Ďábel jako strážce pokladu u města Brémy

Anonym

v Dolní Čtvrtce u města Brémy [pozn1] žil kdysi jeden sedlák, boháč nad boháče, kterému jeho značný majetek působil velkou starost, protože toho času v zemi vládla nejistota pustošivé války a jednoho dne mohla loupeživá horda vpadnout i na jeho dvůr. A tak kudy chodil, nemyslil na nic jiného než na to, jak by své peníze a cennosti bezpečně ukryl před lupiči. Nakonec se rozhodl svůj poklad zakopat do země.

n a statku sloužil jeden mladičký pacholek, kterého k sobě sedlák vzal z milosrdenství, neboť Jens byl chudičký sirotek. Když sedlák jednoho nedělního rána poslal všechnu chasu do kostela, aby mohl nepozorovaně uskutečnit svůj záměr, zalezl si Jens do stodoly, neboť se styděl jít na bohoslužbu v obnošených šatech. Ale právě stodolu si sedlák vyhlédl jako úkryt pro svůj majetek, a tak chlapec, který ležel ukrytý v seně, dobře viděl, jak jeho pán nejprve vykopal hlubokou jámu, potom do obrovského měděného kotle, který spustil dolů, nasypal velké množství zlata, stříbra, mincí všeho druhu a drahocenného náčiní, jámu opět zasypal a hlínu lopatou pečlivě uhladil a upěchoval.

p otom sedlák povolal k ochraně pokladu ďábla se zaříkáním, že nikdo nesmí poklad vyzvednout před uplynutím lhůty sedmi let; kdo potom přijde, aby si poklad vyzvednul, musí být ženichem jeho dcery; poklad nesmí kopat rýčem ani lopatou; kotel musí na Boží světlo dostat pomocí stříbrného vozu, ve kterém nebude bude zapřažený kůň, ale živý oheň; každý jiný, který se pokladu odváží, tomu musí ďábel zakroutit krkem. Když sedlák vyslovil svoje zaříkání, vletěl do stodoly velký netopýr, třikrát sedláka i místo s pokladem obletěl a opět zmizel. Sedlák spokojeně pokýval hlavou a šel svou cestou.

j ens na tu zvláštní událost nemohl zapomenout, kudy chodil, tudy myslil na poklad a vzrušení z toho, že by se ho mohl zmocnit, mu nedalo spát. Nakonec od sedláka odešel na moře, kde se z něj časem stal statný a urostlý námořník. Když uplynulo sedm let, neměl více na moři stání a vydal se na cestu k domovu. Tam ho nikdo nepoznával, neboť, jak brzy zvěděl, jeho dřívější pán před krátkým časem zemřel a jeho rodina nyní žila ve velké bídě, protože nikdo z nich netušil, kam se otcův velký majetek poděl, nezůstala po něm ani stříbrná lžička.

j ens na statek zašel a našel tam vše, jak mu lidé vylíčili, a protože osiřelá selská dcerka se na něj upamatovala, stal se na statku vítaným a častým hostem. Nakonec v sobě sebral odvahu a požádal to hezké děvče o ruku a ona neodmítla. Jens by mohl se svým na moři získaným kapitálem v klidu vést hospodářství a byl by spokojený a zámožný muž. Ale jeho nitro tížilo pomyšlení na ten obrovský poklad, a tak dnem i nocí přemítal, jak by se k němu dostal.

j ednou měl v noci podivný sen. Stodola stála v plamenech, ale když se podíval blíž, zjistil, že to není oheň, ale obrovský kohout, který poskakoval na střeše a mával křídly. V následujícím okamžiku se kohout snesl dolů, posadil se na převrhnutou radlici, kloval zobákem a hrabal nohama, zkrátka choval se tak, jako by chtěl pluh postavit a jet s ním. Dlouhý čas Jens tomu snu nerozuměl, ale konečně se mu v hlavě rozjasnilo. Zajel do města ke zlatníkovi a objednal u něj stříbrný pluh, který mu hned zaplatil ryzím zlatem. Za osm dní byl pluh hotov a on se mohl pustit do díla.

n ásledující noci, právě když kostelní zvon odbil dvanáctou hodinu, vstal, pod pravou paži vzal stříbrný pluh a pod levou nádherného červeného kohouta. Před stodolou zapřáhnul kohouta do stříbrného pluhu, otevřel vrata a zavedl ho na to místo, kde byl zakopán poklad. Ačkoli do stodoly neproniklo měsíční světlo, bylo tu najednou jasno jako ve dne, neboť zlatý pluh zářil a kohout v jeho záři připomínal plápolající oheň. Jens začal mlčky orat zem v kruhu kolem místa, kde byl zakopán poklad. Tu se zvedl povyk tisícihlavého davu pekelníků, ale Jens nerušeně pokračoval ve své práci, dokud nenarazil na víko kotle a neobjevil poklad v celé jeho nádheře. Potom nabíral vše do nůše a vynášel na dvůr, aby to ochránil před ďáblem. I to bylo jukání a divení nad tím znovunalezeným majetkem. A na podzim byla velká svatba.

t en stříbrný pluh zůstával po dlouhý čas v majetku té rodiny, ale později se ve válečném běsnění a plundrování ztratil. [pozn2]

Oddělovač

Poznámka 1 - Svobodné hanzovní město Brémy je nejmenší německou spolkovou zemí, která je tvořená vlastním městem Brémy a námořním přístavem Bremenhaven. Tuto zemičku najdete v ústí řeky Wesery do Severního moře.   Zpět
Poznámka 2 - Pověst "Der Teufel als Schatzhüter bei Bremen" je lidovou pověstí ze spolkové země Dolní Sasko. Přeložila a převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arendsee - Bratři Grimmové
Bezhlavá žena - Anonym
Bílá paní - Bratři Grimmové
Bílá paní na Pielbergu - Bratři Grimmové
Bílá paní na Schlossbergu - Bratři Grimmové
Bílá paní na Tegerfeldenu - Meinrad Lienert
Bílá paní z Willbergu - Bratři Grimmové
Blangenmoorské strašidlo - Anonym
Bludičky - Bratři Grimmové
Blumenstein - Bratři Grimmové
Bockhornský pastor a ďábel - Anonym
Burgsee - Bratři Grimmové
Býčí močál - Bratři Grimmové
Býčí potok - Bratři Grimmové
Chléb dar Boží jest - Anonym
Císař Karel v Norimberku - Bratři Grimmové
Císař Karel v Untersbergu - Bratři Grimmové
Čarokvětná polana - Bratři Grimmové
Ďáblova mříž - Bratři Grimmové
Dambecký zvon v Röbelu - Anonym
Děvečka u vodníka - Bratři Grimmové
Děvin skok - Bratři Grimmové
Divodějná kolébka - Bratři Grimmové
Divoký Lovec na honu - Bratři Grimmové
Divotvorný kořínek - Bratři Grimmové
Divoženky na Untersbergu - Bratři Grimmové
Dlouhán v Mordýřské uličce - Bratři Grimmové
Dobromysl a jablečník - Bratři Grimmové
Döngesské jezero - Bratři Grimmové
Drolící se žebro - Bratři Grimmové
Duch v Ramslohu - Anonym
Dům s devadesáti devíti okny u Witzwortu - Anonym
Dvanáct nespravedlivých soudců - Bratři Grimmové
Dvě divoženky - Bratři Grimmové
Ekerken - Bratři Grimmové
Friedrich Barbarossa na hoře Kyffhäuser - Bratři Grimmové
Geroldseck - Bratři Grimmové
Greifenstein - Anonym
Hadí princezna - Bratři Grimmové
Hastrman - Bratři Grimmové
Hastrman a sedlák - Bratři Grimmové
Hastrman na jatkách - Bratři Grimmové
Házení košil - Bratři Grimmové
Helfenstein - Bratři Grimmové
Herrmann von Rosenberg - Bratři Grimmové
Hessenské údolí - Bratři Grimmové
Hincelman - Bratři Grimmové
Hladotrysk - Bratři Grimmové
Holínka - Bratři Grimmové
Holoubek ukazuje poklad - Bratři Grimmové
Holoubek zadržuje nepřítele - Bratři Grimmové
Hrabě a skřítkové - Bratři Grimmové
Hrad Dietrichstein v Korutanech - Anonym
Hrušeň na Walserském poli - Bratři Grimmové
Huckup - Anonym
Hučka - Bratři Grimmové
Jak byli trpaslíci vyhnáni - Bratři Grimmové
Jak Harmsdorfští kupovali slotu - Anonym
Jak odlévali zvon ve Vratislavi - Bratři Grimmové
Jak sedláci zatančili šavlový tanec - Bratři Grimmové
Jak si permoník na svatbě zatancoval - Bratři Grimmové
Jak si trpaslíci půjčili chléb - Bratři Grimmové
Jak si vodník pekl ryby - Anonym
Jak skřítkové slavili svatbu - Bratři Grimmové
Jak tenkrát trpaslíci odešli - Bratři Grimmové
Jan Pasovský - Bratři Grimmové
Jasnovidný křišťál - Bratři Grimmové
Jeskyňka - Anonym
Jettin pahorek u Heidelbergu - Bratři Grimmové
Jezero Seeburg - Bratři Grimmové
Johann Hübner - Bratři Grimmové
Jura v Pomořanech - Bratři Grimmové
Kamenný dům v Bunde - Anonym
Kamenný stůl - Bratři Grimmové
Kamperský jeseter - Anonym
Klepačka - Bratři Grimmové
Kočeví - Bratři Grimmové
Köterberg - Bratři Grimmové
Kouzelné byliny vařiti - Bratři Grimmové
Kovář a trpaslík - Bratři Grimmové
Kovář z Hechelbachu - Anonym
Kovlad - Bratři Grimmové
Kovlad v Harzu - Bratři Grimmové
Král Zelenoles - Bratři Grimmové
Král Zlojíř - Anonym
Krutý hrabě z Wildenfelsu - Anonym
Krysař z města Hameln - Anonym
Labská panenka a žínka ze Sály - Bratři Grimmové
Lázeň Paní Holly - Bratři Grimmové
Legenda o Mariazellu - Anonym
Lilie - Bratři Grimmové
Mechyňka - Bratři Grimmové
Měřice, prsten a pohár - Bratři Grimmové
Miláček k jídlu pozvaný - Bratři Grimmové
Milostný potok - Bratři Grimmové
Mlynář z Göttelfingenu - Anonym
Mlynářka - Bratři Grimmové
Mönchsberg - Anonym
Mrtvé údolí - Anonym
Mummelsee - Bratři Grimmové
Můrka - Bratři Grimmové
Můrka v Obersdorfu - Anonym
Můstek u Bělidla - Anonym
Mužíček na zádech - Bratři Grimmové
Nevěstin kámen - Anonym
Nixenbronn - Bratři Grimmové
Noc sv.Ondřeje - Bratři Grimmové
Noční duch na Kendenichu - Bratři Grimmové
Noční můrka ve Frísku - Anonym
O duších hříšných - Bratři Grimmové
O křivém přísahání - Bratři Grimmové
O loupeživém rytíři Eppelinovi - Bratři Grimmové
O nálezcích rudných žil - Bratři Grimmové
O podivuhodném pacholkovi - Bratři Grimmové
O pokladu a třešních - Bratři Grimmové
O prokletém prameni - Bratři Grimmové
O rarášcích - Bratři Grimmové
O sedlákovi, co mezníky přenášel - Anonym
O svatojánském pokladu - Bratři Grimmové
O svatých pramenech - Bratři Grimmové
O zlatém písku na Untersbergu - Bratři Grimmové
O zlatém uhlí na Untersbergu - Bratři Grimmové
Obr Haymon - Bratři Grimmové
Obr Roman z Villingenu - Anonym
Obr Vojen - Bratři Grimmové
Obří hra - Bratři Grimmové
Obří hračka - Bratři Grimmové
Obří kameny - Bratři Grimmové
Obří prst - Bratři Grimmové
Obří sloupy - Bratři Grimmové
Obrové z Untersbergu - Bratři Grimmové
Ochsenberg - Bratři Grimmové
Odchod trpasličího lidu přes most - Bratři Grimmové
Odlévání zvonů v Attendornu - Bratři Grimmové
Pán ze Scherfenbergu a trpaslík - Bratři Grimmové
Paní Holla a sedlák - Bratři Grimmové
Paní Holla a věrný Eckart - Bratři Grimmové
Paní Holla naděluje - Bratři Grimmové
Paní von Alvensleben - Bratři Grimmové
Paní von Bonikau - Bratři Grimmové
Paní von Hahn a vodník - Bratři Grimmové
Panna Eli - Bratři Grimmové
Panny z Boyneburgu - Bratři Grimmové
Pasáček a skřítek - Bratři Grimmové
Pejsek z Bretty - Bratři Grimmové
Permoníci - Bratři Grimmové
Pět křížů - Bratři Grimmové
Plavec - Bratři Grimmové
Podvrženci ve vodě - Bratři Grimmové
Podvrženec - Bratři Grimmové
Podvrženec metlou vyšlehaný - Bratři Grimmové
Pouť dvou Švábů do Compostelly - Anonym
Pramáti rodu Rantzau - Bratři Grimmové
Prokletá vesnice - Bratři Grimmové
Prokletý hrázný - Anonym
Prýštící pramen - Bratři Grimmové
Ptačí hnízdo - Bratři Grimmové
Pyšná zámecká slečna - Anonym
Reinstein - Bratři Grimmové
Růžový keř u Hildesheimu - Anonym
Rybník Paní Holly - Bratři Grimmové
Samorodý peníz - Bratři Grimmové
Sedlák a skřítek hospodáříček - Bratři Grimmové
Sklepní skřítek - Bratři Grimmové
Skřítek hospodáříček - Bratři Grimmové
Skřítek hospodáříček ve mlýně - Bratři Grimmové
Slet čarodějnic u Zavelsteinu - Anonym
Slitujte se nad trpaslíkem - Bratři Grimmové
Spící vojsko - Bratři Grimmové
Spiritus familiaris - Bratři Grimmové
Starý vinný sklep u Salurnu - Bratři Grimmové
Stavba kostela sv.Laurince na ostrově Föhr - Anonym
Stopy v kameni - Bratři Grimmové
Strašidelný Popelák - Anonym
Strašidelný průvod - Bratři Grimmové
Strašidelný rytíř - Bratři Grimmové
Střelecká slavnost - Anonym
Stříbrný pramen - Bratři Grimmové
Strom duchů - Anonym
Svatá noc - Bratři Grimmové
Svatý Mikuláš a zloděj - Bratři Grimmové
Šibeniček - Anonym
Šibeniční potok - Anonym
Tanec s hastrmanem - Bratři Grimmové
Těžké dítě - Bratři Grimmové
Tichý lid na horském zámku Plesse - Bratři Grimmové
Tři havíři z Kutné hory - Bratři Grimmové
Trpaslíci na balvanu - Bratři Grimmové
Trpaslíci na stromě - Bratři Grimmové
Trpaslíci u Dardesheimu - Bratři Grimmové
Trpaslíci ze Svatošských skal - Bratři Grimmové
Trpasličí hory - Bratři Grimmové
Trpasličí nohy - Bratři Grimmové
Trpaslík z Osenbergu - Bratři Grimmové
Untersberg - Bratři Grimmové
Utopené dítě - Bratři Grimmové
Utržené ouško - Bratři Grimmové
Válka a mír - Bratři Grimmové
Vodní právo - Bratři Grimmové
Vodní víla a mlynářský tovaryš - Bratři Grimmové
Vodní žínky z Magdeburgu - Bratři Grimmové
Vodnické nohy - Bratři Grimmové
Zakletý král na zámku Schildheiss - Bratři Grimmové
Zapovězené chytání ryb - Anonym
Zaříkávání permoníků - Bratři Grimmové
Zasypané stříbrné doly - Bratři Grimmové
Zeitelmoos - Bratři Grimmové
Zkamenělí trpaslíci - Bratři Grimmové
Zmrtvělá řeka - Bratři Grimmové
Znamení budoucí zkázy - Anonym
Zvon z hory Wunnenstein - Anonym
Zvony z Debberode - Anonym
Žebraččina kletba - Anonym
Žitná babice - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons