Karkulínkové

Anonym

n a jednom malém statku na samotě bydlil sedláček se svou dcerou. Byl příliš chudý na to, aby si mohl držet pacholka, a proto měl stále plno práce. Jednou, když té práce bylo zase přespříliš, rozhořčeně vykřiknul: „Kdyby mi byl alespoň ďábel ku pomoci!“ A sotva to dořekl, stál před ním nějaký mužík a nabízel mu své služby. To nebylo sedláčkovi zrovna po chuti, neboť si pomyslil: „Já vím, pak si mě odvedeš.“ Ale mužík pravil, jako by mu četl myšlenky: „Ne, neodvedu, jen mi musíš dát vždy dost práce!“ „Nu, zkusit to mohu, za to nedám nic!“ pomyslel si sedláček a toho podivného mužíka do služby přijal.

p ilnějšího pacholka by člověk pohledal a sedláček často nemusel ani přiložit ruku k dílu, ale když byl podzim a všechno bylo pod střechou, tu byl najednou s prací konec. „Teď si odvede mne nebo dcerku.“ řekl si sedláček a při tom pomyšlení mu vyrazil pot na čele. Celý sklíčený chodil po světnici sem a zase tam. „Copak mu mám dát za práci, když je zima přede dveřmi?“

v noci, když se beze snů jen tak převaloval, tu ho něco osvítilo a oddechnul si: „Už to mám!“ Radostně z postele vyskočil ještě dříve, než se rozednilo, vyšel na dvůr, vzal dva pytle pšenice a vysypal je na zem. Přišel pacholek a ptal se po práci i poručil mu, aby si vzal vidle a pšenici vyházel na humno. Pacholek měl celičký boží den co dělat, házel a házel, až ho pot celého poléval, ale když přišel večer, nebylo na humnech ještě ani zrnko. Vztekle hodil vidle do kouta. „Ten sedlák mě přelstil, ale ještě si to vypije!“ řval žlučovitě, nechal vše ležet a bral se odtamtud pryč.

t o vám v té vsi žil jeden krejčík, ke kterému ďábel běžel a řekl: „Pomoz mi získat sedlákovu dcerku, když se ti to podaří, bohatě se ti odměním, když to však nesvedeš, zle se ti povede.“ Takové řeči krejčík rozuměl, a tak ihned spěchal, aby si dívku vyptal. „Ano,“ řekl sedláček: „když ušiješ svatební šaty za jeden jediný den, můžeš ji mít!“ Krejčík si spokojeně mnul ruce, neboť měl vyhráno, vlastnil totiž tajuplnou krabičku, stačilo dovnitř položit nastříhanou látku a za pár minut byly šaty hotovy.

d ruhého rána byl krejčík již časně u sedláčka a vybaloval si svoje saky paky, aby nic nezmeškal, ale ouha! Ta kouzlená truhlička nikde. „Ach bože!“ zvolal: „Já jsem si doma zapomněl svoje šití!“ a chtěl pro ně hned běžet. Ale dívka pravila: „Nemůžeš ztrácet čas, zatímco budeš stříhat látku, já ti pro to zaběhnu!“ „To je pravda!“ pomyslel si krejčík, dal jí klíč od světnice a důtklivě ji nabádal: „Truhlička se šicími potřebami leží na lavici, ale ne abys do ní koukala, to by bylo tvoje neštěstí!“

d ívka pospíchala do vsi, vešla do krejčíkovy chalupy, ve světnici na lavici opravdu našla truhličku, popadla ji a spěchala s ní zpět na statek. Ale když šla přes louku, tu se jalo v truhličce něco hýbat a šramotilo to a šustilo stále víc, až se samou zvědavostí nemohla udržet. „Copak je asi uvnitř?“ pomyslela si, vytáhla z truhličky klíček a koukla se do ní klíčovou dírkou, ale viděla jen něco červeného. Už chtěla truhličku otevřít, ale pak ji napadlo, že jí to krejčík zapověděl a zvolala: „Ne, otevřít ji nesmíš, byla bys nešťastná!“ a šla dál.

a le truhlička byla stále neklidná a ona byla stále zvědavější a zvědavější. „A co,“ pomyslela si: „to neštěstí nebude zase tak velké, když tam jen tak zlehýnka nakouknu“. Otočila klíčkem a opatrně nadzdvihla víko truhličky. Hop! Hop! Ono vám z ní vyskákalo pět skřítků! Samým úlekem si sedla na zem. Skřítkové měli červené kapucky a hopsali po louce sem a zase tam a volali o překot: „Práci, dej nám práci, krásná paní!“ Tu na dívku padla hrůza a zprvu nevěděla, co si má počít, ale brzy se vzpamatovala a řekla: „Nu, když chcete pracovat, tak mi natrhejte trávu z celé louky na hromadu!“

a bylo to hotovo, než bys řekl švec, neboť jeden karkulínek byl rychlejší než druhý a když byli hotovi, všichni karkulínkové poskakovali kolem ní a volali: „Práci, dej nám práci, krásná paní!“ „Nu, co bych vám ještě poručila?“ zamyslila se. „Práci, dej nám práci, krásná paní!“ „Tak jděte, posbírejte na louce všechny kameny a dejte je na jednu hromadu.“ Karkulínkové vyskočili, jeden rychlejší než druhý, a snášeli kameny na jednu hromadu a když byli hotovi, poskakovali opět kolem ní a volali si o práci.

n yní začala mít dívka obavy, jak se s nimi dostane domů. Přemýšlela chvíli, jak by karkulínky pochytala, a oni zatím nepřetržitě volali: „Práci, dej nám práci, krásná paní!“ „Nu, co bych vám dala za práci?“ „Práci, dej nám práci, krásná paní!“ křičeli poznova. „Tak vyskočte tady na ten plot!“ A když byli karkulínkové nahoře, otevřela truhličku a řekla: „A teď naskákejte do truhličky!“

j edním skokem byli karkulínkové uvnitř, rychle zaklapla víko, otočila klíčkem a utíkala, jak nejrychleji uměla, k domovu. „Kde se tak dlouho touláš?!“ osopil se na ni krejčík, vytrhl jí truhličku z rukou a otevřel ji. Tu vyskákalo ven těch pět karkulínků a ukazovalo mu svoje ručky. „Proboha, co jste to vyváděli? Máte ruce celé ušmudlané!“

d ívka se omlouvala, že ji truhlička vypadla na zem a dál, že neví nic, ale když karkulínkové dostali do práce ty svatební šaty, měli prstíky celé umazané a od té práce na louce uondané, takže tak pilně, jak měli, nešili a nestihli svatební šaty ušít včas. Vzteky celý bez sebe krejčík popadl svoje saky paky a utíkal pryč, jako by mu za patami hořelo. Utíkal do samého večera, až hladový a vyčerpaný dorazil do nějakého hostince, kde si poručil víno a pil a pil.

a le ten ďábel, který si u něj nevěstu zamluvil, mu byl brzy v patách a beze stopy s ním zmizel. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka "Die Rotkäppchen" je ze sbírky rakouských pohádek "Die schönsten Märchen aus Österreich". Z němčiny pro vaši radost přeložila, po svém převyprávěla a poznámkami opatřila Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arcimág a jeho sluha - Joseph Haltrich
Báchorka o fazoli - Johann Wilhelm Wolf
Bleška a veška - Bratři Grimmové
Brémští muzikanti - Bratři Grimmové
Bukač a dudek - Bratři Grimmové
Buvolí kráva a rybka - Joseph Haltrich
Chytrá Běta - Bratři Grimmové
Ďáblova babička - Bratři Grimmové
Dědeček a vnuk - Bratři Grimmové
Dietmarova lžipohádka - Bratři Grimmové
Divodějný strom - Anonym
Doktor Vševěd - Bratři Grimmové
Duch v láhvi - Bratři Grimmové
Dva řezníci v pekle - Joseph Haltrich
Dvanáctero líných pacholků - Bratři Grimmové
Fridrich a Katynka - Bratři Grimmové
Hádanka - Bratři Grimmové
Hadí královna - Otto Sutermeister
Hadrnička - Bratři Grimmové
Hambálek - Bratři Grimmové
Holota - Bratři Grimmové
Honza a Jacek - Joseph Haltrich
Honza a loupežníci - Otto Sutermeister
Honza Lenivec - Joseph Jacobs
Honza se žení - Bratři Grimmové
Honza Vejtaha - Otto Sutermeister
Hora Zemúň - Bratři Grimmové
Hrnečku, vař! - Bratři Grimmové
Jak chodil lišák se džbánem, až se ucho utrhlo - Anonym
Jak ďábla okradli o duši - Bratři Grimmové
Jak dělal lišák chůvu - Anonym
Jak dva lhali, až se prášilo - Joseph Haltrich
Jak dvanáct bratrů hledalo nevěsty - Joseph Haltrich
Jak dvě sestry sloužily u čarodějnice - Joseph Haltrich
Jak Honza ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak Honza špásoval - Joseph Haltrich
Jak jedna dostala dárky - Joseph Haltrich
Jak jedni kvůli svatbě utekli - Anonym
Jak jednomu hloupost zlatě vykvetla - Joseph Haltrich
Jak jednomu přišla krása draho - Joseph Haltrich
Jak jednomu uletělo štěstí - Otto Sutermeister
Jak ježek uhonil zajíce k smrti - Bratři Grimmové
Jak kohoutek a slepička sbírali drobečky - Bratři Grimmové
Jak krejčík vylekal obra - Bratři Grimmové
Jak lišák a vlk skákali skrze oheň - Joseph Haltrich
Jak lišák léčil havránčatům svrab - Joseph Haltrich
Jak lišák obral sedláka o ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák přelstil kohouta - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka jíti do loupežnického domu - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka přes studnu skákati - Joseph Haltrich
Jak lišák přišel o kožich - Joseph Haltrich
Jak lišák sbíral borůvky - Anonym
Jak lišák učil vlka chytat ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák učinil zajíce svým nevolníkem - Joseph Haltrich
Jak lišák vedl válku s medvědem - Anonym
Jak lišák vedl vlka do ovčína - Joseph Haltrich
Jak lišák vlkovi ku dvěma sviním pomohl - Joseph Haltrich
Jak lišák vyrobil vlkovi nový ocas - Joseph Haltrich
Jak lišáka přelstily husy - Joseph Haltrich
Jak medvěd a lišák klučili les - Anonym
Jak medvěd, vlk a lišák bojovali - Joseph Haltrich
Jak měl trakař pravdu - Anonym
Jak padla kosa na kámen - Anonym
Jak pes pozval vlka na svatbu - Anonym
Jak přadlenky mlčely - Joseph Haltrich
Jak satanáš pískal na flétnu - Johann Wilhelm Wolf
Jak se dva vsadili - Joseph Haltrich
Jak se dva vychloubali až do nebe - Joseph Haltrich
Jak se Janek Šavlička vydal do Říma - Ulrich Jahn
Jak se jeden učil latinsky - Joseph Haltrich
Jak se jeden vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se jeden vyučil na gaunera - Bratři Grimmové
Jak se jeden ženil s ropuchou - Johannes Jegerlehner
Jak se jednomu lepila smůla na paty - Bratři Grimmové
Jak se kohout ženil - Johann Wilhelm Wolf
Jak se lišák osvobodil - Joseph Haltrich
Jak se lišák vlkovi svezl po hřbetě - Anonym
Jak se lišákovi vysmíval zajíc - Joseph Haltrich
Jak se lišky dělily - Joseph Haltrich
Jak se měl mordýř ku ženitbě - Bratři Grimmové
Jak se nestal střízlík králem - Bratři Grimmové
Jak se Paleček vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se slepička dusila - Bratři Grimmové
Jak se sousedův kohout a sousedčina slepice předháněli - Joseph Haltrich
Jak se stal Popelák králem - Joseph Haltrich
Jak se zajíc poměl s liškou - Anonym
Jak sedláček přechytračil čerta - Bratři Grimmové
Jak sedlák nepřišel o koně - Anonym
Jak si Honza opatřil nevěstu - Franz Georg Brustgi
Jak si kočka dala šít - Anonym
Jak si pasáček vepřů přál - Otto Sutermeister
Jak si vedl krejčík v nebi - Bratři Grimmové
Jak skřítkové křtiny slavili - Bratři Grimmové
Jak skřítkové šili boty - Bratři Grimmové
Jak slepička umřela - Joseph Haltrich
Jak slepičku pohřbili - Joseph Haltrich
Jak smrtisko posílalo posly - Bratři Grimmové
Jak sobě vybrati nevěstu - Bratři Grimmové
Jak Starý Fric prohrál sázku - Ulrich Jahn
Jak starý Sultán vedl vojnu - Bratři Grimmové
Jak šel jeden do nebe - Franz Georg Brustgi
Jak šel sedlák pro vavřín - Bratři Grimmové
Jak šel Smrťák za kmotra - Ulrich Jahn
Jak šla kachnička na vandr - Joseph Haltrich
Jak šly děti na jahody - Ludwig Bechstein
Jak v jednom zámku strašilo - Franz Georg Brustgi
Jak vlci slavili svatého Jána - Joseph Haltrich
Jak vlk přišel k úhoně - Anonym
Janek Karbaník - Bratři Grimmové
Jasné slunce zlé skutky vyjevuje - Bratři Grimmové
Jehňátko a rybička - Bratři Grimmové
Kdo hledá, najde - Joseph Haltrich
Kmotr - Bratři Grimmové
Kmotra Liška se opět vdává - Bratři Grimmové
Kocour Micpuf - Joseph Haltrich
Kouzelné hadřisko - Bratři Grimmové
Kouzelné trpasličí čepičky - Ludwig Bechstein
Kouzelný oblázek - Otto Sutermeister
Král a sedm zakletých princezen - Jitka Vlk Martináková
Král zlodějů - Bratři Grimmové
Krásná Katynka a Hromburác - Bratři Grimmové
Krvavá komnata aneb vykutálená čečetka - Bratři Grimmové
Lidožroutka lidožravá - Anonym
Líná přadlenka - Bratři Grimmové
Líný Honza a Tlustá Terka - Bratři Grimmové
Lišák a husy - Bratři Grimmové
Lišák a ježek - Joseph Haltrich
Lišák a kmotřička - Bratři Grimmové
Lišák a kočka - Bratři Grimmové
Lišák a kůň - Bratři Grimmové
Lišák a medvěd - Joseph Haltrich
Lišák a šnek - Joseph Haltrich
Lišák a vlk na svatbě - Joseph Haltrich
Lišák a vlk u obecní studny - Joseph Haltrich
Lívanec nejlívancovitější - Anonym
Loupežnická nevěsta - Ludwig Bechstein
Mazaný učitel a čertiska - Joseph Haltrich
Medvěd,vlk, lišák a zajíc na jarmarku - Joseph Haltrich
Miláček Štěstěny - Anonym
Muzikant ve vlčí jámě - Joseph Haltrich
Mužík s kouzelným zrcadlem - Anonym
Na dvorku - Bratři Grimmové
Na nebeském mlatě - Bratři Grimmové
Ne chudoba, ale bohatství činí z člověka mudrce - Joseph Haltrich
Nehodný syn - Bratři Grimmové
Nejlepší jídlo na světě - Johann Wilhelm Wolf
Nemytý a nečesaný - Otto Sutermeister
O chlapečkovi, co stále ujídal - Joseph Haltrich
O chytrém Honzovi - Bratři Grimmové
O chytrém krejčíkovi - Bratři Grimmové
O chytrém pacholkovi - Bratři Grimmové
O Červené Karkulce - Bratři Grimmové
O desíti kůzlátkách a medvědovi - Joseph Haltrich
O děsuplné paní Gertrůdě - Bratři Grimmové
O dvou zakletých pastýřích - Otto Sutermeister
O hrušce, která nechtěla spadnout - Bratři Grimmové
O jednom, co nosil kříž - Joseph Haltrich
O jednom, co se stal přes noc farářem - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co starostí neměl - Franz Georg Brustgi
O jednom, co zbohatl na starém sedle - Ulrich Jahn
O kouzelné strace - Joseph Haltrich
O kouzelném flakonku - Franz Georg Brustgi
O křišťálové studánce - Otto Sutermeister
O krvelačném jelitu - Bratři Grimmové
O líné Kateřině - Joseph Haltrich
O lišce a chytré sýkorce - Joseph Haltrich
O milosrdné ruce - Bratři Grimmové
O myšce, ptáčkovi a klobásce - Bratři Grimmové
O nejhloupějším muži na světě - Joseph Haltrich
O nenažraném obrovi - Otto Sutermeister
O obřích hruškách - Otto Sutermeister
O perníkové chaloupce - Jitka Vlk Martináková
O přátelství kočky a myši - Bratři Grimmové
O prohnané Grétličce - Bratři Grimmové
O psím naříkání - Ludwig Bechstein
O řepě - Bratři Grimmové
O slavičí proradnosti - Bratři Grimmové
O slepém, chromém a nahém - Joseph Haltrich
O smutném konci pantáty Košinky - Bratři Grimmové
O třech bílých labutích - Johannes Jegerlehner
O třech bratrech a zlovolném obřisku - Joseph Haltrich
O třech hluchých pastýřích - Joseph Haltrich
O třech ranhojičích - Bratři Grimmové
O třikrát líném Honzovi - Otto Sutermeister
O trpaslici Troubelíně - Johannes Jegerlehner
O vandrování kdovíkudy kdovíkam - Bratři Grimmové
O velkém přátelství psa a vrabčáka - Bratři Grimmové
O vlkovi, který uvěřil vlastním uším - Johann Wilhelm Wolf
O zachráněném háděti - Johann Wilhelm Wolf
O zakleté panně - Otto Sutermeister
O zakleté panně s klíči - Otto Sutermeister
O zlatém telátku - Joseph Haltrich
O ztracené odvaze - Jitka Vlk Martináková
O ztracených dětech - Otto Sutermeister
O zvířecí věrnosti a lidské proradnosti - Bratři Grimmové
Obr Paleček - Bratři Grimmové
Odkud dneska fouká? - Anonym
Oklamaný ďábel - Anonym
Opustíš-li mne, zahyneš - Bratři Grimmové
Palečkovo vandrování světem - Bratři Grimmové
Paní Zima - Bratři Grimmové
Pasáček - Bratři Grimmové
Pečené ryby - Anonym
Podivné hry - Bratři Grimmové
Podivuhodný muzikant - Bratři Grimmové
Podvržené dítě - Bratři Grimmové
Pohádka krajánka ze Lhoty - Bratři Grimmové
Pohádka o hadovi - Bratři Grimmové
Pohádka o pěti bratrech - Joseph Haltrich
Pohádka o pěti prstech na nohách - Joseph Haltrich
Pohádka o rudém kohoutku - Joseph Haltrich
Pohádka z Prolhané Lhoty - Ulrich Jahn
Pole, políčka za mandel sýra - Ulrich Jahn
Potrestaný platýz - Bratři Grimmové
Povedený učenec - Joseph Haltrich
Pozemský ráj - Anonym
Rozumbradové - Bratři Grimmové
Sedláček - Bratři Grimmové
Sedlák, medvěd a lišák - Joseph Haltrich
Sedmkrát zabitý - Joseph Haltrich
Smrťákův zámek - Johann Wilhelm Wolf
Sova - Bratři Grimmové
Spěchej pomalu! - Bratři Grimmové
Stará žebračka - Bratři Grimmové
Starý Fric a selský synek - Ulrich Jahn
Stéblo trávy, uhlíčko a fazole - Bratři Grimmové
Střízlík a medvěd - Bratři Grimmové
Svatba kmotry Lišky - Bratři Grimmové
Švábská sedmička - Bratři Grimmové
To nejméně uvěřitelné - Johann Wilhelm Wolf
Tři bratři - Bratři Grimmové
Tři císařské otázky - Franz Georg Brustgi
Tři dítka Štěstěny - Bratři Grimmové
Tři lenoši - Bratři Grimmové
Tři sestry a lidožroutské obřisko - Joseph Haltrich
Tři tovaryši - Bratři Grimmové
Trpasličí dárky - Bratři Grimmové
V dobrém a ve zlém - Bratři Grimmové
Věčně spokojené dítě - Johann Wilhelm Wolf
Vlk a člověk - Bratři Grimmové
Vlk a člověk podruhé - Joseph Haltrich
Vlk a deset kůzlátek - Joseph Haltrich
Vlk a dva kozlové - Joseph Haltrich
Vlk a dva sedláci - Joseph Haltrich
Vlk a klisna - Joseph Haltrich
Vlk a lišák - Bratři Grimmové
Vlk a lišák u kožešníka v mořidle - Joseph Haltrich
Vlk a sedm kůzlátek - Bratři Grimmové
Vlk a stará koza - Joseph Haltrich
Vlk a svině s dvanácti selátky - Joseph Haltrich
Vlk kajícníkem - Joseph Haltrich
Vlk králem a lišák ministrem - Joseph Haltrich
Vodní víla - Bratři Grimmové
Vychrtlá Líza - Bratři Grimmové
Zaječí nevěsta - Bratři Grimmové
Zakletý dům - Otto Sutermeister
Zlatý klíč - Bratři Grimmové
Zrnko prosa - Joseph Haltrich
Žár i chlad z jedněch úst - Anonym
Železný Honza - Joseph Haltrich
Žid v trnisku - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons