Miláček Štěstěny

Anonym

v jedné vesnici žil jednou jeden sedláček, kterému říkali Chudý Michl, a ten měl k životu kousek bídného políčka a ve chlévě jednu jedinou krávu. Ale i to málo mu i jeho ženě stačilo, a protože byli spokojení, žili spolu šťastně a na druhé lidi se jen usmívali. Pilně pracovali od rána do večera, byli skromní a starostliví a pomoci od nikoho nikdy nepotřebovali. K posledku vypadal Chudý Michl s tím málem, co měl, zámožnější než mnohokrát větší a bohatší sedláci ze sousedství, což jim bylo trnem v oku, a tak na něj zahlíželi a dnem i nocí si lámali hlavy tím, jak by mu společnými silami uškodili. A protože ďábel nemá na tomto světě lepšího služebníka než závist, byla to ona, kdo jednomu z těch nepřejícníků nakukala, aby se v noci vlámal do Michlova chléva a jeho jedinou krávu ubil k smrti.

c hudý Michl z toho byl nešťastný, protože si ale myslil, že jeho kráva uhynula na nějakou nenadálou ošklivou nemoc, odtáhnul ji večer do lesa, kde z ní stáhnul kůži a pak ji zakopal. Kravskou kůži si přehodil přes sebe jako plášť a kráčel lesem domů, když tu nečekaně narazil na tři loupežníky, kteří právě dřepěli na pařezu a dělili si naloupené peníze. Když ho ti nenechavci uviděli přicházet, padnul na ně děs; vždyť to nemohl být nikdo jiný než samotný ďábel! Nechali vše, jak bylo a vzali nohy na ramena a než by jeden okem mrknul, byli pryč. Sedláčkovi nezbylo, než aby se opuštěných zlaťáků ujal a v torně je odnesl domů.

k dyž vešlo ve známost, že se Chudý Michl najednou koupe ve zlatě, sousedé přiběhli, aby se vyptali, jak k takovému jmění přišel, a on jim popravdě vše vypověděl, nezamlčel ani slůvko. Sedláci by se samou závistí jistě zalknuli, kdyby si neřekli, že kde je dost pro jednoho, bude jistě dost i pro tucet, nezabili všechny krávy ve vsi a nezakopali je v lese. Pak se ověsili kravskými kůžemi a plížili se lesem k onomu pařezu, kde na ně měli čekat loupežníci s nakradeným zlatem. Ale ten, kdo se nakonec vůbec neobjevil, byli právě loupežníci sami. To sedláky velmi pohněvalo. „Za to může jeho žena, ta čarodějnice!“ volali jeden přes druhého a šli a ve vzteku sedláčkovu ženu zabili.

t eď stál Chudý Michl nad svou mrtvou ženou a nevěděl, co si počít, až si nakonec pomyslel: „Vezmu ji do města!“ V zahradě se mu toho roku urodila bohatá úroda jablek. Natřásl tedy jablka, vrchovatě jimi naložil vůz a mrtvou ženu posadil nahoru a jel do města. Ve městě postavil vůz s jablky na náměstí tak, jakoby jeho žena ta jablka prodávala a sám se schoval poblíž. Uběhla sotva chvilka a přišel jeden urozený pán s holí. Zůstal stát před vozem a zeptal se selky, kolik ta jablka stojí. Ale selka zůstala němá. Pán se zeptal ještě jednou a opět neobdržel odpověď. Když zůstal bez odpovědi i potřetí, už se neudržel a špičkou své hole píchnul ženu do boku. Tu selka spadnula z vozu dolů a bez pohnutí zůstala ležet na zemi. „Tak, vy jste mi zabil ženu! To mi draze zaplatíte!“ Tak musel ten urozený pán volky nevolky Chudému Michlovi vysázet ze svého měšce pěknou hromádku zlaťáků, aby se ho zbavil.

k dyž se sousedé dozvěděli, jakým způsobem přišel sedláček k dalším penězům, závist se v nich přímo vařila, a tak zabili své ženy, posadili je na vozy a kvapně ujížděli do města na trh. Ale na pány s holí tam čekali zbytečně, což je rozzuřilo k nepříčetnosti, protože nejen, že nezbohatli, ale přišli i o své ženy. To je tak vždy, když má veselku lakota s hloupostí! Tak se domluvili, že sedláčka sprovodí ze světa. Popadli ho, strčili do pytle a nesli ho z vesnice ven, aby ho utopili v místním rybníce, ale protože se tam zrovna loudal ovčák se stádem, schovali zatím pytel za jeden strom a vrátili se do vsi.

k dyž ovčák pytel našel, Chudý Michl zavolal: „O, já jsem šťastný! Já jsem šťastný, teď už nic nepotřebuji!“ Překvapený ovčák se pytle ptal na vysvětlení a dostalo se mu odpovědi: „Ale, lidé z vesnice mě chtějí udělat starostou, ale já nechci, tak mě zavřeli do pytle, dokud nezkrotnu a neřeknu ano.“ „Tak.“ řekl ovčák: „To je ovšem něco jiného! Co já bych za to dal, kdybych mohl být starostou.“ „To byste mohl,“ pravil prohnaný sedláček: „pokud si vlezete do pytle a až se vrátí a zeptají se vás, jestli se chcete stát starostou, tak musíte místo mne souhlasit a říci ano, já chci být váš starosta.“ Ovčák byl s tou nabídkou ihned srozuměn a vlezl do pytle a Michl se zatím ukryl ve vrbinách. Když přišli sedláci, myslili si, že ovčák je už pryč, že tedy mohou svůj úmysl dokončit, pytel popadli a hodili do vody. A bylo to!

j aké bylo ale jejich překvapení, když za malou chvíli do vsi dorazil Chudý Michl se stádem ovcí; inu, miláček Štěstěny! Sedláci valili úžasem oči a otvírali huby, dotírali na něj a vyzvídali, jak k těm ovcím přišel, neboť k takovému štěstí bylo třeba více než k tomu, aby se vám na mlatu otelil starý cep. „My jsme tě přece hodili zavázaného v pytli do rybníka! A ty jsi tu zpět se stádem ovcí! Jak to bylo tentokráte?“

i nu, poslouchejte. Jak jsem dopadl na dno rybníka, přišel jezerní mužík a rozvázal mě. Ocitl jsem se v překrásné zemi tam hluboko pod vodou, kde se na pastvinách pásla četná stáda dobytka a ovcí. Ten hodný mužík mi pravil, že si jedno, které se mi líbí, mohu vzít. Tak jsem si vybral tohle stádo ovcí a jsem tu.“

k do by nechtěl mít tak krásné stádo? Sousedi, jak to uslyšeli, pelášili, jak mohli nejrychleji, k rybníku, kde se tlačili a strkali a přetahovali, protože každý chtěl být ve vodě první. „Počkat! Počkat!“ zvolal starosta: „Já jsem nejpřednější mezi vámi, proto mám právo jít první. Skočím a vy mne následujte, až na vás zavolám!“ Pak se ozvalo plumps! a plesk! a cák!, to do vody dopadnul tlustý starosta a sedláci s našpicovanýma ušima čekali na jeho rozkaz, ale protože jim to čekání bylo dlouhé, naskákali do vody za ním hlava nehlava jako žáby. A bylo to! Už žádného z nich nikdo nikdy neviděl.

t ak byl z chudého Michla najednou bohatý a jediný pán ve vsi; jestli ten miláček Štěstěny neumřel, žije tam dodnes. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Der Glücksvogel“ je ze sbírky švábských pohádek „Das Wunderschiff – Schwäbische Volksmärchen“ (1941). Přeložila a převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arcimág a jeho sluha - Joseph Haltrich
Báchorka o fazoli - Johann Wilhelm Wolf
Bleška a veška - Bratři Grimmové
Brémští muzikanti - Bratři Grimmové
Bukač a dudek - Bratři Grimmové
Buvolí kráva a rybka - Joseph Haltrich
Chytrá Běta - Bratři Grimmové
Ďáblova babička - Bratři Grimmové
Dědeček a vnuk - Bratři Grimmové
Dietmarova lžipohádka - Bratři Grimmové
Divodějný strom - Anonym
Doktor Vševěd - Bratři Grimmové
Duch v láhvi - Bratři Grimmové
Dva řezníci v pekle - Joseph Haltrich
Dvanáctero líných pacholků - Bratři Grimmové
Fridrich a Katynka - Bratři Grimmové
Hádanka - Bratři Grimmové
Hadí královna - Otto Sutermeister
Hadrnička - Bratři Grimmové
Hambálek - Bratři Grimmové
Holota - Bratři Grimmové
Honza a Jacek - Joseph Haltrich
Honza a loupežníci - Otto Sutermeister
Honza Lenivec - Joseph Jacobs
Honza se žení - Bratři Grimmové
Honza Vejtaha - Otto Sutermeister
Hora Zemúň - Bratři Grimmové
Hrnečku, vař! - Bratři Grimmové
Jak chodil lišák se džbánem, až se ucho utrhlo - Anonym
Jak ďábla okradli o duši - Bratři Grimmové
Jak dělal lišák chůvu - Anonym
Jak dva lhali, až se prášilo - Joseph Haltrich
Jak dvanáct bratrů hledalo nevěsty - Joseph Haltrich
Jak dvě sestry sloužily u čarodějnice - Joseph Haltrich
Jak Honza ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak Honza špásoval - Joseph Haltrich
Jak jedna dostala dárky - Joseph Haltrich
Jak jedni kvůli svatbě utekli - Anonym
Jak jednomu hloupost zlatě vykvetla - Joseph Haltrich
Jak jednomu přišla krása draho - Joseph Haltrich
Jak jednomu uletělo štěstí - Otto Sutermeister
Jak ježek uhonil zajíce k smrti - Bratři Grimmové
Jak kohoutek a slepička sbírali drobečky - Bratři Grimmové
Jak krejčík vylekal obra - Bratři Grimmové
Jak lišák a vlk skákali skrze oheň - Joseph Haltrich
Jak lišák léčil havránčatům svrab - Joseph Haltrich
Jak lišák obral sedláka o ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák přelstil kohouta - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka jíti do loupežnického domu - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka přes studnu skákati - Joseph Haltrich
Jak lišák přišel o kožich - Joseph Haltrich
Jak lišák sbíral borůvky - Anonym
Jak lišák učil vlka chytat ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák učinil zajíce svým nevolníkem - Joseph Haltrich
Jak lišák vedl válku s medvědem - Anonym
Jak lišák vedl vlka do ovčína - Joseph Haltrich
Jak lišák vlkovi ku dvěma sviním pomohl - Joseph Haltrich
Jak lišák vyrobil vlkovi nový ocas - Joseph Haltrich
Jak lišáka přelstily husy - Joseph Haltrich
Jak medvěd a lišák klučili les - Anonym
Jak medvěd, vlk a lišák bojovali - Joseph Haltrich
Jak měl trakař pravdu - Anonym
Jak padla kosa na kámen - Anonym
Jak pes pozval vlka na svatbu - Anonym
Jak přadlenky mlčely - Joseph Haltrich
Jak satanáš pískal na flétnu - Johann Wilhelm Wolf
Jak se dva vsadili - Joseph Haltrich
Jak se dva vychloubali až do nebe - Joseph Haltrich
Jak se Janek Šavlička vydal do Říma - Ulrich Jahn
Jak se jeden učil latinsky - Joseph Haltrich
Jak se jeden vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se jeden vyučil na gaunera - Bratři Grimmové
Jak se jeden ženil s ropuchou - Johannes Jegerlehner
Jak se jednomu lepila smůla na paty - Bratři Grimmové
Jak se kohout ženil - Johann Wilhelm Wolf
Jak se lišák osvobodil - Joseph Haltrich
Jak se lišák vlkovi svezl po hřbetě - Anonym
Jak se lišákovi vysmíval zajíc - Joseph Haltrich
Jak se lišky dělily - Joseph Haltrich
Jak se měl mordýř ku ženitbě - Bratři Grimmové
Jak se nestal střízlík králem - Bratři Grimmové
Jak se Paleček vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se slepička dusila - Bratři Grimmové
Jak se sousedův kohout a sousedčina slepice předháněli - Joseph Haltrich
Jak se stal Popelák králem - Joseph Haltrich
Jak se zajíc poměl s liškou - Anonym
Jak sedláček přechytračil čerta - Bratři Grimmové
Jak sedlák nepřišel o koně - Anonym
Jak si Honza opatřil nevěstu - Franz Georg Brustgi
Jak si kočka dala šít - Anonym
Jak si pasáček vepřů přál - Otto Sutermeister
Jak si vedl krejčík v nebi - Bratři Grimmové
Jak skřítkové křtiny slavili - Bratři Grimmové
Jak skřítkové šili boty - Bratři Grimmové
Jak slepička umřela - Joseph Haltrich
Jak slepičku pohřbili - Joseph Haltrich
Jak smrtisko posílalo posly - Bratři Grimmové
Jak sobě vybrati nevěstu - Bratři Grimmové
Jak Starý Fric prohrál sázku - Ulrich Jahn
Jak starý Sultán vedl vojnu - Bratři Grimmové
Jak šel jeden do nebe - Franz Georg Brustgi
Jak šel sedlák pro vavřín - Bratři Grimmové
Jak šel Smrťák za kmotra - Ulrich Jahn
Jak šla kachnička na vandr - Joseph Haltrich
Jak šly děti na jahody - Ludwig Bechstein
Jak v jednom zámku strašilo - Franz Georg Brustgi
Jak vlci slavili svatého Jána - Joseph Haltrich
Jak vlk přišel k úhoně - Anonym
Janek Karbaník - Bratři Grimmové
Jasné slunce zlé skutky vyjevuje - Bratři Grimmové
Jehňátko a rybička - Bratři Grimmové
Karkulínkové - Anonym
Kdo hledá, najde - Joseph Haltrich
Kmotr - Bratři Grimmové
Kmotra Liška se opět vdává - Bratři Grimmové
Kocour Micpuf - Joseph Haltrich
Kouzelné hadřisko - Bratři Grimmové
Kouzelné trpasličí čepičky - Ludwig Bechstein
Kouzelný oblázek - Otto Sutermeister
Král a sedm zakletých princezen - Jitka Vlk Martináková
Král zlodějů - Bratři Grimmové
Krásná Katynka a Hromburác - Bratři Grimmové
Krvavá komnata aneb vykutálená čečetka - Bratři Grimmové
Lidožroutka lidožravá - Anonym
Líná přadlenka - Bratři Grimmové
Líný Honza a Tlustá Terka - Bratři Grimmové
Lišák a husy - Bratři Grimmové
Lišák a ježek - Joseph Haltrich
Lišák a kmotřička - Bratři Grimmové
Lišák a kočka - Bratři Grimmové
Lišák a kůň - Bratři Grimmové
Lišák a medvěd - Joseph Haltrich
Lišák a šnek - Joseph Haltrich
Lišák a vlk na svatbě - Joseph Haltrich
Lišák a vlk u obecní studny - Joseph Haltrich
Lívanec nejlívancovitější - Anonym
Loupežnická nevěsta - Ludwig Bechstein
Mazaný učitel a čertiska - Joseph Haltrich
Medvěd,vlk, lišák a zajíc na jarmarku - Joseph Haltrich
Muzikant ve vlčí jámě - Joseph Haltrich
Mužík s kouzelným zrcadlem - Anonym
Na dvorku - Bratři Grimmové
Na nebeském mlatě - Bratři Grimmové
Ne chudoba, ale bohatství činí z člověka mudrce - Joseph Haltrich
Nehodný syn - Bratři Grimmové
Nejlepší jídlo na světě - Johann Wilhelm Wolf
Nemytý a nečesaný - Otto Sutermeister
O chlapečkovi, co stále ujídal - Joseph Haltrich
O chytrém Honzovi - Bratři Grimmové
O chytrém krejčíkovi - Bratři Grimmové
O chytrém pacholkovi - Bratři Grimmové
O Červené Karkulce - Bratři Grimmové
O desíti kůzlátkách a medvědovi - Joseph Haltrich
O děsuplné paní Gertrůdě - Bratři Grimmové
O dvou zakletých pastýřích - Otto Sutermeister
O hrušce, která nechtěla spadnout - Bratři Grimmové
O jednom, co nosil kříž - Joseph Haltrich
O jednom, co se stal přes noc farářem - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co starostí neměl - Franz Georg Brustgi
O jednom, co zbohatl na starém sedle - Ulrich Jahn
O kouzelné strace - Joseph Haltrich
O kouzelném flakonku - Franz Georg Brustgi
O křišťálové studánce - Otto Sutermeister
O krvelačném jelitu - Bratři Grimmové
O líné Kateřině - Joseph Haltrich
O lišce a chytré sýkorce - Joseph Haltrich
O milosrdné ruce - Bratři Grimmové
O myšce, ptáčkovi a klobásce - Bratři Grimmové
O nejhloupějším muži na světě - Joseph Haltrich
O nenažraném obrovi - Otto Sutermeister
O obřích hruškách - Otto Sutermeister
O perníkové chaloupce - Jitka Vlk Martináková
O přátelství kočky a myši - Bratři Grimmové
O prohnané Grétličce - Bratři Grimmové
O psím naříkání - Ludwig Bechstein
O řepě - Bratři Grimmové
O slavičí proradnosti - Bratři Grimmové
O slepém, chromém a nahém - Joseph Haltrich
O smutném konci pantáty Košinky - Bratři Grimmové
O třech bílých labutích - Johannes Jegerlehner
O třech bratrech a zlovolném obřisku - Joseph Haltrich
O třech hluchých pastýřích - Joseph Haltrich
O třech ranhojičích - Bratři Grimmové
O třikrát líném Honzovi - Otto Sutermeister
O trpaslici Troubelíně - Johannes Jegerlehner
O vandrování kdovíkudy kdovíkam - Bratři Grimmové
O velkém přátelství psa a vrabčáka - Bratři Grimmové
O vlkovi, který uvěřil vlastním uším - Johann Wilhelm Wolf
O zachráněném háděti - Johann Wilhelm Wolf
O zakleté panně - Otto Sutermeister
O zakleté panně s klíči - Otto Sutermeister
O zlatém telátku - Joseph Haltrich
O ztracené odvaze - Jitka Vlk Martináková
O ztracených dětech - Otto Sutermeister
O zvířecí věrnosti a lidské proradnosti - Bratři Grimmové
Obr Paleček - Bratři Grimmové
Odkud dneska fouká? - Anonym
Oklamaný ďábel - Anonym
Opustíš-li mne, zahyneš - Bratři Grimmové
Palečkovo vandrování světem - Bratři Grimmové
Paní Zima - Bratři Grimmové
Pasáček - Bratři Grimmové
Pečené ryby - Anonym
Podivné hry - Bratři Grimmové
Podivuhodný muzikant - Bratři Grimmové
Podvržené dítě - Bratři Grimmové
Pohádka krajánka ze Lhoty - Bratři Grimmové
Pohádka o hadovi - Bratři Grimmové
Pohádka o pěti bratrech - Joseph Haltrich
Pohádka o pěti prstech na nohách - Joseph Haltrich
Pohádka o rudém kohoutku - Joseph Haltrich
Pohádka z Prolhané Lhoty - Ulrich Jahn
Pole, políčka za mandel sýra - Ulrich Jahn
Potrestaný platýz - Bratři Grimmové
Povedený učenec - Joseph Haltrich
Pozemský ráj - Anonym
Rozumbradové - Bratři Grimmové
Sedláček - Bratři Grimmové
Sedlák, medvěd a lišák - Joseph Haltrich
Sedmkrát zabitý - Joseph Haltrich
Smrťákův zámek - Johann Wilhelm Wolf
Sova - Bratři Grimmové
Spěchej pomalu! - Bratři Grimmové
Stará žebračka - Bratři Grimmové
Starý Fric a selský synek - Ulrich Jahn
Stéblo trávy, uhlíčko a fazole - Bratři Grimmové
Střízlík a medvěd - Bratři Grimmové
Svatba kmotry Lišky - Bratři Grimmové
Švábská sedmička - Bratři Grimmové
To nejméně uvěřitelné - Johann Wilhelm Wolf
Tři bratři - Bratři Grimmové
Tři císařské otázky - Franz Georg Brustgi
Tři dítka Štěstěny - Bratři Grimmové
Tři lenoši - Bratři Grimmové
Tři sestry a lidožroutské obřisko - Joseph Haltrich
Tři tovaryši - Bratři Grimmové
Trpasličí dárky - Bratři Grimmové
V dobrém a ve zlém - Bratři Grimmové
Věčně spokojené dítě - Johann Wilhelm Wolf
Vlk a člověk - Bratři Grimmové
Vlk a člověk podruhé - Joseph Haltrich
Vlk a deset kůzlátek - Joseph Haltrich
Vlk a dva kozlové - Joseph Haltrich
Vlk a dva sedláci - Joseph Haltrich
Vlk a klisna - Joseph Haltrich
Vlk a lišák - Bratři Grimmové
Vlk a lišák u kožešníka v mořidle - Joseph Haltrich
Vlk a sedm kůzlátek - Bratři Grimmové
Vlk a stará koza - Joseph Haltrich
Vlk a svině s dvanácti selátky - Joseph Haltrich
Vlk kajícníkem - Joseph Haltrich
Vlk králem a lišák ministrem - Joseph Haltrich
Vodní víla - Bratři Grimmové
Vychrtlá Líza - Bratři Grimmové
Zaječí nevěsta - Bratři Grimmové
Zakletý dům - Otto Sutermeister
Zlatý klíč - Bratři Grimmové
Zrnko prosa - Joseph Haltrich
Žár i chlad z jedněch úst - Anonym
Železný Honza - Joseph Haltrich
Žid v trnisku - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons