O třech řečech

Bratři Grimmové

b yl jednou jeden starý hrabě a ten měl jediného syna, který byl ovšem hloupý a úplně k ničemu, až si z toho otec zoufal. Jednoho dne syna zavolal a řekl mu, že on sám už s ním nic nezmůže, proto jej posílá na rok do města k nejlepšímu učiteli a doufá, že mu to bude ku prospěchu. Tak se syn vydal do cizího velkého města a tam rok žil a studoval u toho nejlepšího učitele. Po roce se vrátil domů a jeho stařičký otec se ihned ptal, cože se za ten rok naučil. A syn popravdě pověděl, že se naučil rozumět psímu štěkotu. Nad tím hrabě zalomil rukama a celý zasmušilý našel synovi jiného učitele v jiném městě. Také druhý rok strávil syn studiem u vyhlášeného mudrce, a když se po roce vrátil domů, položil mu otec stejnou otázku, na kterou odvětil, že se naučil rozumět ptačímu štěbetání. To otce rozezlilo, vydal tolik peněz na synovu výchovu a zase zbytečně. Ale byl to jeho jediný syn a dědic, a tak se tedy ještě jednou porozhlédl po dalekém kraji a našel synovi vyhlášeného učitele, u kterého strávil studiem třetí rok. Když opět stanul před otcem a ten se potřetí otázal, co se naučil nového, tu odpověděl, že rozumí žabímu kvákání. Hrabě se zachmuřil a svolal služebný lid, pak prohlásil, že tento mladík přestává být tímto okamžikem jeho synem, ať ho odvedou do hlubokého lesa a tam ho zabijí a pohodí divé zvěři. Jak pravil, tak učinili; ale těm dobrým lidem se prosťáčka zželelo, a tak ho nechali jít a zabili srnce, vyřízli mu jazyk a oči a toto přinesli hraběti jako důkaz.

z atím šel mladý hrabě nazdařbůh lesem, až přišel k večeru k bráně temného tichého hradu a zabušil na ni, a když vyšel hradní pán, požádal o nocleh. Pán se zamyslel a řekl, že může klidně přespat ve staré věži, ale že je to životu nebezpečné, neboť každé půlnoci se tu zjevuje smečka divokých psů, kteří do svítání štěkají a vyjí a koho zastihnou, toho roztrhají na kusy, již od nepaměti takhle sužují kraj. Jinoch se psů nezalekl a řekl, že klidně ve věži přespí, jen ať mu hradní pan dá trochu jídla pro psy. A pak vystoupal na věž, a když se psi objevili, dal jim to jídlo a oni se kolem něj shlukli a vrtěli přátelsky ocasy a ani vlásku mu nezkřivili. Ráno byl hradní pán velmi překvapen, když viděl mladíka živého a zdravého a ten mu řekl, že psi mu vyprávěli svoji historii; jsou zakletí a hlídají veliký poklad, který je v té věži; dokud ho někdo nevyzvedne, nebudou mít pokoj. Tak ten poklad vyzvedli a od toho dne se psí smečka už neukázala a v kraji zavládl klid. Hradní pán byl radostí bez sebe a hraběti nabídl, aby zůstal na hradě jako jeho syn.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

p o nějakém čase se mladý hrabě rozhodl, že se podívá do Říma. Cestou jel kolem velkého močálu, plného hlasitě kvákajících žab, a tak zastavil a naslouchal. Posmutněl, když porozuměl jejich řeči a v zamyšlení pokračoval v cestě. Když dorazil do Říma, bylo ve městě velké pozdvižení, právě zemřel papež a kardinálové dlouho rokovali, koho zvolí za jeho nástupce. Ale nemohli se shodnout, až bylo rozhodnuto, že papežem bude zvolen ten, na koho ukáže boží znamení. Právě v tom okamžiku do kostela vstoupil mladý hrabě, aby se pomodlil za mrtvého papeže, a tu pojednou přiletěly dvě sněhobílé holubice a usedly mu na ramena. Tu se duchovenstvo zaradovalo, neboť toto bylo očekávané boží znamení a nabídlo mladému hraběti papežský stolec. Mladík zaváhal, neboť se necítil být moudrým, aby mohl být papežem, ale promluvily k němu holubice, ať se nebojí a hodnost přijme.

t ak byl mladý hrabě pomazán na papeže, a když měl sloužit první mši, slova modlitby, protože ji ještě neznal, mu do ucha tiše zpívaly ty dvě holubice. Statisíce věřících se radovaly a i starý hrabě se kdesi v dálce modlil za nového papeže. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die drei Sprachen“ (KHM 33) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Bezruká dívka - Bratři Grimmové
Boží pokrm - Bratři Grimmové
Bratr Štístko - Bratři Grimmové
Chudák a boháč - Bratři Grimmové
Chudoba a pokora vedou do nebe - Bratři Grimmové
Cikán a tři ďáblové - Joseph Haltrich
Délka života - Bratři Grimmové
Dílo Boží a dílo Satanovo - Bratři Grimmové
Dítě Mariino - Bratři Grimmové
Dvanáct apoštolů - Bratři Grimmové
Dvě nevěsty - Bratři Grimmové
Džbánek slz - Ludwig Bechstein
Honza a Černá princezna - Ulrich Jahn
Hvezdné tolary - Bratři Grimmové
Hvozdík - Bratři Grimmové
Jak jeden doběhl až do pekla - Joseph Haltrich
Jak jeden ubohý pasáček sešel ze světa - Bratři Grimmové
Jak přišel sedláček do nebe - Bratři Grimmové
Jak se jeden vypínal až do nebes - Ludwig Bechstein
Jak se jedna chtěla vdávat - Bratři Grimmové
Jak věšeli Měsíc - Bratři Grimmové
Kdo jsi bez viny - Ulrich Jahn
Laciné dřevo - Joseph Haltrich
Lískový prut - Bratři Grimmové
Mistr Kopýtko - Bratři Grimmové
Mnich a ptáček - Ludwig Bechstein
Mužík omlazený ohněm - Bratři Grimmové
Nebeská svatba - Bratři Grimmové
O andílkovi v obilí - Otto Sutermeister
O Betelce zlaté a Bětce smolné - Otto Sutermeister
O bílé kůstce - Otto Sutermeister
O Boží milosti - Joseph Haltrich
O Božím upomínání - Joseph Haltrich
O chytrém Filipovi - Franz Georg Brustgi
O černém žabáku a ohnivé kolébce - Ulrich Jahn
O dobru, zlu a spravedlnosti - Otto Sutermeister
O nadání dětí Eviných osudy rozličnými - Bratři Grimmové
O prosťáčkovi - Otto Sutermeister
O říční panně - Otto Sutermeister
O staré matičce - Bratři Grimmové
O věčném hladu - Bratři Grimmové
O zbožném vévodovi - Otto Sutermeister
O zmáčené košilce - Bratři Grimmové
O žebrotě žebrácké a pokoře pokorné - Johannes Jegerlehner
Odměna a trest - Joseph Haltrich
Pastýř a Smrt - Bratři Grimmové
Pekelná výpomoc - Joseph Haltrich
Pilný se raduje - Bratři Grimmové
Růže - Bratři Grimmové
Sklenička Matky Boží - Bratři Grimmové
Svatá panna Starosta - Bratři Grimmové
Svatý Josef v lese - Bratři Grimmové
Svéhlavé dítě - Bratři Grimmové
Tři rudovousové - Joseph Haltrich
Tři zelené ratolesti - Bratři Grimmové
Ukradená almužna - Bratři Grimmové
Vrabčák a jeho čtyři synové - Bratři Grimmové
Zasloužená odměna - Joseph Haltrich
Zlatovláska a Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zpívající kosti - Bratři Grimmové
Žitný klas - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons