O desíti kůzlátkách a medvědovi

Joseph Haltrich

b yla jednou jedna koza, která měla deset malých kůzlátek; ta byla jako píšťaly od varhan, jedno menší jak druhé, a to nejmenší nebylo větší než malíček. Jednou se to tak přihodilo, že stará koza řekla: „Poslouchejte, děti moje, co vám řeknu, jdu na trh nakoupit salát a bylinky a vám taky něco přinesu. Teď za mnou zavřete dveře a neotvírejte nikomu, kdo nemá tenký hlásek a bílé ruce jako já, mohl by to být strašlivý medvěd a všechny vás sežrat, když ho pustíte dovnitř.“ „Ne, ne, maminko, my budeme opatrné a nikoho dovnitř nepustíme, dokud nepřijdete domů!“ řekla kůzlátka. Tak si vzala koza ranec a šla. Kůzlátka za ni zamknula a dala se do veselého tance.

k dyž koza kráčela lesem, uviděl ji medvěd a pomyslil si: „Aha, teď se k kůzlatům lehce dostanu a sežeru je.“ A když koza zmizela mezi stromy, běžel k jejímu domku, zabušil na dveře a strašlivě zabrumlal a zamumlal: „Otevřete mi, otevřete mi!“ Kůzlátka v ohromení zkameněla, jakoby z nich rázem vyprchal život, pak se v mžiku jedno po druhém ukrylo tam, kam jen mohlo, jedno do velké hromady, druhé pod necky, jedno pod misku s mlékem, další do hodin, další do roury od kamen a tak podobně, až to nejmenší do popela.

k dyž medvěd venku dál brumlal a lomozil a stále nešel dovnitř, tu dostalo těch devět kůzlátek zase odvahu a řeklo si: „Naše maminka říkala, abychom dovnitř nepouštěli nikoho, kdo nemá tenký hlásek a bílé ruce.“ Nyní se nezbedná kůzlátka začala medvědovi posmívat – ale kdyby si to byla raději odpustila - a volala: „Kmotře medvěde, kozlečí masíčko je výborné, není-liž pravda? No jen pojďte dovnitř! Zkuste to klíčovou dírkou! Jste přece největší a nejsilnější a všechno dokážete, že?“ Medvěd se velmi rozlítil a běžel pryč a myslel si: „No jen počkejte, já vás ještě dostanu!“ Ale kůzlátka dostala kuráž, když viděla, že medvěd už není přede dveřmi, vyskákala ze svých úkrytů a zase tancovala a veselila se. Jen Popeláček naříkal: „Co si teď počneme? Kdo nás zachrání? Medvěd je rozzuřený a je silný.“

m edvěd běžel rovnou k jednomu brusiči a řekl mu: „Ihned mi vybrus jazyk, abych měl tak tenký a jemný hlásek jako koza.“ Brusič to udělat musel, neboť medvěd mu pohrozil, že jinak ho sežere. A rozlícený medvěd pak běžel zpět ke kůzlátkům. Když se přiblížil k domku, šel potichu a už nebručel jako medvěd. Sklonil se ke klíčové dírce a tence jako koza zavolal: „Otevřete!“ Kůzlátka se polekala, když to navzdory zpěvu a tanci slyšela, zůstala ale stát na místě, jen Popeláček byl zase v popeli. Po malé chvíli, když medvěd opět zavolal, jedno kůzlátko se zeptalo: „Jsi naše maminka?“ „Ano, ano!“ odvětil medvěd. „Tak nám ukaž svoje ruce!“ Ale medvěd si zapomněl svoje černé a strašlivé tlapy zabělit. A když je kůzlátka uviděla, hned věděla, že je to medvěd, a začala se mu poznova zlomyslně vysmívat. Medvěd soptil hněvem a brblal si při odchodu: „No jen počkejte, tohle mi zaplatíte!“ Kůzlátka zatím poskakovala a tancovala a byla veselá.

m edvěd zatím běžel rovnou k mlynáři a volal na něj: „Udělej mi tlapy bílé jako má stará koza!“ A mlynář to musil udělat, jinak by ho medvěd sežral. Když to bylo hotovo, spěchal medvěd za kůzlátky a přišel docela tiše, a když byl nablízku, zavolal klíčovou dírkou docela tenkým hláskem jako stará koza: „Moje děťátka, kůzlátka, otevřete!“ Kůzlátka byla zase celá užaslá, když to slyšela, ale zůstala na svých místech, jenom malý Popeláček byl hned v popeli. „Jsi naše maminka?“ zeptala se některá. „Ano, ano!“ řekl medvěd. „Tak ukaž ruce!“ A medvěd jim ukázal svoje bílé tlapy a kůzlátka uvěřila, že je to jejich maminka a byla radostí celá bez sebe a skákala a každé se chtělo podívat, co jim dobrého přinesla, a tak otevřela dveře. Ale jak se polekala, když uviděla strašlivého medvěda! Nyní byste měli vidět, jak jedno přes druhé utíkalo. Avšak nepomohlo to nic, medvěd dobře viděl, kam utíkají a jedno po druhém spolykal. Popeláček se třásl v popeli a velmi se bál, že ho medvěd najde, ale protože ho medvěd neviděl, myslil si, že už spolykal všechna a spokojeně odešel pryč.

k dyž přisel medvěd do lesa, potkal starou kozu, šla zrovna z jarmarku a nesla na ramenou ranec s všelijakým nákupem. Zeptal se jí zvesela: „Odkud pak jdete, kmotřičko?“ „No přece z jarmarku!“ odvětila mu koza zdvořile, neboť si myslila, že s medvědem je lépe vycházet. dobře: „Člověk musí občas něco nakoupit.“ Ale medvěd si s ní chtěl ošklivě zažertovat, a tak pravil: „No, já jdu právě ze svatby a tam jsem se vám dobře poměl.“ Koza šla rychle dál, pospíchala domů, neboť se chtěla přesvědčit, že ta stvůra neudělala nic zlého jejím dětem.

a le doma našla dveře otevřené dokořán, a když se rozhlédla po světnici, bylo v ní mrtvé ticho: „Moje děťátka, moje kůzlátka, kdepak jste, polezte ven!“ Ale dlouho nic slyšet nebylo. Popeláček se třásl strachy, že je to zase medvěd, a ven se mu vůbec nechtělo. Nakonec přece jen maličko z popela vykoukl a uviděl, že je to jeho milovaná maminka, vyskočil ven a začal jí o překot vyprávět vše, co se stalo. Tu se stará koza na medvěda velmi rozhněvala a pravila: „No počkej, tohle mi zaplatíš! Zůstaň tady doma, Popeláčku, dokud tě nezavolám!“

c htěla jít rovnou k medvědímu brlohu, ale když přišla do lesa, byl medvěd ještě tam, kde ho zanechala; ležel na mezi a vyhříval se na sluníčku. Tu k němu koza přišla a pravila: „Když jste se, kmotře, na té svatbě tak dobře poměl, teď by bylo nejlépe, kdyby jste se trochu prospal, mohu vás chvíli vískat?“ „Pravdu máš, kmotro, tedy dělej, co máš!“ Nyní se jala koza medvěda vískat a ten brzy tvrdě usnul. Tu koza běžela rychle domů a volala na toho nejmladšího: „Pojď se mnou, vezmi nit, jehlu a taky nůžky, já ponesu mlýnský kámen.“ Pak pospíchali zpět k medvědovi, který chrápal, jako když pilou řeže; radost na něj pohledět! Koza vzala nůžky a rozpárala mu břicho. V tom okamžení vyskákalo devět kůzlátek ven a byla šťastná, že zase vidí matku a boží světlo, protože tam uvnitř medvěda, byla tma jako v pytli.

k oza jim ale nakázala, aby byla zticha a šla domů, jen Popeláček tu zůstal a byl jí k ruce. Pak koza vzala mlýnský kámen a vložila ho medvědovi do břicha a ránu opět sešila. Medvěd spal tak tvrdě, že nic zpozoroval. Když se poté probudil, ztěžka se vyhrabal a promnul si oči. Popeláček se v mžiku schoval v křoví. „Běda!“ vzdychnul si medvěd: „Jako bych měl v žaludku kámen!“ „Jo, když se člověk dobře nají, to se stává.“odvětila mu koza: „Ale nebuďte zasmušilý, kmotře, koukněte, jak jsem já veselá!“ A koza tancovala a byla veselá. Ale medvěd byl roztrpčený a nevrlý a z místa se hnul jen s velkou námahou. „No vy jste mi ale ubožák!“ smála se mu koza: „Jen se podívejte, jak tuhle studnu zlehka přeskočím!“ A koza byla hned na druhé straně, což nebylo medvědovi právě vhod, ale styděl se říci: „Ne, to já nedokážu!“ neboť byl ten největší a všechno uměl. Obešel jednou kolem studny a ať chtěl či nechtěl, najednou se rozběhnul a skočil, ale ten mlýnský kámen ho stáhnul přímo dovnitř. A koza za ním zvesela volala: „Teď je s tebou amen, ke dnu tě táhne mlýnský kámen!“

p opeláček běžel domů a hned to ostatním kůzlátkům zvěstoval, a tak všechna běžela ke studni, tancovala kolem a zpívala: „Teď je s tebou amen, ke dnu tě táhne mlýnský kámen!“ A ten medvědí zlořád se v té studni nakonec bídně utopil.

[pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die Geiss mit ihren zehn Zicklein und der Bär“ je ze sbírky pohádek „Sächsische Volksmärchen aus Siebenbürgen“ (1856) německého filologa a folkloristy Josepha Haltricha (22.07.1822 -17.05.1886). Přeložila a pro vaši potěchu převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arcimág a jeho sluha - Joseph Haltrich
Báchorka o fazoli - Johann Wilhelm Wolf
Bleška a veška - Bratři Grimmové
Brémští muzikanti - Bratři Grimmové
Bukač a dudek - Bratři Grimmové
Buvolí kráva a rybka - Joseph Haltrich
Chytrá Běta - Bratři Grimmové
Ďáblova babička - Bratři Grimmové
Dědeček a vnuk - Bratři Grimmové
Dietmarova lžipohádka - Bratři Grimmové
Divodějný strom - Anonym
Doktor Vševěd - Bratři Grimmové
Duch v láhvi - Bratři Grimmové
Dva řezníci v pekle - Joseph Haltrich
Dvanáctero líných pacholků - Bratři Grimmové
Fridrich a Katynka - Bratři Grimmové
Hádanka - Bratři Grimmové
Hadí královna - Otto Sutermeister
Hadrnička - Bratři Grimmové
Hambálek - Bratři Grimmové
Holota - Bratři Grimmové
Honza a Jacek - Joseph Haltrich
Honza a loupežníci - Otto Sutermeister
Honza Lenivec - Joseph Jacobs
Honza se žení - Bratři Grimmové
Honza Vejtaha - Otto Sutermeister
Hora Zemúň - Bratři Grimmové
Hrnečku, vař! - Bratři Grimmové
Jak chodil lišák se džbánem, až se ucho utrhlo - Anonym
Jak ďábla okradli o duši - Bratři Grimmové
Jak dělal lišák chůvu - Anonym
Jak dva lhali, až se prášilo - Joseph Haltrich
Jak dvanáct bratrů hledalo nevěsty - Joseph Haltrich
Jak dvě sestry sloužily u čarodějnice - Joseph Haltrich
Jak Honza ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak Honza špásoval - Joseph Haltrich
Jak jedna dostala dárky - Joseph Haltrich
Jak jedni kvůli svatbě utekli - Anonym
Jak jednomu hloupost zlatě vykvetla - Joseph Haltrich
Jak jednomu přišla krása draho - Joseph Haltrich
Jak jednomu uletělo štěstí - Otto Sutermeister
Jak ježek uhonil zajíce k smrti - Bratři Grimmové
Jak kohoutek a slepička sbírali drobečky - Bratři Grimmové
Jak krejčík vylekal obra - Bratři Grimmové
Jak lišák a vlk skákali skrze oheň - Joseph Haltrich
Jak lišák léčil havránčatům svrab - Joseph Haltrich
Jak lišák obral sedláka o ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák přelstil kohouta - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka jíti do loupežnického domu - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka přes studnu skákati - Joseph Haltrich
Jak lišák přišel o kožich - Joseph Haltrich
Jak lišák sbíral borůvky - Anonym
Jak lišák učil vlka chytat ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák učinil zajíce svým nevolníkem - Joseph Haltrich
Jak lišák vedl válku s medvědem - Anonym
Jak lišák vedl vlka do ovčína - Joseph Haltrich
Jak lišák vlkovi ku dvěma sviním pomohl - Joseph Haltrich
Jak lišák vyrobil vlkovi nový ocas - Joseph Haltrich
Jak lišáka přelstily husy - Joseph Haltrich
Jak medvěd a lišák klučili les - Anonym
Jak medvěd, vlk a lišák bojovali - Joseph Haltrich
Jak měl trakař pravdu - Anonym
Jak padla kosa na kámen - Anonym
Jak pes pozval vlka na svatbu - Anonym
Jak přadlenky mlčely - Joseph Haltrich
Jak satanáš pískal na flétnu - Johann Wilhelm Wolf
Jak se dva vsadili - Joseph Haltrich
Jak se dva vychloubali až do nebe - Joseph Haltrich
Jak se Janek Šavlička vydal do Říma - Ulrich Jahn
Jak se jeden učil latinsky - Joseph Haltrich
Jak se jeden vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se jeden vyučil na gaunera - Bratři Grimmové
Jak se jeden ženil s ropuchou - Johannes Jegerlehner
Jak se jednomu lepila smůla na paty - Bratři Grimmové
Jak se kohout ženil - Johann Wilhelm Wolf
Jak se lišák osvobodil - Joseph Haltrich
Jak se lišák vlkovi svezl po hřbetě - Anonym
Jak se lišákovi vysmíval zajíc - Joseph Haltrich
Jak se lišky dělily - Joseph Haltrich
Jak se měl mordýř ku ženitbě - Bratři Grimmové
Jak se nestal střízlík králem - Bratři Grimmové
Jak se Paleček vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se slepička dusila - Bratři Grimmové
Jak se sousedův kohout a sousedčina slepice předháněli - Joseph Haltrich
Jak se stal Popelák králem - Joseph Haltrich
Jak se zajíc poměl s liškou - Anonym
Jak sedláček přechytračil čerta - Bratři Grimmové
Jak sedlák nepřišel o koně - Anonym
Jak si Honza opatřil nevěstu - Franz Georg Brustgi
Jak si kočka dala šít - Anonym
Jak si pasáček vepřů přál - Otto Sutermeister
Jak si vedl krejčík v nebi - Bratři Grimmové
Jak skřítkové křtiny slavili - Bratři Grimmové
Jak skřítkové šili boty - Bratři Grimmové
Jak slepička umřela - Joseph Haltrich
Jak slepičku pohřbili - Joseph Haltrich
Jak smrtisko posílalo posly - Bratři Grimmové
Jak sobě vybrati nevěstu - Bratři Grimmové
Jak Starý Fric prohrál sázku - Ulrich Jahn
Jak starý Sultán vedl vojnu - Bratři Grimmové
Jak šel jeden do nebe - Franz Georg Brustgi
Jak šel sedlák pro vavřín - Bratři Grimmové
Jak šel Smrťák za kmotra - Ulrich Jahn
Jak šla kachnička na vandr - Joseph Haltrich
Jak šly děti na jahody - Ludwig Bechstein
Jak v jednom zámku strašilo - Franz Georg Brustgi
Jak vlci slavili svatého Jána - Joseph Haltrich
Jak vlk přišel k úhoně - Anonym
Janek Karbaník - Bratři Grimmové
Jasné slunce zlé skutky vyjevuje - Bratři Grimmové
Jehňátko a rybička - Bratři Grimmové
Karkulínkové - Anonym
Kdo hledá, najde - Joseph Haltrich
Kmotr - Bratři Grimmové
Kmotra Liška se opět vdává - Bratři Grimmové
Kocour Micpuf - Joseph Haltrich
Kouzelné hadřisko - Bratři Grimmové
Kouzelné trpasličí čepičky - Ludwig Bechstein
Kouzelný oblázek - Otto Sutermeister
Král a sedm zakletých princezen - Jitka Vlk Martináková
Král zlodějů - Bratři Grimmové
Krásná Katynka a Hromburác - Bratři Grimmové
Krvavá komnata aneb vykutálená čečetka - Bratři Grimmové
Lidožroutka lidožravá - Anonym
Líná přadlenka - Bratři Grimmové
Líný Honza a Tlustá Terka - Bratři Grimmové
Lišák a husy - Bratři Grimmové
Lišák a ježek - Joseph Haltrich
Lišák a kmotřička - Bratři Grimmové
Lišák a kočka - Bratři Grimmové
Lišák a kůň - Bratři Grimmové
Lišák a medvěd - Joseph Haltrich
Lišák a šnek - Joseph Haltrich
Lišák a vlk na svatbě - Joseph Haltrich
Lišák a vlk u obecní studny - Joseph Haltrich
Lívanec nejlívancovitější - Anonym
Loupežnická nevěsta - Ludwig Bechstein
Mazaný učitel a čertiska - Joseph Haltrich
Medvěd,vlk, lišák a zajíc na jarmarku - Joseph Haltrich
Miláček Štěstěny - Anonym
Muzikant ve vlčí jámě - Joseph Haltrich
Mužík s kouzelným zrcadlem - Anonym
Na dvorku - Bratři Grimmové
Na nebeském mlatě - Bratři Grimmové
Ne chudoba, ale bohatství činí z člověka mudrce - Joseph Haltrich
Nehodný syn - Bratři Grimmové
Nejlepší jídlo na světě - Johann Wilhelm Wolf
Nemytý a nečesaný - Otto Sutermeister
O chlapečkovi, co stále ujídal - Joseph Haltrich
O chytrém Honzovi - Bratři Grimmové
O chytrém krejčíkovi - Bratři Grimmové
O chytrém pacholkovi - Bratři Grimmové
O Červené Karkulce - Bratři Grimmové
O děsuplné paní Gertrůdě - Bratři Grimmové
O dvou zakletých pastýřích - Otto Sutermeister
O hrušce, která nechtěla spadnout - Bratři Grimmové
O jednom, co nosil kříž - Joseph Haltrich
O jednom, co se stal přes noc farářem - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co starostí neměl - Franz Georg Brustgi
O jednom, co zbohatl na starém sedle - Ulrich Jahn
O kouzelné strace - Joseph Haltrich
O kouzelném flakonku - Franz Georg Brustgi
O křišťálové studánce - Otto Sutermeister
O krvelačném jelitu - Bratři Grimmové
O líné Kateřině - Joseph Haltrich
O lišce a chytré sýkorce - Joseph Haltrich
O milosrdné ruce - Bratři Grimmové
O myšce, ptáčkovi a klobásce - Bratři Grimmové
O nejhloupějším muži na světě - Joseph Haltrich
O nenažraném obrovi - Otto Sutermeister
O obřích hruškách - Otto Sutermeister
O perníkové chaloupce - Jitka Vlk Martináková
O přátelství kočky a myši - Bratři Grimmové
O prohnané Grétličce - Bratři Grimmové
O psím naříkání - Ludwig Bechstein
O řepě - Bratři Grimmové
O slavičí proradnosti - Bratři Grimmové
O slepém, chromém a nahém - Joseph Haltrich
O smutném konci pantáty Košinky - Bratři Grimmové
O třech bílých labutích - Johannes Jegerlehner
O třech bratrech a zlovolném obřisku - Joseph Haltrich
O třech hluchých pastýřích - Joseph Haltrich
O třech ranhojičích - Bratři Grimmové
O třikrát líném Honzovi - Otto Sutermeister
O trpaslici Troubelíně - Johannes Jegerlehner
O vandrování kdovíkudy kdovíkam - Bratři Grimmové
O velkém přátelství psa a vrabčáka - Bratři Grimmové
O vlkovi, který uvěřil vlastním uším - Johann Wilhelm Wolf
O zachráněném háděti - Johann Wilhelm Wolf
O zakleté panně - Otto Sutermeister
O zakleté panně s klíči - Otto Sutermeister
O zlatém telátku - Joseph Haltrich
O ztracené odvaze - Jitka Vlk Martináková
O ztracených dětech - Otto Sutermeister
O zvířecí věrnosti a lidské proradnosti - Bratři Grimmové
Obr Paleček - Bratři Grimmové
Odkud dneska fouká? - Anonym
Oklamaný ďábel - Anonym
Opustíš-li mne, zahyneš - Bratři Grimmové
Palečkovo vandrování světem - Bratři Grimmové
Paní Zima - Bratři Grimmové
Pasáček - Bratři Grimmové
Pečené ryby - Anonym
Podivné hry - Bratři Grimmové
Podivuhodný muzikant - Bratři Grimmové
Podvržené dítě - Bratři Grimmové
Pohádka krajánka ze Lhoty - Bratři Grimmové
Pohádka o hadovi - Bratři Grimmové
Pohádka o pěti bratrech - Joseph Haltrich
Pohádka o pěti prstech na nohách - Joseph Haltrich
Pohádka o rudém kohoutku - Joseph Haltrich
Pohádka z Prolhané Lhoty - Ulrich Jahn
Pole, políčka za mandel sýra - Ulrich Jahn
Potrestaný platýz - Bratři Grimmové
Povedený učenec - Joseph Haltrich
Pozemský ráj - Anonym
Rozumbradové - Bratři Grimmové
Sedláček - Bratři Grimmové
Sedlák, medvěd a lišák - Joseph Haltrich
Sedmkrát zabitý - Joseph Haltrich
Smrťákův zámek - Johann Wilhelm Wolf
Sova - Bratři Grimmové
Spěchej pomalu! - Bratři Grimmové
Stará žebračka - Bratři Grimmové
Starý Fric a selský synek - Ulrich Jahn
Stéblo trávy, uhlíčko a fazole - Bratři Grimmové
Střízlík a medvěd - Bratři Grimmové
Svatba kmotry Lišky - Bratři Grimmové
Švábská sedmička - Bratři Grimmové
To nejméně uvěřitelné - Johann Wilhelm Wolf
Tři bratři - Bratři Grimmové
Tři císařské otázky - Franz Georg Brustgi
Tři dítka Štěstěny - Bratři Grimmové
Tři lenoši - Bratři Grimmové
Tři sestry a lidožroutské obřisko - Joseph Haltrich
Tři tovaryši - Bratři Grimmové
Trpasličí dárky - Bratři Grimmové
V dobrém a ve zlém - Bratři Grimmové
Věčně spokojené dítě - Johann Wilhelm Wolf
Vlk a člověk - Bratři Grimmové
Vlk a člověk podruhé - Joseph Haltrich
Vlk a deset kůzlátek - Joseph Haltrich
Vlk a dva kozlové - Joseph Haltrich
Vlk a dva sedláci - Joseph Haltrich
Vlk a klisna - Joseph Haltrich
Vlk a lišák - Bratři Grimmové
Vlk a lišák u kožešníka v mořidle - Joseph Haltrich
Vlk a sedm kůzlátek - Bratři Grimmové
Vlk a stará koza - Joseph Haltrich
Vlk a svině s dvanácti selátky - Joseph Haltrich
Vlk kajícníkem - Joseph Haltrich
Vlk králem a lišák ministrem - Joseph Haltrich
Vodní víla - Bratři Grimmové
Vychrtlá Líza - Bratři Grimmové
Zaječí nevěsta - Bratři Grimmové
Zakletý dům - Otto Sutermeister
Zlatý klíč - Bratři Grimmové
Zrnko prosa - Joseph Haltrich
Žár i chlad z jedněch úst - Anonym
Železný Honza - Joseph Haltrich
Žid v trnisku - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons