Nebeská svatba

Bratři Grimmové

b yl jednou jeden selský synek a ten jednou slyšel v kostele faráře, jak říká, že kdo se chce dostat do nebe, musí jít stále rovně. Tak se vydal na cestu a šel a šel stále rovně za nosem, cestou necestou, přes hory a doly, úvratí i úvozem, až jednoho dne dorazil do obrovského města a tam přišel do kostela, kde právě probíhala mše. Když kolem sebe viděl všechnu tu nádheru, myslil si, že se ocitl rovnou v nebi, a radostí mu poskočilo srdce. Když mše skončila a kostelník ho posílal pryč, řekl: „Ne! Nikam nepůjdu! Jsem šťastný, že jsem konečně v nebi.“ Kostelník šel tedy za farářem a vypověděl mu, že v kostele je dítě a myslí si, že je v nebi. A tak farář rozhodl, že pokud si to mysli, ať při tom zůstane; šel za chlapcem a zeptal se ho, jestli nechce v kostele pomáhat. Chlapec souhlasil, neboť na práci byl uvyklý a z nebe se mu nechtělo.

z ůstal tedy v kostele. Pozoroval lidi, kteří přicházeli před vyřezávaný obraz Matičky Boží s Jezulátkem, klekali na kolena a modlili se a tu si pomyslil: „To je náš milostivý Pán.“ A nahlas dodal: „Slyš, můj pane, jsi hubený až běda, lidé tě nechají hladovět! Přinesu ti každý den polovinu svého jídla.“ A od této chvíle dobrotivý hoch obrazu každý den přinášel polovinu svého jídla, tento darované jídlo přijímal a za pár týdnů obraz viditelně přibral, zesílil a zmohutněl, až to bylo lidem k divení. Faráři to vrtalo v hlavě, tak jednoho dne zůstal tajně v kostele a čekal. Tu uviděl hocha, jak se dělí s Matkou Boží o svůj chleba a ona to přijímá.

z a nějaký čas chlapec onemocněl a zůstal na lůžku dlouhých osm dní; když konečně vstal, první co bylo, že nesl své jídlo Matce Boží. Farář šel za ním a slyšel, jak se chlapec omlouvá: „Milostivý Pane, nezlob se na mne, že jsem ti tak dlouho nic nepřinesl, byl jsem nemocný a nemohl jsem vstát.“ Tu mu obraz odpověděl: „Já o tvé dobré vůli vím a to mi stačí. Připrav se, příští neděli budeš slavit nebeskou svatbu.“ Chlapec se zaradoval a řekl to faráři, který k němu mezitím přišel, a pak se ptal obrazu, jestli může pana faráře vzít s sebou, ale obraz mu odvětil, že půjde jen on sám. Farář chlapci slíbil, že ho řádně připraví k svatému přijímání a chlapec byl spokojen.

p říští neděli se hoch po svatém přijímání skácel se k zemi a byl mrtev; Pán si ho vzal k sobě. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die himmlische Hochzeit“ (KHM 209) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Bezruká dívka - Bratři Grimmové
Boží pokrm - Bratři Grimmové
Bratr Štístko - Bratři Grimmové
Chudák a boháč - Bratři Grimmové
Chudoba a pokora vedou do nebe - Bratři Grimmové
Cikán a tři ďáblové - Joseph Haltrich
Délka života - Bratři Grimmové
Dílo Boží a dílo Satanovo - Bratři Grimmové
Dítě Mariino - Bratři Grimmové
Dvanáct apoštolů - Bratři Grimmové
Dvě nevěsty - Bratři Grimmové
Džbánek slz - Ludwig Bechstein
Honza a Černá princezna - Ulrich Jahn
Hvezdné tolary - Bratři Grimmové
Hvozdík - Bratři Grimmové
Jak jeden doběhl až do pekla - Joseph Haltrich
Jak jeden ubohý pasáček sešel ze světa - Bratři Grimmové
Jak přišel sedláček do nebe - Bratři Grimmové
Jak se jeden vypínal až do nebes - Ludwig Bechstein
Jak se jedna chtěla vdávat - Bratři Grimmové
Jak věšeli Měsíc - Bratři Grimmové
Kdo jsi bez viny - Ulrich Jahn
Laciné dřevo - Joseph Haltrich
Lískový prut - Bratři Grimmové
Mistr Kopýtko - Bratři Grimmové
Mnich a ptáček - Ludwig Bechstein
Mužík omlazený ohněm - Bratři Grimmové
O andílkovi v obilí - Otto Sutermeister
O Betelce zlaté a Bětce smolné - Otto Sutermeister
O bílé kůstce - Otto Sutermeister
O Boží milosti - Joseph Haltrich
O Božím upomínání - Joseph Haltrich
O chytrém Filipovi - Franz Georg Brustgi
O černém žabáku a ohnivé kolébce - Ulrich Jahn
O dobru, zlu a spravedlnosti - Otto Sutermeister
O nadání dětí Eviných osudy rozličnými - Bratři Grimmové
O prosťáčkovi - Otto Sutermeister
O říční panně - Otto Sutermeister
O staré matičce - Bratři Grimmové
O třech řečech - Bratři Grimmové
O věčném hladu - Bratři Grimmové
O zbožném vévodovi - Otto Sutermeister
O zmáčené košilce - Bratři Grimmové
O žebrotě žebrácké a pokoře pokorné - Johannes Jegerlehner
Odměna a trest - Joseph Haltrich
Pastýř a Smrt - Bratři Grimmové
Pekelná výpomoc - Joseph Haltrich
Pilný se raduje - Bratři Grimmové
Růže - Bratři Grimmové
Sklenička Matky Boží - Bratři Grimmové
Svatá panna Starosta - Bratři Grimmové
Svatý Josef v lese - Bratři Grimmové
Svéhlavé dítě - Bratři Grimmové
Tři rudovousové - Joseph Haltrich
Tři zelené ratolesti - Bratři Grimmové
Ukradená almužna - Bratři Grimmové
Vrabčák a jeho čtyři synové - Bratři Grimmové
Zasloužená odměna - Joseph Haltrich
Zlatovláska a Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zpívající kosti - Bratři Grimmové
Žitný klas - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons