Starý vinný sklep u Salurnu

Bratři Grimmov�

n a radnici tyrolského městyse Salurn na Ečavě ukazují dvě staré hliněné nádoby a vyprávějí o nich toto:

v roce 1688 šel za svými záležitostmi po cestě ze Svatého Michala do Salurnu [pozn1] Christoph Patzeber, a když dorazil ke zřícenině starého salurnského hradu, dostal chuť si trosky blíže prohlédnout. Když si prohlížel jejich horní část, tu náhodou objevil jasně osvícené podzemní schodiště. Sešel tedy dolů a ocitl se ve výstavním sklepě, kde na obou stranách ležely obrovské sudy. Sluneční paprsky prosvítaly puklinami ve zdech, a tak mohl zřetelně napočítat 18 nádob, která každá, jak se mu zdálo, pojala 20 bušelů. Jednomu sudu, co stál úplně vpředu, nechyběl ani kohout ani čep, tak jím měšťan jen tak ze zvědavosti otočil a ke svému překvapení viděl, jak z něj teče lahodné víno husté jako olej. Ochutnal a shledal je nadmíru vynikající chuti, takové víno mu ještě nikdy v životě nepřišlo na jazyk. Rád by vzal domů ženě a dětem, ale neměl s sebou žádnou nádobu. Lidové pověsti vyprávěly, jak tu občas spravedlivý člověk přišel ke štěstí, tak se rozhlížel sem a tam, ale žádný poklad neobjevil.

p atzeber pokračoval v cestě do města, splnil tam, co měl, a pak si koupil dvě velké hliněné nádoby i s trychtýřem a odebral se ještě před setměním zpět do starého zámku, kde našel vše, jak to zanechal. Bez váhání obě nádoby naplnil vínem, pojaly sotva dvacet mázů, a poté chtěl sklep opustit. Ale když se otočil a podíval na schody, byl východ zatarasen. Seděli tam za malým stolem tři staří mužové, před sebou měli položenu černou, křídou popsanou tabuli. Měšťan se velmi polekal, víno nechal vínem a počal starce horoucně prosit o odpuštění. Tu jeden z těch tří, který měl dlouhou bradu, na hlavě koženou čepici a na sobě černý kabát, pravil, aby si pro to víno přišel, jak často bude potřebovat, pro sebe i své blízké a poté všichni zmizeli.

p atzeber mohl nerušeně odejít a dorazil šťastně domů ke své ženě, které vypověděl všechno, co se mu událo. Zpočátku si žena víno ošklivila, ale když viděla, že hospodáři nijak neuškodilo, také ho okusila a dala napít i všem lidem ve své domácnosti. Když se zásoba zcela minula, vzal Patzeber oba hliněné džbány, šel do salurnského sklepa a znovu je naplnil, a tak se stalo několikrát za celý rok, ten nápoj hodný císařského stolu ho nestál ani haléř.

j ednou ho ale navštívili tři sousedé, kterým ten podivuhodný nápoj nabídnul a oni ho shledali tak velmi lahodným, že pojali pochybnost a podezírali ho, že k tomu vínu přišel nečestným způsobem. A protože na něj beztoho nevražili, šli na radnici a zažalovali ho. Měšťan nevysvětlil ani neprozradil, kde k tomu vínu přišel, neboť tušil, že si ho přinesl naposledy. Rada ho nechala předvést před soud a ten jednomyslně shledal, že v zemi se druhé podobné víno nikde nevyskytuje, nemohl ho tedy ukrást. Museli křivě obviněného muže propustit domů, ale uložili mu, aby opět zašel pro víno. On to učinil, ale nenašel ani schody ani sklep a k tomu všemu dostal neviditelnou rukou takovou ránu, která ho nejen omráčila, ale napůl i zabila.

k dyž omráčený Patzeber nějaký čas ležel na trávě, v mrákotách se mu zjevil vinný sklep ve velké hloubce, opět tam seděli ti tři mužové a psali za svitu lampy křídou na tabuli, tiší a klidní, pak ten důležitý vypočet ukončili, nakonec všechny cifry smazali a přes celou tabuli namalovali veliký kříž, pak tabuli postavili na stranu. Jeden povstal, otevřel třemi klíči malá železná dvířka a bylo slyšet cinkání zlata. Po jiných schodech přišel starý muž nahoru k ležícímu měšťanovi, položil mu do klobouku třicet tolarů a aniž by pronesl slůvko, zase odešel. Pak celý výjev zmizel a na salurnských hodinách v dálce odbila jedenáctá. Měšťan shrábnul peníze a plazil se ze zříceniny pryč. Ve výšce nad sebou viděl, jak se kolem vlní přízračný pohřební průvod s pochodněmi a vypadalo to jako jeho vlastní pohřeb. Dostal se až na cestu, počkal, až půjdou kolem nějací lidé, ti ho pak domů dovlekli.

p oté podal na radnici zprávu o celém průběhu události a těch třicet prastarých tolarů jasně dokazovalo, že mu je nemohla dát žádná pozemská ruka. Následujícího dne bylo na to místo vysláno osm srdnatých mužů, kteří po sklepu ale nenašli nejmenší stopu. Jen v jednom koutě v troskách ležely ty dvě hliněné nádoby, které přinesli jako důkaz. Patzeber zemřel deset dní poté, a musel tak to víno zaplatit svým životem, což mu bylo zjeveno tím křížem a číslicí deset. [pozn2]

Oddělovač

Poznámka 1 - Městečko Salurn je nejjižnější obec Jižních Tyrol v Itálii. Salurn leží ve výšce 224 m.n.m. na sever od stejnojmenného salurnského průsmyku na německo-italské jazykové hranici. Toto prastaré sídlo se rozkládá pod romantickým hradem Haderburgem, uprostřed ovocných zahrad a vinic a je obklopeno lesem porostlými horskými stráněmi, které člověka přímo lákají k procházkám a výletům. A jak se tam dostanete? Z italského Bolzana se vydejte dálnicí na jih směrem do Trenta, do Salurnu je to asi 35 km.   Zpět
Poznámka 2 - Lidová pověst „Der alte Weinkeller bei Salurn“ (DS 15) je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů „Deutsche Sagen“ (1816-1818). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila a po svém převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arendsee - Bratři Grimmov�
Bezhlavá žena - Anonym
Bílá paní - Bratři Grimmov�
Bílá paní na Pielbergu - Bratři Grimmov�
Bílá paní na Schlossbergu - Bratři Grimmov�
Bílá paní na Tegerfeldenu - Meinrad Lienert
Bílá paní z Willbergu - Bratři Grimmov�
Blangenmoorské strašidlo - Anonym
Bludičky - Bratři Grimmov�
Blumenstein - Bratři Grimmov�
Bockhornský pastor a ďábel - Anonym
Burgsee - Bratři Grimmov�
Býčí močál - Bratři Grimmov�
Býčí potok - Bratři Grimmov�
Chléb dar Boží jest - Anonym
Císař Karel v Norimberku - Bratři Grimmov�
Císař Karel v Untersbergu - Bratři Grimmov�
Čarokvětná polana - Bratři Grimmov�
Ďábel jako strážce pokladu u města Brémy - Anonym
Ďáblova mříž - Bratři Grimmov�
Dambecký zvon v Röbelu - Anonym
Děvečka u vodníka - Bratři Grimmov�
Děvin skok - Bratři Grimmov�
Divodějná kolébka - Bratři Grimmov�
Divoký Lovec na honu - Bratři Grimmov�
Divotvorný kořínek - Bratři Grimmov�
Divoženky na Untersbergu - Bratři Grimmov�
Dlouhán v Mordýřské uličce - Bratři Grimmov�
Dobromysl a jablečník - Bratři Grimmov�
Döngesské jezero - Bratři Grimmov�
Drolící se žebro - Bratři Grimmov�
Duch v Ramslohu - Anonym
Dům s devadesáti devíti okny u Witzwortu - Anonym
Dvanáct nespravedlivých soudců - Bratři Grimmov�
Dvě divoženky - Bratři Grimmov�
Ekerken - Bratři Grimmov�
Friedrich Barbarossa na hoře Kyffhäuser - Bratři Grimmov�
Geroldseck - Bratři Grimmov�
Greifenstein - Anonym
Hadí princezna - Bratři Grimmov�
Hastrman - Bratři Grimmov�
Hastrman a sedlák - Bratři Grimmov�
Hastrman na jatkách - Bratři Grimmov�
Házení košil - Bratři Grimmov�
Helfenstein - Bratři Grimmov�
Herrmann von Rosenberg - Bratři Grimmov�
Hessenské údolí - Bratři Grimmov�
Hincelman - Bratři Grimmov�
Hladotrysk - Bratři Grimmov�
Holínka - Bratři Grimmov�
Holoubek ukazuje poklad - Bratři Grimmov�
Holoubek zadržuje nepřítele - Bratři Grimmov�
Hrabě a skřítkové - Bratři Grimmov�
Hrad Dietrichstein v Korutanech - Anonym
Hrušeň na Walserském poli - Bratři Grimmov�
Huckup - Anonym
Hučka - Bratři Grimmov�
Jak byli trpaslíci vyhnáni - Bratři Grimmov�
Jak Harmsdorfští kupovali slotu - Anonym
Jak odlévali zvon ve Vratislavi - Bratři Grimmov�
Jak sedláci zatančili šavlový tanec - Bratři Grimmov�
Jak si permoník na svatbě zatancoval - Bratři Grimmov�
Jak si trpaslíci půjčili chléb - Bratři Grimmov�
Jak si vodník pekl ryby - Anonym
Jak skřítkové slavili svatbu - Bratři Grimmov�
Jak tenkrát trpaslíci odešli - Bratři Grimmov�
Jan Pasovský - Bratři Grimmov�
Jasnovidný křišťál - Bratři Grimmov�
Jeskyňka - Anonym
Jettin pahorek u Heidelbergu - Bratři Grimmov�
Jezero Seeburg - Bratři Grimmov�
Johann Hübner - Bratři Grimmov�
Jura v Pomořanech - Bratři Grimmov�
Kamenný dům v Bunde - Anonym
Kamenný stůl - Bratři Grimmov�
Kamperský jeseter - Anonym
Klepačka - Bratři Grimmov�
Kočeví - Bratři Grimmov�
Köterberg - Bratři Grimmov�
Kouzelné byliny vařiti - Bratři Grimmov�
Kovář a trpaslík - Bratři Grimmov�
Kovář z Hechelbachu - Anonym
Kovlad - Bratři Grimmov�
Kovlad v Harzu - Bratři Grimmov�
Král Zelenoles - Bratři Grimmov�
Král Zlojíř - Anonym
Krutý hrabě z Wildenfelsu - Anonym
Krysař z města Hameln - Anonym
Labská panenka a žínka ze Sály - Bratři Grimmov�
Lázeň Paní Holly - Bratři Grimmov�
Legenda o Mariazellu - Anonym
Lilie - Bratři Grimmov�
Mechyňka - Bratři Grimmov�
Měřice, prsten a pohár - Bratři Grimmov�
Miláček k jídlu pozvaný - Bratři Grimmov�
Milostný potok - Bratři Grimmov�
Mlynář z Göttelfingenu - Anonym
Mlynářka - Bratři Grimmov�
Mönchsberg - Anonym
Mrtvé údolí - Anonym
Mummelsee - Bratři Grimmov�
Můrka - Bratři Grimmov�
Můrka v Obersdorfu - Anonym
Můstek u Bělidla - Anonym
Mužíček na zádech - Bratři Grimmov�
Nevěstin kámen - Anonym
Nixenbronn - Bratři Grimmov�
Noc sv.Ondřeje - Bratři Grimmov�
Noční duch na Kendenichu - Bratři Grimmov�
Noční můrka ve Frísku - Anonym
O duších hříšných - Bratři Grimmov�
O křivém přísahání - Bratři Grimmov�
O loupeživém rytíři Eppelinovi - Bratři Grimmov�
O nálezcích rudných žil - Bratři Grimmov�
O podivuhodném pacholkovi - Bratři Grimmov�
O pokladu a třešních - Bratři Grimmov�
O prokletém prameni - Bratři Grimmov�
O rarášcích - Bratři Grimmov�
O sedlákovi, co mezníky přenášel - Anonym
O svatojánském pokladu - Bratři Grimmov�
O svatých pramenech - Bratři Grimmov�
O zlatém písku na Untersbergu - Bratři Grimmov�
O zlatém uhlí na Untersbergu - Bratři Grimmov�
Obr Haymon - Bratři Grimmov�
Obr Roman z Villingenu - Anonym
Obr Vojen - Bratři Grimmov�
Obří hra - Bratři Grimmov�
Obří hračka - Bratři Grimmov�
Obří kameny - Bratři Grimmov�
Obří prst - Bratři Grimmov�
Obří sloupy - Bratři Grimmov�
Obrové z Untersbergu - Bratři Grimmov�
Ochsenberg - Bratři Grimmov�
Odchod trpasličího lidu přes most - Bratři Grimmov�
Odlévání zvonů v Attendornu - Bratři Grimmov�
Pán ze Scherfenbergu a trpaslík - Bratři Grimmov�
Paní Holla a sedlák - Bratři Grimmov�
Paní Holla a věrný Eckart - Bratři Grimmov�
Paní Holla naděluje - Bratři Grimmov�
Paní von Alvensleben - Bratři Grimmov�
Paní von Bonikau - Bratři Grimmov�
Paní von Hahn a vodník - Bratři Grimmov�
Panna Eli - Bratři Grimmov�
Panny z Boyneburgu - Bratři Grimmov�
Pasáček a skřítek - Bratři Grimmov�
Pejsek z Bretty - Bratři Grimmov�
Permoníci - Bratři Grimmov�
Pět křížů - Bratři Grimmov�
Plavec - Bratři Grimmov�
Podvrženci ve vodě - Bratři Grimmov�
Podvrženec - Bratři Grimmov�
Podvrženec metlou vyšlehaný - Bratři Grimmov�
Pouť dvou Švábů do Compostelly - Anonym
Pramáti rodu Rantzau - Bratři Grimmov�
Prokletá vesnice - Bratři Grimmov�
Prokletý hrázný - Anonym
Prýštící pramen - Bratři Grimmov�
Ptačí hnízdo - Bratři Grimmov�
Pyšná zámecká slečna - Anonym
Reinstein - Bratři Grimmov�
Růžový keř u Hildesheimu - Anonym
Rybník Paní Holly - Bratři Grimmov�
Samorodý peníz - Bratři Grimmov�
Sedlák a skřítek hospodáříček - Bratři Grimmov�
Sklepní skřítek - Bratři Grimmov�
Skřítek hospodáříček - Bratři Grimmov�
Skřítek hospodáříček ve mlýně - Bratři Grimmov�
Slet čarodějnic u Zavelsteinu - Anonym
Slitujte se nad trpaslíkem - Bratři Grimmov�
Spící vojsko - Bratři Grimmov�
Spiritus familiaris - Bratři Grimmov�
Stavba kostela sv.Laurince na ostrově Föhr - Anonym
Stopy v kameni - Bratři Grimmov�
Strašidelný Popelák - Anonym
Strašidelný průvod - Bratři Grimmov�
Strašidelný rytíř - Bratři Grimmov�
Střelecká slavnost - Anonym
Stříbrný pramen - Bratři Grimmov�
Strom duchů - Anonym
Svatá noc - Bratři Grimmov�
Svatý Mikuláš a zloděj - Bratři Grimmov�
Šibeniček - Anonym
Šibeniční potok - Anonym
Tanec s hastrmanem - Bratři Grimmov�
Těžké dítě - Bratři Grimmov�
Tichý lid na horském zámku Plesse - Bratři Grimmov�
Tři havíři z Kutné hory - Bratři Grimmov�
Trpaslíci na balvanu - Bratři Grimmov�
Trpaslíci na stromě - Bratři Grimmov�
Trpaslíci u Dardesheimu - Bratři Grimmov�
Trpaslíci ze Svatošských skal - Bratři Grimmov�
Trpasličí hory - Bratři Grimmov�
Trpasličí nohy - Bratři Grimmov�
Trpaslík z Osenbergu - Bratři Grimmov�
Untersberg - Bratři Grimmov�
Utopené dítě - Bratři Grimmov�
Utržené ouško - Bratři Grimmov�
Válka a mír - Bratři Grimmov�
Vodní právo - Bratři Grimmov�
Vodní víla a mlynářský tovaryš - Bratři Grimmov�
Vodní žínky z Magdeburgu - Bratři Grimmov�
Vodnické nohy - Bratři Grimmov�
Zakletý král na zámku Schildheiss - Bratři Grimmov�
Zapovězené chytání ryb - Anonym
Zaříkávání permoníků - Bratři Grimmov�
Zasypané stříbrné doly - Bratři Grimmov�
Zeitelmoos - Bratři Grimmov�
Zkamenělí trpaslíci - Bratři Grimmov�
Zmrtvělá řeka - Bratři Grimmov�
Znamení budoucí zkázy - Anonym
Zvon z hory Wunnenstein - Anonym
Zvony z Debberode - Anonym
Žebraččina kletba - Anonym
Žitná babice - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons