Svatá panna Starosta

Bratři Grimmov�

b yla jednou jedna zbožná dívka a ta natolik milovala našeho Pána, že se nechtěla za žádnou cenu vdát. Ale protože byla velmi krásná, její otec to nesl nelibě, neboť by ji rád provdal. V nouzi se ta krásná panna obrátila k Bohu, aby si na něm vyprosila pomoc, a on ji vyslyšel a nechal na její tváři vyrašit vous. Dívčin otec se ale velmi rozhněval a nechal svoji neposlušnou dceru ukřižovat; za což byla nakonec prohlášena za svatou.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

j ednoho dne přišel do kostela, kde visel obraz mučednice, potulný houslista, poklekl před jejím obraz a stěžoval si zbožné a počestné panně na svůj nelehký osud. Dívka byla na obraze namalována i se svými zlatými pantoflíčky, a tak nechala jeden spadnout dolů, k nohám chudičkého houslisty, aby skrze něj ke štěstí přišel. Jinoch se panně poklonil až k zemi a dar vděčně přijal.

a le ztraceného pantoflíčku si v kostele brzy všimli a přetřásala se otázka, kdo byl u obrazu poslední. Nakonec se přišlo na ubohého houslistu, a tak byl jako věrolomný zloděj uvržen do vězení a odsouzen k oběšení. Cesta k šibenici vedla kolem toho kostela, kde visel obraz slitovné panny, a tak houslista požádal, aby mohl naposledy vstoupit dovnitř a zahrát panně na rozloučenou. To mu dovolili, a když vstoupil do kostela, hrábnul do housliček a zazněl první tón, tu lidé viděli, jak panna upustila i ten druhý pantoflíček, a tak ukázala, že ten ubožák se krádeží neprovinil.

t ak byl houslista zproštěn obvinění a mohl si jít svou cestou. A té slitovné panně od těch časů říkají panna Starosta. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die heilige Frau Kummernis“ (KHM 237) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Bezruká dívka - Bratři Grimmov�
Boží pokrm - Bratři Grimmov�
Bratr Štístko - Bratři Grimmov�
Chudák a boháč - Bratři Grimmov�
Chudoba a pokora vedou do nebe - Bratři Grimmov�
Cikán a tři ďáblové - Joseph Haltrich
Délka života - Bratři Grimmov�
Dílo Boží a dílo Satanovo - Bratři Grimmov�
Dítě Mariino - Bratři Grimmov�
Dvanáct apoštolů - Bratři Grimmov�
Dvě nevěsty - Bratři Grimmov�
Džbánek slz - Ludwig Bechstein
Honza a Černá princezna - Ulrich Jahn
Hvezdné tolary - Bratři Grimmov�
Hvozdík - Bratři Grimmov�
Jak jeden doběhl až do pekla - Joseph Haltrich
Jak jeden ubohý pasáček sešel ze světa - Bratři Grimmov�
Jak přišel sedláček do nebe - Bratři Grimmov�
Jak se jeden vypínal až do nebes - Ludwig Bechstein
Jak se jedna chtěla vdávat - Bratři Grimmov�
Jak věšeli Měsíc - Bratři Grimmov�
Kdo jsi bez viny - Ulrich Jahn
Laciné dřevo - Joseph Haltrich
Lískový prut - Bratři Grimmov�
Mistr Kopýtko - Bratři Grimmov�
Mnich a ptáček - Ludwig Bechstein
Mužík omlazený ohněm - Bratři Grimmov�
Nebeská svatba - Bratři Grimmov�
O andílkovi v obilí - Otto Sutermeister
O Betelce zlaté a Bětce smolné - Otto Sutermeister
O bílé kůstce - Otto Sutermeister
O Boží milosti - Joseph Haltrich
O Božím upomínání - Joseph Haltrich
O chytrém Filipovi - Franz Georg Brustgi
O černém žabáku a ohnivé kolébce - Ulrich Jahn
O dobru, zlu a spravedlnosti - Otto Sutermeister
O nadání dětí Eviných osudy rozličnými - Bratři Grimmov�
O prosťáčkovi - Otto Sutermeister
O říční panně - Otto Sutermeister
O staré matičce - Bratři Grimmov�
O třech řečech - Bratři Grimmov�
O věčném hladu - Bratři Grimmov�
O zbožném vévodovi - Otto Sutermeister
O zmáčené košilce - Bratři Grimmov�
O žebrotě žebrácké a pokoře pokorné - Johannes Jegerlehner
Odměna a trest - Joseph Haltrich
Pastýř a Smrt - Bratři Grimmov�
Pekelná výpomoc - Joseph Haltrich
Pilný se raduje - Bratři Grimmov�
Růže - Bratři Grimmov�
Sklenička Matky Boží - Bratři Grimmov�
Svatý Josef v lese - Bratři Grimmov�
Svéhlavé dítě - Bratři Grimmov�
Tři rudovousové - Joseph Haltrich
Tři zelené ratolesti - Bratři Grimmov�
Ukradená almužna - Bratři Grimmov�
Vrabčák a jeho čtyři synové - Bratři Grimmov�
Zasloužená odměna - Joseph Haltrich
Zlatovláska a Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zpívající kosti - Bratři Grimmov�
Žitný klas - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons