři Grimmové
Kouzelné byliny vařiti - Bratři Grimmové
Kovář a trpaslík - Bratři Grimmové
Kovář z Hechelbachu - Anonym
Kovlad - Bratři Grimmové
Kovlad v Harzu - Bratři Grimmové
Král Zelenoles - Bratři Grimmové
Král Zlojíř - Anonym
Krutý hrabě z Wildenfelsu - Anonym
Krysař z města Hameln - Anonym
Labská panenka a žínka ze Sály - Bratři Grimmové
Lázeň Paní Holly - Bratři Grimmové
Legenda o Mariazellu - Anonym
Lilie - Bratři Grimmové
Mechyňka - Bratři Grimmové
Měřice, prsten a pohár - Bratři Grimmové
Miláček k jídlu pozvaný - Bratři Grimmové
Milostný potok - Bratři Grimmové
Mlynář z Göttelfingenu - Anonym
Mlynářka - Bratři Grimmové
Mönchsberg - Anonym
Mrtvé údolí - Anonym
Mummelsee - Bratři Grimmové
Můrka - Bratři Grimmové
Můrka v Obersdorfu - Anonym
Můstek u Bělidla - Anonym
Mužíček na zádech - Bratři Grimmové
Nevěstin kámen - Anonym
Nixenbronn - Bratři Grimmové
Noc sv.Ondřeje - Bratři Grimmové
Noční duch na Kendenichu - Bratři Grimmové
Noční můrka ve Frísku - Anonym
O duších hříšných - Bratři Grimmové
O křivém přísahání - Bratři Grimmové
O loupeživém rytíři Eppelinovi - Bratři Grimmové
O nálezcích rudných žil - Bratři Grimmové
O podivuhodném pacholkovi - Bratři Grimmové
O pokladu a třešních - Bratři Grimmové
O prokletém prameni - Bratři Grimmové
O rarášcích - Bratři Grimmové
O sedlákovi, co mezníky přenášel - Anonym
O svatojánském pokladu - Bratři Grimmové
O svatých pramenech - Bratři Grimmové
O zlatém písku na Untersbergu - Bratři Grimmové
O zlatém uhlí na Untersbergu - Bratři Grimmové
Obr Haymon - Bratři Grimmové
Obr Roman z Villingenu - Anonym
Obr Vojen - Bratři Grimmové
Obří hra - Bratři Grimmové
Obří hračka - Bratři Grimmové
Obří kameny - Bratři Grimmové
Obří prst - Bratři Grimmové
Obří sloupy - Bratři Grimmové
Obrové z Untersbergu - Bratři Grimmové
Ochsenberg - Bratři Grimmové
Odchod trpasličího lidu přes most - Bratři Grimmové
Odlévání zvonů v Attendornu - Bratři Grimmové
Paní Holla a sedlák - Bratři Grimmové
Paní Holla a věrný Eckart - Bratři Grimmové
Paní Holla naděluje - Bratři Grimmové
Paní von Alvensleben - Bratři Grimmové
Paní von Bonikau - Bratři Grimmové
Paní von Hahn a vodník - Bratři Grimmové
Panna Eli - Bratři Grimmové
Panny z Boyneburgu - Bratři Grimmové
Pasáček a skřítek - Bratři Grimmové
Pejsek z Bretty - Bratři Grimmové
Permoníci - Bratři Grimmové
Pět křížů - Bratři Grimmové
Plavec - Bratři Grimmové
Podvrženci ve vodě - Bratři Grimmové
Podvrženec - Bratři Grimmové
Podvrženec metlou vyšlehaný - Bratři Grimmové
Pouť dvou Švábů do Compostelly - Anonym
Pramáti rodu Rantzau - Bratři Grimmové
Prokletá vesnice - Bratři Grimmové
Prokletý hrázný - Anonym
Prýštící pramen - Bratři Grimmové
Ptačí hnízdo - Bratři Grimmové
Pyšná zámecká slečna - Anonym
Reinstein - Bratři Grimmové
Růžový keř u Hildesheimu - Anonym
Rybník Paní Holly - Bratři Grimmové
Samorodý peníz - Bratři Grimmové
Sedlák a skřítek hospodáříček - Bratři Grimmové
Sklepní skřítek - Bratři Grimmové
Skřítek hospodáříček - Bratři Grimmové
Skřítek hospodáříček ve mlýně - Bratři Grimmové
Slet čarodějnic u Zavelsteinu - Anonym
Slitujte se nad trpaslíkem - Bratři Grimmové
Spící vojsko - Bratři Grimmové
Spiritus familiaris - Bratři Grimmové
Starý vinný sklep u Salurnu - Bratři Grimmové
Stavba kostela sv.Laurince na ostrově Föhr - Anonym
Stopy v kameni - Bratři Grimmové
Strašidelný Popelák - Anonym
Strašidelný průvod - Bratři Grimmové
Strašidelný rytíř - Bratři Grimmové
Střelecká slavnost - Anonym
Stříbrný pramen - Bratři Grimmové
Strom duchů - Anonym
Svatá noc - Bratři Grimmové
Svatý Mikuláš a zloděj - Bratři Grimmové
Šibeniček - Anonym
Šibeniční potok - Anonym
Tanec s hastrmanem - Bratři Grimmové
Těžké dítě - Bratři Grimmové
Tichý lid na horském zámku Plesse - Bratři Grimmové
Tři havíři z Kutné hory - Bratři Grimmové
Trpaslíci na balvanu - Bratři Grimmové
Trpaslíci na stromě - Bratři Grimmové
Trpaslíci u Dardesheimu - Bratři Grimmové
Trpaslíci ze Svatošských skal - Bratři Grimmové
Trpasličí hory - Bratři Grimmové
Trpasličí nohy - Bratři Grimmové
Trpaslík z Osenbergu - Bratři Grimmové
Untersberg - Bratři Grimmové
Utopené dítě - Bratři Grimmové
Utržené ouško - Bratři Grimmové
Válka a mír - Bratři Grimmové
Vodní právo - Bratři Grimmové
Vodní víla a mlynářský tovaryš - Bratři Grimmové
Vodní žínky z Magdeburgu - Bratři Grimmové
Vodnické nohy - Bratři Grimmové
Zakletý král na zámku Schildheiss - Bratři Grimmové
Zapovězené chytání ryb - Anonym
Zaříkávání permoníků - Bratři Grimmové
Zasypané stříbrné doly - Bratři Grimmové
Zeitelmoos - Bratři Grimmové
Zkamenělí trpaslíci - Bratři Grimmové
Zmrtvělá řeka - Bratři Grimmové
Znamení budoucí zkázy - Anonym
Zvon z hory Wunnenstein - Anonym
Zvony z Debberode - Anonym
Žebraččina kletba - Anonym
Žitná babice - Bratři Grimmové



Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons