Odměna a trest

Joseph Haltrich

v jedné vsi žili dva sousedi, ten bohatý měl sto ovcí a ten chudý jen tři. Jednoho dne řekl chudý, protože sám neměl žádnou pastvinu, tomu bohatému: „Dovol, aby se mé ovce pásly s těmi tvými, ani to nepocítíš.“ Boháči to nebylo pravda vhod, ale nakonec přivolil, a tak chuďasův synek vyhnal jejich tři ovce na pastvu ke stádu boháče a zůstal u nich na stráži. Za nějaký vzkázal zdejší král tomu bohatému, že si od něj přeje tučnou ovci. Boháč nemohl krále odmítnout, ale bylo mu zatěžko ztratit jednu ze svých ovcí, a tak pacholkům poručil, aby chytili jednu z těch chudákových a tu předali královým sluhům. Pasáček velmi plakal, když jeho ovci vlekli pryč. Za nedlouho si král přál druhou ovci, a tak boháč pacholkům opět poručil, aby vzali z těch chuďasových. Tak se stalo a pasáček plakal ještě víc, a když ovci odvedli pryč, pomyslil si: „Král bude brzy chtít další ovci a pacholci bohatého souseda ti vezmou i tu poslední. Lepší bude, když s ní zavčas utečeš!“ A bylo to!

h och s ovcí odešel daleko předaleko, až k jedněm vysokým horám, kde bylo dostatek pastvy a také čerstvá voda a jeho ovci se tam vedlo dobře. Mezitím si jeho otec řekl: „Měl by ses vydat na pastvinu a podívat se, jak se daří hochovi i ovcím.“ Když ale přišel ke stádu a vyptával se pacholků na chlapce, ti mu pravili: „Dvě z tvých ovcí jsme na příkaz našeho pána poslali králi a s tou poslední hoch utekl do světa.“ Tu chuďas zanaříkal a řekl: „Kdepak ho mám teď hledat?“ A vydal se ihned synka hledat, i když neměl žádnou stopu.

c hodil světem a jednoho dne se zeptal slunce, zda by mu mohlo ukázat cestu k jeho chlapci. Ale slunce nevědělo. Potom šel tedy k divokému vichru, zda neví, kde se zdržuje jeho syn. „Arci, že to vím, zrovna tam letím, vezmu tě s sebou!“ S těmi slovy ho vichr popadnul a než se chuďas nadál, byl na horách u svého syna, který tam žil v hlubokém údolí, kam celé dny nezabloudilo slunce. Chuďas se zaradoval, když hocha viděl a slyšel, jak zachránil ovci. „Nyní tu zůstaneme oba,“ řekl otec: „a budeme o ni pečovat, vždyť je to naše jediné bohatství.“

p o nějakém čase se událo, že přes hory kráčeli dva poutníci a zastavili se u chuďase, aby u něj přenocovali; nebyl to nikdo jiný než Ježíš Kristus a Svatý Petr. Tu Kristus pravil: „Putujeme z velké dálky a jsme tak unavení a hladoví, že snad umřeme, pokud brzy nesmíme alespoň kousek masa.“ Tu se chuďas slitoval a pravil: „To vám mohu lehce pomoci!“ Rychle přivedl ovci, zabil ji, rozdělal oheň a upekl pro své hosty pěkný kus masa a chutnalo jim výtečně. Po hostině Kristus chlapci řekl, aby posbíral kosti a všechny položil do ovčí kůže, což učinil a potom se všichni uložili společně ke spánku. Brzičko ráno Petr a Kristus vstali, požehnali chuďasovi i hochovi a potichu odešli.

k dyž se chudák i jeho synek probudili, uviděli kolem sebe obrovské stádo ovcí a v jejich čele stála ovce, kterou předešlého večera zabili, docela živá a zdravá a na čele měla cedulku, na které stálo psáno: „Všechny náleží tobě a tvému synkovi.“ A okolo stáda pobíhali tři psi a přátelsky vrtěli ocasy. Chuďas se nemohl samou radostí a štěstím udržet a s celým stádem se vydali domů. Celá vesnice se seběhla, když tam dorazili, aby si prohlédla tolik krásných ovcí. Chuďas musel znova a znova vypravovat, jak skrze ty dva ubohé poutníky přišel k takovému bohatství.

b ohatý soused neměl celé dny pokoje a myslel si: „Když je to tak, já získám daleko víc!“ Vyšel ven a nechal svolat všechny žebráky a poutníky, co jich kde bylo, zabil všechny svoje ovce, upekl maso a nuzáky tím pohostil. Potom nechal pečlivě sesbírat všechny kosti a poskládat je do ovčích kůží. Potom se s těmi chudáky uložil k spánku, ale nemohl usnout, neboť se v mysli stále zaobíral tím, kolik za těch svých sto ovcí dostane, když chuďas dostal sto za jednu. Když se konečně rozednilo, vyskočil a chtěl obrovské stádo přepočítávat, ale v kůžích ležely jen ohlodané kosti. „Aha,“ pomyslil si: „háček bude v tom, že ti nuzáci musejí pryč!“ „Vstávejte!“ rozkřičel se: „Holoto, ať už jste pryč!“ Ale ani pak se nic nepohnulo, ačkoli slunce stálo již vysoko na obloze, jeho ovce byly pryč a nechtěly se zestonásobit. Boháč naříkal a proklínal svůj osud, neboť přišel o všechen svůj majetek, a tak nakonec šel a utopil se.

t en chuďas ale zůstal bohatý a šťastný a ještě se vyprávělo, že si jeho synek později vzal za ženu královskou dceru. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka "Lohn und Strafe" je ze sbírky lidových pohádek "Sächsische Volksmärchen aus Siebenbürgen" filologa a folkloristy Josepha Haltricha (22.07.1822 -17.05.1886). Z němčiny přeložila a pro vaši potěchu po svém převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Poslechni v MP3    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Bezruká dívka - Bratři Grimmové
Boží pokrm - Bratři Grimmové
Bratr Štístko - Bratři Grimmové
Chudák a boháč - Bratři Grimmové
Chudoba a pokora vedou do nebe - Bratři Grimmové
Cikán a tři ďáblové - Joseph Haltrich
Délka života - Bratři Grimmové
Dílo Boží a dílo Satanovo - Bratři Grimmové
Dítě Mariino - Bratři Grimmové
Dvanáct apoštolů - Bratři Grimmové
Dvě nevěsty - Bratři Grimmové
Džbánek slz - Ludwig Bechstein
Honza a Černá princezna - Ulrich Jahn
Hvezdné tolary - Bratři Grimmové
Hvozdík - Bratři Grimmové
Jak jeden doběhl až do pekla - Joseph Haltrich
Jak jeden ubohý pasáček sešel ze světa - Bratři Grimmové
Jak přišel sedláček do nebe - Bratři Grimmové
Jak se jeden vypínal až do nebes - Ludwig Bechstein
Jak se jedna chtěla vdávat - Bratři Grimmové
Jak věšeli Měsíc - Bratři Grimmové
Kdo jsi bez viny - Ulrich Jahn
Laciné dřevo - Joseph Haltrich
Lískový prut - Bratři Grimmové
Mistr Kopýtko - Bratři Grimmové
Mnich a ptáček - Ludwig Bechstein
Mužík omlazený ohněm - Bratři Grimmové
Nebeská svatba - Bratři Grimmové
O andílkovi v obilí - Otto Sutermeister
O Betelce zlaté a Bětce smolné - Otto Sutermeister
O bílé kůstce - Otto Sutermeister
O Boží milosti - Joseph Haltrich
O Božím upomínání - Joseph Haltrich
O chytrém Filipovi - Franz Georg Brustgi
O černém žabáku a ohnivé kolébce - Ulrich Jahn
O dobru, zlu a spravedlnosti - Otto Sutermeister
O nadání dětí Eviných osudy rozličnými - Bratři Grimmové
O prosťáčkovi - Otto Sutermeister
O říční panně - Otto Sutermeister
O staré matičce - Bratři Grimmové
O třech řečech - Bratři Grimmové
O věčném hladu - Bratři Grimmové
O zbožném vévodovi - Otto Sutermeister
O zmáčené košilce - Bratři Grimmové
O žebrotě žebrácké a pokoře pokorné - Johannes Jegerlehner
Pastýř a Smrt - Bratři Grimmové
Pekelná výpomoc - Joseph Haltrich
Pilný se raduje - Bratři Grimmové
Růže - Bratři Grimmové
Sklenička Matky Boží - Bratři Grimmové
Svatá panna Starosta - Bratři Grimmové
Svatý Josef v lese - Bratři Grimmové
Svéhlavé dítě - Bratři Grimmové
Tři rudovousové - Joseph Haltrich
Tři zelené ratolesti - Bratři Grimmové
Ukradená almužna - Bratři Grimmové
Vrabčák a jeho čtyři synové - Bratři Grimmové
Zasloužená odměna - Joseph Haltrich
Zlatovláska a Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zpívající kosti - Bratři Grimmové
Žitný klas - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons