O staré matičce

Bratři Grimmové

v jednom velkém městě žila jedna stařičká matička, která jednoho večera seděla sama ve své komůrce a myslela na to, že nejprve ztratila muže, potom obě děti a pak postupně všechny příbuzné a nakonec právě dnes posledního přítele. Nyní je na tom světě docela samotinká, Bohem i lidmi zapomenutá. Byla hluboko v srdci zarmoucená a ze všeho nejvíce ji soužil stesk za oběma syny; až si na svoji bolest Pánu stěžovala. Seděla tiše ponořena do sebe a své lítosti, když tu pojednou slyšela zvonit k jitřní mši. Podivila se tomu, že by ve svém žalu probděla celou noc, zažehla světlo a šla do kostela.

p ři jejím příchodu byl kostel rozzářený, ale ne od hořících svící jako obyčejně, nýbrž nějakým prazvláštním světlem. Byl taky zcela zaplněný lidmi a všechna místa byla obsazená, ani když přišla ke svému obvyklému místu, nebylo ani tam volno, lavice byla plná. Udiveně si ty lidi lépe prohlédnula a nevěřila svým očím, byli to veskrze její zemřelí příbuzní, kteří tu seděli pobledlí ve svých starodávných šatech. Nemluvili a nezpívali, ale kostelem se nesl tichý šum a ševel. Tu jedna kmotra povstala, přistoupila k matičce a řekla: „Nyní se podívej na oltář, uvidíš své syny.“ Stařena tam pohlédla a uviděla obě své děti, jedno viselo na šibenici, druhé bylo vpleteno do kola. Tu kmotra pravila: „Podívej, co by z nich vyrostlo a jak by se jim vedlo, kdyby zůstaly při životě a Bůh si je jako nevinné děti nevzal k sobě.“

t řesoucí se matička se vydala domů a děkovala Bohu, že to s ní vždy myslel dobře, což konečně pochopila. Třetího dne ulehla a zemřela. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Das alte Mütterchen“ (KHM 208) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů Kinder-und Hausmärchen (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Bezruká dívka - Bratři Grimmové
Boží pokrm - Bratři Grimmové
Bratr Štístko - Bratři Grimmové
Chudák a boháč - Bratři Grimmové
Chudoba a pokora vedou do nebe - Bratři Grimmové
Cikán a tři ďáblové - Joseph Haltrich
Délka života - Bratři Grimmové
Dílo Boží a dílo Satanovo - Bratři Grimmové
Dítě Mariino - Bratři Grimmové
Dvanáct apoštolů - Bratři Grimmové
Dvě nevěsty - Bratři Grimmové
Džbánek slz - Ludwig Bechstein
Honza a Černá princezna - Ulrich Jahn
Hvezdné tolary - Bratři Grimmové
Hvozdík - Bratři Grimmové
Jak jeden doběhl až do pekla - Joseph Haltrich
Jak jeden ubohý pasáček sešel ze světa - Bratři Grimmové
Jak přišel sedláček do nebe - Bratři Grimmové
Jak se jeden vypínal až do nebes - Ludwig Bechstein
Jak se jedna chtěla vdávat - Bratři Grimmové
Jak věšeli Měsíc - Bratři Grimmové
Kdo jsi bez viny - Ulrich Jahn
Laciné dřevo - Joseph Haltrich
Lískový prut - Bratři Grimmové
Mistr Kopýtko - Bratři Grimmové
Mnich a ptáček - Ludwig Bechstein
Mužík omlazený ohněm - Bratři Grimmové
Nebeská svatba - Bratři Grimmové
O andílkovi v obilí - Otto Sutermeister
O Betelce zlaté a Bětce smolné - Otto Sutermeister
O bílé kůstce - Otto Sutermeister
O Boží milosti - Joseph Haltrich
O Božím upomínání - Joseph Haltrich
O chytrém Filipovi - Franz Georg Brustgi
O černém žabáku a ohnivé kolébce - Ulrich Jahn
O dobru, zlu a spravedlnosti - Otto Sutermeister
O nadání dětí Eviných osudy rozličnými - Bratři Grimmové
O prosťáčkovi - Otto Sutermeister
O říční panně - Otto Sutermeister
O třech řečech - Bratři Grimmové
O věčném hladu - Bratři Grimmové
O zbožném vévodovi - Otto Sutermeister
O zmáčené košilce - Bratři Grimmové
O žebrotě žebrácké a pokoře pokorné - Johannes Jegerlehner
Odměna a trest - Joseph Haltrich
Pastýř a Smrt - Bratři Grimmové
Pekelná výpomoc - Joseph Haltrich
Pilný se raduje - Bratři Grimmové
Růže - Bratři Grimmové
Sklenička Matky Boží - Bratři Grimmové
Svatá panna Starosta - Bratři Grimmové
Svatý Josef v lese - Bratři Grimmové
Svéhlavé dítě - Bratři Grimmové
Tři rudovousové - Joseph Haltrich
Tři zelené ratolesti - Bratři Grimmové
Ukradená almužna - Bratři Grimmové
Vrabčák a jeho čtyři synové - Bratři Grimmové
Zasloužená odměna - Joseph Haltrich
Zlatovláska a Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zpívající kosti - Bratři Grimmové
Žitný klas - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons