Zpívající kosti

Bratři Grimmové

b yl jednou jeden král, kterému jeho zemi sužovala divoká svině. Rolníkům rozrývala pole, sedlákům zabíjela dobytek a lidi, kteří jí nešli z cesty, párala tesáky. A tak jednoho dne nechal rozhlásit, že ten, kdo zemi od toho soužení osvobodí, dostane obrovskou odměnu. Ale to zvíře bylo tak velké a tak silné, že se do toho hlubokého černého lesa, kde přebývalo, nikdo ani neodvážil. Nakonec král k té odměně přidal svoji jedinou dceru.

v té zemi žili dva bratři, synové chudého muže, kteří se u krále ohlásili, že ten odvážný čin vykonají. Ten starší byl lstivý a chytrý a udělal to jen z pýchy, ten mladší byl nevinný a prostinký, ten to činil z dobroty srdce. Král jim řekl: „Svini najdete, ať se vydáte v lese na jakoukoliv stranu.“ Tak se vydal ten starší bratr k západu a ten mladší k východu. Když ten mladší chvíli šel, potkal mužíčka, který nesl v ruce černé kopí a pravil: „Tohle kopí ti dám, protože tvoje srdce je nevinné a dobré, můžeš jím zabít tu divokou svini a ona ti neublíží.“ Hoch mužíčkovi poděkoval, kopí vzal na záda a beze strachu se vydal dál. Zanedlouho uviděl, jak se na něj řítí svině, neváhal, obrátil jí kopí v ústrety a svině, úplně slepá vzteky, na ně bez zaváhání naběhla a ono jí proklálo srdce. Jinoch si mrtvou svini hodil na záda, aby ji odnesl králi.

k dyž vyšel na druhé straně lesa, stal tam hostinec, ve kterém se lidé veselili při tanci a víně a jeho starší bratr už tam byl, protože si pomyslil, že mu svině neuteče, že se na to nejdřív posílí. Tu však uviděl vycházet z lesa mladšího bratra, obtěžkaného břemenem, a posedla ho závist a zloba. Zavolal na něj: „Pojď dál, bratříčku, trochu si odpočiň a občerstvi se pohárem vína.“ Mladší bratr, kterému nepřišlo na mysl nic zlého, vešel dovnitř a vyprávěl bratru o mužíkovi, který mu daroval zázračné kopí, a tím pak tu divokou svini zahubil. Starší bratr se bral k večeru také zpět na zámek, a tak putovali společně. Když ale ve tmě přišli k jednomu mostku přes potok, nechal starší jít napřed toho mladšího, a když byli uprostřed, srazil ho mocným úderem dolů, až ho dočista zabil. Pohřbil ho pod mostem, pak si hodil svini na záda a zanesl ji králi s tím, že ji sám zabil. A díky tomu dostal královskou princeznu za ženu. A o tom mladším pravil: „Toho jistě ta divoká svině roztrhala."

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání. Zlé skutky zůstávají utajeny lidem, ale Bohu nezůstane utajeno nic, každý zlý skutek jednoho dne vyplave na světlo Boží.

p o mnoha letech jeden pastýř hnal přes onen potok své stádo a uviděl dole v písku ležet sněhobílou kůstku. Protože si pomyslel, že by z ní byl dobrý náustek, sestoupil dolů, kůstku si vzal a vyřezal si z ní náustek pro svoji pastýřskou píšťalu. Ale když do ní poprvé fouknul, začala k jeho velkému překvapeni sama od sebe zpívat: „Ach bratříčku, spíš tu v neposvěceném hrobě, korunu a krásnou dívku vzal bratr tobě.“ „Ta je kouzelná!“ řekl si pastýř: „Sáma od sebe zpívá, tu musím přinést panu králi.“ Když přišel ke králi, začala píšťala zase sama od sebe zpívat a král té písni porozuměl. Nechal kopat v zemi pod mostem a opravdu našli kostru zabitého mladšího bratra a vynesli ji na Boží světlo. Toho zlořečeného bratra, který se ze svého zlého činu dále nemohl vylhávat, zašili do pytle a zaživa utopili. Kosti zabitého hocha přenesli na jedno krásné místo na hřbitově a uložili k věčnému klidu. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Der singende Knochen“ (KHM 28) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Bezruká dívka - Bratři Grimmové
Boží pokrm - Bratři Grimmové
Bratr Štístko - Bratři Grimmové
Chudák a boháč - Bratři Grimmové
Chudoba a pokora vedou do nebe - Bratři Grimmové
Cikán a tři ďáblové - Joseph Haltrich
Délka života - Bratři Grimmové
Dílo Boží a dílo Satanovo - Bratři Grimmové
Dítě Mariino - Bratři Grimmové
Dvanáct apoštolů - Bratři Grimmové
Dvě nevěsty - Bratři Grimmové
Džbánek slz - Ludwig Bechstein
Honza a Černá princezna - Ulrich Jahn
Hvezdné tolary - Bratři Grimmové
Hvozdík - Bratři Grimmové
Jak jeden doběhl až do pekla - Joseph Haltrich
Jak jeden ubohý pasáček sešel ze světa - Bratři Grimmové
Jak přišel sedláček do nebe - Bratři Grimmové
Jak se jeden vypínal až do nebes - Ludwig Bechstein
Jak se jedna chtěla vdávat - Bratři Grimmové
Jak věšeli Měsíc - Bratři Grimmové
Kdo jsi bez viny - Ulrich Jahn
Laciné dřevo - Joseph Haltrich
Lískový prut - Bratři Grimmové
Mistr Kopýtko - Bratři Grimmové
Mnich a ptáček - Ludwig Bechstein
Mužík omlazený ohněm - Bratři Grimmové
Nebeská svatba - Bratři Grimmové
O andílkovi v obilí - Otto Sutermeister
O Betelce zlaté a Bětce smolné - Otto Sutermeister
O bílé kůstce - Otto Sutermeister
O Boží milosti - Joseph Haltrich
O Božím upomínání - Joseph Haltrich
O chytrém Filipovi - Franz Georg Brustgi
O černém žabáku a ohnivé kolébce - Ulrich Jahn
O dobru, zlu a spravedlnosti - Otto Sutermeister
O nadání dětí Eviných osudy rozličnými - Bratři Grimmové
O prosťáčkovi - Otto Sutermeister
O říční panně - Otto Sutermeister
O staré matičce - Bratři Grimmové
O třech řečech - Bratři Grimmové
O věčném hladu - Bratři Grimmové
O zbožném vévodovi - Otto Sutermeister
O zmáčené košilce - Bratři Grimmové
O žebrotě žebrácké a pokoře pokorné - Johannes Jegerlehner
Odměna a trest - Joseph Haltrich
Pastýř a Smrt - Bratři Grimmové
Pekelná výpomoc - Joseph Haltrich
Pilný se raduje - Bratři Grimmové
Růže - Bratři Grimmové
Sklenička Matky Boží - Bratři Grimmové
Svatá panna Starosta - Bratři Grimmové
Svatý Josef v lese - Bratři Grimmové
Svéhlavé dítě - Bratři Grimmové
Tři rudovousové - Joseph Haltrich
Tři zelené ratolesti - Bratři Grimmové
Ukradená almužna - Bratři Grimmové
Vrabčák a jeho čtyři synové - Bratři Grimmové
Zasloužená odměna - Joseph Haltrich
Zlatovláska a Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Žitný klas - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons