Ďábel jako strážce pokladu u města Brémy

Anonym

v Dolní Čtvrtce u města Brémy [pozn1] žil kdysi jeden sedlák, boháč nad boháče, kterému jeho značný majetek působil velkou starost, protože toho času v zemi vládla nejistota pustošivé války a jednoho dne mohla loupeživá horda vpadnout i na jeho dvůr. A tak kudy chodil, nemyslil na nic jiného než na to, jak by své peníze a cennosti bezpečně ukryl před lupiči. Nakonec se rozhodl svůj poklad zakopat do země.

n a statku sloužil jeden mladičký pacholek, kterého k sobě sedlák vzal z milosrdenství, neboť Jens byl chudičký sirotek. Když sedlák jednoho nedělního rána poslal všechnu chasu do kostela, aby mohl nepozorovaně uskutečnit svůj záměr, zalezl si Jens do stodoly, neboť se styděl jít na bohoslužbu v obnošených šatech. Ale právě stodolu si sedlák vyhlédl jako úkryt pro svůj majetek, a tak chlapec, který ležel ukrytý v seně, dobře viděl, jak jeho pán nejprve vykopal hlubokou jámu, potom do obrovského měděného kotle, který spustil dolů, nasypal velké množství zlata, stříbra, mincí všeho druhu a drahocenného náčiní, jámu opět zasypal a hlínu lopatou pečlivě uhladil a upěchoval.

p otom sedlák povolal k ochraně pokladu ďábla se zaříkáním, že nikdo nesmí poklad vyzvednout před uplynutím lhůty sedmi let; kdo potom přijde, aby si poklad vyzvednul, musí být ženichem jeho dcery; poklad nesmí kopat rýčem ani lopatou; kotel musí na Boží světlo dostat pomocí stříbrného vozu, ve kterém nebude bude zapřažený kůň, ale živý oheň; každý jiný, který se pokladu odváží, tomu musí ďábel zakroutit krkem. Když sedlák vyslovil svoje zaříkání, vletěl do stodoly velký netopýr, třikrát sedláka i místo s pokladem obletěl a opět zmizel. Sedlák spokojeně pokýval hlavou a šel svou cestou.

j ens na tu zvláštní událost nemohl zapomenout, kudy chodil, tudy myslil na poklad a vzrušení z toho, že by se ho mohl zmocnit, mu nedalo spát. Nakonec od sedláka odešel na moře, kde se z něj časem stal statný a urostlý námořník. Když uplynulo sedm let, neměl více na moři stání a vydal se na cestu k domovu. Tam ho nikdo nepoznával, neboť, jak brzy zvěděl, jeho dřívější pán před krátkým časem zemřel a jeho rodina nyní žila ve velké bídě, protože nikdo z nich netušil, kam se otcův velký majetek poděl, nezůstala po něm ani stříbrná lžička.

j ens na statek zašel a našel tam vše, jak mu lidé vylíčili, a protože osiřelá selská dcerka se na něj upamatovala, stal se na statku vítaným a častým hostem. Nakonec v sobě sebral odvahu a požádal to hezké děvče o ruku a ona neodmítla. Jens by mohl se svým na moři získaným kapitálem v klidu vést hospodářství a byl by spokojený a zámožný muž. Ale jeho nitro tížilo pomyšlení na ten obrovský poklad, a tak dnem i nocí přemítal, jak by se k němu dostal.

j ednou měl v noci podivný sen. Stodola stála v plamenech, ale když se podíval blíž, zjistil, že to není oheň, ale obrovský kohout, který poskakoval na střeše a mával křídly. V následujícím okamžiku se kohout snesl dolů, posadil se na převrhnutou radlici, kloval zobákem a hrabal nohama, zkrátka choval se tak, jako by chtěl pluh postavit a jet s ním. Dlouhý čas Jens tomu snu nerozuměl, ale konečně se mu v hlavě rozjasnilo. Zajel do města ke zlatníkovi a objednal u něj stříbrný pluh, který mu hned zaplatil ryzím zlatem. Za osm dní byl pluh hotov a on se mohl pustit do díla.

n ásledující noci, právě když kostelní zvon odbil dvanáctou hodinu, vstal, pod pravou paži vzal stříbrný pluh a pod levou nádherného červeného kohouta. Před stodolou zapřáhnul kohouta do stříbrného pluhu, otevřel vrata a zavedl ho na to místo, kde byl zakopán poklad. Ačkoli do stodoly neproniklo měsíční světlo, bylo tu najednou jasno jako ve dne, neboť zlatý pluh zářil a kohout v jeho záři připomínal plápolající oheň. Jens začal mlčky orat zem v kruhu kolem místa, kde byl zakopán poklad. Tu se zvedl povyk tisícihlavého davu pekelníků, ale Jens nerušeně pokračoval ve své práci, dokud nenarazil na víko kotle a neobjevil poklad v celé jeho nádheře. Potom nabíral vše do nůše a vynášel na dvůr, aby to ochránil před ďáblem. I to bylo jukání a divení nad tím znovunalezeným majetkem. A na podzim byla velká svatba.

t en stříbrný pluh zůstával po dlouhý čas v majetku té rodiny, ale později se ve válečném běsnění a plundrování ztratil. [pozn2]

Oddělovač

Poznámka 1 - Svobodné hanzovní město Brémy je nejmenší německou spolkovou zemí, která je tvořená vlastním městem Brémy a námořním přístavem Bremenhaven. Tuto zemičku najdete v ústí řeky Wesery do Severního moře.   Zpět
Poznámka 2 - Pověst "Der Teufel als Schatzhüter bei Bremen" je lidovou pověstí ze spolkové země Dolní Sasko. Přeložila a převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arendsee - Bratři Grimmov�
Bezhlavá žena - Anonym
Bílá paní - Bratři Grimmov�
Bílá paní na Pielbergu - Bratři Grimmov�
Bílá paní na Schlossbergu - Bratři Grimmov�
Bílá paní na Tegerfeldenu - Meinrad Lienert
Bílá paní z Willbergu - Bratři Grimmov�
Blangenmoorské strašidlo - Anonym
Bludičky - Bratři Grimmov�
Blumenstein - Bratři Grimmov�
Bockhornský pastor a ďábel - Anonym
Burgsee - Bratři Grimmov�
Býčí močál - Bratři Grimmov�
Býčí potok - Bratři Grimmov�
Chléb dar Boží jest - Anonym
Císař Karel v Norimberku - Bratři Grimmov�
Císař Karel v Untersbergu - Bratři Grimmov�
Čarokvětná polana - Bratři Grimmov�
Ďáblova mříž - Bratři Grimmov�
Dambecký zvon v Röbelu - Anonym
Děvečka u vodníka - Bratři Grimmov�
Děvin skok - Bratři Grimmov�
Divodějná kolébka - Bratři Grimmov�
Divoký Lovec na honu - Bratři Grimmov�
Divotvorný kořínek - Bratři Grimmov�
Divoženky na Untersbergu - Bratři Grimmov�
Dlouhán v Mordýřské uličce - Bratři Grimmov�
Dobromysl a jablečník - Bratři Grimmov�
Döngesské jezero - Bratři Grimmov�
Drolící se žebro - Bratři Grimmov�
Duch v Ramslohu - Anonym
Dům s devadesáti devíti okny u Witzwortu - Anonym
Dvanáct nespravedlivých soudců - Bratři Grimmov�
Dvě divoženky - Bratři Grimmov�
Ekerken - Bratři Grimmov�
Friedrich Barbarossa na hoře Kyffhäuser - Bratři Grimmov�
Geroldseck - Bratři Grimmov�
Greifenstein - Anonym
Hadí princezna - Bratři Grimmov�
Hastrman - Bratři Grimmov�
Hastrman a sedlák - Bratři Grimmov�
Hastrman na jatkách - Bratři Grimmov�
Házení košil - Bratři Grimmov�
Helfenstein - Bratři Grimmov�
Herrmann von Rosenberg - Bratři Grimmov�
Hessenské údolí - Bratři Grimmov�
Hincelman - Bratři Grimmov�
Hladotrysk - Bratři Grimmov�
Holínka - Bratři Grimmov�
Holoubek ukazuje poklad - Bratři Grimmov�
Holoubek zadržuje nepřítele - Bratři Grimmov�
Hrabě a skřítkové - Bratři Grimmov�
Hrad Dietrichstein v Korutanech - Anonym
Hrušeň na Walserském poli - Bratři Grimmov�
Huckup - Anonym
Hučka - Bratři Grimmov�
Jak byli trpaslíci vyhnáni - Bratři Grimmov�
Jak Harmsdorfští kupovali slotu - Anonym
Jak odlévali zvon ve Vratislavi - Bratři Grimmov�
Jak sedláci zatančili šavlový tanec - Bratři Grimmov�
Jak si permoník na svatbě zatancoval - Bratři Grimmov�
Jak si trpaslíci půjčili chléb - Bratři Grimmov�
Jak si vodník pekl ryby - Anonym
Jak skřítkové slavili svatbu - Bratři Grimmov�
Jak tenkrát trpaslíci odešli - Bratři Grimmov�
Jan Pasovský - Bratři Grimmov�
Jasnovidný křišťál - Bratři Grimmov�
Jeskyňka - Anonym
Jettin pahorek u Heidelbergu - Bratři Grimmov�
Jezero Seeburg - Bratři Grimmov�
Johann Hübner - Bratři Grimmov�
Jura v Pomořanech - Bratři Grimmov�
Kamenný dům v Bunde - Anonym
Kamenný stůl - Bratři Grimmov�
Kamperský jeseter - Anonym
Klepačka - Bratři Grimmov�
Kočeví - Bratři Grimmov�
Köterberg - Bratři Grimmov�
Kouzelné byliny vařiti - Bratři Grimmov�
Kovář a trpaslík - Bratři Grimmov�
Kovář z Hechelbachu - Anonym
Kovlad - Bratři Grimmov�
Kovlad v Harzu - Bratři Grimmov�
Král Zelenoles - Bratři Grimmov�
Král Zlojíř - Anonym
Krutý hrabě z Wildenfelsu - Anonym
Krysař z města Hameln - Anonym
Labská panenka a žínka ze Sály - Bratři Grimmov�
Lázeň Paní Holly - Bratři Grimmov�
Legenda o Mariazellu - Anonym
Lilie - Bratři Grimmov�
Mechyňka - Bratři Grimmov�
Měřice, prsten a pohár - Bratři Grimmov�
Miláček k jídlu pozvaný - Bratři Grimmov�
Milostný potok - Bratři Grimmov�
Mlynář z Göttelfingenu - Anonym
Mlynářka - Bratři Grimmov�
Mönchsberg - Anonym
Mrtvé údolí - Anonym
Mummelsee - Bratři Grimmov�
Můrka - Bratři Grimmov�
Můrka v Obersdorfu - Anonym
Můstek u Bělidla - Anonym
Mužíček na zádech - Bratři Grimmov�
Nevěstin kámen - Anonym
Nixenbronn - Bratři Grimmov�
Noc sv.Ondřeje - Bratři Grimmov�
Noční duch na Kendenichu - Bratři Grimmov�
Noční můrka ve Frísku - Anonym
O duších hříšných - Bratři Grimmov�
O křivém přísahání - Bratři Grimmov�
O loupeživém rytíři Eppelinovi - Bratři Grimmov�
O nálezcích rudných žil - Bratři Grimmov�
O podivuhodném pacholkovi - Bratři Grimmov�
O pokladu a třešních - Bratři Grimmov�
O prokletém prameni - Bratři Grimmov�
O rarášcích - Bratři Grimmov�
O sedlákovi, co mezníky přenášel - Anonym
O svatojánském pokladu - Bratři Grimmov�
O svatých pramenech - Bratři Grimmov�
O zlatém písku na Untersbergu - Bratři Grimmov�
O zlatém uhlí na Untersbergu - Bratři Grimmov�
Obr Haymon - Bratři Grimmov�
Obr Roman z Villingenu - Anonym
Obr Vojen - Bratři Grimmov�
Obří hra - Bratři Grimmov�
Obří hračka - Bratři Grimmov�
Obří kameny - Bratři Grimmov�
Obří prst - Bratři Grimmov�
Obří sloupy - Bratři Grimmov�
Obrové z Untersbergu - Bratři Grimmov�
Ochsenberg - Bratři Grimmov�
Odchod trpasličího lidu přes most - Bratři Grimmov�
Odlévání zvonů v Attendornu - Bratři Grimmov�
Pán ze Scherfenbergu a trpaslík - Bratři Grimmov�
Paní Holla a sedlák - Bratři Grimmov�
Paní Holla a věrný Eckart - Bratři Grimmov�
Paní Holla naděluje - Bratři Grimmov�
Paní von Alvensleben - Bratři Grimmov�
Paní von Bonikau - Bratři Grimmov�
Paní von Hahn a vodník - Bratři Grimmov�
Panna Eli - Bratři Grimmov�
Panny z Boyneburgu - Bratři Grimmov�
Pasáček a skřítek - Bratři Grimmov�
Pejsek z Bretty - Bratři Grimmov�
Permoníci - Bratři Grimmov�
Pět křížů - Bratři Grimmov�
Plavec - Bratři Grimmov�
Podvrženci ve vodě - Bratři Grimmov�
Podvrženec - Bratři Grimmov�
Podvrženec metlou vyšlehaný - Bratři Grimmov�
Pouť dvou Švábů do Compostelly - Anonym
Pramáti rodu Rantzau - Bratři Grimmov�
Prokletá vesnice - Bratři Grimmov�
Prokletý hrázný - Anonym
Prýštící pramen - Bratři Grimmov�
Ptačí hnízdo - Bratři Grimmov�
Pyšná zámecká slečna - Anonym
Reinstein - Bratři Grimmov�
Růžový keř u Hildesheimu - Anonym
Rybník Paní Holly - Bratři Grimmov�
Samorodý peníz - Bratři Grimmov�
Sedlák a skřítek hospodáříček - Bratři Grimmov�
Sklepní skřítek - Bratři Grimmov�
Skřítek hospodáříček - Bratři Grimmov�
Skřítek hospodáříček ve mlýně - Bratři Grimmov�
Slet čarodějnic u Zavelsteinu - Anonym
Slitujte se nad trpaslíkem - Bratři Grimmov�
Spící vojsko - Bratři Grimmov�
Spiritus familiaris - Bratři Grimmov�
Starý vinný sklep u Salurnu - Bratři Grimmov�
Stavba kostela sv.Laurince na ostrově Föhr - Anonym
Stopy v kameni - Bratři Grimmov�
Strašidelný Popelák - Anonym
Strašidelný průvod - Bratři Grimmov�
Strašidelný rytíř - Bratři Grimmov�
Střelecká slavnost - Anonym
Stříbrný pramen - Bratři Grimmov�
Strom duchů - Anonym
Svatá noc - Bratři Grimmov�
Svatý Mikuláš a zloděj - Bratři Grimmov�
Šibeniček - Anonym
Šibeniční potok - Anonym
Tanec s hastrmanem - Bratři Grimmov�
Těžké dítě - Bratři Grimmov�
Tichý lid na horském zámku Plesse - Bratři Grimmov�
Tři havíři z Kutné hory - Bratři Grimmov�
Trpaslíci na balvanu - Bratři Grimmov�
Trpaslíci na stromě - Bratři Grimmov�
Trpaslíci u Dardesheimu - Bratři Grimmov�
Trpaslíci ze Svatošských skal - Bratři Grimmov�
Trpasličí hory - Bratři Grimmov�
Trpasličí nohy - Bratři Grimmov�
Trpaslík z Osenbergu - Bratři Grimmov�
Untersberg - Bratři Grimmov�
Utopené dítě - Bratři Grimmov�
Utržené ouško - Bratři Grimmov�
Válka a mír - Bratři Grimmov�
Vodní právo - Bratři Grimmov�
Vodní víla a mlynářský tovaryš - Bratři Grimmov�
Vodní žínky z Magdeburgu - Bratři Grimmov�
Vodnické nohy - Bratři Grimmov�
Zakletý král na zámku Schildheiss - Bratři Grimmov�
Zapovězené chytání ryb - Anonym
Zaříkávání permoníků - Bratři Grimmov�
Zasypané stříbrné doly - Bratři Grimmov�
Zeitelmoos - Bratři Grimmov�
Zkamenělí trpaslíci - Bratři Grimmov�
Zmrtvělá řeka - Bratři Grimmov�
Znamení budoucí zkázy - Anonym
Zvon z hory Wunnenstein - Anonym
Zvony z Debberode - Anonym
Žebraččina kletba - Anonym
Žitná babice - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons