Svatá panna Starosta

Bratři Grimmové

b yla jednou jedna zbožná dívka a ta natolik milovala našeho Pána, že se nechtěla za žádnou cenu vdát. Ale protože byla velmi krásná, její otec to nesl nelibě, neboť by ji rád provdal. V nouzi se ta krásná panna obrátila k Bohu, aby si na něm vyprosila pomoc, a on ji vyslyšel a nechal na její tváři vyrašit vous. Dívčin otec se ale velmi rozhněval a nechal svoji neposlušnou dceru ukřižovat; za což byla nakonec prohlášena za svatou.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

j ednoho dne přišel do kostela, kde visel obraz mučednice, potulný houslista, poklekl před jejím obraz a stěžoval si zbožné a počestné panně na svůj nelehký osud. Dívka byla na obraze namalována i se svými zlatými pantoflíčky, a tak nechala jeden spadnout dolů, k nohám chudičkého houslisty, aby skrze něj ke štěstí přišel. Jinoch se panně poklonil až k zemi a dar vděčně přijal.

a le ztraceného pantoflíčku si v kostele brzy všimli a přetřásala se otázka, kdo byl u obrazu poslední. Nakonec se přišlo na ubohého houslistu, a tak byl jako věrolomný zloděj uvržen do vězení a odsouzen k oběšení. Cesta k šibenici vedla kolem toho kostela, kde visel obraz slitovné panny, a tak houslista požádal, aby mohl naposledy vstoupit dovnitř a zahrát panně na rozloučenou. To mu dovolili, a když vstoupil do kostela, hrábnul do housliček a zazněl první tón, tu lidé viděli, jak panna upustila i ten druhý pantoflíček, a tak ukázala, že ten ubožák se krádeží neprovinil.

t ak byl houslista zproštěn obvinění a mohl si jít svou cestou. A té slitovné panně od těch časů říkají panna Starosta. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die heilige Frau Kummernis“ (KHM 237) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Bezruká dívka - Bratři Grimmové
Boží pokrm - Bratři Grimmové
Bratr Štístko - Bratři Grimmové
Chudák a boháč - Bratři Grimmové
Chudoba a pokora vedou do nebe - Bratři Grimmové
Cikán a tři ďáblové - Joseph Haltrich
Délka života - Bratři Grimmové
Dílo Boží a dílo Satanovo - Bratři Grimmové
Dítě Mariino - Bratři Grimmové
Dvanáct apoštolů - Bratři Grimmové
Dvě nevěsty - Bratři Grimmové
Džbánek slz - Ludwig Bechstein
Honza a Černá princezna - Ulrich Jahn
Hvezdné tolary - Bratři Grimmové
Hvozdík - Bratři Grimmové
Jak jeden doběhl až do pekla - Joseph Haltrich
Jak jeden ubohý pasáček sešel ze světa - Bratři Grimmové
Jak přišel sedláček do nebe - Bratři Grimmové
Jak se jeden vypínal až do nebes - Ludwig Bechstein
Jak se jedna chtěla vdávat - Bratři Grimmové
Jak věšeli Měsíc - Bratři Grimmové
Kdo jsi bez viny - Ulrich Jahn
Laciné dřevo - Joseph Haltrich
Lískový prut - Bratři Grimmové
Mistr Kopýtko - Bratři Grimmové
Mnich a ptáček - Ludwig Bechstein
Mužík omlazený ohněm - Bratři Grimmové
Nebeská svatba - Bratři Grimmové
O andílkovi v obilí - Otto Sutermeister
O Betelce zlaté a Bětce smolné - Otto Sutermeister
O bílé kůstce - Otto Sutermeister
O Boží milosti - Joseph Haltrich
O Božím upomínání - Joseph Haltrich
O chytrém Filipovi - Franz Georg Brustgi
O černém žabáku a ohnivé kolébce - Ulrich Jahn
O dobru, zlu a spravedlnosti - Otto Sutermeister
O nadání dětí Eviných osudy rozličnými - Bratři Grimmové
O prosťáčkovi - Otto Sutermeister
O říční panně - Otto Sutermeister
O staré matičce - Bratři Grimmové
O třech řečech - Bratři Grimmové
O věčném hladu - Bratři Grimmové
O zbožném vévodovi - Otto Sutermeister
O zmáčené košilce - Bratři Grimmové
O žebrotě žebrácké a pokoře pokorné - Johannes Jegerlehner
Odměna a trest - Joseph Haltrich
Pastýř a Smrt - Bratři Grimmové
Pekelná výpomoc - Joseph Haltrich
Pilný se raduje - Bratři Grimmové
Růže - Bratři Grimmové
Sklenička Matky Boží - Bratři Grimmové
Svatý Josef v lese - Bratři Grimmové
Svéhlavé dítě - Bratři Grimmové
Tři rudovousové - Joseph Haltrich
Tři zelené ratolesti - Bratři Grimmové
Ukradená almužna - Bratři Grimmové
Vrabčák a jeho čtyři synové - Bratři Grimmové
Zasloužená odměna - Joseph Haltrich
Zlatovláska a Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zpívající kosti - Bratři Grimmové
Žitný klas - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons