Starý vinný sklep u Salurnu

Bratři Grimmové

n a radnici tyrolského městyse Salurn na Ečavě ukazují dvě staré hliněné nádoby a vyprávějí o nich toto:

v roce 1688 šel za svými záležitostmi po cestě ze Svatého Michala do Salurnu [pozn1] Christoph Patzeber, a když dorazil ke zřícenině starého salurnského hradu, dostal chuť si trosky blíže prohlédnout. Když si prohlížel jejich horní část, tu náhodou objevil jasně osvícené podzemní schodiště. Sešel tedy dolů a ocitl se ve výstavním sklepě, kde na obou stranách ležely obrovské sudy. Sluneční paprsky prosvítaly puklinami ve zdech, a tak mohl zřetelně napočítat 18 nádob, která každá, jak se mu zdálo, pojala 20 bušelů. Jednomu sudu, co stál úplně vpředu, nechyběl ani kohout ani čep, tak jím měšťan jen tak ze zvědavosti otočil a ke svému překvapení viděl, jak z něj teče lahodné víno husté jako olej. Ochutnal a shledal je nadmíru vynikající chuti, takové víno mu ještě nikdy v životě nepřišlo na jazyk. Rád by vzal domů ženě a dětem, ale neměl s sebou žádnou nádobu. Lidové pověsti vyprávěly, jak tu občas spravedlivý člověk přišel ke štěstí, tak se rozhlížel sem a tam, ale žádný poklad neobjevil.

p atzeber pokračoval v cestě do města, splnil tam, co měl, a pak si koupil dvě velké hliněné nádoby i s trychtýřem a odebral se ještě před setměním zpět do starého zámku, kde našel vše, jak to zanechal. Bez váhání obě nádoby naplnil vínem, pojaly sotva dvacet mázů, a poté chtěl sklep opustit. Ale když se otočil a podíval na schody, byl východ zatarasen. Seděli tam za malým stolem tři staří mužové, před sebou měli položenu černou, křídou popsanou tabuli. Měšťan se velmi polekal, víno nechal vínem a počal starce horoucně prosit o odpuštění. Tu jeden z těch tří, který měl dlouhou bradu, na hlavě koženou čepici a na sobě černý kabát, pravil, aby si pro to víno přišel, jak často bude potřebovat, pro sebe i své blízké a poté všichni zmizeli.

p atzeber mohl nerušeně odejít a dorazil šťastně domů ke své ženě, které vypověděl všechno, co se mu událo. Zpočátku si žena víno ošklivila, ale když viděla, že hospodáři nijak neuškodilo, také ho okusila a dala napít i všem lidem ve své domácnosti. Když se zásoba zcela minula, vzal Patzeber oba hliněné džbány, šel do salurnského sklepa a znovu je naplnil, a tak se stalo několikrát za celý rok, ten nápoj hodný císařského stolu ho nestál ani haléř.

j ednou ho ale navštívili tři sousedé, kterým ten podivuhodný nápoj nabídnul a oni ho shledali tak velmi lahodným, že pojali pochybnost a podezírali ho, že k tomu vínu přišel nečestným způsobem. A protože na něj beztoho nevražili, šli na radnici a zažalovali ho. Měšťan nevysvětlil ani neprozradil, kde k tomu vínu přišel, neboť tušil, že si ho přinesl naposledy. Rada ho nechala předvést před soud a ten jednomyslně shledal, že v zemi se druhé podobné víno nikde nevyskytuje, nemohl ho tedy ukrást. Museli křivě obviněného muže propustit domů, ale uložili mu, aby opět zašel pro víno. On to učinil, ale nenašel ani schody ani sklep a k tomu všemu dostal neviditelnou rukou takovou ránu, která ho nejen omráčila, ale napůl i zabila.

k dyž omráčený Patzeber nějaký čas ležel na trávě, v mrákotách se mu zjevil vinný sklep ve velké hloubce, opět tam seděli ti tři mužové a psali za svitu lampy křídou na tabuli, tiší a klidní, pak ten důležitý vypočet ukončili, nakonec všechny cifry smazali a přes celou tabuli namalovali veliký kříž, pak tabuli postavili na stranu. Jeden povstal, otevřel třemi klíči malá železná dvířka a bylo slyšet cinkání zlata. Po jiných schodech přišel starý muž nahoru k ležícímu měšťanovi, položil mu do klobouku třicet tolarů a aniž by pronesl slůvko, zase odešel. Pak celý výjev zmizel a na salurnských hodinách v dálce odbila jedenáctá. Měšťan shrábnul peníze a plazil se ze zříceniny pryč. Ve výšce nad sebou viděl, jak se kolem vlní přízračný pohřební průvod s pochodněmi a vypadalo to jako jeho vlastní pohřeb. Dostal se až na cestu, počkal, až půjdou kolem nějací lidé, ti ho pak domů dovlekli.

p oté podal na radnici zprávu o celém průběhu události a těch třicet prastarých tolarů jasně dokazovalo, že mu je nemohla dát žádná pozemská ruka. Následujícího dne bylo na to místo vysláno osm srdnatých mužů, kteří po sklepu ale nenašli nejmenší stopu. Jen v jednom koutě v troskách ležely ty dvě hliněné nádoby, které přinesli jako důkaz. Patzeber zemřel deset dní poté, a musel tak to víno zaplatit svým životem, což mu bylo zjeveno tím křížem a číslicí deset. [pozn2]

Oddělovač

Poznámka 1 - Městečko Salurn je nejjižnější obec Jižních Tyrol v Itálii. Salurn leží ve výšce 224 m.n.m. na sever od stejnojmenného salurnského průsmyku na německo-italské jazykové hranici. Toto prastaré sídlo se rozkládá pod romantickým hradem Haderburgem, uprostřed ovocných zahrad a vinic a je obklopeno lesem porostlými horskými stráněmi, které člověka přímo lákají k procházkám a výletům. A jak se tam dostanete? Z italského Bolzana se vydejte dálnicí na jih směrem do Trenta, do Salurnu je to asi 35 km.   Zpět
Poznámka 2 - Lidová pověst „Der alte Weinkeller bei Salurn“ (DS 15) je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů „Deutsche Sagen“ (1816-1818). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila a po svém převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arendsee - Bratři Grimmové
Bezhlavá žena - Anonym
Bílá paní - Bratři Grimmové
Bílá paní na Pielbergu - Bratři Grimmové
Bílá paní na Schlossbergu - Bratři Grimmové
Bílá paní na Tegerfeldenu - Meinrad Lienert
Bílá paní z Willbergu - Bratři Grimmové
Blangenmoorské strašidlo - Anonym
Bludičky - Bratři Grimmové
Blumenstein - Bratři Grimmové
Bockhornský pastor a ďábel - Anonym
Burgsee - Bratři Grimmové
Býčí močál - Bratři Grimmové
Býčí potok - Bratři Grimmové
Chléb dar Boží jest - Anonym
Císař Karel v Norimberku - Bratři Grimmové
Císař Karel v Untersbergu - Bratři Grimmové
Čarokvětná polana - Bratři Grimmové
Ďábel jako strážce pokladu u města Brémy - Anonym
Ďáblova mříž - Bratři Grimmové
Dambecký zvon v Röbelu - Anonym
Děvečka u vodníka - Bratři Grimmové
Děvin skok - Bratři Grimmové
Divodějná kolébka - Bratři Grimmové
Divoký Lovec na honu - Bratři Grimmové
Divotvorný kořínek - Bratři Grimmové
Divoženky na Untersbergu - Bratři Grimmové
Dlouhán v Mordýřské uličce - Bratři Grimmové
Dobromysl a jablečník - Bratři Grimmové
Döngesské jezero - Bratři Grimmové
Drolící se žebro - Bratři Grimmové
Duch v Ramslohu - Anonym
Dům s devadesáti devíti okny u Witzwortu - Anonym
Dvanáct nespravedlivých soudců - Bratři Grimmové
Dvě divoženky - Bratři Grimmové
Ekerken - Bratři Grimmové
Friedrich Barbarossa na hoře Kyffhäuser - Bratři Grimmové
Geroldseck - Bratři Grimmové
Greifenstein - Anonym
Hadí princezna - Bratři Grimmové
Hastrman - Bratři Grimmové
Hastrman a sedlák - Bratři Grimmové
Hastrman na jatkách - Bratři Grimmové
Házení košil - Bratři Grimmové
Helfenstein - Bratři Grimmové
Herrmann von Rosenberg - Bratři Grimmové
Hessenské údolí - Bratři Grimmové
Hincelman - Bratři Grimmové
Hladotrysk - Bratři Grimmové
Holínka - Bratři Grimmové
Holoubek ukazuje poklad - Bratři Grimmové
Holoubek zadržuje nepřítele - Bratři Grimmové
Hrabě a skřítkové - Bratři Grimmové
Hrad Dietrichstein v Korutanech - Anonym
Hrušeň na Walserském poli - Bratři Grimmové
Huckup - Anonym
Hučka - Bratři Grimmové
Jak byli trpaslíci vyhnáni - Bratři Grimmové
Jak Harmsdorfští kupovali slotu - Anonym
Jak odlévali zvon ve Vratislavi - Bratři Grimmové
Jak sedláci zatančili šavlový tanec - Bratři Grimmové
Jak si permoník na svatbě zatancoval - Bratři Grimmové
Jak si trpaslíci půjčili chléb - Bratři Grimmové
Jak si vodník pekl ryby - Anonym
Jak skřítkové slavili svatbu - Bratři Grimmové
Jak tenkrát trpaslíci odešli - Bratři Grimmové
Jan Pasovský - Bratři Grimmové
Jasnovidný křišťál - Bratři Grimmové
Jeskyňka - Anonym
Jettin pahorek u Heidelbergu - Bratři Grimmové
Jezero Seeburg - Bratři Grimmové
Johann Hübner - Bratři Grimmové
Jura v Pomořanech - Bratři Grimmové
Kamenný dům v Bunde - Anonym
Kamenný stůl - Bratři Grimmové
Kamperský jeseter - Anonym
Klepačka - Bratři Grimmové
Kočeví - Bratři Grimmové
Köterberg - Bratři Grimmové
Kouzelné byliny vařiti - Bratři Grimmové
Kovář a trpaslík - Bratři Grimmové
Kovář z Hechelbachu - Anonym
Kovlad - Bratři Grimmové
Kovlad v Harzu - Bratři Grimmové
Král Zelenoles - Bratři Grimmové
Král Zlojíř - Anonym
Krutý hrabě z Wildenfelsu - Anonym
Krysař z města Hameln - Anonym
Labská panenka a žínka ze Sály - Bratři Grimmové
Lázeň Paní Holly - Bratři Grimmové
Legenda o Mariazellu - Anonym
Lilie - Bratři Grimmové
Mechyňka - Bratři Grimmové
Měřice, prsten a pohár - Bratři Grimmové
Miláček k jídlu pozvaný - Bratři Grimmové
Milostný potok - Bratři Grimmové
Mlynář z Göttelfingenu - Anonym
Mlynářka - Bratři Grimmové
Mönchsberg - Anonym
Mrtvé údolí - Anonym
Mummelsee - Bratři Grimmové
Můrka - Bratři Grimmové
Můrka v Obersdorfu - Anonym
Můstek u Bělidla - Anonym
Mužíček na zádech - Bratři Grimmové
Nevěstin kámen - Anonym
Nixenbronn - Bratři Grimmové
Noc sv.Ondřeje - Bratři Grimmové
Noční duch na Kendenichu - Bratři Grimmové
Noční můrka ve Frísku - Anonym
O duších hříšných - Bratři Grimmové
O křivém přísahání - Bratři Grimmové
O loupeživém rytíři Eppelinovi - Bratři Grimmové
O nálezcích rudných žil - Bratři Grimmové
O podivuhodném pacholkovi - Bratři Grimmové
O pokladu a třešních - Bratři Grimmové
O prokletém prameni - Bratři Grimmové
O rarášcích - Bratři Grimmové
O sedlákovi, co mezníky přenášel - Anonym
O svatojánském pokladu - Bratři Grimmové
O svatých pramenech - Bratři Grimmové
O zlatém písku na Untersbergu - Bratři Grimmové
O zlatém uhlí na Untersbergu - Bratři Grimmové
Obr Haymon - Bratři Grimmové
Obr Roman z Villingenu - Anonym
Obr Vojen - Bratři Grimmové
Obří hra - Bratři Grimmové
Obří hračka - Bratři Grimmové
Obří kameny - Bratři Grimmové
Obří prst - Bratři Grimmové
Obří sloupy - Bratři Grimmové
Obrové z Untersbergu - Bratři Grimmové
Ochsenberg - Bratři Grimmové
Odchod trpasličího lidu přes most - Bratři Grimmové
Odlévání zvonů v Attendornu - Bratři Grimmové
Pán ze Scherfenbergu a trpaslík - Bratři Grimmové
Paní Holla a sedlák - Bratři Grimmové
Paní Holla a věrný Eckart - Bratři Grimmové
Paní Holla naděluje - Bratři Grimmové
Paní von Alvensleben - Bratři Grimmové
Paní von Bonikau - Bratři Grimmové
Paní von Hahn a vodník - Bratři Grimmové
Panna Eli - Bratři Grimmové
Panny z Boyneburgu - Bratři Grimmové
Pasáček a skřítek - Bratři Grimmové
Pejsek z Bretty - Bratři Grimmové
Permoníci - Bratři Grimmové
Pět křížů - Bratři Grimmové
Plavec - Bratři Grimmové
Podvrženci ve vodě - Bratři Grimmové
Podvrženec - Bratři Grimmové
Podvrženec metlou vyšlehaný - Bratři Grimmové
Pouť dvou Švábů do Compostelly - Anonym
Pramáti rodu Rantzau - Bratři Grimmové
Prokletá vesnice - Bratři Grimmové
Prokletý hrázný - Anonym
Prýštící pramen - Bratři Grimmové
Ptačí hnízdo - Bratři Grimmové
Pyšná zámecká slečna - Anonym
Reinstein - Bratři Grimmové
Růžový keř u Hildesheimu - Anonym
Rybník Paní Holly - Bratři Grimmové
Samorodý peníz - Bratři Grimmové
Sedlák a skřítek hospodáříček - Bratři Grimmové
Sklepní skřítek - Bratři Grimmové
Skřítek hospodáříček - Bratři Grimmové
Skřítek hospodáříček ve mlýně - Bratři Grimmové
Slet čarodějnic u Zavelsteinu - Anonym
Slitujte se nad trpaslíkem - Bratři Grimmové
Spící vojsko - Bratři Grimmové
Spiritus familiaris - Bratři Grimmové
Stavba kostela sv.Laurince na ostrově Föhr - Anonym
Stopy v kameni - Bratři Grimmové
Strašidelný Popelák - Anonym
Strašidelný průvod - Bratři Grimmové
Strašidelný rytíř - Bratři Grimmové
Střelecká slavnost - Anonym
Stříbrný pramen - Bratři Grimmové
Strom duchů - Anonym
Svatá noc - Bratři Grimmové
Svatý Mikuláš a zloděj - Bratři Grimmové
Šibeniček - Anonym
Šibeniční potok - Anonym
Tanec s hastrmanem - Bratři Grimmové
Těžké dítě - Bratři Grimmové
Tichý lid na horském zámku Plesse - Bratři Grimmové
Tři havíři z Kutné hory - Bratři Grimmové
Trpaslíci na balvanu - Bratři Grimmové
Trpaslíci na stromě - Bratři Grimmové
Trpaslíci u Dardesheimu - Bratři Grimmové
Trpaslíci ze Svatošských skal - Bratři Grimmové
Trpasličí hory - Bratři Grimmové
Trpasličí nohy - Bratři Grimmové
Trpaslík z Osenbergu - Bratři Grimmové
Untersberg - Bratři Grimmové
Utopené dítě - Bratři Grimmové
Utržené ouško - Bratři Grimmové
Válka a mír - Bratři Grimmové
Vodní právo - Bratři Grimmové
Vodní víla a mlynářský tovaryš - Bratři Grimmové
Vodní žínky z Magdeburgu - Bratři Grimmové
Vodnické nohy - Bratři Grimmové
Zakletý král na zámku Schildheiss - Bratři Grimmové
Zapovězené chytání ryb - Anonym
Zaříkávání permoníků - Bratři Grimmové
Zasypané stříbrné doly - Bratři Grimmové
Zeitelmoos - Bratři Grimmové
Zkamenělí trpaslíci - Bratři Grimmové
Zmrtvělá řeka - Bratři Grimmové
Znamení budoucí zkázy - Anonym
Zvon z hory Wunnenstein - Anonym
Zvony z Debberode - Anonym
Žebraččina kletba - Anonym
Žitná babice - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons