Krysař z města Hameln

Anonym

v roce 1284 se ve městě Hameln [pozn1] objevil prazvláštní muž, který nosil pestrobarevný kabátec, a tak mu mezi sebou díky tomu říkali Strakáč. Ten muž se prohlásil za krysaře a za určitou odměnu hamelnským měšťanům slíbil, že je zbaví všech myší a krys, s čímž hamelnští rádi souhlasili a požadovaný obnos mu slíbili. Krysař vytáhnul ze své mošny píšťalu a začal na ni opravdu prazvláštním způsobem hrát, což přivedlo všechny krysy a myši v okolí k takovému vytržení, že vylézaly ze svých úkrytů v domech a shromažďovaly se kolem krysaře. Když se krysař domníval, že už žádná nechybí, vydal se pomalu městskou branou ven a očarovaný zástup hlodavců ho následoval až k řece Weser, kde si Strakáč vykasal svůj podivuhodný kabátec a vstoupil do vody a všechna ta havěť naskákala za ním a bídně se utopila. Teď, když byli hamelnští občané zbaveni svého krysího soužení, přišlo jim líto té slíbené odměny a pod rozličnými záminkami odmítali krysaři peníze vyplatit, až se tento nakonec rozhněval a roztrpčeně město opustil.

b ylo to tenkrát 24. června, na den Svatého Jana Křtitele, brzy ráno okolo sedmé hodiny, když se Strakáč opět objevil. Neměl svůj strakatý kabátec, ale oděv lovce a na hlavě podivuhodný rudý klobouk. Mlčky a se zachmuřeným pohledem vytáhnul svoji píšťalu a nechal ji naplno rozeznít v ulicích města Hameln. Ale tentokrát se nesbíhaly krysy ani myši, ze všech koutů města se sem jako ptáčkové slétaly děti; ve velkém houfu chlapci a děvčátka, nejmladšímu byly čtyřmi roky a byla mezi nimi i skoro dospělá starostova dcera. Celý ten zástup se táhnul za krysařem, který ho vedl ven z města k nedaleké hoře a v té pak s celým zástupem dětí zmizel. Celé to viděla jedna mladičká chůva, která se s dítětem v náručí za zástupem opožďovala, až se pak obrátila zpět k městu a přinesla o tom zprávu. Rodiče zatím houfně vybíhali ze dveří a s nářkem hledali své děti; zvláště matky srdceryvně naříkaly a plakaly. Bez váhání rozeslali k řece i do všech koutů kraje posly, aby pátrali, zda někdo ty děti nebo alespoň jediné z nich někde neviděl, ale všechno hledání bylo marné. Sto třicet dětí se tenkrát ztratilo.

v ypráví se, že dvě děti se opozdily a vrátily se zpět, ale jedno z nich bylo slepé a to druhé hluchoněmé. To slepé jim místo, kam je krysař zavedl, nedokázalo ukázat, ale vyprávělo o tom, jak krysaře následovalo; to hluchoněmé to místo vědělo, ale nerozumělo jejich otázkám, a tak jim to nemohlo říci. Jeden malý chlapec prý vyběhl ven jen v košilce a po chvíli se obrátil, aby si přinesl kabátek, díky čemu z toho neštěstí unikl, neboť když se vrátil zpět, ostatní děti už zmizely v nitru hory. Ta ulice, po které vyšly hamelnské děti městskou branou ven, zůstala pak po všechny časy tichá, neboť se tam nesměl provozovat žádný tanec a jiné veselí. Dokonce, když tudy cestou do kostela muzika doprovázela nevěstu, musili muzikanti na této ulici hru přerušit. Ta hora u města Hameln, ve které děti zmizely, se jmenuje Poppenberg. Stojí tam dodnes na památku té smutné a prazvláštní události dva kamenné kříže.

m ěšťané hamelnští tuto událost zaznamenali v městské kronice a v roce 1572 nechal starosta města vymalovat tento příběh na okenních tabulích v místní katedrále. [pozn2]

Oddělovač

Poznámka 1 - Bratři benediktýni by se jistě nenadáli toho, že ospalá osada Hamela na břehu řeky Wesera, ve které v roce 851 založili klášter, jednou vyroste ve světoznámé město. Ještě více by se podivili, že proslulost tomuto městu zajistila podivná událost z roku 1284, kdy se z nějakého, nám dosud nejasného důvodu domluvilo pár hamelnských výrostků a teenagerů a z města odešlo. Ani dnešní moderní rodiče s pokrokovými názory na výchovu dětí si nedokáží připustit, že nastávají okamžiky, kdy ničemu nerozumí, a tak se nemůžeme divit, že hamelnští občané si odchod svých dětí nedokázali vysvětlit jinak, než že zbloudilé potomky někdo očaroval a odvedl. Tak vznikla legendární postava krysaře, který má moc nad zvířaty i lidmi. Postava, která se stala symbolem města a kterou jsou návštěvníci očarování ještě i dnes tak, že si málokdo všimne skvělých architektonických děl vrcholné wesserské renesance.   Zpět
Poznámka 2 - Toto zpracování lidové pověsti „Der Rattenfänger zu Hameln“ není prací bratří Grimmů, ale pochází ze souboru anonymních pověstí ze spolkové země Dolní Sasko v projektu virtuální knihovny Gutenberg.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arendsee - Bratři Grimmov�
Bezhlavá žena - Anonym
Bílá paní - Bratři Grimmov�
Bílá paní na Pielbergu - Bratři Grimmov�
Bílá paní na Schlossbergu - Bratři Grimmov�
Bílá paní na Tegerfeldenu - Meinrad Lienert
Bílá paní z Willbergu - Bratři Grimmov�
Blangenmoorské strašidlo - Anonym
Bludičky - Bratři Grimmov�
Blumenstein - Bratři Grimmov�
Bockhornský pastor a ďábel - Anonym
Burgsee - Bratři Grimmov�
Býčí močál - Bratři Grimmov�
Býčí potok - Bratři Grimmov�
Chléb dar Boží jest - Anonym
Císař Karel v Norimberku - Bratři Grimmov�
Císař Karel v Untersbergu - Bratři Grimmov�
Čarokvětná polana - Bratři Grimmov�
Ďábel jako strážce pokladu u města Brémy - Anonym
Ďáblova mříž - Bratři Grimmov�
Dambecký zvon v Röbelu - Anonym
Děvečka u vodníka - Bratři Grimmov�
Děvin skok - Bratři Grimmov�
Divodějná kolébka - Bratři Grimmov�
Divoký Lovec na honu - Bratři Grimmov�
Divotvorný kořínek - Bratři Grimmov�
Divoženky na Untersbergu - Bratři Grimmov�
Dlouhán v Mordýřské uličce - Bratři Grimmov�
Dobromysl a jablečník - Bratři Grimmov�
Döngesské jezero - Bratři Grimmov�
Drolící se žebro - Bratři Grimmov�
Duch v Ramslohu - Anonym
Dům s devadesáti devíti okny u Witzwortu - Anonym
Dvanáct nespravedlivých soudců - Bratři Grimmov�
Dvě divoženky - Bratři Grimmov�
Ekerken - Bratři Grimmov�
Friedrich Barbarossa na hoře Kyffhäuser - Bratři Grimmov�
Geroldseck - Bratři Grimmov�
Greifenstein - Anonym
Hadí princezna - Bratři Grimmov�
Hastrman - Bratři Grimmov�
Hastrman a sedlák - Bratři Grimmov�
Hastrman na jatkách - Bratři Grimmov�
Házení košil - Bratři Grimmov�
Helfenstein - Bratři Grimmov�
Herrmann von Rosenberg - Bratři Grimmov�
Hessenské údolí - Bratři Grimmov�
Hincelman - Bratři Grimmov�
Hladotrysk - Bratři Grimmov�
Holínka - Bratři Grimmov�
Holoubek ukazuje poklad - Bratři Grimmov�
Holoubek zadržuje nepřítele - Bratři Grimmov�
Hrabě a skřítkové - Bratři Grimmov�
Hrad Dietrichstein v Korutanech - Anonym
Hrušeň na Walserském poli - Bratři Grimmov�
Huckup - Anonym
Hučka - Bratři Grimmov�
Jak byli trpaslíci vyhnáni - Bratři Grimmov�
Jak Harmsdorfští kupovali slotu - Anonym
Jak odlévali zvon ve Vratislavi - Bratři Grimmov�
Jak sedláci zatančili šavlový tanec - Bratři Grimmov�
Jak si permoník na svatbě zatancoval - Bratři Grimmov�
Jak si trpaslíci půjčili chléb - Bratři Grimmov�
Jak si vodník pekl ryby - Anonym
Jak skřítkové slavili svatbu - Bratři Grimmov�
Jak tenkrát trpaslíci odešli - Bratři Grimmov�
Jan Pasovský - Bratři Grimmov�
Jasnovidný křišťál - Bratři Grimmov�
Jeskyňka - Anonym
Jettin pahorek u Heidelbergu - Bratři Grimmov�
Jezero Seeburg - Bratři Grimmov�
Johann Hübner - Bratři Grimmov�
Jura v Pomořanech - Bratři Grimmov�
Kamenný dům v Bunde - Anonym
Kamenný stůl - Bratři Grimmov�
Kamperský jeseter - Anonym
Klepačka - Bratři Grimmov�
Kočeví - Bratři Grimmov�
Köterberg - Bratři Grimmov�
Kouzelné byliny vařiti - Bratři Grimmov�
Kovář a trpaslík - Bratři Grimmov�
Kovář z Hechelbachu - Anonym
Kovlad - Bratři Grimmov�
Kovlad v Harzu - Bratři Grimmov�
Král Zelenoles - Bratři Grimmov�
Král Zlojíř - Anonym
Krutý hrabě z Wildenfelsu - Anonym
Labská panenka a žínka ze Sály - Bratři Grimmov�
Lázeň Paní Holly - Bratři Grimmov�
Legenda o Mariazellu - Anonym
Lilie - Bratři Grimmov�
Mechyňka - Bratři Grimmov�
Měřice, prsten a pohár - Bratři Grimmov�
Miláček k jídlu pozvaný - Bratři Grimmov�
Milostný potok - Bratři Grimmov�
Mlynář z Göttelfingenu - Anonym
Mlynářka - Bratři Grimmov�
Mönchsberg - Anonym
Mrtvé údolí - Anonym
Mummelsee - Bratři Grimmov�
Můrka - Bratři Grimmov�
Můrka v Obersdorfu - Anonym
Můstek u Bělidla - Anonym
Mužíček na zádech - Bratři Grimmov�
Nevěstin kámen - Anonym
Nixenbronn - Bratři Grimmov�
Noc sv.Ondřeje - Bratři Grimmov�
Noční duch na Kendenichu - Bratři Grimmov�
Noční můrka ve Frísku - Anonym
O duších hříšných - Bratři Grimmov�
O křivém přísahání - Bratři Grimmov�
O loupeživém rytíři Eppelinovi - Bratři Grimmov�
O nálezcích rudných žil - Bratři Grimmov�
O podivuhodném pacholkovi - Bratři Grimmov�
O pokladu a třešních - Bratři Grimmov�
O prokletém prameni - Bratři Grimmov�
O rarášcích - Bratři Grimmov�
O sedlákovi, co mezníky přenášel - Anonym
O svatojánském pokladu - Bratři Grimmov�
O svatých pramenech - Bratři Grimmov�
O zlatém písku na Untersbergu - Bratři Grimmov�
O zlatém uhlí na Untersbergu - Bratři Grimmov�
Obr Haymon - Bratři Grimmov�
Obr Roman z Villingenu - Anonym
Obr Vojen - Bratři Grimmov�
Obří hra - Bratři Grimmov�
Obří hračka - Bratři Grimmov�
Obří kameny - Bratři Grimmov�
Obří prst - Bratři Grimmov�
Obří sloupy - Bratři Grimmov�
Obrové z Untersbergu - Bratři Grimmov�
Ochsenberg - Bratři Grimmov�
Odchod trpasličího lidu přes most - Bratři Grimmov�
Odlévání zvonů v Attendornu - Bratři Grimmov�
Pán ze Scherfenbergu a trpaslík - Bratři Grimmov�
Paní Holla a sedlák - Bratři Grimmov�
Paní Holla a věrný Eckart - Bratři Grimmov�
Paní Holla naděluje - Bratři Grimmov�
Paní von Alvensleben - Bratři Grimmov�
Paní von Bonikau - Bratři Grimmov�
Paní von Hahn a vodník - Bratři Grimmov�
Panna Eli - Bratři Grimmov�
Panny z Boyneburgu - Bratři Grimmov�
Pasáček a skřítek - Bratři Grimmov�
Pejsek z Bretty - Bratři Grimmov�
Permoníci - Bratři Grimmov�
Pět křížů - Bratři Grimmov�
Plavec - Bratři Grimmov�
Podvrženci ve vodě - Bratři Grimmov�
Podvrženec - Bratři Grimmov�
Podvrženec metlou vyšlehaný - Bratři Grimmov�
Pouť dvou Švábů do Compostelly - Anonym
Pramáti rodu Rantzau - Bratři Grimmov�
Prokletá vesnice - Bratři Grimmov�
Prokletý hrázný - Anonym
Prýštící pramen - Bratři Grimmov�
Ptačí hnízdo - Bratři Grimmov�
Pyšná zámecká slečna - Anonym
Reinstein - Bratři Grimmov�
Růžový keř u Hildesheimu - Anonym
Rybník Paní Holly - Bratři Grimmov�
Samorodý peníz - Bratři Grimmov�
Sedlák a skřítek hospodáříček - Bratři Grimmov�
Sklepní skřítek - Bratři Grimmov�
Skřítek hospodáříček - Bratři Grimmov�
Skřítek hospodáříček ve mlýně - Bratři Grimmov�
Slet čarodějnic u Zavelsteinu - Anonym
Slitujte se nad trpaslíkem - Bratři Grimmov�
Spící vojsko - Bratři Grimmov�
Spiritus familiaris - Bratři Grimmov�
Starý vinný sklep u Salurnu - Bratři Grimmov�
Stavba kostela sv.Laurince na ostrově Föhr - Anonym
Stopy v kameni - Bratři Grimmov�
Strašidelný Popelák - Anonym
Strašidelný průvod - Bratři Grimmov�
Strašidelný rytíř - Bratři Grimmov�
Střelecká slavnost - Anonym
Stříbrný pramen - Bratři Grimmov�
Strom duchů - Anonym
Svatá noc - Bratři Grimmov�
Svatý Mikuláš a zloděj - Bratři Grimmov�
Šibeniček - Anonym
Šibeniční potok - Anonym
Tanec s hastrmanem - Bratři Grimmov�
Těžké dítě - Bratři Grimmov�
Tichý lid na horském zámku Plesse - Bratři Grimmov�
Tři havíři z Kutné hory - Bratři Grimmov�
Trpaslíci na balvanu - Bratři Grimmov�
Trpaslíci na stromě - Bratři Grimmov�
Trpaslíci u Dardesheimu - Bratři Grimmov�
Trpaslíci ze Svatošských skal - Bratři Grimmov�
Trpasličí hory - Bratři Grimmov�
Trpasličí nohy - Bratři Grimmov�
Trpaslík z Osenbergu - Bratři Grimmov�
Untersberg - Bratři Grimmov�
Utopené dítě - Bratři Grimmov�
Utržené ouško - Bratři Grimmov�
Válka a mír - Bratři Grimmov�
Vodní právo - Bratři Grimmov�
Vodní víla a mlynářský tovaryš - Bratři Grimmov�
Vodní žínky z Magdeburgu - Bratři Grimmov�
Vodnické nohy - Bratři Grimmov�
Zakletý král na zámku Schildheiss - Bratři Grimmov�
Zapovězené chytání ryb - Anonym
Zaříkávání permoníků - Bratři Grimmov�
Zasypané stříbrné doly - Bratři Grimmov�
Zeitelmoos - Bratři Grimmov�
Zkamenělí trpaslíci - Bratři Grimmov�
Zmrtvělá řeka - Bratři Grimmov�
Znamení budoucí zkázy - Anonym
Zvon z hory Wunnenstein - Anonym
Zvony z Debberode - Anonym
Žebraččina kletba - Anonym
Žitná babice - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons