O nadání dětí Eviných osudy rozličnými

Bratři Grimmové

k dyž vyhnali Adama a Evu z ráje, museli si tito postavit na neúrodné zemi dům a v potu tváře dobývat svůj každodenní chléb. Adam okopával pole a Eva předla vlnu. Každý rok porodila dítě a každé z nich bylo jiné, jedno krásné, jiné zase ošklivé.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

j ednoho dne poslal Bůh k těm dvěma anděla, aby jim vyřídil, že přijde navštívit jejich příbytek. Eva se nad Boží milostí velmi zaradovala, uklidila celý dům, vyzdobila ho květinami a udusanou podlahu vystlala čerstvou ostřicí. Pak zavolala děti, ale jen ty krásné, aby je umyla a vykoupala, učesala jim vlasy a oblékla čisté šaty a nabádala je, aby se v Boží přítomnosti chovaly slušně a mravně, aby se uctivě poklonily, podaly mu ruce a skromně a rozumně odpovídaly na jeho otázky. Ty ošklivé děti neměl Pán ani zahlédnout. První ukryla do sena, druhé pod střechu, třetí do slámy, čtvrté do pece, páté do sklepa, šesté pod káď, sedmé pod vinný sud, osmé pod starou kožešinu, deváté a desáté pod sukno, ze které šila oděvy, jedenácté a dvanácté pod kůži, ze které šili boty.

k dyž byla hotova, někdo zaklepal na domovní dveře. Adam nahlédl škvírou a uviděl, že je to Pán. Uctivě otevřel dveře a nebeský otec vešel dovnitř. Tu před ním stály v řadě děti, klaněly se, líbaly mu ruce a poklekaly na kolena. Bůh jim začal žehnat, pokládaje na ně ruce, řkouc, že ten bude králem, ten knížetem, jiný zase rytířem, až požehnal všem dětem ke vznešeným stavům. Když to Eva slyšela, velmi se zarmoutila, že ty ostatní děti ukryla, Bůh jim mohl taky požehnat; a tak pro ně rychle běžela, aby je přivedla z úkrytů. Tak tu pojednou před Pánem stál zástup dětí neuhlazených, špinavých, prašivých a nepokojných, a on se začal usmívat a požehnal i jim; ty budeš rybářem, ty rolníkem, ty kovářem, ty kárkařem, ty tkalcem, ty ševcem, ty krejčím, ty hrnčířem, ty koželuhem, ty lodníkem, ty poslíčkem a ty podomkem.

e va se zasmušila a otázala se, proč mezi jejími dětmi činí tak velké rozdíly, jsou to všechny její děti, ale Bůh ji pokáral. Ty děti patří jemu, jsou tvory Božími, a jak bylo rozhodnuto, tak bude i po právu, kdyby byly všechny děti vznešeného stavu, kdo by pak obdělával pole, kosil obilí, mlátil, pekl chleba. Každému z jejích děti byl určen takový osud, aby mohly žít ve svornosti jako údy jednoho těla.

e va prohlédla svůj omyl a Pánu se za svou unáhlenost omluvila; ať se děje vůle Páně. A tak je tomu navěky věků. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die ungleichen Kinder Evas“ (KHM 180) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Bezruká dívka - Bratři Grimmové
Boží pokrm - Bratři Grimmové
Bratr Štístko - Bratři Grimmové
Chudák a boháč - Bratři Grimmové
Chudoba a pokora vedou do nebe - Bratři Grimmové
Cikán a tři ďáblové - Joseph Haltrich
Délka života - Bratři Grimmové
Dílo Boží a dílo Satanovo - Bratři Grimmové
Dítě Mariino - Bratři Grimmové
Dvanáct apoštolů - Bratři Grimmové
Dvě nevěsty - Bratři Grimmové
Džbánek slz - Ludwig Bechstein
Honza a Černá princezna - Ulrich Jahn
Hvezdné tolary - Bratři Grimmové
Hvozdík - Bratři Grimmové
Jak jeden doběhl až do pekla - Joseph Haltrich
Jak jeden ubohý pasáček sešel ze světa - Bratři Grimmové
Jak přišel sedláček do nebe - Bratři Grimmové
Jak se jeden vypínal až do nebes - Ludwig Bechstein
Jak se jedna chtěla vdávat - Bratři Grimmové
Jak věšeli Měsíc - Bratři Grimmové
Kdo jsi bez viny - Ulrich Jahn
Laciné dřevo - Joseph Haltrich
Lískový prut - Bratři Grimmové
Mistr Kopýtko - Bratři Grimmové
Mnich a ptáček - Ludwig Bechstein
Mužík omlazený ohněm - Bratři Grimmové
Nebeská svatba - Bratři Grimmové
O andílkovi v obilí - Otto Sutermeister
O Betelce zlaté a Bětce smolné - Otto Sutermeister
O bílé kůstce - Otto Sutermeister
O Boží milosti - Joseph Haltrich
O Božím upomínání - Joseph Haltrich
O chytrém Filipovi - Franz Georg Brustgi
O černém žabáku a ohnivé kolébce - Ulrich Jahn
O dobru, zlu a spravedlnosti - Otto Sutermeister
O prosťáčkovi - Otto Sutermeister
O říční panně - Otto Sutermeister
O staré matičce - Bratři Grimmové
O třech řečech - Bratři Grimmové
O věčném hladu - Bratři Grimmové
O zbožném vévodovi - Otto Sutermeister
O zmáčené košilce - Bratři Grimmové
O žebrotě žebrácké a pokoře pokorné - Johannes Jegerlehner
Odměna a trest - Joseph Haltrich
Pastýř a Smrt - Bratři Grimmové
Pekelná výpomoc - Joseph Haltrich
Pilný se raduje - Bratři Grimmové
Růže - Bratři Grimmové
Sklenička Matky Boží - Bratři Grimmové
Svatá panna Starosta - Bratři Grimmové
Svatý Josef v lese - Bratři Grimmové
Svéhlavé dítě - Bratři Grimmové
Tři rudovousové - Joseph Haltrich
Tři zelené ratolesti - Bratři Grimmové
Ukradená almužna - Bratři Grimmové
Vrabčák a jeho čtyři synové - Bratři Grimmové
Zasloužená odměna - Joseph Haltrich
Zlatovláska a Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zpívající kosti - Bratři Grimmové
Žitný klas - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons