Krvavá komnata aneb vykutálená čečetka

Bratři Grimmové

b yl jednou jeden čarodějník, který na sebe bral podobu chudého muže a chodil dům od domu, kde žebral a slídil po krásných dívkách. Žádný pak nevěděl, kam se ty dívky poděly, neboť je už nikdo nikdy nespatřil. Jednou přišel také k domu jednoho muže, který měl tři krásné dcery. Tvářil se jako ubohý a hladem zesláblý žebrák s nůší na zádech; do té sbíral milodary. Poprosil o kousek jídla, a když ta nejstarší vyšla ven a podávala mu kousek chleba, jen se jí lehce dotknul a ona musela skočit do jeho nůše. Potom svižně pospíchal pryč.

z anesl ji doprostřed temného lesa, v jehož hloubi stál nádherný dům, a řekl: „Můj poklade, u mne se budeš mít dobře, budeš mít vše, co tvoje srdce žádá.“ Ta idylka trvala několik dní, když tu čaroděj pravil: „Musím odcestovat a nějaký čas tě tu nechat samotnou. Tady jsou klíče, můžeš jít kamkoli a prohlédnout si cokoli. Jen do komnaty, která je zamčená tímto klíčem, nesmíš vstoupit pod trestem smrti.“ Také jí podal vejce a řekl: „To vejce mi přepečlivě opatruj a raději je nos ustavičně u sebe, neboť když o něj přijdeš, povstane z toho velké neštěstí.“ Dívka si vzala svazek klíčů i vejce a přislíbila všechna ta nakázání dodržet.

k dyž byl čaroděj pryč, chodila po celém domě sem a tam, nahoru a zase dolů a všechno si prohlížela. Komnaty se blyštěly stříbrem a zlatem a ona si myslila, že nikdy ještě takovou nádheru neviděla. Konečně přišla k oněm zakázaným dveřím, chtěla projít okolo, ale zvědavost ji nedala spát. Prohlédla si ten klíč, vyhlížel zrovna tak jako ty ostatní, zastrčila ho dovnitř a malinko jím pootočila. Dveře odskočily. Ale co to viděla, když vešla dovnitř? Velkou, krví zbrocenou litinovou pánev, která stála uprostřed komnaty a ve které ležely rozsekané dívky. Vedle pánve stál dřevěný špalek a do něj byla zaťata blýskavá širočina. Dívka se tak strašlivě polekala, že jí to vejce, které držela v ruce, spadlo na pánev. Sice vejce ihned vytáhnula a snažila se je vyčistit od krve, ale bylo to marné, krev se na něm stále zjevovala, ať je čistila a škrábala, jak chtěla, dolů ji nedostala.

z a nedlouho se čarodějník vrátil ze své cesty domů a první, co žádal, byly klíče a vejce. Dívka mu je podala, ale celá se při tom třásla a on vskutku ihned uviděl ty krvavé skvrny, které musely pocházet jen z Krvavé komnaty. „Ty jsi proti mé vůli vkročila do té komnaty,“ hřímal čaroděj: „takže nyní do ní proti své vůli vejdeš ještě jednou! Tvůj život právě skončil!“ Srazil ji k zemi, popadnul za vlasy a smýkal ji do Krvavé komnaty, kde jí useknul na špalku hlavu, rozsekal ji, až krev prýštila a hodil ji na pánev k ostatním. „Tak, teď si přivedu tu druhou!“ řekl si.

v podobě žebráka šel opět do toho domu a prosil o almužnu. Tu mu přinesla kousek chleba ta prostřední dcera a on ji opět jako sestru ovládnul pouhým dotykem a v nůši odnesl pryč. A nevedlo se jí o nic lépe než sestře, také nedokázala opanovat svoji zvědavost, otevřela dveře Krvavé komnaty a musela za svůj čin zaplatit životem. Tak čaroděj šel a přinesl si tu třetí, ale nevěděl, že ta je nejchytřejší a nejlstivější.

k dyž dostala klíče a vejce a čarodějník odjel, nejprve vejce pečlivě uložila do bezpečí a teprve pak se vydala na obhlídku domu. Prohlédla si ho celý a nakonec přišla k zakázané komnatě. Ach, co tam viděla?! Obě milované sestřičky ležely ukrutně zabité na obrovské pánvi. Ale věděla si rady! Začala hledat jejich údy a potom je skládala, jak patřily k sobě, hlavu, trup, nohy i ruce. A když nescházela ani kůstka, tu se počaly ty údy pohybovati a jeden k druhému srostly, za malou chvíli dívky otevřely oči a byly opět živé a zdravé. Jak se obě zaradovaly! Políbily se a objaly a pak je ta nejmladší vyvedla ven a ukryla.

p o návratu žádal čarodějník klíče a vejce, a když na něm nenašel žádnou krvavou skvrnu, pravil: „Ty jsi ve zkoušce obstála, tebe si vezmu za ženu.“ Ale netušil, že nad dívkou už ztratil všechnu svoji moc a musel nyní činit, co si přála. „Dobrá,“ řekla: „ale nejprve osobně zaneseš mému otci a matce plnou nůši zlata, já tu zatím přichystám vše ke svatbě.“ Potom šla do komůrky, kde ukryla sestry. „Nyní přišel okamžik, kdy vás mohu zachránit, ten zlosyn vás sám odnese domů, ale jakmile tam budete, pošlete mi pomoc.“ Potom si sestry sedly do nůše a ona je zasypala zlatem, aby z nich ani kousíček nebylo vidět a zavolala na čaroděje: „Vezmi tu nůši a odnes ji! Ale to ti povídám, ať cestou nikde neotálíš a nezastavuješ, já se budu koukat vikýřem a dávat na tebe pozor!“

a tak si dal čarodějník nůši na záda a vydal se na cestu. A byla vám to dřina! Pot mu tekl po tváři a neměl daleko k tomu se pod tou tíhou zhroutit. Tak se posadil a chtěl si krapítek odpočinout, ale tu na něj z nůše zavolala ta nejstarší: „Já tě vidím, sedíš a zahálíš, jen jdi dál!“ Úlekem se mu málem zastavilo srdce, myslil si, že to na něj volá jeho nevěsta, a tak se zase zvednul a klopýtal dál. Za chvíli na něj přišla opět slabost a chtěl si sednout a odpočinout, ale zase se ozvalo: „Já tě vidím, sedíš a zahálíš, jen jdi dál!“ A tak to šlo dokolečka, jen zastavil, že si sedne, hned na něj některá ze sester z nůše zavolala a on musel dál a dál, až konečně celý bez dechu a na pokraji sil doklopýtal se zlatem i oběma dívkami k domu jejich rodičů.

d oma zatím připravovala jeho nevěsta svatbu. Nejdřív vzala jednu z lebek s pěkně vyceněnými zuby, ozdobila ji závojem a šperky a vynesla ji na půdu, kde ji položila do vikýře, aby se jako dívala ven. Potom sezvala všechny čarodějovy přátele a známé. A když to bylo hotovo, vlezla si do sudu s medem, celá se tím medem pomazala, pak vzala peřinu, tu roztrhala, až pírka létala a v tom peří se zase celá vyválela, kolem hlavy si uvázala červený šátek. Ta vám vypadala! Inu jako čečetka! A vydala se na cestu k domovu.

c estou potkala část svatebčanů, kteří dychtivě pospíchali na svatbu: „Čečetko, podivný ptáčku, odkud to jdeš?“ „Čečeče, z domu nevěstina.“ „Copak nevěsta smýčí, smýčí?“ „Čečeče, smýčí a zametá celý dům a vyhlíží z vikýře ženicha.“

z a další chvíli potkala ženicha, který chvátal zpět a také se ptáčka ptal: „Čečetko, podivný ptáčku, odkud to jdeš?“ „Čečeče, z domu nevěstina.“ „Copak nevěsta smýčí, smýčí?“ „Čečeče, smýčí a zametá celý dům a vyhlíží z vikýře ženicha.“ Čaroděj se podíval k domu a uviděl vyšnořenou umrlčí hlavu, myslil, že je to jeho nevěsta, a tak ji přátelsky pokynul a pozdravil. Když ale se svatebčany dorazili do domu, právě přispěchala pomoc, vyslaná sestrami.

v esničané v úkrytu vyčkali, až se všechen ten neřád nahrne dovnitř, potom za nimi pevně zavřeli všechny dveře na závoru, aby nikdo neuniknul, a ten nádherný dům zapálili. A to byl konec čaroděje i vší té holoty! [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Fitchers Vogel“ (KHM 46) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů Kinder-und Hausmärchen (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaši radost přeložila, po svém převyprávěla a poznámkami opatřila Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arcimág a jeho sluha - Joseph Haltrich
Báchorka o fazoli - Johann Wilhelm Wolf
Bleška a veška - Bratři Grimmové
Brémští muzikanti - Bratři Grimmové
Bukač a dudek - Bratři Grimmové
Buvolí kráva a rybka - Joseph Haltrich
Chytrá Běta - Bratři Grimmové
Ďáblova babička - Bratři Grimmové
Dědeček a vnuk - Bratři Grimmové
Dietmarova lžipohádka - Bratři Grimmové
Divodějný strom - Anonym
Doktor Vševěd - Bratři Grimmové
Duch v láhvi - Bratři Grimmové
Dva řezníci v pekle - Joseph Haltrich
Dvanáctero líných pacholků - Bratři Grimmové
Fridrich a Katynka - Bratři Grimmové
Hádanka - Bratři Grimmové
Hadí královna - Otto Sutermeister
Hadrnička - Bratři Grimmové
Hambálek - Bratři Grimmové
Holota - Bratři Grimmové
Honza a Jacek - Joseph Haltrich
Honza a loupežníci - Otto Sutermeister
Honza Lenivec - Joseph Jacobs
Honza se žení - Bratři Grimmové
Honza Vejtaha - Otto Sutermeister
Hora Zemúň - Bratři Grimmové
Hrnečku, vař! - Bratři Grimmové
Jak chodil lišák se džbánem, až se ucho utrhlo - Anonym
Jak ďábla okradli o duši - Bratři Grimmové
Jak dělal lišák chůvu - Anonym
Jak dva lhali, až se prášilo - Joseph Haltrich
Jak dvanáct bratrů hledalo nevěsty - Joseph Haltrich
Jak dvě sestry sloužily u čarodějnice - Joseph Haltrich
Jak Honza ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak Honza špásoval - Joseph Haltrich
Jak jedna dostala dárky - Joseph Haltrich
Jak jedni kvůli svatbě utekli - Anonym
Jak jednomu hloupost zlatě vykvetla - Joseph Haltrich
Jak jednomu přišla krása draho - Joseph Haltrich
Jak jednomu uletělo štěstí - Otto Sutermeister
Jak ježek uhonil zajíce k smrti - Bratři Grimmové
Jak kohoutek a slepička sbírali drobečky - Bratři Grimmové
Jak krejčík vylekal obra - Bratři Grimmové
Jak lišák a vlk skákali skrze oheň - Joseph Haltrich
Jak lišák léčil havránčatům svrab - Joseph Haltrich
Jak lišák obral sedláka o ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák přelstil kohouta - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka jíti do loupežnického domu - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka přes studnu skákati - Joseph Haltrich
Jak lišák přišel o kožich - Joseph Haltrich
Jak lišák sbíral borůvky - Anonym
Jak lišák učil vlka chytat ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák učinil zajíce svým nevolníkem - Joseph Haltrich
Jak lišák vedl válku s medvědem - Anonym
Jak lišák vedl vlka do ovčína - Joseph Haltrich
Jak lišák vlkovi ku dvěma sviním pomohl - Joseph Haltrich
Jak lišák vyrobil vlkovi nový ocas - Joseph Haltrich
Jak lišáka přelstily husy - Joseph Haltrich
Jak medvěd a lišák klučili les - Anonym
Jak medvěd, vlk a lišák bojovali - Joseph Haltrich
Jak měl trakař pravdu - Anonym
Jak padla kosa na kámen - Anonym
Jak pes pozval vlka na svatbu - Anonym
Jak přadlenky mlčely - Joseph Haltrich
Jak satanáš pískal na flétnu - Johann Wilhelm Wolf
Jak se dva vsadili - Joseph Haltrich
Jak se dva vychloubali až do nebe - Joseph Haltrich
Jak se Janek Šavlička vydal do Říma - Ulrich Jahn
Jak se jeden učil latinsky - Joseph Haltrich
Jak se jeden vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se jeden vyučil na gaunera - Bratři Grimmové
Jak se jeden ženil s ropuchou - Johannes Jegerlehner
Jak se jednomu lepila smůla na paty - Bratři Grimmové
Jak se kohout ženil - Johann Wilhelm Wolf
Jak se lišák osvobodil - Joseph Haltrich
Jak se lišák vlkovi svezl po hřbetě - Anonym
Jak se lišákovi vysmíval zajíc - Joseph Haltrich
Jak se lišky dělily - Joseph Haltrich
Jak se měl mordýř ku ženitbě - Bratři Grimmové
Jak se nestal střízlík králem - Bratři Grimmové
Jak se Paleček vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se slepička dusila - Bratři Grimmové
Jak se sousedův kohout a sousedčina slepice předháněli - Joseph Haltrich
Jak se stal Popelák králem - Joseph Haltrich
Jak se zajíc poměl s liškou - Anonym
Jak sedláček přechytračil čerta - Bratři Grimmové
Jak sedlák nepřišel o koně - Anonym
Jak si Honza opatřil nevěstu - Franz Georg Brustgi
Jak si kočka dala šít - Anonym
Jak si pasáček vepřů přál - Otto Sutermeister
Jak si vedl krejčík v nebi - Bratři Grimmové
Jak skřítkové křtiny slavili - Bratři Grimmové
Jak skřítkové šili boty - Bratři Grimmové
Jak slepička umřela - Joseph Haltrich
Jak slepičku pohřbili - Joseph Haltrich
Jak smrtisko posílalo posly - Bratři Grimmové
Jak sobě vybrati nevěstu - Bratři Grimmové
Jak Starý Fric prohrál sázku - Ulrich Jahn
Jak starý Sultán vedl vojnu - Bratři Grimmové
Jak šel jeden do nebe - Franz Georg Brustgi
Jak šel sedlák pro vavřín - Bratři Grimmové
Jak šel Smrťák za kmotra - Ulrich Jahn
Jak šla kachnička na vandr - Joseph Haltrich
Jak šly děti na jahody - Ludwig Bechstein
Jak v jednom zámku strašilo - Franz Georg Brustgi
Jak vlci slavili svatého Jána - Joseph Haltrich
Jak vlk přišel k úhoně - Anonym
Janek Karbaník - Bratři Grimmové
Jasné slunce zlé skutky vyjevuje - Bratři Grimmové
Jehňátko a rybička - Bratři Grimmové
Karkulínkové - Anonym
Kdo hledá, najde - Joseph Haltrich
Kmotr - Bratři Grimmové
Kmotra Liška se opět vdává - Bratři Grimmové
Kocour Micpuf - Joseph Haltrich
Kouzelné hadřisko - Bratři Grimmové
Kouzelné trpasličí čepičky - Ludwig Bechstein
Kouzelný oblázek - Otto Sutermeister
Král a sedm zakletých princezen - Jitka Vlk Martináková
Král zlodějů - Bratři Grimmové
Krásná Katynka a Hromburác - Bratři Grimmové
Lidožroutka lidožravá - Anonym
Líná přadlenka - Bratři Grimmové
Líný Honza a Tlustá Terka - Bratři Grimmové
Lišák a husy - Bratři Grimmové
Lišák a ježek - Joseph Haltrich
Lišák a kmotřička - Bratři Grimmové
Lišák a kočka - Bratři Grimmové
Lišák a kůň - Bratři Grimmové
Lišák a medvěd - Joseph Haltrich
Lišák a šnek - Joseph Haltrich
Lišák a vlk na svatbě - Joseph Haltrich
Lišák a vlk u obecní studny - Joseph Haltrich
Lívanec nejlívancovitější - Anonym
Loupežnická nevěsta - Ludwig Bechstein
Mazaný učitel a čertiska - Joseph Haltrich
Medvěd,vlk, lišák a zajíc na jarmarku - Joseph Haltrich
Miláček Štěstěny - Anonym
Muzikant ve vlčí jámě - Joseph Haltrich
Mužík s kouzelným zrcadlem - Anonym
Na dvorku - Bratři Grimmové
Na nebeském mlatě - Bratři Grimmové
Ne chudoba, ale bohatství činí z člověka mudrce - Joseph Haltrich
Nehodný syn - Bratři Grimmové
Nejlepší jídlo na světě - Johann Wilhelm Wolf
Nemytý a nečesaný - Otto Sutermeister
O chlapečkovi, co stále ujídal - Joseph Haltrich
O chytrém Honzovi - Bratři Grimmové
O chytrém krejčíkovi - Bratři Grimmové
O chytrém pacholkovi - Bratři Grimmové
O Červené Karkulce - Bratři Grimmové
O desíti kůzlátkách a medvědovi - Joseph Haltrich
O děsuplné paní Gertrůdě - Bratři Grimmové
O dvou zakletých pastýřích - Otto Sutermeister
O hrušce, která nechtěla spadnout - Bratři Grimmové
O jednom, co nosil kříž - Joseph Haltrich
O jednom, co se stal přes noc farářem - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co starostí neměl - Franz Georg Brustgi
O jednom, co zbohatl na starém sedle - Ulrich Jahn
O kouzelné strace - Joseph Haltrich
O kouzelném flakonku - Franz Georg Brustgi
O křišťálové studánce - Otto Sutermeister
O krvelačném jelitu - Bratři Grimmové
O líné Kateřině - Joseph Haltrich
O lišce a chytré sýkorce - Joseph Haltrich
O milosrdné ruce - Bratři Grimmové
O myšce, ptáčkovi a klobásce - Bratři Grimmové
O nejhloupějším muži na světě - Joseph Haltrich
O nenažraném obrovi - Otto Sutermeister
O obřích hruškách - Otto Sutermeister
O perníkové chaloupce - Jitka Vlk Martináková
O přátelství kočky a myši - Bratři Grimmové
O prohnané Grétličce - Bratři Grimmové
O psím naříkání - Ludwig Bechstein
O řepě - Bratři Grimmové
O slavičí proradnosti - Bratři Grimmové
O slepém, chromém a nahém - Joseph Haltrich
O smutném konci pantáty Košinky - Bratři Grimmové
O třech bílých labutích - Johannes Jegerlehner
O třech bratrech a zlovolném obřisku - Joseph Haltrich
O třech hluchých pastýřích - Joseph Haltrich
O třech ranhojičích - Bratři Grimmové
O třikrát líném Honzovi - Otto Sutermeister
O trpaslici Troubelíně - Johannes Jegerlehner
O vandrování kdovíkudy kdovíkam - Bratři Grimmové
O velkém přátelství psa a vrabčáka - Bratři Grimmové
O vlkovi, který uvěřil vlastním uším - Johann Wilhelm Wolf
O zachráněném háděti - Johann Wilhelm Wolf
O zakleté panně - Otto Sutermeister
O zakleté panně s klíči - Otto Sutermeister
O zlatém telátku - Joseph Haltrich
O ztracené odvaze - Jitka Vlk Martináková
O ztracených dětech - Otto Sutermeister
O zvířecí věrnosti a lidské proradnosti - Bratři Grimmové
Obr Paleček - Bratři Grimmové
Odkud dneska fouká? - Anonym
Oklamaný ďábel - Anonym
Opustíš-li mne, zahyneš - Bratři Grimmové
Palečkovo vandrování světem - Bratři Grimmové
Paní Zima - Bratři Grimmové
Pasáček - Bratři Grimmové
Pečené ryby - Anonym
Podivné hry - Bratři Grimmové
Podivuhodný muzikant - Bratři Grimmové
Podvržené dítě - Bratři Grimmové
Pohádka krajánka ze Lhoty - Bratři Grimmové
Pohádka o hadovi - Bratři Grimmové
Pohádka o pěti bratrech - Joseph Haltrich
Pohádka o pěti prstech na nohách - Joseph Haltrich
Pohádka o rudém kohoutku - Joseph Haltrich
Pohádka z Prolhané Lhoty - Ulrich Jahn
Pole, políčka za mandel sýra - Ulrich Jahn
Potrestaný platýz - Bratři Grimmové
Povedený učenec - Joseph Haltrich
Pozemský ráj - Anonym
Rozumbradové - Bratři Grimmové
Sedláček - Bratři Grimmové
Sedlák, medvěd a lišák - Joseph Haltrich
Sedmkrát zabitý - Joseph Haltrich
Smrťákův zámek - Johann Wilhelm Wolf
Sova - Bratři Grimmové
Spěchej pomalu! - Bratři Grimmové
Stará žebračka - Bratři Grimmové
Starý Fric a selský synek - Ulrich Jahn
Stéblo trávy, uhlíčko a fazole - Bratři Grimmové
Střízlík a medvěd - Bratři Grimmové
Svatba kmotry Lišky - Bratři Grimmové
Švábská sedmička - Bratři Grimmové
To nejméně uvěřitelné - Johann Wilhelm Wolf
Tři bratři - Bratři Grimmové
Tři císařské otázky - Franz Georg Brustgi
Tři dítka Štěstěny - Bratři Grimmové
Tři lenoši - Bratři Grimmové
Tři sestry a lidožroutské obřisko - Joseph Haltrich
Tři tovaryši - Bratři Grimmové
Trpasličí dárky - Bratři Grimmové
V dobrém a ve zlém - Bratři Grimmové
Věčně spokojené dítě - Johann Wilhelm Wolf
Vlk a člověk - Bratři Grimmové
Vlk a člověk podruhé - Joseph Haltrich
Vlk a deset kůzlátek - Joseph Haltrich
Vlk a dva kozlové - Joseph Haltrich
Vlk a dva sedláci - Joseph Haltrich
Vlk a klisna - Joseph Haltrich
Vlk a lišák - Bratři Grimmové
Vlk a lišák u kožešníka v mořidle - Joseph Haltrich
Vlk a sedm kůzlátek - Bratři Grimmové
Vlk a stará koza - Joseph Haltrich
Vlk a svině s dvanácti selátky - Joseph Haltrich
Vlk kajícníkem - Joseph Haltrich
Vlk králem a lišák ministrem - Joseph Haltrich
Vodní víla - Bratři Grimmové
Vychrtlá Líza - Bratři Grimmové
Zaječí nevěsta - Bratři Grimmové
Zakletý dům - Otto Sutermeister
Zlatý klíč - Bratři Grimmové
Zrnko prosa - Joseph Haltrich
Žár i chlad z jedněch úst - Anonym
Železný Honza - Joseph Haltrich
Žid v trnisku - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons