Podivuhodná řemesla

Bratři Grimmové

b yl jednou jeden chudý muž a ten měl čtyři syny. Když vyrostli, řekl jim: „Milované děti, musíte se vydat do světa, já nemám nic, co bych vám dal; vydejte se do cizích zemí a vyučte se nějakému řemeslu a pak hledejte svůj díl štěstí.“ Bratři popadli své poutnické hole a s otcovým požehnáním se vydali do světa. Nějakou dobu putovali společně, až přišli na křižovatku, odkud vedly cesty do čtyř světových stran. Tu pravil ten nejstarší: „Tady se rozdělíme, ale přesně za čtyři roky se tu opět setkáme a uvidíme, zda nám to přinese štěstí.“ A šel každý svou cestou.

p rvní bratr potkal muže, který se ho ptal, kam a za čím se ubírá. „Chci se vyučit nějakému řemeslu,“ pravil hoch. Muž odpověděl: „Pojď se mnou a buď zlodějem.“ „Ne,“ odpověděl hoch: „to není žádné poctivé řemeslo, tahle písnička končí tím, že se člověk jednoho krásného dne houpá ve větru jako srdce zvonu.“ „Och,“ řekl muž: „šibenice se bát nemusíš, chci tě jen naučit, jak můžeš ukrást to, co jiný člověk nedokáže; a nikdo nepřijde na kloub tomu, jak jsi to udělal.“ To znělo zajímavě, tak se nechal chlapec přemluvit a učil se u toho muže zlodějem. Protože to byl synek fortelný, vyučil se tomu řemeslu s takovým umem, že před ním nebylo jisté nic, co si usmyslil mít.

d ruhý bratr potkal muže, který mu položil podobnou otázku, čemupak se chce ve světě naučit. „Ani sám nevím.“ odpověděl hoch. „Tak pojď se mnou a staň se hvězdářem. Neznám nic lepšího než vidět to, co je ostatním skryté.“ To se hochovi zalíbilo, a tak se stal obratným hvězdářem. Jeho mistr mu při loučení dal dalekohled a řekl: „Tímto dalekohledem uvidíš vše, co se děje na zemi i na nebi, nic ti nezůstane skryto.“

t řetího bratra vzal do učení lovec a naučil ho všemu, co musí lovec umět, a bylo to tak dobré vyučování, že se stal vynikajícím lovcem. Mistr mu daroval při odchodu pušku a řekl: „Tato puška nikdy nemine cíl, co budeš mít na mušce, to trefíš.“

n ejmladší brat také potkal jednoho muže, který se ho vyptával na jeho plány a pak řekl: „Nemáš chuť se stát krejčím?“ „To tedy nevím,“ řekl hoch: „křivit se od rána do večera, jehlou a žehličkou sem tam žejbrovati, to věru nemám v úmyslu.“ „Ale co to povídáš,“ řekl muž: „jako bys tomu rozuměl! Já tě chci vyučit zcela jiné krejčovině, je to slušné a pořádné umění, budeš umět šít tak, že to, co bylo zničeno, zase sešiješ.“ Tak se nechal hoch přemluvit, šel a učil se tajům krejčovského umění. Při loučení mu dal mistr jehlu a pravil: „Tou dokážeš sešít vše, co se ti namane, ať je to křehké jako vejce nebo tvrdé jako skála.“

u běhly čtyři roky a bratři se ve stanoveném čase sešli, objali, políbili a spěchali za otcem. „Nu,“ pravil otec spokojeně: „kterýpak vítr vás zavál ke mně zpět?“ A synové mu vyprávěli, jak se po tu dobu měli a co za kumšt se naučili. Seděli zrovna před domem pod velikým stromem, když otec pravil, že si je tedy vyzkouší. Rozhlédl se a řekl hvězdáři: „Nahoře na úplném vrcholku toho dubu má mezi větvemi hnízdo pěnkava, řekni mi, kolik je v něm vajec?“ Syn si vzal dalekohled, zadíval se nahoru a řekl: „Pět.“ Otec se obrátil na zloděje: „Přines mi ty vejce, ale pěnkavu, která na nich sedí, nesmíš vyplašit.“ Zloděj vyšplhal nahoru a vzal ptáčkovi, který nic nezpozoroval a klidně seděl dál, všechna vejce a přinesl je dolů otci. Ten položil každé vejce do jednoho rohu stolu, to páté doprostřed a řekl lovci: „Musíš jednou ranou trefit všech pět vajec přesně uprostřed.“ Lovec zvedl pušku a střelil vejce přesně tak, jak si otec přál, všech pět jednou ranou, však měl nabito prachem, který střílel i za roh. „Nyní přichází řada na tebe, krejčíku.“ řekl otec: „Sešij ty vejce i ty ptačí zárodky, co byly uvnitř, zase dohromady.“ Krejčík popadl svoji jehlu a šil, jak si otec přál. Když byl hotov, musel bratr zloděj vejce zase položit pod pěnkavu; ta pak všech pět vajec vyseděla, mladé pěnkavy měly z toho sešívání kolem krčku rudý proužek.

o tec měl ze svých synů velkou radost a vychvaloval je do nebe, neboť doufal, že přijde den, kdy budou mít příležitost svoje umění ukázat světu. A opravdu to netrvalo dlouho! Za nějaký čas zavládl v království převeliký smutek, neboť princeznu unesl strašlivý drak. A král, který byl hořem a žalem bez sebe, nechal rozhlásit, že ten, kdo princeznu vysvobodí, ji dostane za ženu. To bylo něco pro čtyři bratry! Ta příležitost, na kterou čekali, byla tu, a tak se do toho dali.

n ejdříve si vzal slovo hvězdář: „Kde princezna je, to brzy uvidíme.“ a podíval se dalekohledem a hlásil: „Vidím ji, sedí daleko odsud na jedné skále v moři a vedle ní leží drak a hlídá ji.“ Pak šel ke králi a vyžádal si na něm loď, aby se vydali s bratry na moře k dračí skále. Našli tam přesmutnou princeznu a spícího draka. Lovec si postesknul: „Nemohu střílet, mohl bych trefit i princeznu.“ „Tak svoje štěstí zkusím já.“ zvolal zloděj, připlížil se k drakovi a přímo jemu před nosem, aniž by to netvor zpozoroval, princeznu ukradl. Pospíchal s ní na loď a pak pluli rychle pryč. Ale drak se po chvíli probudil, a když zjistil, že je princezna pryč, děsně zařval, vylétl do výše a hnal se za lodí. Tu lovec popadl pušku, zamířil a střelil draka přímo do srdce. Jenomže netvor spadl dolů na loď, a protože byl velký a těžký, celou ji roztříštil. Bratři ve vodě pochytali pár prken, na kterých se drželi, ale bylo to velmi nepříjemné. Tu přišla řada na krejčíka, vzal svou zázračnou jehlu a začal ta prkna sešívat dohromady, pak si na ně sedli a sbírali další díly lodi, dokud nebyla loď zase úplně celá. A tak šťastně dopluli zpět ke králi.

k dyž král opět spatřil svoji dceru, velmi se zaradoval a řekl: „Jeden z vás se stane mužem mé dcery, ale který to bude, musíte rozhodnout sami.“ A tu začala mezi bratry velká váda. Hvězdář řekl: „Kdybych já princeznu neuviděl, bylo by všechno vaše umění k ničemu, proto je moje.“ Ale zloděj odporoval: „K čemu by nám bylo vědět, kde je, kdybych ji drakovi nesebral, proto je moje.“ Ale lovec se taky nedal: „Marné by bylo princeznu ukrást, kdybych draka jednou ranou nezabil, proto je moje.“ A krejčík se měl k poslednímu slovu: „Ale bez mého umění byste se nikdy nevrátili, všichni bychom se bídně utopili, proto je moje.“ Král přemýšlel, až konečně věc rozsoudil: „Každý z vás má pravdu, a protože všichni mou dceru dostat nemůžete, tak ji nedostane ani jeden. Jako odměnu vám dám polovinu království.“

t ohle rozuzlení se bratrům zamlouvalo, vzali si polovinu království a spokojeně tam s otcem žili až do konce svých dní. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die vier kunstreichen Brüder “ (KHM 129) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Poslechni v MP3    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmové
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmové
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmové
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmové
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmové
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmové
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmové
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmové
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmové
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmové
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmové
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmové
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmové
Honza Hlupec - Bratři Grimmové
Honza Ježek - Bratři Grimmové
Honza silák - Bratři Grimmové
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmové
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmové
Husopaska - Bratři Grimmové
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmové
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmové
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmové
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmové
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmové
Jalovec - Bratři Grimmové
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmové
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmové
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmové
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmové
Kocour v botách - Bratři Grimmové
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmové
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmové
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmové
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmové
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmové
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmové
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmové
Locika - Bratři Grimmové
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmové
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmové
Modrovous - Bratři Grimmové
Mordýřský zámek - Bratři Grimmové
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmové
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmové
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmové
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmové
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmové
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmové
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmové
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmové
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmové
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmové
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmové
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmové
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmové
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmové
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmové
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmové
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmové
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmové
Oslíček - Bratři Grimmové
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmové
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmové
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmové
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmové
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmové
Princezna na hrášku - Bratři Grimmové
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmové
Sedmero krkavců - Bratři Grimmové
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmové
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmové
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmové
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmové
Šestero labutí - Bratři Grimmové
Šestka táhne světem - Bratři Grimmové
Šípková Růženka - Bratři Grimmové
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmové
Tři hadí lístky - Bratři Grimmové
Tři hejkálkové - Bratři Grimmové
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmové
Tři přadleny - Bratři Grimmové
Tři ptáčkové - Bratři Grimmové
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmové
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmové
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmové
Včelí královna - Bratři Grimmové
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmové
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmové
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmové
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmové
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmové
Željesboj - Bratři Grimmové
Živá voda - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons