Rumpelniček

Bratři Grimmové

b yl jednou jeden chudý mlynář, který měl krásnou dceru. I jednou se mu přihodilo, že se dostal do řeči s králem a řekl: „To já mám dceru, která umí spříst slámu na zlato!“ Králi, který se měl ke zlatu, jak se má hrdlička k hrdličce, se tohle umění zamlouvalo, a tak si poručil, aby k němu mlynářova dcera co nejrychleji přišla. Pak ji zavedl do komnaty, která byla plná slámy, přistrčil jí kolovrátek i s vřetánkem a řekl: „Pokud přes noc nespředeš všechnu slámu na zlato, zemřeš!“ A bylo to! Pak zamknul dveře a šel pryč.

v dívce by se jeden krve nedořezal. Kdo to kdy viděl spřádat slámu na zlato? S úlekem přišel i strach, a tak tam ve třech seděli na slámě a samou bezradností jim tekly slzy po tvářích. Do toho naříkání se pojednou otevřely dveře, dovnitř vešel pidimužíček a řekl: „Dobrý večer, panno mlynářko, pročpak tak usedavě pláčeš?“ „Ach,“ povzdychla si: „mám spříst slámu na zlato, ale neumím to.“ Tu mužíček řekl: „A co mi dáš, když ti to spředu?“ „Tady ty korálky.“ odvětila. Mužík si je vzal, posadil se ke kolovrátku, třikrát sešlápnul a třikrát zatočil; a tu máš čerte kropenku! špulka byla plná zlaté nitě! Popadnul další špulku, měl se opět ke trojímu šlápnutí a trojímu máchnutí a i druhá špulka byla plná. A tak to šlo až do rána, kdy byla všechna sláma spředená a špulky plné zlatých nití. Však také králi, když přišel, poskočilo srdce radostí, ale protože s jídlem roste chuť a kdo má hrnec, chce i poklici, zavedl dívku do jiné, ještě větší komnaty plné slámy, aby ji v noci zase spředla, pokud je jí život milý. A bylo to!

k úleku i strachu si přisedla panika a bylo zase slz a nářku, až to přilákalo toho pidimužíčka, který se nabídnul k pomoci, ale musela mu za to dát svůj prstýnek. Do ranního kuropění byla práce hotova, z čehož byl král opět nadšený, ale chtivost mu seděla pevně v zátylku. Zavedl dívku tentokrát do opravdu obrovské komnaty naplněné slámou a řekl: „Musíš příst ještě tuhle noc, když to dokážeš, staneš se mojí ženou.“ To bylo od toho krále chytré, kde by také sehnal bohatší ženu než ta, co umí slámu spříst na zlato.

t entokrát nemusela přivolávat pidimužíka slzami a nářkem, jen co za králem zaklapl zámek, byl tu: „Copak mi dáš, když ti i tentokrát slámu spředu?“ „Už nemám nic, co bych ti mohla dát!“ řekla smutně. „Tak mi slib, že až se staneš královnou, dáš mi své první dítě.“ „Inu, kdo ví, jak to vše bude.“ pomyslela si dívka, neboť královské sliby mívají dlouhé nohy a utekou dřív, než by se jeden ohlédnul. Stejně si z té šlamastyky jinak pomoci neuměla, a tak mužíkovi slíbila, co si přál. K jejímu velkému překvapení však král, když ráno přišel a našel vše, jak jsi přál, nechal hned vystrojit svatbu a ona se stala opravdu královnou.

A běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

s ešel se rok s rokem a královna povila krásné dítě. Na pidimužíka dávno zapomněla, když tu se jednoho rána objevil v její komnatě a řekl: „Nyní mi dej, co jsi slíbila.“ Královna se velmi polekala a nabízela mužíkovi všechny poklady říše, jen když jí dítě ponechá, ale ten pravil: „Ne, ne! To dítě je mi milejší než všechny poklady světa.“ A tak to královna zkusila zase se slzami a nářkem, až k ní mužík pojal lítost a řekl: „Dám ti tři dny na přemýšlení, když v té lhůtě uhodneš moje jméno, můžeš si dítě ponechat.“ A tak královna celou noc přemýšlela nad všemi jmény, která kdy slyšela, a k tomu vyslala jednoho posla, aby se po celé jejich říši pídil po nových jménech.

k dyž se pidimužík druhého dne objevil, královna to na něj zkusila s Kašparem, Melicharem a Baltazarem a pak vypověděla všechna jména, která znala, ale u každého mužík prohlásil: „Tak se nejmenuji!“ Druhého dne se královna vyptávala všech lidí kolem a pak pro mužíčka měla nejneobyčejnější a nejpodivuhodnější jména jako Žebrovníček, Hrdonožka a Skopeček, ale ten trval na svém: „Tak se nejmenuji!“ Třetího dne se vrátil posel a vyprávěl: „Nové jméno nemám žádné, ale když jsem dorazil na jednu vysokou horu, našel jsem tam chaloupku, před kterou hořel ohníček a kolem poskakoval a výskal mužíček a k tomu si prozpěvoval: „Peču chleba, pivo vařím, na zámku mě čekají, jen ohníčku se svěřím, že mně Rumpelníček říkají!“ Královně spadl kámen ze srdce! To vám byla rána!

k dyž se mužíček objevil do třetice, řekl: „Nu, paní královno, jak se jmenuji?“ Královna odvětila: „Jmenuješ se Kuneš?“ „Tak se nejmenuji!“ „Jsi tedy Honza?“ „Tak se taky nejmenuji!“ „A co tedy Rumpelníček?“ „To ti ďábel našeptal! To ti ďábel našeptal!“ křičel mužíček celý zlostí bez sebe. A jak se v něm ta zlost vařila, dupnul si pravou nohou tak vztekle, až se pod ním prolomila podlaha a on uvíznul ve škvíře. To mu bylo k ještě většímu vzteku, tak se oběma rukama popadnul a roztrhnul vedví. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Rumpelstilzchen“ (KHM 55) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Poslechni v MP3    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmové
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmové
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmové
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmové
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmové
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmové
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmové
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmové
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmové
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmové
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmové
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmové
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmové
Honza Hlupec - Bratři Grimmové
Honza Ježek - Bratři Grimmové
Honza silák - Bratři Grimmové
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmové
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmové
Husopaska - Bratři Grimmové
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmové
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmové
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmové
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmové
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmové
Jalovec - Bratři Grimmové
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmové
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmové
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmové
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmové
Kocour v botách - Bratři Grimmové
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmové
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmové
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmové
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmové
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmové
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmové
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmové
Locika - Bratři Grimmové
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmové
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmové
Modrovous - Bratři Grimmové
Mordýřský zámek - Bratři Grimmové
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmové
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmové
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmové
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmové
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmové
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmové
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmové
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmové
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmové
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmové
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmové
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmové
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmové
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmové
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmové
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmové
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmové
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmové
Oslíček - Bratři Grimmové
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmové
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmové
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmové
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmové
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmové
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmové
Princezna na hrášku - Bratři Grimmové
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Sedmero krkavců - Bratři Grimmové
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmové
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmové
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmové
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmové
Šestero labutí - Bratři Grimmové
Šestka táhne světem - Bratři Grimmové
Šípková Růženka - Bratři Grimmové
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmové
Tři hadí lístky - Bratři Grimmové
Tři hejkálkové - Bratři Grimmové
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmové
Tři přadleny - Bratři Grimmové
Tři ptáčkové - Bratři Grimmové
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmové
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmové
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmové
Včelí královna - Bratři Grimmové
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmové
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmové
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmové
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmové
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmové
Željesboj - Bratři Grimmové
Živá voda - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons