Palečkovo vandrování světem

Bratři Grimmové

b yl jednou jeden krejčík a ten měl syna, který byl velký akorát jako palec, a tak mu říkali Paleček. Ale na takového mrňouska měl kuráže na rozdávání, a když jednou řekl otci: „Otče, já chci do světa na vandr!“, starý ani nemrknul, vzal velkou látací jehlu, přidělal k ní nad svíčkou záštitu z pečetního vosku a řekl: „Tu máš na cestu kordík.“ A pak chystali poslední společný oběd a Paleček poskakoval po kuchyni, aby se podíval, co matka vaří za dobrotu. Když bylo jídlo připraveno a mísa stála na peci pod komínem, zeptal se: „Matko, co bude dneska k jídlu?“ Odvětila: „Jen se podívej sám.“ Paleček vylezl na pec a nakukoval do mísy, ale jak tak natahoval krk, popadnula ho pára, co stoupala z hrnce, a vynesla ho komínem ven. Paleček se stoupal na parním koberci stále výš a výš, dokud zase nezačal padat dolů. Teď byl tedy v tom širém světě, jak si přál, a putoval sem a zase tam, dokud nešel k jednomu mistrovi do služby.

v e službě to šlo, ale jídlo mu tam pranic nechutnalo. „Paní mistrová, jestli nám nedáte lepší jídlo,“ řekl: „tak ráno půjdu a napíšu křídou na vaše domovní dveře: Brambor kolik by si jeden přál, masa však za nehet nic, radost má bramborový král, utíkej, i v pekle dají ti víc!“„Co bys chtěl, ty střevlíku?!“ řekla mistrová, rozzlobila se, popadla hadr a chtěla Palečka plácnout, ale ten hbitě zmizel pod náprstkem, odkud pak vykoukl a na mistrovou vyplázl jazyk. Ta náprstek nadzdvihla, aby ho chytila, ale malý Paleček se ukryl do hromady ústřižků, a když mistrová kusy látky prohrabávala, aby jej našla, schoval se do praskliny ve stole. „Hej, paní mistrová!“ volal a vystrkoval hlavu, a když ho chtěla praštit, skočil dolů do zásuvky. Nakonec ho ale přece jen dopadla a vyhnala z domu.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

p aleček vandroval dál a dál, až přišel do hlubokého černého lesa, kde potkal tlupu loupežníků, kteří se právě hotovili ukrást královský poklad. Když mrňavého krejčíka uviděli, pomyslili si, že ten malý chlapíček proleze i klíčovou dírkou a může jim posloužit lépe než paklíč. „Hej! Poslyš, obře Goliáši,“ zavolal jeden z nich: „nechceš s námi jít do královské pokladnice? Mohl by ses vplížit dovnitř a vyhazovat nám ven peníze.“ Paleček se zamyslil a nakonec řekl: „Ano.“ A šel s nimi do pokladnice, kde si prohlédl dveře dole i nahoře, zda nenajde nějakou skulinu, a opravdu jednu nakonec objevil; byla dosti široká, aby se protáhnul. Už se k tomu chystal, když ho jeden ze strážců, kteří stáli přede dveřmi, zpozoroval a řekl tomu druhému: „Co to tam leze za ošklivého pavouka? Zabiji to!“ „Jen to ubohé zvířátko nech běžet,“ řekl však ten druhý: „vždyť ti nic neudělalo.“ Tak skulinou šťastně proniknul do pokladnice, otevřel okno, pod kterým stáli loupežníci, a házel jim jeden tolar za druhým. Když byl Paleček v nejpilnější práci, uslyšel přicházet krále, který si chtěl obhlédnout svoje poklady, a tak se rychle ukryl. Král zpozoroval, že mu chybí peníze, ale nemohl pochopit, jak je mohli ukrást, když zámek i závora byly v pořádku. Vyšel tedy ven a řekl strážcům: „Dávejte dobrý pozor, za tím něco bude!“ Za chvilku Paleček pokračoval ve své práci a ti venku uslyšeli cinkat zlaťáky klip! a klap! Vběhli ihned dovnitř, aby zloděje lapili, ale Paleček je slyšel přicházet a byl rychlejší. Skočil do kouta a přikryl se tolarem, takže ho neviděli, a začal je škádlit voláním: „Tady jsem!“ „Tady jsem!“ Strážci se v tu stranu rozběhli, ale než se tam dostali, byl Paleček už v jiném rohu pod jiným tolarem a křičel: „Tady jsem!“ „Tady jsem!“ Stráže se zase vydaly po hlase, ale Paleček byl už v třetím rohu a zase volal: „Tady jsem!“ „Tady jsem!“ Měl je za blázny a honil je po pokladnici tak dlouho sem a tam, dokud se neunavili a vzdali to. Pak zase házel tolar za tolarem, na ten poslední si však po hodu vyskočil a vynesl tak sám sebe dolů pod okno. Loupežníci ho vychvalovali: „Ty jsi velký a mocný hrdina,“ řekli mu: „nechceš se stát naším náčelníkem?“ Ale Paleček se poděkoval a řekl, že si chce nejdříve obhlédnout svět. Tak si rozdělili kořist, ale on si ponechal pouze jeden zlaťák, protože více stejně neunesl. Opásal se svým kordíkem, rozžehnal se s loupežníky a šel dál svou cestou.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

j ednoho dne se dal zase najmout do služby k jedné mistrové, ale ta mu na chuť nepřišla, a tak šel nakonec za pacholka do jednoho hostince. Tam ho nemohly zase snést děvečky, neboť viděl vše, co potají dělaly, co si vzaly a odnesly z talířů a ze sklepa, a hlásil to panstvu, a tak si řekly: „Jen počkej, to si vypiješ!“ a umluvily se, že mu provedou nějaké čtveráctví. Brzy nato jedna děvečka žala na zahradě, zatímco Paleček kolem ní poskakoval sem a tam a vykukoval mezi stébly trávy, tu najednou máchla srpem a hbitě ho pokosila spolu s trávou, zabalila do velké trávnice a předhodila dobytku. Mezi kravami byla jedna velká černá, která Palečka spolknula, aniž by mu ublížila. Uvnitř krávy se mu ale nelíbilo, protože tam byla úplná tma, a tak když ji dojili, křičel: „Enykybenykybé, bojím se v téhle tmě!“ Ale nikdo si toho nevšimnul, a když za chvíli vešel do stáje hospodář, řekl: „Ráno tu černou porazíme!“ Tu se Paleček polekal a zavolal tím nejsilnějším hlasem: „Nejdříve mne pusťte ven, já jsem uvnitř!“ Hospodář ho uslyšel, ale nevěděl odkud ten hlas přichází. „Kdepak jsi?“ zeptal se. „V té černé!“ odvětil Paleček, ale pán mu nerozuměl a odešel pryč. Druhého rána kráva porazili, ale šťastnou náhodou nedošel Paleček při sekání a bourání masa k žádné úhoně a dostal se mezi maso na klobásy. Když řezník započal s jejich výrobou, jal se Paleček křičet ze všech sil: „Sekej opatrně, sekej opatrně, já jsem tu dole!“ Ale řezník ho přes hluk sekáčku neslyšel, a tak bylo Palečkovi úzko, ale nouze mu dala křídla a podařilo se mu před sekáčkem vždy uskočit, takže ho nezranil a vyváznul se zdravou kůží. Ale uniknout docela se mu nepodařilo, nakonec ho napěchovali i se špekovými kousky do klobásy. To vám bylo dosti těsné bydlení a navíc klobásy pověsily do komína, aby se vyudily, to mu tam byla věru dlouhá chvíle. Konečně ho jednou v zimě snesli dolů, protože chtěli klobásu předložit jednomu hostu: Když ji hospodyně krájela na kolečka, bylo mu opět úzko, málem přišel o hlavu, ale nakonec přece jen vyváznul a vyskočil ven. Protože s ním v tom domě tak zle nakládali, nezůstal tam ani minutu a vydal se opět na vandr.

d louho se Paleček ze svobody neradoval. Na poli přišel do cesty jednomu lišákovi, který ho v mžiku polapil. „Pane lišáku,“ křičel Paleček: „já vám jen zaskočím v krku, nechte mne jít!“ „To máš pravdu,“ odvětil lišák: „na tobě mnoho masa není, ale když mi slíbíš slepice z otcova dvora, pustím tě.“ „Ze srdce rád,“ odvětil: „slepice můžete mít všechny, to vám slibuji.“ Tak lišák Palečka vyplivnul a zanesl ho domů. Když otec opět uviděl svého milovaného synka, rád dal lišákovi všechny slepice, co měl. „Přinesl jsem vám pěkňoučký peníz.“ řekl Paleček otci a dal mu tolar, který si na vandru vysloužil.

p roč vlastně lišák dostal ty nebohé slepice? Ty trumbero, protože jeho otec ho měl raději než všechny slepice na dvoře. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Daumerlings Wanderschaft“ (KHM 45) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arcimág a jeho sluha - Joseph Haltrich
Báchorka o fazoli - Johann Wilhelm Wolf
Bleška a veška - Bratři Grimmové
Brémští muzikanti - Bratři Grimmové
Bukač a dudek - Bratři Grimmové
Buvolí kráva a rybka - Joseph Haltrich
Chytrá Běta - Bratři Grimmové
Ďáblova babička - Bratři Grimmové
Dědeček a vnuk - Bratři Grimmové
Dietmarova lžipohádka - Bratři Grimmové
Divodějný strom - Anonym
Doktor Vševěd - Bratři Grimmové
Duch v láhvi - Bratři Grimmové
Dva řezníci v pekle - Joseph Haltrich
Dvanáctero líných pacholků - Bratři Grimmové
Fridrich a Katynka - Bratři Grimmové
Hádanka - Bratři Grimmové
Hadí královna - Otto Sutermeister
Hadrnička - Bratři Grimmové
Hambálek - Bratři Grimmové
Holota - Bratři Grimmové
Honza a Jacek - Joseph Haltrich
Honza a loupežníci - Otto Sutermeister
Honza Lenivec - Joseph Jacobs
Honza se žení - Bratři Grimmové
Honza Vejtaha - Otto Sutermeister
Hora Zemúň - Bratři Grimmové
Hrnečku, vař! - Bratři Grimmové
Jak chodil lišák se džbánem, až se ucho utrhlo - Anonym
Jak ďábla okradli o duši - Bratři Grimmové
Jak dělal lišák chůvu - Anonym
Jak dva lhali, až se prášilo - Joseph Haltrich
Jak dvanáct bratrů hledalo nevěsty - Joseph Haltrich
Jak dvě sestry sloužily u čarodějnice - Joseph Haltrich
Jak Honza ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak Honza špásoval - Joseph Haltrich
Jak jedna dostala dárky - Joseph Haltrich
Jak jedni kvůli svatbě utekli - Anonym
Jak jednomu hloupost zlatě vykvetla - Joseph Haltrich
Jak jednomu přišla krása draho - Joseph Haltrich
Jak jednomu uletělo štěstí - Otto Sutermeister
Jak ježek uhonil zajíce k smrti - Bratři Grimmové
Jak kohoutek a slepička sbírali drobečky - Bratři Grimmové
Jak krejčík vylekal obra - Bratři Grimmové
Jak lišák a vlk skákali skrze oheň - Joseph Haltrich
Jak lišák léčil havránčatům svrab - Joseph Haltrich
Jak lišák obral sedláka o ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák přelstil kohouta - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka jíti do loupežnického domu - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka přes studnu skákati - Joseph Haltrich
Jak lišák přišel o kožich - Joseph Haltrich
Jak lišák sbíral borůvky - Anonym
Jak lišák učil vlka chytat ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák učinil zajíce svým nevolníkem - Joseph Haltrich
Jak lišák vedl válku s medvědem - Anonym
Jak lišák vedl vlka do ovčína - Joseph Haltrich
Jak lišák vlkovi ku dvěma sviním pomohl - Joseph Haltrich
Jak lišák vyrobil vlkovi nový ocas - Joseph Haltrich
Jak lišáka přelstily husy - Joseph Haltrich
Jak medvěd a lišák klučili les - Anonym
Jak medvěd, vlk a lišák bojovali - Joseph Haltrich
Jak měl trakař pravdu - Anonym
Jak padla kosa na kámen - Anonym
Jak pes pozval vlka na svatbu - Anonym
Jak přadlenky mlčely - Joseph Haltrich
Jak satanáš pískal na flétnu - Johann Wilhelm Wolf
Jak se dva vsadili - Joseph Haltrich
Jak se dva vychloubali až do nebe - Joseph Haltrich
Jak se Janek Šavlička vydal do Říma - Ulrich Jahn
Jak se jeden učil latinsky - Joseph Haltrich
Jak se jeden vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se jeden vyučil na gaunera - Bratři Grimmové
Jak se jeden ženil s ropuchou - Johannes Jegerlehner
Jak se jednomu lepila smůla na paty - Bratři Grimmové
Jak se kohout ženil - Johann Wilhelm Wolf
Jak se lišák osvobodil - Joseph Haltrich
Jak se lišák vlkovi svezl po hřbetě - Anonym
Jak se lišákovi vysmíval zajíc - Joseph Haltrich
Jak se lišky dělily - Joseph Haltrich
Jak se měl mordýř ku ženitbě - Bratři Grimmové
Jak se nestal střízlík králem - Bratři Grimmové
Jak se Paleček vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se slepička dusila - Bratři Grimmové
Jak se sousedův kohout a sousedčina slepice předháněli - Joseph Haltrich
Jak se stal Popelák králem - Joseph Haltrich
Jak se zajíc poměl s liškou - Anonym
Jak sedláček přechytračil čerta - Bratři Grimmové
Jak sedlák nepřišel o koně - Anonym
Jak si Honza opatřil nevěstu - Franz Georg Brustgi
Jak si kočka dala šít - Anonym
Jak si pasáček vepřů přál - Otto Sutermeister
Jak si vedl krejčík v nebi - Bratři Grimmové
Jak skřítkové křtiny slavili - Bratři Grimmové
Jak skřítkové šili boty - Bratři Grimmové
Jak slepička umřela - Joseph Haltrich
Jak slepičku pohřbili - Joseph Haltrich
Jak smrtisko posílalo posly - Bratři Grimmové
Jak sobě vybrati nevěstu - Bratři Grimmové
Jak Starý Fric prohrál sázku - Ulrich Jahn
Jak starý Sultán vedl vojnu - Bratři Grimmové
Jak šel jeden do nebe - Franz Georg Brustgi
Jak šel sedlák pro vavřín - Bratři Grimmové
Jak šel Smrťák za kmotra - Ulrich Jahn
Jak šla kachnička na vandr - Joseph Haltrich
Jak šly děti na jahody - Ludwig Bechstein
Jak v jednom zámku strašilo - Franz Georg Brustgi
Jak vlci slavili svatého Jána - Joseph Haltrich
Jak vlk přišel k úhoně - Anonym
Janek Karbaník - Bratři Grimmové
Jasné slunce zlé skutky vyjevuje - Bratři Grimmové
Jehňátko a rybička - Bratři Grimmové
Karkulínkové - Anonym
Kdo hledá, najde - Joseph Haltrich
Kmotr - Bratři Grimmové
Kmotra Liška se opět vdává - Bratři Grimmové
Kocour Micpuf - Joseph Haltrich
Kouzelné hadřisko - Bratři Grimmové
Kouzelné trpasličí čepičky - Ludwig Bechstein
Kouzelný oblázek - Otto Sutermeister
Král a sedm zakletých princezen - Jitka Vlk Martináková
Král zlodějů - Bratři Grimmové
Krásná Katynka a Hromburác - Bratři Grimmové
Krvavá komnata aneb vykutálená čečetka - Bratři Grimmové
Lidožroutka lidožravá - Anonym
Líná přadlenka - Bratři Grimmové
Líný Honza a Tlustá Terka - Bratři Grimmové
Lišák a husy - Bratři Grimmové
Lišák a ježek - Joseph Haltrich
Lišák a kmotřička - Bratři Grimmové
Lišák a kočka - Bratři Grimmové
Lišák a kůň - Bratři Grimmové
Lišák a medvěd - Joseph Haltrich
Lišák a šnek - Joseph Haltrich
Lišák a vlk na svatbě - Joseph Haltrich
Lišák a vlk u obecní studny - Joseph Haltrich
Lívanec nejlívancovitější - Anonym
Loupežnická nevěsta - Ludwig Bechstein
Mazaný učitel a čertiska - Joseph Haltrich
Medvěd,vlk, lišák a zajíc na jarmarku - Joseph Haltrich
Miláček Štěstěny - Anonym
Muzikant ve vlčí jámě - Joseph Haltrich
Mužík s kouzelným zrcadlem - Anonym
Na dvorku - Bratři Grimmové
Na nebeském mlatě - Bratři Grimmové
Ne chudoba, ale bohatství činí z člověka mudrce - Joseph Haltrich
Nehodný syn - Bratři Grimmové
Nejlepší jídlo na světě - Johann Wilhelm Wolf
Nemytý a nečesaný - Otto Sutermeister
O chlapečkovi, co stále ujídal - Joseph Haltrich
O chytrém Honzovi - Bratři Grimmové
O chytrém krejčíkovi - Bratři Grimmové
O chytrém pacholkovi - Bratři Grimmové
O Červené Karkulce - Bratři Grimmové
O desíti kůzlátkách a medvědovi - Joseph Haltrich
O děsuplné paní Gertrůdě - Bratři Grimmové
O dvou zakletých pastýřích - Otto Sutermeister
O hrušce, která nechtěla spadnout - Bratři Grimmové
O jednom, co nosil kříž - Joseph Haltrich
O jednom, co se stal přes noc farářem - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co starostí neměl - Franz Georg Brustgi
O jednom, co zbohatl na starém sedle - Ulrich Jahn
O kouzelné strace - Joseph Haltrich
O kouzelném flakonku - Franz Georg Brustgi
O křišťálové studánce - Otto Sutermeister
O krvelačném jelitu - Bratři Grimmové
O líné Kateřině - Joseph Haltrich
O lišce a chytré sýkorce - Joseph Haltrich
O milosrdné ruce - Bratři Grimmové
O myšce, ptáčkovi a klobásce - Bratři Grimmové
O nejhloupějším muži na světě - Joseph Haltrich
O nenažraném obrovi - Otto Sutermeister
O obřích hruškách - Otto Sutermeister
O perníkové chaloupce - Jitka Vlk Martináková
O přátelství kočky a myši - Bratři Grimmové
O prohnané Grétličce - Bratři Grimmové
O psím naříkání - Ludwig Bechstein
O řepě - Bratři Grimmové
O slavičí proradnosti - Bratři Grimmové
O slepém, chromém a nahém - Joseph Haltrich
O smutném konci pantáty Košinky - Bratři Grimmové
O třech bílých labutích - Johannes Jegerlehner
O třech bratrech a zlovolném obřisku - Joseph Haltrich
O třech hluchých pastýřích - Joseph Haltrich
O třech ranhojičích - Bratři Grimmové
O třikrát líném Honzovi - Otto Sutermeister
O trpaslici Troubelíně - Johannes Jegerlehner
O vandrování kdovíkudy kdovíkam - Bratři Grimmové
O velkém přátelství psa a vrabčáka - Bratři Grimmové
O vlkovi, který uvěřil vlastním uším - Johann Wilhelm Wolf
O zachráněném háděti - Johann Wilhelm Wolf
O zakleté panně - Otto Sutermeister
O zakleté panně s klíči - Otto Sutermeister
O zlatém telátku - Joseph Haltrich
O ztracené odvaze - Jitka Vlk Martináková
O ztracených dětech - Otto Sutermeister
O zvířecí věrnosti a lidské proradnosti - Bratři Grimmové
Obr Paleček - Bratři Grimmové
Odkud dneska fouká? - Anonym
Oklamaný ďábel - Anonym
Opustíš-li mne, zahyneš - Bratři Grimmové
Paní Zima - Bratři Grimmové
Pasáček - Bratři Grimmové
Pečené ryby - Anonym
Podivné hry - Bratři Grimmové
Podivuhodný muzikant - Bratři Grimmové
Podvržené dítě - Bratři Grimmové
Pohádka krajánka ze Lhoty - Bratři Grimmové
Pohádka o hadovi - Bratři Grimmové
Pohádka o pěti bratrech - Joseph Haltrich
Pohádka o pěti prstech na nohách - Joseph Haltrich
Pohádka o rudém kohoutku - Joseph Haltrich
Pohádka z Prolhané Lhoty - Ulrich Jahn
Pole, políčka za mandel sýra - Ulrich Jahn
Potrestaný platýz - Bratři Grimmové
Povedený učenec - Joseph Haltrich
Pozemský ráj - Anonym
Rozumbradové - Bratři Grimmové
Sedláček - Bratři Grimmové
Sedlák, medvěd a lišák - Joseph Haltrich
Sedmkrát zabitý - Joseph Haltrich
Smrťákův zámek - Johann Wilhelm Wolf
Sova - Bratři Grimmové
Spěchej pomalu! - Bratři Grimmové
Stará žebračka - Bratři Grimmové
Starý Fric a selský synek - Ulrich Jahn
Stéblo trávy, uhlíčko a fazole - Bratři Grimmové
Střízlík a medvěd - Bratři Grimmové
Svatba kmotry Lišky - Bratři Grimmové
Švábská sedmička - Bratři Grimmové
To nejméně uvěřitelné - Johann Wilhelm Wolf
Tři bratři - Bratři Grimmové
Tři císařské otázky - Franz Georg Brustgi
Tři dítka Štěstěny - Bratři Grimmové
Tři lenoši - Bratři Grimmové
Tři sestry a lidožroutské obřisko - Joseph Haltrich
Tři tovaryši - Bratři Grimmové
Trpasličí dárky - Bratři Grimmové
V dobrém a ve zlém - Bratři Grimmové
Věčně spokojené dítě - Johann Wilhelm Wolf
Vlk a člověk - Bratři Grimmové
Vlk a člověk podruhé - Joseph Haltrich
Vlk a deset kůzlátek - Joseph Haltrich
Vlk a dva kozlové - Joseph Haltrich
Vlk a dva sedláci - Joseph Haltrich
Vlk a klisna - Joseph Haltrich
Vlk a lišák - Bratři Grimmové
Vlk a lišák u kožešníka v mořidle - Joseph Haltrich
Vlk a sedm kůzlátek - Bratři Grimmové
Vlk a stará koza - Joseph Haltrich
Vlk a svině s dvanácti selátky - Joseph Haltrich
Vlk kajícníkem - Joseph Haltrich
Vlk králem a lišák ministrem - Joseph Haltrich
Vodní víla - Bratři Grimmové
Vychrtlá Líza - Bratři Grimmové
Zaječí nevěsta - Bratři Grimmové
Zakletý dům - Otto Sutermeister
Zlatý klíč - Bratři Grimmové
Zrnko prosa - Joseph Haltrich
Žár i chlad z jedněch úst - Anonym
Železný Honza - Joseph Haltrich
Žid v trnisku - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons