Délka života

Bratři Grimmové

k dyž náš Pán stvořil svět a všem živočichům určoval délku života, přišel k němu osel a zeptal se: „Pane, jak dlouho budu žít?“ „Třicet let,“ odpověděl Pán: „vyhovuje ti to?“ „Pane,“ odvětil osel: „to je příliš dlouhý život. Pomysli na moje těžké živobytí, od rána do večera vláčím ve mlýně těžké pytle s obilím, aby jiní mohli jíst chleba, mě samotnému za to platí ranami a kopanci! Promiň mi část takového života, Pane.“ A Pán se smiloval a určil oslovi jen osmnáct let a ten spokojeně odešel.

z a chvíli přišel pes. „Tak jak dlouho chceš žít ty?“ zeptal se ho Pán: „Pro osla bylo třicet let mnoho, ale ty bys s nimi mohl být spokojen.“ „Pane,“ odvětil pes: „opravdu to tak chceš? Jen si vzpomeň, kolik já se naběhám, tak dlouho mě nohy neusnesou, od neustálého štěkání brzy ztratím hlas, od kousaní zuby, co mi pak zbude? Jen bych se někde motal z kouta do kouta a k tomu kňučel.“ Pán uznal, že má pes pravdu a určil mu k žití jen dvanáct let.

p otom přišla opice. „Ty jistě budeš chtít žít třicet let, viď?“ řekl Pán: „Nemusíš pracovat jako osel, ani hlídat jako pes a jsi vždy dobře naladěná.“ „Ach, Pane,“ odvětila opice.„vypadá to tak, ale je to jinak. I když mi prší jáhlová kaše, nemám na ni žádnou lžíci. Mým údělem je neustále provádět zábavné kousky a vesele se šklebit, aby se lidé smáli, a když mi podarují jablko a já do něj kousnu, je kyselé. Vždyť je pod tou veselostí skryt smutek! Třicet let? To, Pane, nevydržím.“ Pán byl milostivý a věnoval opici jen deset let.

k onečně se objevil člověk, byl veselý, zdravý a spokojený a prosil Boha, ať mu určí délku života. „Budeš žít třicet let,“ řekl Pán: „stačí ti to?“ „Cože? Tak krátce?!“ zvolal člověk pohoršeně: „Sotva dostavím dům a v krbu bude hořet oheň, sotva ponesou zasazené stromy ovoce a já budu se životem spokojený, tu mám umřít? O Pane, dej mi víc času!“ „Nu, mohu ti věnovat oslových osmnáct let.“ řekl Bůh „To je málo, Pane.“ řekl člověk „Nu, tak k tomu můžeš mít dvanáct psích let.“ řekl Bůh. „Stále je to málo.“ zvolal člověk. „Nu, dobrá,“ řekl Bůh: „dám ti ještě deset opičích let, ale víc už ani rok.“ Když člověk od Pána odcházel, moc spokojený nebyl.

o d těch dob žije člověk sedmdesát let. Těch prvních třicet jsou lidská léta, utíkají rychle, to je člověk zdravý, pracuje s chutí a těší se z života. Pak přichází osmnáct oslích let, kdy na něho kladou břemena, hezky jedno po druhém a vláčí pytle s obilím, kterým se živí jiní a za jeho věrné služby mu platí ránami a kopanci. Pak přijde těch dvanáct psích let, to jen leží v rohu a kňučí, protože mu chybí zuby, kterými by kousal, a když i tento čas pomine, tu jeho život uzavírá deset opičích let. To je člověk hloupý a prostoduchý, vyvádí pošetilé věci a bývá pro smích i dětem. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die Lebenszeit“ (KHM 176) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Bezruká dívka - Bratři Grimmové
Boží pokrm - Bratři Grimmové
Bratr Štístko - Bratři Grimmové
Chudák a boháč - Bratři Grimmové
Chudoba a pokora vedou do nebe - Bratři Grimmové
Cikán a tři ďáblové - Joseph Haltrich
Dílo Boží a dílo Satanovo - Bratři Grimmové
Dítě Mariino - Bratři Grimmové
Dvanáct apoštolů - Bratři Grimmové
Dvě nevěsty - Bratři Grimmové
Džbánek slz - Ludwig Bechstein
Honza a Černá princezna - Ulrich Jahn
Hvezdné tolary - Bratři Grimmové
Hvozdík - Bratři Grimmové
Jak jeden doběhl až do pekla - Joseph Haltrich
Jak jeden ubohý pasáček sešel ze světa - Bratři Grimmové
Jak přišel sedláček do nebe - Bratři Grimmové
Jak se jeden vypínal až do nebes - Ludwig Bechstein
Jak se jedna chtěla vdávat - Bratři Grimmové
Jak věšeli Měsíc - Bratři Grimmové
Kdo jsi bez viny - Ulrich Jahn
Laciné dřevo - Joseph Haltrich
Lískový prut - Bratři Grimmové
Mistr Kopýtko - Bratři Grimmové
Mnich a ptáček - Ludwig Bechstein
Mužík omlazený ohněm - Bratři Grimmové
Nebeská svatba - Bratři Grimmové
O andílkovi v obilí - Otto Sutermeister
O Betelce zlaté a Bětce smolné - Otto Sutermeister
O bílé kůstce - Otto Sutermeister
O Boží milosti - Joseph Haltrich
O Božím upomínání - Joseph Haltrich
O chytrém Filipovi - Franz Georg Brustgi
O černém žabáku a ohnivé kolébce - Ulrich Jahn
O dobru, zlu a spravedlnosti - Otto Sutermeister
O nadání dětí Eviných osudy rozličnými - Bratři Grimmové
O prosťáčkovi - Otto Sutermeister
O říční panně - Otto Sutermeister
O staré matičce - Bratři Grimmové
O třech řečech - Bratři Grimmové
O věčném hladu - Bratři Grimmové
O zbožném vévodovi - Otto Sutermeister
O zmáčené košilce - Bratři Grimmové
O žebrotě žebrácké a pokoře pokorné - Johannes Jegerlehner
Odměna a trest - Joseph Haltrich
Pastýř a Smrt - Bratři Grimmové
Pekelná výpomoc - Joseph Haltrich
Pilný se raduje - Bratři Grimmové
Růže - Bratři Grimmové
Sklenička Matky Boží - Bratři Grimmové
Svatá panna Starosta - Bratři Grimmové
Svatý Josef v lese - Bratři Grimmové
Svéhlavé dítě - Bratři Grimmové
Tři rudovousové - Joseph Haltrich
Tři zelené ratolesti - Bratři Grimmové
Ukradená almužna - Bratři Grimmové
Vrabčák a jeho čtyři synové - Bratři Grimmové
Zasloužená odměna - Joseph Haltrich
Zlatovláska a Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zpívající kosti - Bratři Grimmové
Žitný klas - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons