Poletuška

Bratři Grimmové

b yla jednou jedna princezna, která měla na samém vrcholu věže svého zámku komnatu se dvanácti okny a ta okna vedla do všech světových stran. Když princezna vystoupila do věže a některým tím oknem vyhlédla ven, nic, co se v její říši dělo, jí nezůstalo skryto, takovou kouzelnou moc ta okna měla. Skrze to první okno viděla ostřeji než kdokoliv jiný, skrze to druhé ještě lépe, tím třetím ještě jasněji, a tak to šlo dále, až do toho dvanáctého, kterým viděla i věci, které byly ukryty nad zemí nebo pod zemí. Jenomže tohle čarodějné pokoukání bylo princezně jen k pýše a svéhlavosti. Jednoho dne si usmyslela, že zůstane navždy sama a bude vládnout svému království po svém. Proto nechala rozhlásit, že jejím mužem se nemůže stát nikdo, kdo se před ní nedokáže ukrýt tak, aby ho nenalezla. A kdo se opováží zkoušet svoje štěstí a ona ho najde, ten bude mít veselku se zubatou a nakonec narazí jeho hlavu na kůl. A bylo to! Toho času stálo před zámkem už devadesát sedm kůlů s naraženými hlavami a v zemi už nebyl nikdo, kdo by měl chuť hrát si na schovávanou. To bylo ovšem princezně vhod a pomyslila si: „Do konce svého života budu svobodná.“

j ednoho dne se ale na zámku objevili tři bratři a dali jí na vědomost, že by rádi vyzkoušeli štěstí. Ten nejstarší bratr si myslil, že bude v bezpečí, když se vsouká do skalní pukliny, ale tohle hledání bylo pro princeznu hračka, spatřila ho už v prvním okně, poslala pro něj a než by jeden okem mrknul, zdobila jeho hlava další kůl. Prostřední bratr si vlezl do zámeckého sklepa, ale také jeho princezna uviděla už v prvním okně a zubatá se smála, když mu hlavu naráželi na devadesátý devátý kůl. Teď přišla řada na toho nejmladšího bratra, který princeznu prosil, aby mu dala jeden den k přemýšlení a k ukrývání tři pokusy. Pokud ho i do třetice odhalí, pak už mu víc na životě nesejde. Byl to jinoch krásný a upřímný, to pyšnou princeznu pohnulo, a tak řekla: „Ano, souhlasím, ale stejně ti to nepřinese štěstí.“

c elý den měl hoch k přemýšlení, ale protože mu žádné myšlenky stejně nepřicházely, popadl pušku a vydal se na lov. Uviděl krkavce, vzal si ho na mušku, ale zrovna, když chtěl vystřelit, krkavec zvolal: „Nestřílej, já se ti odvděčím!“ tak se slitoval a šel dál, až přišel k jezeru. Tam spatřil obrovskou rybu, která se zrovna vynořila z hloubky. Když na ni zalícil, ryba zvolala: „Nestřílej, já se ti odvděčím!“ Nechal ji tedy plavat a šel dál a potkal lišáka, který kulhal. Na nic nečekal a vystřelil, ale minul a lišák zvolal: „Nestřílej, raději pojď sem a vyndej mi z nohy ten trn!“ Jinoch sice udělal, co lišák chtěl, ale pak ho chtěl zabít, aby mu stáhnul kůži. Ale lišák pravil: „Nech mne být, já se ti odvděčím!“ Tak ho nechal běžet, a protože byl už večer, vydal se zpět na zámek.

d ruhého dne by se rád někam ukryl, ale ať si lámal hlavu, jak chtěl, nevěděl kam. Šel tedy do lesa ke krkavci a řekl mu: „Já tě nechal žít, teď mi řekni, kam se mám ukrýt, aby mne princezna nenašla.“ Krkavec svěsil hlavu, na chvíli se zamyslel a nakonec zakrákoral: „Už to mám!“ Přinesl ze svého hnízda vejce, rozklovnul je na dvě poloviny a jinocha schoval uvnitř, pak vejce zase pečlivě spojil a uložil do hnízda. Když princezna přišla k prvnímu oknu, neviděla ho, ani z druhého okna nic nespatřila a bylo jí z toho úzko. Chodila zasmušile od okna k oknu a až v tom jedenáctém měla rázem jasno. Poslala lovce, co krkavce zastřelil, přinesl to vejce, které rozbila, a nejmladší bratr musel ven. Pravila: „Poprvé ti daruji život, ale příště se ti musí dařit lépe, jinak jsi ztracen.“

n ásledujícího dne šel hoch k jezeru, přivolal rybu a řekl jí: „Já tě nechal žít, teď mi řekni, kam se mám ukrýt, aby mne princezna nenašla.“ Ryba se zamyslila a nakonec zvolala: „Už to mám, schovám tě ve svém břiše!“ A než se nadál, ryba ho spolknula a ponořila se až na samé mořské dno. Princezna se zatím dívala svými okny, ale ani v tom jedenáctém ho nenašla a byla z toho celá mrzutá. Konečně v tom dvanáctém okně se na ni usmálo štěstí. Poslala rybáře, aby rybu vylovili a zabili a nejmladší bratr musel z úkrytu ven. Každý si jistě dokáže představit, jak z toho byl skleslý. Princezna pravila: „Podruhé ti daruji život, ale tvoje hlava stejně přijde na ten stý kůl!“

p osledního dne šel nejmladší bratr s těžkým srdcem do polí, kde potkal lišáka. „Znáš různé lsti a lotroviny,“ řekl mu: „já jsem tě nechal žít, teď mi poraď, kam se mám ukrýt, aby mne tam princezna nikdy nenašla.“ „To je dost těžký úkol!“ odvětil lišák a drahnou chvíli nacvičoval zamyšlené obličeje, až konečně zvolal: „Už to mám!“ Šel s jinochem k jednomu prameni, ponořil se do vody a byl z něj handlíř se zvířaty. Potom strčil do vody nejmladšího bratra a ten se proměnil v roztomilou sněhobílou poletušku. [pozn1] Pak se společně vydali do města a tam handlíř to šikovné zvířátko předváděl lidem. To vám byla podivuhodnost! Kdo měl nohy, běžel tam, aby to viděl. K posledku se tam objevila i princezna, a protože se jí poletuška tuze líbila, koupila ji a handlíři za ni dala pěkný peníz. Než lišák poletušku předal princezně, pošeptal jí: „Až přijde princezna k oknům, schovej se jí pod cop!“

p řišel čas hledání a princezna kráčela od okna k oknu až k tomu jedenáctému, ale nikde hocha neviděla. Když bylo i to dvanácté okno jako slepé, posednul ji strach a vztek tak velký, že okenici zabouchla takovou silou, až to ve všech oknech zapraštělo a celý zámek se zachvěl; pak se sklo ze všech kouzelných oken vysypalo. Rozzuřená princezna odcházela pryč a tu ucítila ve vlasech poletušku. Popadla ji, mrštila s ní o zem a hněvivě křikla: „Kliď se mi z očí!“ Poletuška na nic nečekala a pelášila k handlíři, oba pak spěchali ke kouzelnému prameni, kde se zase proměnili. Nejmladší bratr lišákovi děkoval: „Krkavec i ryba jsou proti tobě hlupáci, ty máš opravdu za ušima!“ A pak šel rovnou na zámek.

p rincezna na něj už čekala a podrobila se svému osudu. Pak byla velká svatba a on se stal králem a pánem celé země. Nikdy princezně neřekl, kam se potřetí ukryl a kdo mu pomáhal, takže věřila, že to dokázal sám svým čarodějnickým uměním a měla se před ním na pozoru, neboť si myslila: „Ten umí daleko více než ty!“ [pozn2]

Oddělovač

Poznámka 1 - Poletuška slovanská (Pteromys volans) připomíná svých vzhledem veverku obecnou, ale liší se od ní létací blánou, kterou má nataženou mezi předníma a zadníma nohama. V zimě má poletuška hedvábně lesklý stříbrný kožich, který z ní spolu s krásnýma velkýma očima činí opravdu pohádkové stvoření.   Zpět
Poznámka 2 - Lidová pohádka „Das Meerhäschen“ (KHM 191) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů Kinder- und Hausmärchen (1812-15, 1822, 1857). Přeložila a po svém pro vás převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Poslechni v MP3    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmové
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmové
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmové
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmové
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmové
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmové
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmové
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmové
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmové
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmové
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmové
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmové
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmové
Honza Hlupec - Bratři Grimmové
Honza Ježek - Bratři Grimmové
Honza silák - Bratři Grimmové
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmové
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmové
Husopaska - Bratři Grimmové
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmové
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmové
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmové
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmové
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmové
Jalovec - Bratři Grimmové
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmové
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmové
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmové
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmové
Kocour v botách - Bratři Grimmové
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmové
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmové
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmové
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmové
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmové
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmové
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmové
Locika - Bratři Grimmové
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmové
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmové
Modrovous - Bratři Grimmové
Mordýřský zámek - Bratři Grimmové
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmové
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmové
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmové
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmové
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmové
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmové
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmové
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmové
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmové
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmové
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmové
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmové
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmové
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmové
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmové
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmové
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmové
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmové
Oslíček - Bratři Grimmové
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmové
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmové
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmové
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmové
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmové
Princezna na hrášku - Bratři Grimmové
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmové
Sedmero krkavců - Bratři Grimmové
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmové
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmové
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmové
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmové
Šestero labutí - Bratři Grimmové
Šestka táhne světem - Bratři Grimmové
Šípková Růženka - Bratři Grimmové
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmové
Tři hadí lístky - Bratři Grimmové
Tři hejkálkové - Bratři Grimmové
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmové
Tři přadleny - Bratři Grimmové
Tři ptáčkové - Bratři Grimmové
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmové
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmové
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmové
Včelí královna - Bratři Grimmové
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmové
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmové
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmové
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmové
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmové
Željesboj - Bratři Grimmové
Živá voda - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons