Dobromysl a jablečník

Bratři Grimmov�

o kouzelné moci dobromyslu a jablečníku vyprávěla jedna porodní bába z Halle [pozn1] následující příběh, který se prý udál její předchůdkyni:

j ednou v noci porodní bábu zavolali k rodičce a její muž ji vedl věru podivnou cestou. Prošli městskou branou, která byla navzdory pozdní hodině otevřená, a vstoupili rovnou do Sály[pozn2] . Cestou ji muž poučil, že nesmí promluvit ani slůvko, nesmí ani muknout či hlesnout, jinak jí zakroutí krkem, poslechne-li, pak je ovšem v bezpečí. Bába se poručila Bohu k opatrování a toho podivína následovala. Sála se před nimi rozestoupila a oni scházeli do podzemní říše, až dorazili k místu, kde stál překrásný palác, ve kterém našli ležící spanilou ženičku. Porodní bába jí byla k pomoci a užitku a vodník mezi tím vyšel ven.

k dyž bába udělala, co měla, ženička řekla: „Ach, milá paní, převelice by mne trápilo, kdyby jste zde musela zůstat až do soudného dne, proto se mějte na pozoru! Můj muž vám přinese hromadu dukátů, ale nesmíte si vzít víc, než berete za svoje služby od jiných lidí. Později, až půjdete zpět, v nestřeženém okamžiku si utrhněte dobromysl [pozn3] a jablečník [pozn4] , dobře jej držte a neztraťte! Jen tak se zase dostanete domu a budete volná.“

j en to dořekla, přišel vodník, měl kučeravé žluté vlasy a bleděmodré oči a nesl plné necky zlata, které položil před porodní bábu; celá světnice se od té záře rozsvítila. Vodník pravil: „Podívej se a vezmi si, kolik chceš.“ Ale bába si vzala jen jeden dukát. Vodník protáhl obličej a hrozivě se na ni podíval: „Tohle nemáš ze sebe, to ti poradila má hloupá žena, však toho bude ještě litovat! Nyní pojď a následuj mě!“

k dyž vyšli nahoru, porodní bába se hbitě sehnula a popadla hrst dobromysli a jablečníku. Vodník ji na to pravil: „Tohle ti jistě poručil Bůh, anebo ti to zase poradila moje žena. Nyní jdi kam chceš, jsi volná.“ Porodní bába se ocitla za chvíli na břehu a pak se vydala do města, jehož brána byla stále otevřená, a dorazila šťastně domů.

t o jiná porodní bába, rozená v Eschätzu u Querfurtu [pozn5] , která na jablečník s dobromyslí také nedala dopustit, vyprávěla tento příběh:

v její domovině musel jeden urozený muž odjet, a tak zanechal svoji ženu šestinedělku samotnou doma. O půlnoci přišel před dům vodník a oknem ji zavolal hlasem jejího muže do zahrady; měla rychle vyjít ven, že prý jí chce něco důležitého povědět. Tomu se žena velmi podivila a pravila: „Pojď dovnitř! Vstávat v tomhle nočním čase se mi tedy nechce. Přece víš, kde leží klíč, ve škvíře po dveřmi.“ „To já vím, ale musíš jít se mnou.“a prosil ji tak dlouho a tak sladce, až nakonec vstala a vyšla do zahrady. Ale strašidlo mazitím poodešlo dál a pomalu kráčelo stále hlouběji do zahrady a ona ho následovala až k vodě, která tekla nedaleko domu, až vodník řekl: „Nadzvedni si šaty, drahá, ať si je neurousáš v dobromysli a jablečníku.“ Neboť tyhle byliny tady ve velkém množství rostly všude kolem. Teprve nyní žena zpozorovala, že je skoro u vody a rychle se vrhla do trávy. V tom okamžiku vodník zmizel, neboť nad ní neměl žádnou moc.

p o půlnoci se manžel vrátil domů, dveře našel otevřené, světnici prázdnou, šestinedělka nebyla v posteli, i jal se ji starostlivě volat, až zaslechnul její slabý hlas ze zahrady, kde ji našel ležet v bylinách a přinesl ji zpět do pokoje. Porodní bába pak natrhala celé hrsti jablečníku a dobromysli a rozmístila byliny všady, v posteli šestinedělky, v kolébce i ve sklepě, a také sama si je zastrčila za košili, aby na ně vodník nemohl.

a když se vydáte do Lipska [pozn6] najdete na trhu nejednu bylinkářku s těmito bylinami. Jednou tam jedna žena šla v poledne do sklepa, aby přinesla pivo, když uslyšela strašidlo, jak uvnitř přeříkává: „Nemáš u sebe jablečník, tak to spolu můžeme to pivo pít.“ [pozn7]

Oddělovač

Poznámka 1 - Svobodné město Halle nad Sálou (87 m n.m.) najdete ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. První písemná zmínka o místě Halla, jehož jméno pochází z předgermánského označení pro sůl, je z roku 806 a právě díky soli se z této osady stalo město, které bylo už v roce 1281 členem Hansy. Symbolem města je nejen Červená věž vysoká 84 m, ale i pomník skladatele Georga Friedricha Händela, který se tu roku 1685 narodil. Místní universita se čtyřmi fakultami byla založena v roce 1694 a místní lidé si zakládají na tom, že zdejší Mariánská knihovna je největší a nejstarší evangelická knihovna v Německu. A jedinečný je i místní renesanční hřbitov ze 16.století, který se podařilo před zničující silou lhostejnosti zachránit před zkázou teprve nedávno.   Zpět
Poznámka 2 - Řeka Sála je jeden z nejvýznamnějších přítoků Labe, který pramení v pohoří Smrčin v nadmořské výšce 728 m n.m. a protéká spolkovými zeměmi Bavorsko, Duryňsko a Sasko-Anhaltsko. Je dlouhá 433,9 km a podle lidových pověstí v ní žije nespočet vodních tvorů, vodníků a hastrmanů, vodních žínek a panen, běsů a strašidel.   Zpět
Poznámka 3 - Dobromysl obecná nebo-li Origanum vulgare je hojna bylina, rostoucí na slunných stráních. Dneska ho koupíte jako sušené koření oregano, tak často využívané v italské kuchyni.   Zpět
Poznámka 4 - Jablečník obecný nebo-li Marrubium vulgare (někde se mu říká také samaritánka či zelená šedivka) byste si lehce spletli s hluchavkou, na rozdíl od ní má však velmi hořkou šťávu a používal se už ve starém Římě k léčbě chorob horních cest dýchacích či tuberkulózy.   Zpět
Poznámka 5 - Město Querfurt (168 m n.m.) najdete ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko cca 35 km na jihozápadozápad od Halle. Dominantou města je stejnojmenný gotický hrad, který patří mezi největší a nejlépe opevněné hrady ve střední Evropě. Každý rok se tu koncem června konají velkolepé hradní slavnosti.   Zpět
Poznámka 6 - Lipsko najdete ve spolkové zemi Svobodný stát Sasko cca 110 km po dálnici A4 na západ od Drážďan. Možná se budete divit, ale jeho název je skutečně odvozen od lípy, neboť ho založili mírumilovní slovanští osadníci v roce 1015, aby tu prodávali vše, co sami nesnědli nebo neupotřebili. Trvalo celých 800 let než země, na které oni pěstovali obilí či zeleninu a pásli svoje stáda, nasákla krví při největší bitvě napoleonských válek, kterou lidé později nazvali Bitva národů a všem těm mrtvým postavili obrovský pomník. Lipové město dalo světu filozofa Leibnize, skladatele Bacha i Wagnera a Křišťálovou noc. Schiller tu napsal svoji dojemnou Ódu na radost, Heisenberg si tu vysnil svoji Nobelovu cenu a Goethe si na město uchoval vzpomínky více než živé. To všechno je Lipsko. Nebo ještě lépe, je to místo, kde se každoročně koná GC - Games Convention!   Zpět
Poznámka 7 - Lidová pověst "Vor den Nixen hilft Dosten und Dorant" je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů. Přeložila a převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arendsee - Bratři Grimmov�
Bezhlavá žena - Anonym
Bílá paní - Bratři Grimmov�
Bílá paní na Pielbergu - Bratři Grimmov�
Bílá paní na Schlossbergu - Bratři Grimmov�
Bílá paní na Tegerfeldenu - Meinrad Lienert
Bílá paní z Willbergu - Bratři Grimmov�
Blangenmoorské strašidlo - Anonym
Bludičky - Bratři Grimmov�
Blumenstein - Bratři Grimmov�
Bockhornský pastor a ďábel - Anonym
Burgsee - Bratři Grimmov�
Býčí močál - Bratři Grimmov�
Býčí potok - Bratři Grimmov�
Chléb dar Boží jest - Anonym
Císař Karel v Norimberku - Bratři Grimmov�
Císař Karel v Untersbergu - Bratři Grimmov�
Čarokvětná polana - Bratři Grimmov�
Ďábel jako strážce pokladu u města Brémy - Anonym
Ďáblova mříž - Bratři Grimmov�
Dambecký zvon v Röbelu - Anonym
Děvečka u vodníka - Bratři Grimmov�
Děvin skok - Bratři Grimmov�
Divodějná kolébka - Bratři Grimmov�
Divoký Lovec na honu - Bratři Grimmov�
Divotvorný kořínek - Bratři Grimmov�
Divoženky na Untersbergu - Bratři Grimmov�
Dlouhán v Mordýřské uličce - Bratři Grimmov�
Döngesské jezero - Bratři Grimmov�
Drolící se žebro - Bratři Grimmov�
Duch v Ramslohu - Anonym
Dům s devadesáti devíti okny u Witzwortu - Anonym
Dvanáct nespravedlivých soudců - Bratři Grimmov�
Dvě divoženky - Bratři Grimmov�
Ekerken - Bratři Grimmov�
Friedrich Barbarossa na hoře Kyffhäuser - Bratři Grimmov�
Geroldseck - Bratři Grimmov�
Greifenstein - Anonym
Hadí princezna - Bratři Grimmov�
Hastrman - Bratři Grimmov�
Hastrman a sedlák - Bratři Grimmov�
Hastrman na jatkách - Bratři Grimmov�
Házení košil - Bratři Grimmov�
Helfenstein - Bratři Grimmov�
Herrmann von Rosenberg - Bratři Grimmov�
Hessenské údolí - Bratři Grimmov�
Hincelman - Bratři Grimmov�
Hladotrysk - Bratři Grimmov�
Holínka - Bratři Grimmov�
Holoubek ukazuje poklad - Bratři Grimmov�
Holoubek zadržuje nepřítele - Bratři Grimmov�
Hrabě a skřítkové - Bratři Grimmov�
Hrad Dietrichstein v Korutanech - Anonym
Hrušeň na Walserském poli - Bratři Grimmov�
Huckup - Anonym
Hučka - Bratři Grimmov�
Jak byli trpaslíci vyhnáni - Bratři Grimmov�
Jak Harmsdorfští kupovali slotu - Anonym
Jak odlévali zvon ve Vratislavi - Bratři Grimmov�
Jak sedláci zatančili šavlový tanec - Bratři Grimmov�
Jak si permoník na svatbě zatancoval - Bratři Grimmov�
Jak si trpaslíci půjčili chléb - Bratři Grimmov�
Jak si vodník pekl ryby - Anonym
Jak skřítkové slavili svatbu - Bratři Grimmov�
Jak tenkrát trpaslíci odešli - Bratři Grimmov�
Jan Pasovský - Bratři Grimmov�
Jasnovidný křišťál - Bratři Grimmov�
Jeskyňka - Anonym
Jettin pahorek u Heidelbergu - Bratři Grimmov�
Jezero Seeburg - Bratři Grimmov�
Johann Hübner - Bratři Grimmov�
Jura v Pomořanech - Bratři Grimmov�
Kamenný dům v Bunde - Anonym
Kamenný stůl - Bratři Grimmov�
Kamperský jeseter - Anonym
Klepačka - Bratři Grimmov�
Kočeví - Bratři Grimmov�
Köterberg - Bratři Grimmov�
Kouzelné byliny vařiti - Bratři Grimmov�
Kovář a trpaslík - Bratři Grimmov�
Kovář z Hechelbachu - Anonym
Kovlad - Bratři Grimmov�
Kovlad v Harzu - Bratři Grimmov�
Král Zelenoles - Bratři Grimmov�
Král Zlojíř - Anonym
Krutý hrabě z Wildenfelsu - Anonym
Krysař z města Hameln - Anonym
Labská panenka a žínka ze Sály - Bratři Grimmov�
Lázeň Paní Holly - Bratři Grimmov�
Legenda o Mariazellu - Anonym
Lilie - Bratři Grimmov�
Mechyňka - Bratři Grimmov�
Měřice, prsten a pohár - Bratři Grimmov�
Miláček k jídlu pozvaný - Bratři Grimmov�
Milostný potok - Bratři Grimmov�
Mlynář z Göttelfingenu - Anonym
Mlynářka - Bratři Grimmov�
Mönchsberg - Anonym
Mrtvé údolí - Anonym
Mummelsee - Bratři Grimmov�
Můrka - Bratři Grimmov�
Můrka v Obersdorfu - Anonym
Můstek u Bělidla - Anonym
Mužíček na zádech - Bratři Grimmov�
Nevěstin kámen - Anonym
Nixenbronn - Bratři Grimmov�
Noc sv.Ondřeje - Bratři Grimmov�
Noční duch na Kendenichu - Bratři Grimmov�
Noční můrka ve Frísku - Anonym
O duších hříšných - Bratři Grimmov�
O křivém přísahání - Bratři Grimmov�
O loupeživém rytíři Eppelinovi - Bratři Grimmov�
O nálezcích rudných žil - Bratři Grimmov�
O podivuhodném pacholkovi - Bratři Grimmov�
O pokladu a třešních - Bratři Grimmov�
O prokletém prameni - Bratři Grimmov�
O rarášcích - Bratři Grimmov�
O sedlákovi, co mezníky přenášel - Anonym
O svatojánském pokladu - Bratři Grimmov�
O svatých pramenech - Bratři Grimmov�
O zlatém písku na Untersbergu - Bratři Grimmov�
O zlatém uhlí na Untersbergu - Bratři Grimmov�
Obr Haymon - Bratři Grimmov�
Obr Roman z Villingenu - Anonym
Obr Vojen - Bratři Grimmov�
Obří hra - Bratři Grimmov�
Obří hračka - Bratři Grimmov�
Obří kameny - Bratři Grimmov�
Obří prst - Bratři Grimmov�
Obří sloupy - Bratři Grimmov�
Obrové z Untersbergu - Bratři Grimmov�
Ochsenberg - Bratři Grimmov�
Odchod trpasličího lidu přes most - Bratři Grimmov�
Odlévání zvonů v Attendornu - Bratři Grimmov�
Pán ze Scherfenbergu a trpaslík - Bratři Grimmov�
Paní Holla a sedlák - Bratři Grimmov�
Paní Holla a věrný Eckart - Bratři Grimmov�
Paní Holla naděluje - Bratři Grimmov�
Paní von Alvensleben - Bratři Grimmov�
Paní von Bonikau - Bratři Grimmov�
Paní von Hahn a vodník - Bratři Grimmov�
Panna Eli - Bratři Grimmov�
Panny z Boyneburgu - Bratři Grimmov�
Pasáček a skřítek - Bratři Grimmov�
Pejsek z Bretty - Bratři Grimmov�
Permoníci - Bratři Grimmov�
Pět křížů - Bratři Grimmov�
Plavec - Bratři Grimmov�
Podvrženci ve vodě - Bratři Grimmov�
Podvrženec - Bratři Grimmov�
Podvrženec metlou vyšlehaný - Bratři Grimmov�
Pouť dvou Švábů do Compostelly - Anonym
Pramáti rodu Rantzau - Bratři Grimmov�
Prokletá vesnice - Bratři Grimmov�
Prokletý hrázný - Anonym
Prýštící pramen - Bratři Grimmov�
Ptačí hnízdo - Bratři Grimmov�
Pyšná zámecká slečna - Anonym
Reinstein - Bratři Grimmov�
Růžový keř u Hildesheimu - Anonym
Rybník Paní Holly - Bratři Grimmov�
Samorodý peníz - Bratři Grimmov�
Sedlák a skřítek hospodáříček - Bratři Grimmov�
Sklepní skřítek - Bratři Grimmov�
Skřítek hospodáříček - Bratři Grimmov�
Skřítek hospodáříček ve mlýně - Bratři Grimmov�
Slet čarodějnic u Zavelsteinu - Anonym
Slitujte se nad trpaslíkem - Bratři Grimmov�
Spící vojsko - Bratři Grimmov�
Spiritus familiaris - Bratři Grimmov�
Starý vinný sklep u Salurnu - Bratři Grimmov�
Stavba kostela sv.Laurince na ostrově Föhr - Anonym
Stopy v kameni - Bratři Grimmov�
Strašidelný Popelák - Anonym
Strašidelný průvod - Bratři Grimmov�
Strašidelný rytíř - Bratři Grimmov�
Střelecká slavnost - Anonym
Stříbrný pramen - Bratři Grimmov�
Strom duchů - Anonym
Svatá noc - Bratři Grimmov�
Svatý Mikuláš a zloděj - Bratři Grimmov�
Šibeniček - Anonym
Šibeniční potok - Anonym
Tanec s hastrmanem - Bratři Grimmov�
Těžké dítě - Bratři Grimmov�
Tichý lid na horském zámku Plesse - Bratři Grimmov�
Tři havíři z Kutné hory - Bratři Grimmov�
Trpaslíci na balvanu - Bratři Grimmov�
Trpaslíci na stromě - Bratři Grimmov�
Trpaslíci u Dardesheimu - Bratři Grimmov�
Trpaslíci ze Svatošských skal - Bratři Grimmov�
Trpasličí hory - Bratři Grimmov�
Trpasličí nohy - Bratři Grimmov�
Trpaslík z Osenbergu - Bratři Grimmov�
Untersberg - Bratři Grimmov�
Utopené dítě - Bratři Grimmov�
Utržené ouško - Bratři Grimmov�
Válka a mír - Bratři Grimmov�
Vodní právo - Bratři Grimmov�
Vodní víla a mlynářský tovaryš - Bratři Grimmov�
Vodní žínky z Magdeburgu - Bratři Grimmov�
Vodnické nohy - Bratři Grimmov�
Zakletý král na zámku Schildheiss - Bratři Grimmov�
Zapovězené chytání ryb - Anonym
Zaříkávání permoníků - Bratři Grimmov�
Zasypané stříbrné doly - Bratři Grimmov�
Zeitelmoos - Bratři Grimmov�
Zkamenělí trpaslíci - Bratři Grimmov�
Zmrtvělá řeka - Bratři Grimmov�
Znamení budoucí zkázy - Anonym
Zvon z hory Wunnenstein - Anonym
Zvony z Debberode - Anonym
Žebraččina kletba - Anonym
Žitná babice - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons