Dobromysl a jablečník

Bratři Grimmové

o kouzelné moci dobromyslu a jablečníku vyprávěla jedna porodní bába z Halle [pozn1] následující příběh, který se prý udál její předchůdkyni:

j ednou v noci porodní bábu zavolali k rodičce a její muž ji vedl věru podivnou cestou. Prošli městskou branou, která byla navzdory pozdní hodině otevřená, a vstoupili rovnou do Sály[pozn2] . Cestou ji muž poučil, že nesmí promluvit ani slůvko, nesmí ani muknout či hlesnout, jinak jí zakroutí krkem, poslechne-li, pak je ovšem v bezpečí. Bába se poručila Bohu k opatrování a toho podivína následovala. Sála se před nimi rozestoupila a oni scházeli do podzemní říše, až dorazili k místu, kde stál překrásný palác, ve kterém našli ležící spanilou ženičku. Porodní bába jí byla k pomoci a užitku a vodník mezi tím vyšel ven.

k dyž bába udělala, co měla, ženička řekla: „Ach, milá paní, převelice by mne trápilo, kdyby jste zde musela zůstat až do soudného dne, proto se mějte na pozoru! Můj muž vám přinese hromadu dukátů, ale nesmíte si vzít víc, než berete za svoje služby od jiných lidí. Později, až půjdete zpět, v nestřeženém okamžiku si utrhněte dobromysl [pozn3] a jablečník [pozn4] , dobře jej držte a neztraťte! Jen tak se zase dostanete domu a budete volná.“

j en to dořekla, přišel vodník, měl kučeravé žluté vlasy a bleděmodré oči a nesl plné necky zlata, které položil před porodní bábu; celá světnice se od té záře rozsvítila. Vodník pravil: „Podívej se a vezmi si, kolik chceš.“ Ale bába si vzala jen jeden dukát. Vodník protáhl obličej a hrozivě se na ni podíval: „Tohle nemáš ze sebe, to ti poradila má hloupá žena, však toho bude ještě litovat! Nyní pojď a následuj mě!“

k dyž vyšli nahoru, porodní bába se hbitě sehnula a popadla hrst dobromysli a jablečníku. Vodník ji na to pravil: „Tohle ti jistě poručil Bůh, anebo ti to zase poradila moje žena. Nyní jdi kam chceš, jsi volná.“ Porodní bába se ocitla za chvíli na břehu a pak se vydala do města, jehož brána byla stále otevřená, a dorazila šťastně domů.

t o jiná porodní bába, rozená v Eschätzu u Querfurtu [pozn5] , která na jablečník s dobromyslí také nedala dopustit, vyprávěla tento příběh:

v její domovině musel jeden urozený muž odjet, a tak zanechal svoji ženu šestinedělku samotnou doma. O půlnoci přišel před dům vodník a oknem ji zavolal hlasem jejího muže do zahrady; měla rychle vyjít ven, že prý jí chce něco důležitého povědět. Tomu se žena velmi podivila a pravila: „Pojď dovnitř! Vstávat v tomhle nočním čase se mi tedy nechce. Přece víš, kde leží klíč, ve škvíře po dveřmi.“ „To já vím, ale musíš jít se mnou.“a prosil ji tak dlouho a tak sladce, až nakonec vstala a vyšla do zahrady. Ale strašidlo mazitím poodešlo dál a pomalu kráčelo stále hlouběji do zahrady a ona ho následovala až k vodě, která tekla nedaleko domu, až vodník řekl: „Nadzvedni si šaty, drahá, ať si je neurousáš v dobromysli a jablečníku.“ Neboť tyhle byliny tady ve velkém množství rostly všude kolem. Teprve nyní žena zpozorovala, že je skoro u vody a rychle se vrhla do trávy. V tom okamžiku vodník zmizel, neboť nad ní neměl žádnou moc.

p o půlnoci se manžel vrátil domů, dveře našel otevřené, světnici prázdnou, šestinedělka nebyla v posteli, i jal se ji starostlivě volat, až zaslechnul její slabý hlas ze zahrady, kde ji našel ležet v bylinách a přinesl ji zpět do pokoje. Porodní bába pak natrhala celé hrsti jablečníku a dobromysli a rozmístila byliny všady, v posteli šestinedělky, v kolébce i ve sklepě, a také sama si je zastrčila za košili, aby na ně vodník nemohl.

a když se vydáte do Lipska [pozn6] najdete na trhu nejednu bylinkářku s těmito bylinami. Jednou tam jedna žena šla v poledne do sklepa, aby přinesla pivo, když uslyšela strašidlo, jak uvnitř přeříkává: „Nemáš u sebe jablečník, tak to spolu můžeme to pivo pít.“ [pozn7]

Oddělovač

Poznámka 1 - Svobodné město Halle nad Sálou (87 m n.m.) najdete ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. První písemná zmínka o místě Halla, jehož jméno pochází z předgermánského označení pro sůl, je z roku 806 a právě díky soli se z této osady stalo město, které bylo už v roce 1281 členem Hansy. Symbolem města je nejen Červená věž vysoká 84 m, ale i pomník skladatele Georga Friedricha Händela, který se tu roku 1685 narodil. Místní universita se čtyřmi fakultami byla založena v roce 1694 a místní lidé si zakládají na tom, že zdejší Mariánská knihovna je největší a nejstarší evangelická knihovna v Německu. A jedinečný je i místní renesanční hřbitov ze 16.století, který se podařilo před zničující silou lhostejnosti zachránit před zkázou teprve nedávno.   Zpět
Poznámka 2 - Řeka Sála je jeden z nejvýznamnějších přítoků Labe, který pramení v pohoří Smrčin v nadmořské výšce 728 m n.m. a protéká spolkovými zeměmi Bavorsko, Duryňsko a Sasko-Anhaltsko. Je dlouhá 433,9 km a podle lidových pověstí v ní žije nespočet vodních tvorů, vodníků a hastrmanů, vodních žínek a panen, běsů a strašidel.   Zpět
Poznámka 3 - Dobromysl obecná nebo-li Origanum vulgare je hojna bylina, rostoucí na slunných stráních. Dneska ho koupíte jako sušené koření oregano, tak často využívané v italské kuchyni.   Zpět
Poznámka 4 - Jablečník obecný nebo-li Marrubium vulgare (někde se mu říká také samaritánka či zelená šedivka) byste si lehce spletli s hluchavkou, na rozdíl od ní má však velmi hořkou šťávu a používal se už ve starém Římě k léčbě chorob horních cest dýchacích či tuberkulózy.   Zpět
Poznámka 5 - Město Querfurt (168 m n.m.) najdete ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko cca 35 km na jihozápadozápad od Halle. Dominantou města je stejnojmenný gotický hrad, který patří mezi největší a nejlépe opevněné hrady ve střední Evropě. Každý rok se tu koncem června konají velkolepé hradní slavnosti.   Zpět
Poznámka 6 - Lipsko najdete ve spolkové zemi Svobodný stát Sasko cca 110 km po dálnici A4 na západ od Drážďan. Možná se budete divit, ale jeho název je skutečně odvozen od lípy, neboť ho založili mírumilovní slovanští osadníci v roce 1015, aby tu prodávali vše, co sami nesnědli nebo neupotřebili. Trvalo celých 800 let než země, na které oni pěstovali obilí či zeleninu a pásli svoje stáda, nasákla krví při největší bitvě napoleonských válek, kterou lidé později nazvali Bitva národů a všem těm mrtvým postavili obrovský pomník. Lipové město dalo světu filozofa Leibnize, skladatele Bacha i Wagnera a Křišťálovou noc. Schiller tu napsal svoji dojemnou Ódu na radost, Heisenberg si tu vysnil svoji Nobelovu cenu a Goethe si na město uchoval vzpomínky více než živé. To všechno je Lipsko. Nebo ještě lépe, je to místo, kde se každoročně koná GC - Games Convention!   Zpět
Poznámka 7 - Lidová pověst "Vor den Nixen hilft Dosten und Dorant" je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů. Přeložila a převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arendsee - Bratři Grimmové
Bezhlavá žena - Anonym
Bílá paní - Bratři Grimmové
Bílá paní na Pielbergu - Bratři Grimmové
Bílá paní na Schlossbergu - Bratři Grimmové
Bílá paní na Tegerfeldenu - Meinrad Lienert
Bílá paní z Willbergu - Bratři Grimmové
Blangenmoorské strašidlo - Anonym
Bludičky - Bratři Grimmové
Blumenstein - Bratři Grimmové
Bockhornský pastor a ďábel - Anonym
Burgsee - Bratři Grimmové
Býčí močál - Bratři Grimmové
Býčí potok - Bratři Grimmové
Chléb dar Boží jest - Anonym
Císař Karel v Norimberku - Bratři Grimmové
Císař Karel v Untersbergu - Bratři Grimmové
Čarokvětná polana - Bratři Grimmové
Ďábel jako strážce pokladu u města Brémy - Anonym
Ďáblova mříž - Bratři Grimmové
Dambecký zvon v Röbelu - Anonym
Děvečka u vodníka - Bratři Grimmové
Děvin skok - Bratři Grimmové
Divodějná kolébka - Bratři Grimmové
Divoký Lovec na honu - Bratři Grimmové
Divotvorný kořínek - Bratři Grimmové
Divoženky na Untersbergu - Bratři Grimmové
Dlouhán v Mordýřské uličce - Bratři Grimmové
Döngesské jezero - Bratři Grimmové
Drolící se žebro - Bratři Grimmové
Duch v Ramslohu - Anonym
Dům s devadesáti devíti okny u Witzwortu - Anonym
Dvanáct nespravedlivých soudců - Bratři Grimmové
Dvě divoženky - Bratři Grimmové
Ekerken - Bratři Grimmové
Friedrich Barbarossa na hoře Kyffhäuser - Bratři Grimmové
Geroldseck - Bratři Grimmové
Greifenstein - Anonym
Hadí princezna - Bratři Grimmové
Hastrman - Bratři Grimmové
Hastrman a sedlák - Bratři Grimmové
Hastrman na jatkách - Bratři Grimmové
Házení košil - Bratři Grimmové
Helfenstein - Bratři Grimmové
Herrmann von Rosenberg - Bratři Grimmové
Hessenské údolí - Bratři Grimmové
Hincelman - Bratři Grimmové
Hladotrysk - Bratři Grimmové
Holínka - Bratři Grimmové
Holoubek ukazuje poklad - Bratři Grimmové
Holoubek zadržuje nepřítele - Bratři Grimmové
Hrabě a skřítkové - Bratři Grimmové
Hrad Dietrichstein v Korutanech - Anonym
Hrušeň na Walserském poli - Bratři Grimmové
Huckup - Anonym
Hučka - Bratři Grimmové
Jak byli trpaslíci vyhnáni - Bratři Grimmové
Jak Harmsdorfští kupovali slotu - Anonym
Jak odlévali zvon ve Vratislavi - Bratři Grimmové
Jak sedláci zatančili šavlový tanec - Bratři Grimmové
Jak si permoník na svatbě zatancoval - Bratři Grimmové
Jak si trpaslíci půjčili chléb - Bratři Grimmové
Jak si vodník pekl ryby - Anonym
Jak skřítkové slavili svatbu - Bratři Grimmové
Jak tenkrát trpaslíci odešli - Bratři Grimmové
Jan Pasovský - Bratři Grimmové
Jasnovidný křišťál - Bratři Grimmové
Jeskyňka - Anonym
Jettin pahorek u Heidelbergu - Bratři Grimmové
Jezero Seeburg - Bratři Grimmové
Johann Hübner - Bratři Grimmové
Jura v Pomořanech - Bratři Grimmové
Kamenný dům v Bunde - Anonym
Kamenný stůl - Bratři Grimmové
Kamperský jeseter - Anonym
Klepačka - Bratři Grimmové
Kočeví - Bratři Grimmové
Köterberg - Bratři Grimmové
Kouzelné byliny vařiti - Bratři Grimmové
Kovář a trpaslík - Bratři Grimmové
Kovář z Hechelbachu - Anonym
Kovlad - Bratři Grimmové
Kovlad v Harzu - Bratři Grimmové
Král Zelenoles - Bratři Grimmové
Král Zlojíř - Anonym
Krutý hrabě z Wildenfelsu - Anonym
Krysař z města Hameln - Anonym
Labská panenka a žínka ze Sály - Bratři Grimmové
Lázeň Paní Holly - Bratři Grimmové
Legenda o Mariazellu - Anonym
Lilie - Bratři Grimmové
Mechyňka - Bratři Grimmové
Měřice, prsten a pohár - Bratři Grimmové
Miláček k jídlu pozvaný - Bratři Grimmové
Milostný potok - Bratři Grimmové
Mlynář z Göttelfingenu - Anonym
Mlynářka - Bratři Grimmové
Mönchsberg - Anonym
Mrtvé údolí - Anonym
Mummelsee - Bratři Grimmové
Můrka - Bratři Grimmové
Můrka v Obersdorfu - Anonym
Můstek u Bělidla - Anonym
Mužíček na zádech - Bratři Grimmové
Nevěstin kámen - Anonym
Nixenbronn - Bratři Grimmové
Noc sv.Ondřeje - Bratři Grimmové
Noční duch na Kendenichu - Bratři Grimmové
Noční můrka ve Frísku - Anonym
O duších hříšných - Bratři Grimmové
O křivém přísahání - Bratři Grimmové
O loupeživém rytíři Eppelinovi - Bratři Grimmové
O nálezcích rudných žil - Bratři Grimmové
O podivuhodném pacholkovi - Bratři Grimmové
O pokladu a třešních - Bratři Grimmové
O prokletém prameni - Bratři Grimmové
O rarášcích - Bratři Grimmové
O sedlákovi, co mezníky přenášel - Anonym
O svatojánském pokladu - Bratři Grimmové
O svatých pramenech - Bratři Grimmové
O zlatém písku na Untersbergu - Bratři Grimmové
O zlatém uhlí na Untersbergu - Bratři Grimmové
Obr Haymon - Bratři Grimmové
Obr Roman z Villingenu - Anonym
Obr Vojen - Bratři Grimmové
Obří hra - Bratři Grimmové
Obří hračka - Bratři Grimmové
Obří kameny - Bratři Grimmové
Obří prst - Bratři Grimmové
Obří sloupy - Bratři Grimmové
Obrové z Untersbergu - Bratři Grimmové
Ochsenberg - Bratři Grimmové
Odchod trpasličího lidu přes most - Bratři Grimmové
Odlévání zvonů v Attendornu - Bratři Grimmové
Pán ze Scherfenbergu a trpaslík - Bratři Grimmové
Paní Holla a sedlák - Bratři Grimmové
Paní Holla a věrný Eckart - Bratři Grimmové
Paní Holla naděluje - Bratři Grimmové
Paní von Alvensleben - Bratři Grimmové
Paní von Bonikau - Bratři Grimmové
Paní von Hahn a vodník - Bratři Grimmové
Panna Eli - Bratři Grimmové
Panny z Boyneburgu - Bratři Grimmové
Pasáček a skřítek - Bratři Grimmové
Pejsek z Bretty - Bratři Grimmové
Permoníci - Bratři Grimmové
Pět křížů - Bratři Grimmové
Plavec - Bratři Grimmové
Podvrženci ve vodě - Bratři Grimmové
Podvrženec - Bratři Grimmové
Podvrženec metlou vyšlehaný - Bratři Grimmové
Pouť dvou Švábů do Compostelly - Anonym
Pramáti rodu Rantzau - Bratři Grimmové
Prokletá vesnice - Bratři Grimmové
Prokletý hrázný - Anonym
Prýštící pramen - Bratři Grimmové
Ptačí hnízdo - Bratři Grimmové
Pyšná zámecká slečna - Anonym
Reinstein - Bratři Grimmové
Růžový keř u Hildesheimu - Anonym
Rybník Paní Holly - Bratři Grimmové
Samorodý peníz - Bratři Grimmové
Sedlák a skřítek hospodáříček - Bratři Grimmové
Sklepní skřítek - Bratři Grimmové
Skřítek hospodáříček - Bratři Grimmové
Skřítek hospodáříček ve mlýně - Bratři Grimmové
Slet čarodějnic u Zavelsteinu - Anonym
Slitujte se nad trpaslíkem - Bratři Grimmové
Spící vojsko - Bratři Grimmové
Spiritus familiaris - Bratři Grimmové
Starý vinný sklep u Salurnu - Bratři Grimmové
Stavba kostela sv.Laurince na ostrově Föhr - Anonym
Stopy v kameni - Bratři Grimmové
Strašidelný Popelák - Anonym
Strašidelný průvod - Bratři Grimmové
Strašidelný rytíř - Bratři Grimmové
Střelecká slavnost - Anonym
Stříbrný pramen - Bratři Grimmové
Strom duchů - Anonym
Svatá noc - Bratři Grimmové
Svatý Mikuláš a zloděj - Bratři Grimmové
Šibeniček - Anonym
Šibeniční potok - Anonym
Tanec s hastrmanem - Bratři Grimmové
Těžké dítě - Bratři Grimmové
Tichý lid na horském zámku Plesse - Bratři Grimmové
Tři havíři z Kutné hory - Bratři Grimmové
Trpaslíci na balvanu - Bratři Grimmové
Trpaslíci na stromě - Bratři Grimmové
Trpaslíci u Dardesheimu - Bratři Grimmové
Trpaslíci ze Svatošských skal - Bratři Grimmové
Trpasličí hory - Bratři Grimmové
Trpasličí nohy - Bratři Grimmové
Trpaslík z Osenbergu - Bratři Grimmové
Untersberg - Bratři Grimmové
Utopené dítě - Bratři Grimmové
Utržené ouško - Bratři Grimmové
Válka a mír - Bratři Grimmové
Vodní právo - Bratři Grimmové
Vodní víla a mlynářský tovaryš - Bratři Grimmové
Vodní žínky z Magdeburgu - Bratři Grimmové
Vodnické nohy - Bratři Grimmové
Zakletý král na zámku Schildheiss - Bratři Grimmové
Zapovězené chytání ryb - Anonym
Zaříkávání permoníků - Bratři Grimmové
Zasypané stříbrné doly - Bratři Grimmové
Zeitelmoos - Bratři Grimmové
Zkamenělí trpaslíci - Bratři Grimmové
Zmrtvělá řeka - Bratři Grimmové
Znamení budoucí zkázy - Anonym
Zvon z hory Wunnenstein - Anonym
Zvony z Debberode - Anonym
Žebraččina kletba - Anonym
Žitná babice - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons