Modrá lucerna

Bratři Grimmov�

b yl jednou jeden voják, který dlouhý čas věrně sloužil králi, ale když válka, ve které utrpěl mnohá zranění, skončila, byl králi dále k nepotřebě, a tak mu tento řekl: „Můžeš jít domů, už tě nepotřebuji, nemohu plýtvat zlatem na vojáka, který mi není k žádnému užitku.“ A bylo to! Teď byl najednou voják bez obživy, a tak se vydal do šírého světa rovnou za nosem, až k večeru přišel do hlubokého černého lesa. Když se úplně setmělo, uviděl světlo, a tak šel za ním, až přišel k chalupě, ve které bydlela čarodějnice. „Dej mi, prosím, něco k jídlu i pití a nechej mne tu přenocovat,“ řekl jí voják: „jinak je se mnou veta.“ „Ohóhó,“ ušklíbla se čarodějnice: „kdo by krmil propuštěnce? Ale mám slabost pro vojáky, ráda ti dám, co potřebuješ, pokud pro mne uděláš nějakou prácičku.“ „Co by to mělo být?“ zeptal se voják. „Zítra mi okopeš zahradu!“

s tím voják rád souhlasil a zítřejšího dne pracoval ze všech sil, ale s prací byl hotov až k samému večeru. „Vidím,“ řekla čarodějnice: „že dneska už dál stejně nemůžeš, nechám tě tu ještě jednu noc, ale zítra mi za to naštípáš fůru dříví.“ Ale ta fůra byla tak velká, že k tomu voják potřeboval opět celý den a večer ho čarodějnice měla k tomu, aby u ní zůstal ještě jednu noc. „Ráno pro mne uděláš jen malou službičku. Za domem je stará vyschlá studna, do které mi spadnula lucerna, svíti modře a nikdy nezhasne, tak mi ji přineseš nahoru.“

d ruhého dne čarodějnice zavedla vojáka ke studni a v koši spustila dolů. Modrou lucernu našel ihned, a tak jí dal znamení, že ho může vytáhnout nahoru. Jak tak seděl v koši a stoupal vzhůru, tu se k němu čarodějnice natáhla a chtěla mu lucernu vzít. „Kdepak,“ řekl voják, neboť čarodějnice jsou přece jen čarodějnice, i když mají zlaté srdce: „tu lucernu nedostaneš, dokud nebudu stát nohama na pevné zemi.“ To babici tak rozezlilo, že pustila provaz, na kterém koš visel, a šla pryč. A bylo to! Voják spadnul na vlhkou zem tak šikovně, že si neblížil. Lucerna se stále modrala, ale co mu bylo platné světlo, když neviděl žádnou cestu, kterou by se dostal zase ven. Chvíli seděl v ponurém zadumání, pak sáhnul na tornu a tu v ní nahmatal svoji dýmku, která byla ještě zpola nacpaná tabákem. „To bude moje poslední radost.“ pomyslel si a vytáhnul ji, připálil ji tím světlem z lucerny a jal se bafat.

j ak tak pozoroval namodralý kouř, který stoupal do výšky, něco se před ním zatetelilo a najednou to povídá: „Pane, co poroučíš?“ Před vojákem stál černý pidimužík. „Co bych měl poroučet?“ zeptal se překvapeně. „Musím udělat všechno, co si přeješ.“ odvětil mu mužík. „Nu, dobrá, to si nechám líbit!“ řekl voják: „Nejdřív mi pomoz ze studny.“ Mužík ho vzal za ruku a vedl ho podzemní chodbou a cestou mu ukazoval poklady, které čarodějnice nashromáždila a ukryla. Voják si vzal tolik zlaťáků, kolik unesl. Když byli nahoře, řekl mužíkovi: „Nyní běž, svaž čarodějnici a zaveď ji k soudci.“ Než by jeden mrknul, hnala se kolem na divoké kočce ječící čarodějnice a za ní černý stín. Za chvíli se mužík vrátil a řekl: „Vyřízeno, čarodějnice už hoří na hranici. Co poroučíš dál, pane?“ „Nyní nic,“ odvětil voják: „můžeš jít domů, ale buď po ruce, když tě zavolám.“ „Volat nemusíš, pane.“ řekl mužík: „Stačí, když si připálíš fajfku tím modrým světlem, stojím v okamžení před tebou.“ S těmi slovy pidimužík zmizel.

v oják se vydal zpět do královského města, odkud ho propustili. Šel do toho nejlepšího hostince a nechal si ušít krásné šaty. Když bylo hotovo, zavolal černého mužíka: „Králi jsem sloužil věrně, ale on mne poslal pryč a nechal mne hladovět, proto se mu nyní pomstím.“ „Copak mám udělat?“ zeptal se mužík. „Pozdě večer, až bude princezna spát, přines ji sem. Bude mi tu dělat posluhovačku.“ Mužík pravil: „Pro mne je to snadná věc, ale pro tebe příliš nebezpečná. Když to vyjde najevo, zle se ti povede.“ Když odbila dvanáctá hodina, otevřely se dveře a mužík nesl princeznu. Voják se zaradoval a měl se hned ke komandu: „Pěkně s sebou hoď, princezničko! Popadni koště a zameť sednici!“ Když byla ubohá dívka s tou prací hotova, voják jí poručil: „Teď mi sundej holínky!“ Potom ty boty po ní hodil a ona je musela zvednout, vyčistit a vyleštit. Udělala všechno, co jí poručil bez odmlouvání, tichá a napůl spící. Při prvním kohoutím zakokrhání ji mužík zanesl zpět na královský zámek.

r áno, když princezna vstala, běžela k otci a vyprávěla mu, jaký měla podivuhodný sen: „Něco mě unášelo rychlostí blesku ulicemi města a skončila jsem ve světnici u jednoho vojáka, kterému jsem musela celou noc posluhovat, zametala jsem, pucovala jsem mu holínky. Byl to sice jen sen, ale jsem tak unavená, jako kdybych to vše opravdu udělala.“ „No, třeba to byl opravdu jen sen,“ řekl král: „ale dám ti radu, schovej si do torničky hrách a udělej v ní malou dírku. Když tě opět odnesou, budou hrášky padat ven a zanechají na ulicích stopu.“ Když to král princezně radil, byl u toho ten neviditelný pidimužík a vše slyšel. V noci, když spící princeznu opět nesl ulicemi, podaly sice z torničky jednotlivé hrášky, ale bylo to nanic, protože ten lstivý mužík předtím rozsypal hrách po všech ulicích města. Princezna byla vojákovi zase až do prvního kohoutího zakokrhání za děvečku.

k rál následujícího rána poslal lidi, aby hledali stopy, ale místo stop našli služebníci v každé ulici chudičké děti, které sbíraly hrách a říkaly: „Dnes v noci pršel hrách!“ „Musíme vymyslet něco jiného,“ řekl král: „nechej si na nohou střevíčky, až si dneska půjdeš lehnout, a než tě z toho místa ponesou pryč, schovej tam jeden střevíček a ten pak budeme hledat.“ Černý mužík tu úmluvu opět slyšel, a když si večer voják přál, aby k němu přinesl princeznu, snažil se ho od toho odvrátit, proti střevíčkové lsti je bezmocný a skončí prý na šibenici. „Udělej, co říkám!“ odvětil voják. A princezna musela i třetí noc pracovat jako děvečka.

d ruhého dne nechal král po celém městě hledat střevíček své dcery a našli ho u vojáka, který se sice na četné prosby černého mužíka nakonec dal na útěk, ale zastihli ho u brány a skončil ve vězení. Při útěku ovšem zapomněl všechen svůj majetek v hostinci, takže teď u sebe měl jen jediný zlaťák. Stál u vězeňského okýnka a koukal ven, když tu viděl kolem jít jednoho kamaráda, zaklepal na okenici, a když ten přišel blíž, řekl mu: „Buď tak dobrý a přines mi můj raneček, nechal jsem ho ležet v hostinci, za to ti dám tento dukát.“ Kamarád běžel a přinesl, co si přál. Když byl voják zase sám, vytáhnul fajfku a přivolal si černého mužíčka. „Neboj se, “ řekl pidimužík: „ jdi tam, kam tě povedou, ať se děje cokoliv, jen si sebou nezapomeň vzít fajfku a lucerničku.“

d ruhého dne vojáka soudili. I když vlastně nic zlého neudělal, odsoudili ho k smrti. Když ho vedli na šibenici, poprosil o poslední milost. „Co by to mělo být?“ zeptal se král. „Abych si mohl na poslední cestě vykouřit fajfku.“ „Můžeš si vykouřit i tři,“ řekl král: „ale nemysli si, že ti daruji život.“ Voják vytáhnul fajfku, zapálil ji tím modrým ohýnkem a sotva k nebi vystoupalo pár dýmových spirálek, stál tu černý mužík, v ruce potěžkával obušek a ptal se: „Co poroučíš, pane?“ „Dej tomu soudci a jeho drábům za vyučenou! Kdyby ti nějaká rána zbyla, posaď ji na záda panu králi, to bude odměna za to, jak se mnou po královsku nakládal.“ A bylo to! Za několik chvilek leželi všichni na zemi, potlučení a napravení k dobrému. Sám král se měl k prosbám a naříkání, protože se bál o svůj život. Byl na vojáka tak dobrotivý, že mu dal za ženu princeznu a aby nemuseli žebrotou, přidal jim k tomu celou říši. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Das blaue Licht“ (KHM 116) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Poslechni v MP3    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmov�
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmov�
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmov�
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmov�
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmov�
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmov�
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmov�
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmov�
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmov�
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmov�
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmov�
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmov�
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmov�
Honza Hlupec - Bratři Grimmov�
Honza Ježek - Bratři Grimmov�
Honza silák - Bratři Grimmov�
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmov�
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmov�
Husopaska - Bratři Grimmov�
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmov�
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmov�
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmov�
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmov�
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmov�
Jalovec - Bratři Grimmov�
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmov�
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmov�
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmov�
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmov�
Kocour v botách - Bratři Grimmov�
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmov�
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmov�
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmov�
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmov�
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmov�
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmov�
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmov�
Locika - Bratři Grimmov�
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmov�
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrovous - Bratři Grimmov�
Mordýřský zámek - Bratři Grimmov�
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmov�
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmov�
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmov�
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmov�
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmov�
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmov�
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmov�
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmov�
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmov�
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmov�
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmov�
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmov�
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmov�
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmov�
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmov�
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmov�
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmov�
Oslíček - Bratři Grimmov�
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmov�
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmov�
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmov�
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmov�
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmov�
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmov�
Princezna na hrášku - Bratři Grimmov�
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmov�
Sedmero krkavců - Bratři Grimmov�
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmov�
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmov�
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmov�
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmov�
Šestero labutí - Bratři Grimmov�
Šestka táhne světem - Bratři Grimmov�
Šípková Růženka - Bratři Grimmov�
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmov�
Tři hadí lístky - Bratři Grimmov�
Tři hejkálkové - Bratři Grimmov�
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmov�
Tři přadleny - Bratři Grimmov�
Tři ptáčkové - Bratři Grimmov�
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmov�
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmov�
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmov�
Včelí královna - Bratři Grimmov�
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmov�
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmov�
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmov�
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmov�
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmov�
Željesboj - Bratři Grimmov�
Živá voda - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons