Lišák a vlk na svatbě

Joseph Haltrich

k onečně zapadlo slunce za hory [pozn1] a počalo se stmívat, tak se ti dva vydali na cestu a lišák vykračoval vpředu. Dorazili bez pohromy až k svatebnímu domu, neboť i psi při této příležitosti místo, aby byli ostražití, raději čmuchali a slídili po kuchyni. Lišák vlezl do sklepa první, pak pokynul vlkovi, že ho může bez obav následovat. Když vlčí žrout a nenasyta uviděl tolik jídla pohromadě, popadla ho pekelná muka a litoval, že si to vše nedokáže pobrat a odnést. Začal se tedy kvapně pakovat, polykal obrovské kusy masa a zapíjel to konvicemi vína a medoviny, zatímco lišák sežral jen dva mladé kohoutky. Ale neměl klidu; často vyskakoval ven sklepním okénkem, aby vyzkoušel, jestli se nenacpal příliš a pohodlně projde. Vlk to zpozoroval a zeptal se: „Co to děláte, kmotře? Jste snad blázen?“ „Ale jen se dívám, zda někdo nejde.“ odvětil lišák. „To je vidět, že jste zaječí noha!“ vysmál se mu vlk a cpal se a pil o sto šest a plnil si panděro, jako kdyby měl sedm žaludků, tak byl brzy jídla a pití úplně plný. Když byl nacpaný a sytý, stouplo mu víno do hlavy a dostal se do nálady. „Kmotře,“ zavolal na lišáka: „nějak se mi zachtělo si zazpívat, zanotujme si!“ „Já mám rýmu,“ odvětil lišák: „já nemohu a vy byste měl od toho nápadu taky upustit!“ „Ne, ne, kmotře.“ trval na svém lišák: „já si zazpívat musím, už svoji radost déle neovládnu.“ A jal se strašlivě výt: „Ulluluuh! Jujujuh!“ jak už tak vlci zpívají.

t en zpěv uslyšeli svatebčané nahoře, hned je napadlo, která bije, popadli sukovice a pospíchali do sklepa. Když je lišák slyšel přicházet, řekl: „Nu, kmotře, jen si zazpívejte podle chuti, už přicházejí ti, co vám zabubnují do taktu.“ a s těmito slovy vyskočil okýnkem ven. Vlk se o to taky pokusil, ale byl příliš těžký a příliš nacpaný, okýnkem neprolezl. Sedláci a pacholci se do něj dali ze všech stran, měl okénkem prostrčenou hlavu a nemohl sem ani tam, tak sebou škubal a rval se ze všech sil, až se konečně se protlačil, ale musil ve sklepě zanechat mnoho chlupů a kusy kůže a také všechno, co sežral. Kříž i hnáty měl dolámané, celé tělo pocuchané; dorazil k smrti vyčerpaný do volné krajiny, kam ho už nikdo nepronásledoval a kde mohl konečně popadnouti dech. Tolik toho ještě žádný vlk nevytrpěl. Tu zahlédl lišáka. „Ha!“ pomyslil si: „Teď mi všechno splatíš, byla to vše tvoje vina!“

a le lišák ihned zpozoroval, že má vlk na mysli něco zlého, a tak se k němu vlekl naoko velmi ztěžka. Ještě ve sklepě si namočil ocas v sudu s medem, pak si jím potřel celé tělo, a zatímco vlkovi vyklepávali kožich, ležel si v klidu pod kolnou v pazdeří [pozn2] , ve kterém se nakonec pořádně vyválel, takže se jím celý obalil. „Jak se vám vedlo, kmotře?“ zeptal se vlka sténající lišák. „Špatně, dost špatně!“ zařval vlk vztekle: „Za to mohu děkovat vám, zaplatíte mi to svou krví!“ „Počkejte, kmotře,“ povzdechl si lišák: „teď mi spíláte, ač jste mi dříve děkoval. Trpěl jsem mnohem víc než vy, jen se podívejte, jak vyhlížím. To mi udělali psi, které jsem z lítosti k vám přilákal na sebe, zatímco vy jste měl co do činění se sedláky. Jestli mne neodnesete, zůstanu tu ležet a bídně zahynu.“ „Dobrá,“ řekl vlk: „kousek vás odnesu, ale pak ponesete vy mne!“ „To je spravedlivé a slušné.“ odvětil lišák.

t ak vzal vlk lišáka na záda a s tím břemenem vrávoral, až z něj lil pot. Ale lišák si cestou po sebe mumlal: „Bitý nebitého nese!“ „Cos jste to říkal, vy hlupáku?“ zařval vlk. „Ale nic, to jen mluvím z horečky.“ Sotva ale vlk učinil pár kroků, řekl lišák zase: „Bitý nebitého nese!“ „Co to říkáte?!“ zařval vlk poznova. „Ale, dobře víte, že se mi všechno motá!“ Ale brzy se to událo do třetice a vlk se opět rozhněval. „Nezlobte se,“ řekl lišák: „vždyť jsem vám říkal, že jsem nemocen.“ Vlk teď samou únavou a vysílením nemohl dál. „Teď jste na řadě vy!“ řekl vlk lišákovi. „Ještě malý kousek!“ odvětil mu lišák: „Pak vás ponesu!“ Vlk se nechal jako vždy ošálit. Když byli u lišákova brlohu, skočil tento rychle dolů a zmizel uvnitř. „Děkuji, kmotře, děkuji!“ „Počkat! Počkat!“ řval vlk vzteky bez sebe: „Tak jsme se neumluvili!“ Vlk se vrhnul za lišákem a popadl jej za ocas, který mu ještě koukal ze dveří. „A mám tě!“ „Cha, cha!“ smál se lišák: „Držíte kořen stromu!“ Tak vlk, aniž by se lépe podíval, ocas pustil a popadnul tentokráte opravdu kořen stromu. Lišák si zalezl hlouběji do své nory a vlka odtamtud škádlil a tropil si z něj posměch, a vlk zatím rval a cuchal kořen, že z něj lit pot. „To bolí, bože, to bolí!“ naříkal lišák naoko: „Můj ocas.“ Nakonec se rozesmál a volal vlkovi na rozloučenou: „Jděte kmotře domů, s vámi už nechci mít v životě co do činění, povězte svojí paní, co jste to za hlupáka, nenasytu a velikého hříšníka!“ Vlk plival oheň a žluč mu kypěla, nejraději by lišáka roztrhal na tisíc kousků, ale bylo mu to k ničemu, neboť on byl uvnitř dobře ukrytý a smál se mu a vysmíval se mu na všelikerý způsob. „Když vás vaše žena zeptá, kdo vás připravilo vaši ozdobu, tak jí řekněte, že to kmotr lišák, když vás učil chytat ryby!“

o d toho času má vlk lišáka ve velké nenávisti, a když onen někde vlka zahlédne, vezme raději nohy na ramena a utíká svižně do svého brlohu. [pozn3]

Oddělovač

Poznámka 1 - Svatebnímu příběhu předchází povídačka „Jak lišák a vlk skákali skrze oheň“   Zpět
Poznámka 2 - Pazdeří jsou odpadky při mlácení, mědlení (lámání) a tření lnu.   Zpět
Poznámka 3 - Lidová pohádka   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arcimág a jeho sluha - Joseph Haltrich
Báchorka o fazoli - Johann Wilhelm Wolf
Bleška a veška - Bratři Grimmové
Brémští muzikanti - Bratři Grimmové
Bukač a dudek - Bratři Grimmové
Buvolí kráva a rybka - Joseph Haltrich
Chytrá Běta - Bratři Grimmové
Ďáblova babička - Bratři Grimmové
Dědeček a vnuk - Bratři Grimmové
Dietmarova lžipohádka - Bratři Grimmové
Divodějný strom - Anonym
Doktor Vševěd - Bratři Grimmové
Duch v láhvi - Bratři Grimmové
Dva řezníci v pekle - Joseph Haltrich
Dvanáctero líných pacholků - Bratři Grimmové
Fridrich a Katynka - Bratři Grimmové
Hádanka - Bratři Grimmové
Hadí královna - Otto Sutermeister
Hadrnička - Bratři Grimmové
Hambálek - Bratři Grimmové
Holota - Bratři Grimmové
Honza a Jacek - Joseph Haltrich
Honza a loupežníci - Otto Sutermeister
Honza Lenivec - Joseph Jacobs
Honza se žení - Bratři Grimmové
Honza Vejtaha - Otto Sutermeister
Hora Zemúň - Bratři Grimmové
Hrnečku, vař! - Bratři Grimmové
Jak chodil lišák se džbánem, až se ucho utrhlo - Anonym
Jak ďábla okradli o duši - Bratři Grimmové
Jak dělal lišák chůvu - Anonym
Jak dva lhali, až se prášilo - Joseph Haltrich
Jak dvanáct bratrů hledalo nevěsty - Joseph Haltrich
Jak dvě sestry sloužily u čarodějnice - Joseph Haltrich
Jak Honza ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak Honza špásoval - Joseph Haltrich
Jak jedna dostala dárky - Joseph Haltrich
Jak jedni kvůli svatbě utekli - Anonym
Jak jednomu hloupost zlatě vykvetla - Joseph Haltrich
Jak jednomu přišla krása draho - Joseph Haltrich
Jak jednomu uletělo štěstí - Otto Sutermeister
Jak ježek uhonil zajíce k smrti - Bratři Grimmové
Jak kohoutek a slepička sbírali drobečky - Bratři Grimmové
Jak krejčík vylekal obra - Bratři Grimmové
Jak lišák a vlk skákali skrze oheň - Joseph Haltrich
Jak lišák léčil havránčatům svrab - Joseph Haltrich
Jak lišák obral sedláka o ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák přelstil kohouta - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka jíti do loupežnického domu - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka přes studnu skákati - Joseph Haltrich
Jak lišák přišel o kožich - Joseph Haltrich
Jak lišák sbíral borůvky - Anonym
Jak lišák učil vlka chytat ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák učinil zajíce svým nevolníkem - Joseph Haltrich
Jak lišák vedl válku s medvědem - Anonym
Jak lišák vedl vlka do ovčína - Joseph Haltrich
Jak lišák vlkovi ku dvěma sviním pomohl - Joseph Haltrich
Jak lišák vyrobil vlkovi nový ocas - Joseph Haltrich
Jak lišáka přelstily husy - Joseph Haltrich
Jak medvěd a lišák klučili les - Anonym
Jak medvěd, vlk a lišák bojovali - Joseph Haltrich
Jak měl trakař pravdu - Anonym
Jak padla kosa na kámen - Anonym
Jak pes pozval vlka na svatbu - Anonym
Jak přadlenky mlčely - Joseph Haltrich
Jak satanáš pískal na flétnu - Johann Wilhelm Wolf
Jak se dva vsadili - Joseph Haltrich
Jak se dva vychloubali až do nebe - Joseph Haltrich
Jak se Janek Šavlička vydal do Říma - Ulrich Jahn
Jak se jeden učil latinsky - Joseph Haltrich
Jak se jeden vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se jeden vyučil na gaunera - Bratři Grimmové
Jak se jeden ženil s ropuchou - Johannes Jegerlehner
Jak se jednomu lepila smůla na paty - Bratři Grimmové
Jak se kohout ženil - Johann Wilhelm Wolf
Jak se lišák osvobodil - Joseph Haltrich
Jak se lišák vlkovi svezl po hřbetě - Anonym
Jak se lišákovi vysmíval zajíc - Joseph Haltrich
Jak se lišky dělily - Joseph Haltrich
Jak se měl mordýř ku ženitbě - Bratři Grimmové
Jak se nestal střízlík králem - Bratři Grimmové
Jak se Paleček vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se slepička dusila - Bratři Grimmové
Jak se sousedův kohout a sousedčina slepice předháněli - Joseph Haltrich
Jak se stal Popelák králem - Joseph Haltrich
Jak se zajíc poměl s liškou - Anonym
Jak sedláček přechytračil čerta - Bratři Grimmové
Jak sedlák nepřišel o koně - Anonym
Jak si Honza opatřil nevěstu - Franz Georg Brustgi
Jak si kočka dala šít - Anonym
Jak si pasáček vepřů přál - Otto Sutermeister
Jak si vedl krejčík v nebi - Bratři Grimmové
Jak skřítkové křtiny slavili - Bratři Grimmové
Jak skřítkové šili boty - Bratři Grimmové
Jak slepička umřela - Joseph Haltrich
Jak slepičku pohřbili - Joseph Haltrich
Jak smrtisko posílalo posly - Bratři Grimmové
Jak sobě vybrati nevěstu - Bratři Grimmové
Jak Starý Fric prohrál sázku - Ulrich Jahn
Jak starý Sultán vedl vojnu - Bratři Grimmové
Jak šel jeden do nebe - Franz Georg Brustgi
Jak šel sedlák pro vavřín - Bratři Grimmové
Jak šel Smrťák za kmotra - Ulrich Jahn
Jak šla kachnička na vandr - Joseph Haltrich
Jak šly děti na jahody - Ludwig Bechstein
Jak v jednom zámku strašilo - Franz Georg Brustgi
Jak vlci slavili svatého Jána - Joseph Haltrich
Jak vlk přišel k úhoně - Anonym
Janek Karbaník - Bratři Grimmové
Jasné slunce zlé skutky vyjevuje - Bratři Grimmové
Jehňátko a rybička - Bratři Grimmové
Karkulínkové - Anonym
Kdo hledá, najde - Joseph Haltrich
Kmotr - Bratři Grimmové
Kmotra Liška se opět vdává - Bratři Grimmové
Kocour Micpuf - Joseph Haltrich
Kouzelné hadřisko - Bratři Grimmové
Kouzelné trpasličí čepičky - Ludwig Bechstein
Kouzelný oblázek - Otto Sutermeister
Král a sedm zakletých princezen - Jitka Vlk Martináková
Král zlodějů - Bratři Grimmové
Krásná Katynka a Hromburác - Bratři Grimmové
Krvavá komnata aneb vykutálená čečetka - Bratři Grimmové
Lidožroutka lidožravá - Anonym
Líná přadlenka - Bratři Grimmové
Líný Honza a Tlustá Terka - Bratři Grimmové
Lišák a husy - Bratři Grimmové
Lišák a ježek - Joseph Haltrich
Lišák a kmotřička - Bratři Grimmové
Lišák a kočka - Bratři Grimmové
Lišák a kůň - Bratři Grimmové
Lišák a medvěd - Joseph Haltrich
Lišák a šnek - Joseph Haltrich
Lišák a vlk u obecní studny - Joseph Haltrich
Lívanec nejlívancovitější - Anonym
Loupežnická nevěsta - Ludwig Bechstein
Mazaný učitel a čertiska - Joseph Haltrich
Medvěd,vlk, lišák a zajíc na jarmarku - Joseph Haltrich
Miláček Štěstěny - Anonym
Muzikant ve vlčí jámě - Joseph Haltrich
Mužík s kouzelným zrcadlem - Anonym
Na dvorku - Bratři Grimmové
Na nebeském mlatě - Bratři Grimmové
Ne chudoba, ale bohatství činí z člověka mudrce - Joseph Haltrich
Nehodný syn - Bratři Grimmové
Nejlepší jídlo na světě - Johann Wilhelm Wolf
Nemytý a nečesaný - Otto Sutermeister
O chlapečkovi, co stále ujídal - Joseph Haltrich
O chytrém Honzovi - Bratři Grimmové
O chytrém krejčíkovi - Bratři Grimmové
O chytrém pacholkovi - Bratři Grimmové
O Červené Karkulce - Bratři Grimmové
O desíti kůzlátkách a medvědovi - Joseph Haltrich
O děsuplné paní Gertrůdě - Bratři Grimmové
O dvou zakletých pastýřích - Otto Sutermeister
O hrušce, která nechtěla spadnout - Bratři Grimmové
O jednom, co nosil kříž - Joseph Haltrich
O jednom, co se stal přes noc farářem - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co starostí neměl - Franz Georg Brustgi
O jednom, co zbohatl na starém sedle - Ulrich Jahn
O kouzelné strace - Joseph Haltrich
O kouzelném flakonku - Franz Georg Brustgi
O křišťálové studánce - Otto Sutermeister
O krvelačném jelitu - Bratři Grimmové
O líné Kateřině - Joseph Haltrich
O lišce a chytré sýkorce - Joseph Haltrich
O milosrdné ruce - Bratři Grimmové
O myšce, ptáčkovi a klobásce - Bratři Grimmové
O nejhloupějším muži na světě - Joseph Haltrich
O nenažraném obrovi - Otto Sutermeister
O obřích hruškách - Otto Sutermeister
O perníkové chaloupce - Jitka Vlk Martináková
O přátelství kočky a myši - Bratři Grimmové
O prohnané Grétličce - Bratři Grimmové
O psím naříkání - Ludwig Bechstein
O řepě - Bratři Grimmové
O slavičí proradnosti - Bratři Grimmové
O slepém, chromém a nahém - Joseph Haltrich
O smutném konci pantáty Košinky - Bratři Grimmové
O třech bílých labutích - Johannes Jegerlehner
O třech bratrech a zlovolném obřisku - Joseph Haltrich
O třech hluchých pastýřích - Joseph Haltrich
O třech ranhojičích - Bratři Grimmové
O třikrát líném Honzovi - Otto Sutermeister
O trpaslici Troubelíně - Johannes Jegerlehner
O vandrování kdovíkudy kdovíkam - Bratři Grimmové
O velkém přátelství psa a vrabčáka - Bratři Grimmové
O vlkovi, který uvěřil vlastním uším - Johann Wilhelm Wolf
O zachráněném háděti - Johann Wilhelm Wolf
O zakleté panně - Otto Sutermeister
O zakleté panně s klíči - Otto Sutermeister
O zlatém telátku - Joseph Haltrich
O ztracené odvaze - Jitka Vlk Martináková
O ztracených dětech - Otto Sutermeister
O zvířecí věrnosti a lidské proradnosti - Bratři Grimmové
Obr Paleček - Bratři Grimmové
Odkud dneska fouká? - Anonym
Oklamaný ďábel - Anonym
Opustíš-li mne, zahyneš - Bratři Grimmové
Palečkovo vandrování světem - Bratři Grimmové
Paní Zima - Bratři Grimmové
Pasáček - Bratři Grimmové
Pečené ryby - Anonym
Podivné hry - Bratři Grimmové
Podivuhodný muzikant - Bratři Grimmové
Podvržené dítě - Bratři Grimmové
Pohádka krajánka ze Lhoty - Bratři Grimmové
Pohádka o hadovi - Bratři Grimmové
Pohádka o pěti bratrech - Joseph Haltrich
Pohádka o pěti prstech na nohách - Joseph Haltrich
Pohádka o rudém kohoutku - Joseph Haltrich
Pohádka z Prolhané Lhoty - Ulrich Jahn
Pole, políčka za mandel sýra - Ulrich Jahn
Potrestaný platýz - Bratři Grimmové
Povedený učenec - Joseph Haltrich
Pozemský ráj - Anonym
Rozumbradové - Bratři Grimmové
Sedláček - Bratři Grimmové
Sedlák, medvěd a lišák - Joseph Haltrich
Sedmkrát zabitý - Joseph Haltrich
Smrťákův zámek - Johann Wilhelm Wolf
Sova - Bratři Grimmové
Spěchej pomalu! - Bratři Grimmové
Stará žebračka - Bratři Grimmové
Starý Fric a selský synek - Ulrich Jahn
Stéblo trávy, uhlíčko a fazole - Bratři Grimmové
Střízlík a medvěd - Bratři Grimmové
Svatba kmotry Lišky - Bratři Grimmové
Švábská sedmička - Bratři Grimmové
To nejméně uvěřitelné - Johann Wilhelm Wolf
Tři bratři - Bratři Grimmové
Tři císařské otázky - Franz Georg Brustgi
Tři dítka Štěstěny - Bratři Grimmové
Tři lenoši - Bratři Grimmové
Tři sestry a lidožroutské obřisko - Joseph Haltrich
Tři tovaryši - Bratři Grimmové
Trpasličí dárky - Bratři Grimmové
V dobrém a ve zlém - Bratři Grimmové
Věčně spokojené dítě - Johann Wilhelm Wolf
Vlk a člověk - Bratři Grimmové
Vlk a člověk podruhé - Joseph Haltrich
Vlk a deset kůzlátek - Joseph Haltrich
Vlk a dva kozlové - Joseph Haltrich
Vlk a dva sedláci - Joseph Haltrich
Vlk a klisna - Joseph Haltrich
Vlk a lišák - Bratři Grimmové
Vlk a lišák u kožešníka v mořidle - Joseph Haltrich
Vlk a sedm kůzlátek - Bratři Grimmové
Vlk a stará koza - Joseph Haltrich
Vlk a svině s dvanácti selátky - Joseph Haltrich
Vlk kajícníkem - Joseph Haltrich
Vlk králem a lišák ministrem - Joseph Haltrich
Vodní víla - Bratři Grimmové
Vychrtlá Líza - Bratři Grimmové
Zaječí nevěsta - Bratři Grimmové
Zakletý dům - Otto Sutermeister
Zlatý klíč - Bratři Grimmové
Zrnko prosa - Joseph Haltrich
Žár i chlad z jedněch úst - Anonym
Železný Honza - Joseph Haltrich
Žid v trnisku - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons