Krysař z města Hameln

Anonym

v roce 1284 se ve městě Hameln [pozn1] objevil prazvláštní muž, který nosil pestrobarevný kabátec, a tak mu mezi sebou díky tomu říkali Strakáč. Ten muž se prohlásil za krysaře a za určitou odměnu hamelnským měšťanům slíbil, že je zbaví všech myší a krys, s čímž hamelnští rádi souhlasili a požadovaný obnos mu slíbili. Krysař vytáhnul ze své mošny píšťalu a začal na ni opravdu prazvláštním způsobem hrát, což přivedlo všechny krysy a myši v okolí k takovému vytržení, že vylézaly ze svých úkrytů v domech a shromažďovaly se kolem krysaře. Když se krysař domníval, že už žádná nechybí, vydal se pomalu městskou branou ven a očarovaný zástup hlodavců ho následoval až k řece Weser, kde si Strakáč vykasal svůj podivuhodný kabátec a vstoupil do vody a všechna ta havěť naskákala za ním a bídně se utopila. Teď, když byli hamelnští občané zbaveni svého krysího soužení, přišlo jim líto té slíbené odměny a pod rozličnými záminkami odmítali krysaři peníze vyplatit, až se tento nakonec rozhněval a roztrpčeně město opustil.

b ylo to tenkrát 24. června, na den Svatého Jana Křtitele, brzy ráno okolo sedmé hodiny, když se Strakáč opět objevil. Neměl svůj strakatý kabátec, ale oděv lovce a na hlavě podivuhodný rudý klobouk. Mlčky a se zachmuřeným pohledem vytáhnul svoji píšťalu a nechal ji naplno rozeznít v ulicích města Hameln. Ale tentokrát se nesbíhaly krysy ani myši, ze všech koutů města se sem jako ptáčkové slétaly děti; ve velkém houfu chlapci a děvčátka, nejmladšímu byly čtyřmi roky a byla mezi nimi i skoro dospělá starostova dcera. Celý ten zástup se táhnul za krysařem, který ho vedl ven z města k nedaleké hoře a v té pak s celým zástupem dětí zmizel. Celé to viděla jedna mladičká chůva, která se s dítětem v náručí za zástupem opožďovala, až se pak obrátila zpět k městu a přinesla o tom zprávu. Rodiče zatím houfně vybíhali ze dveří a s nářkem hledali své děti; zvláště matky srdceryvně naříkaly a plakaly. Bez váhání rozeslali k řece i do všech koutů kraje posly, aby pátrali, zda někdo ty děti nebo alespoň jediné z nich někde neviděl, ale všechno hledání bylo marné. Sto třicet dětí se tenkrát ztratilo.

v ypráví se, že dvě děti se opozdily a vrátily se zpět, ale jedno z nich bylo slepé a to druhé hluchoněmé. To slepé jim místo, kam je krysař zavedl, nedokázalo ukázat, ale vyprávělo o tom, jak krysaře následovalo; to hluchoněmé to místo vědělo, ale nerozumělo jejich otázkám, a tak jim to nemohlo říci. Jeden malý chlapec prý vyběhl ven jen v košilce a po chvíli se obrátil, aby si přinesl kabátek, díky čemu z toho neštěstí unikl, neboť když se vrátil zpět, ostatní děti už zmizely v nitru hory. Ta ulice, po které vyšly hamelnské děti městskou branou ven, zůstala pak po všechny časy tichá, neboť se tam nesměl provozovat žádný tanec a jiné veselí. Dokonce, když tudy cestou do kostela muzika doprovázela nevěstu, musili muzikanti na této ulici hru přerušit. Ta hora u města Hameln, ve které děti zmizely, se jmenuje Poppenberg. Stojí tam dodnes na památku té smutné a prazvláštní události dva kamenné kříže.

m ěšťané hamelnští tuto událost zaznamenali v městské kronice a v roce 1572 nechal starosta města vymalovat tento příběh na okenních tabulích v místní katedrále. [pozn2]

Oddělovač

Poznámka 1 - Bratři benediktýni by se jistě nenadáli toho, že ospalá osada Hamela na břehu řeky Wesera, ve které v roce 851 založili klášter, jednou vyroste ve světoznámé město. Ještě více by se podivili, že proslulost tomuto městu zajistila podivná událost z roku 1284, kdy se z nějakého, nám dosud nejasného důvodu domluvilo pár hamelnských výrostků a teenagerů a z města odešlo. Ani dnešní moderní rodiče s pokrokovými názory na výchovu dětí si nedokáží připustit, že nastávají okamžiky, kdy ničemu nerozumí, a tak se nemůžeme divit, že hamelnští občané si odchod svých dětí nedokázali vysvětlit jinak, než že zbloudilé potomky někdo očaroval a odvedl. Tak vznikla legendární postava krysaře, který má moc nad zvířaty i lidmi. Postava, která se stala symbolem města a kterou jsou návštěvníci očarování ještě i dnes tak, že si málokdo všimne skvělých architektonických děl vrcholné wesserské renesance.   Zpět
Poznámka 2 - Toto zpracování lidové pověsti „Der Rattenfänger zu Hameln“ není prací bratří Grimmů, ale pochází ze souboru anonymních pověstí ze spolkové země Dolní Sasko v projektu virtuální knihovny Gutenberg.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arendsee - Bratři Grimmové
Bezhlavá žena - Anonym
Bílá paní - Bratři Grimmové
Bílá paní na Pielbergu - Bratři Grimmové
Bílá paní na Schlossbergu - Bratři Grimmové
Bílá paní na Tegerfeldenu - Meinrad Lienert
Bílá paní z Willbergu - Bratři Grimmové
Blangenmoorské strašidlo - Anonym
Bludičky - Bratři Grimmové
Blumenstein - Bratři Grimmové
Bockhornský pastor a ďábel - Anonym
Burgsee - Bratři Grimmové
Býčí močál - Bratři Grimmové
Býčí potok - Bratři Grimmové
Chléb dar Boží jest - Anonym
Císař Karel v Norimberku - Bratři Grimmové
Císař Karel v Untersbergu - Bratři Grimmové
Čarokvětná polana - Bratři Grimmové
Ďábel jako strážce pokladu u města Brémy - Anonym
Ďáblova mříž - Bratři Grimmové
Dambecký zvon v Röbelu - Anonym
Děvečka u vodníka - Bratři Grimmové
Děvin skok - Bratři Grimmové
Divodějná kolébka - Bratři Grimmové
Divoký Lovec na honu - Bratři Grimmové
Divotvorný kořínek - Bratři Grimmové
Divoženky na Untersbergu - Bratři Grimmové
Dlouhán v Mordýřské uličce - Bratři Grimmové
Dobromysl a jablečník - Bratři Grimmové
Döngesské jezero - Bratři Grimmové
Drolící se žebro - Bratři Grimmové
Duch v Ramslohu - Anonym
Dům s devadesáti devíti okny u Witzwortu - Anonym
Dvanáct nespravedlivých soudců - Bratři Grimmové
Dvě divoženky - Bratři Grimmové
Ekerken - Bratři Grimmové
Friedrich Barbarossa na hoře Kyffhäuser - Bratři Grimmové
Geroldseck - Bratři Grimmové
Greifenstein - Anonym
Hadí princezna - Bratři Grimmové
Hastrman - Bratři Grimmové
Hastrman a sedlák - Bratři Grimmové
Hastrman na jatkách - Bratři Grimmové
Házení košil - Bratři Grimmové
Helfenstein - Bratři Grimmové
Herrmann von Rosenberg - Bratři Grimmové
Hessenské údolí - Bratři Grimmové
Hincelman - Bratři Grimmové
Hladotrysk - Bratři Grimmové
Holínka - Bratři Grimmové
Holoubek ukazuje poklad - Bratři Grimmové
Holoubek zadržuje nepřítele - Bratři Grimmové
Hrabě a skřítkové - Bratři Grimmové
Hrad Dietrichstein v Korutanech - Anonym
Hrušeň na Walserském poli - Bratři Grimmové
Huckup - Anonym
Hučka - Bratři Grimmové
Jak byli trpaslíci vyhnáni - Bratři Grimmové
Jak Harmsdorfští kupovali slotu - Anonym
Jak odlévali zvon ve Vratislavi - Bratři Grimmové
Jak sedláci zatančili šavlový tanec - Bratři Grimmové
Jak si permoník na svatbě zatancoval - Bratři Grimmové
Jak si trpaslíci půjčili chléb - Bratři Grimmové
Jak si vodník pekl ryby - Anonym
Jak skřítkové slavili svatbu - Bratři Grimmové
Jak tenkrát trpaslíci odešli - Bratři Grimmové
Jan Pasovský - Bratři Grimmové
Jasnovidný křišťál - Bratři Grimmové
Jeskyňka - Anonym
Jettin pahorek u Heidelbergu - Bratři Grimmové
Jezero Seeburg - Bratři Grimmové
Johann Hübner - Bratři Grimmové
Jura v Pomořanech - Bratři Grimmové
Kamenný dům v Bunde - Anonym
Kamenný stůl - Bratři Grimmové
Kamperský jeseter - Anonym
Klepačka - Bratři Grimmové
Kočeví - Bratři Grimmové
Köterberg - Bratři Grimmové
Kouzelné byliny vařiti - Bratři Grimmové
Kovář a trpaslík - Bratři Grimmové
Kovář z Hechelbachu - Anonym
Kovlad - Bratři Grimmové
Kovlad v Harzu - Bratři Grimmové
Král Zelenoles - Bratři Grimmové
Král Zlojíř - Anonym
Krutý hrabě z Wildenfelsu - Anonym
Labská panenka a žínka ze Sály - Bratři Grimmové
Lázeň Paní Holly - Bratři Grimmové
Legenda o Mariazellu - Anonym
Lilie - Bratři Grimmové
Mechyňka - Bratři Grimmové
Měřice, prsten a pohár - Bratři Grimmové
Miláček k jídlu pozvaný - Bratři Grimmové
Milostný potok - Bratři Grimmové
Mlynář z Göttelfingenu - Anonym
Mlynářka - Bratři Grimmové
Mönchsberg - Anonym
Mrtvé údolí - Anonym
Mummelsee - Bratři Grimmové
Můrka - Bratři Grimmové
Můrka v Obersdorfu - Anonym
Můstek u Bělidla - Anonym
Mužíček na zádech - Bratři Grimmové
Nevěstin kámen - Anonym
Nixenbronn - Bratři Grimmové
Noc sv.Ondřeje - Bratři Grimmové
Noční duch na Kendenichu - Bratři Grimmové
Noční můrka ve Frísku - Anonym
O duších hříšných - Bratři Grimmové
O křivém přísahání - Bratři Grimmové
O loupeživém rytíři Eppelinovi - Bratři Grimmové
O nálezcích rudných žil - Bratři Grimmové
O podivuhodném pacholkovi - Bratři Grimmové
O pokladu a třešních - Bratři Grimmové
O prokletém prameni - Bratři Grimmové
O rarášcích - Bratři Grimmové
O sedlákovi, co mezníky přenášel - Anonym
O svatojánském pokladu - Bratři Grimmové
O svatých pramenech - Bratři Grimmové
O zlatém písku na Untersbergu - Bratři Grimmové
O zlatém uhlí na Untersbergu - Bratři Grimmové
Obr Haymon - Bratři Grimmové
Obr Roman z Villingenu - Anonym
Obr Vojen - Bratři Grimmové
Obří hra - Bratři Grimmové
Obří hračka - Bratři Grimmové
Obří kameny - Bratři Grimmové
Obří prst - Bratři Grimmové
Obří sloupy - Bratři Grimmové
Obrové z Untersbergu - Bratři Grimmové
Ochsenberg - Bratři Grimmové
Odchod trpasličího lidu přes most - Bratři Grimmové
Odlévání zvonů v Attendornu - Bratři Grimmové
Pán ze Scherfenbergu a trpaslík - Bratři Grimmové
Paní Holla a sedlák - Bratři Grimmové
Paní Holla a věrný Eckart - Bratři Grimmové
Paní Holla naděluje - Bratři Grimmové
Paní von Alvensleben - Bratři Grimmové
Paní von Bonikau - Bratři Grimmové
Paní von Hahn a vodník - Bratři Grimmové
Panna Eli - Bratři Grimmové
Panny z Boyneburgu - Bratři Grimmové
Pasáček a skřítek - Bratři Grimmové
Pejsek z Bretty - Bratři Grimmové
Permoníci - Bratři Grimmové
Pět křížů - Bratři Grimmové
Plavec - Bratři Grimmové
Podvrženci ve vodě - Bratři Grimmové
Podvrženec - Bratři Grimmové
Podvrženec metlou vyšlehaný - Bratři Grimmové
Pouť dvou Švábů do Compostelly - Anonym
Pramáti rodu Rantzau - Bratři Grimmové
Prokletá vesnice - Bratři Grimmové
Prokletý hrázný - Anonym
Prýštící pramen - Bratři Grimmové
Ptačí hnízdo - Bratři Grimmové
Pyšná zámecká slečna - Anonym
Reinstein - Bratři Grimmové
Růžový keř u Hildesheimu - Anonym
Rybník Paní Holly - Bratři Grimmové
Samorodý peníz - Bratři Grimmové
Sedlák a skřítek hospodáříček - Bratři Grimmové
Sklepní skřítek - Bratři Grimmové
Skřítek hospodáříček - Bratři Grimmové
Skřítek hospodáříček ve mlýně - Bratři Grimmové
Slet čarodějnic u Zavelsteinu - Anonym
Slitujte se nad trpaslíkem - Bratři Grimmové
Spící vojsko - Bratři Grimmové
Spiritus familiaris - Bratři Grimmové
Starý vinný sklep u Salurnu - Bratři Grimmové
Stavba kostela sv.Laurince na ostrově Föhr - Anonym
Stopy v kameni - Bratři Grimmové
Strašidelný Popelák - Anonym
Strašidelný průvod - Bratři Grimmové
Strašidelný rytíř - Bratři Grimmové
Střelecká slavnost - Anonym
Stříbrný pramen - Bratři Grimmové
Strom duchů - Anonym
Svatá noc - Bratři Grimmové
Svatý Mikuláš a zloděj - Bratři Grimmové
Šibeniček - Anonym
Šibeniční potok - Anonym
Tanec s hastrmanem - Bratři Grimmové
Těžké dítě - Bratři Grimmové
Tichý lid na horském zámku Plesse - Bratři Grimmové
Tři havíři z Kutné hory - Bratři Grimmové
Trpaslíci na balvanu - Bratři Grimmové
Trpaslíci na stromě - Bratři Grimmové
Trpaslíci u Dardesheimu - Bratři Grimmové
Trpaslíci ze Svatošských skal - Bratři Grimmové
Trpasličí hory - Bratři Grimmové
Trpasličí nohy - Bratři Grimmové
Trpaslík z Osenbergu - Bratři Grimmové
Untersberg - Bratři Grimmové
Utopené dítě - Bratři Grimmové
Utržené ouško - Bratři Grimmové
Válka a mír - Bratři Grimmové
Vodní právo - Bratři Grimmové
Vodní víla a mlynářský tovaryš - Bratři Grimmové
Vodní žínky z Magdeburgu - Bratři Grimmové
Vodnické nohy - Bratři Grimmové
Zakletý král na zámku Schildheiss - Bratři Grimmové
Zapovězené chytání ryb - Anonym
Zaříkávání permoníků - Bratři Grimmové
Zasypané stříbrné doly - Bratři Grimmové
Zeitelmoos - Bratři Grimmové
Zkamenělí trpaslíci - Bratři Grimmové
Zmrtvělá řeka - Bratři Grimmové
Znamení budoucí zkázy - Anonym
Zvon z hory Wunnenstein - Anonym
Zvony z Debberode - Anonym
Žebraččina kletba - Anonym
Žitná babice - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons