Šest služebníků

Bratři Grimmov�

p řed dávnými časy žila, byla jedna stará královna, která byla čarodějkou, a ta měla dceru, to byla ta nejkrásnější dívka pod sluncem. Královna byla ovšem stvoření zlé a nepřející, nemyslela na nic jiného, než jak lidem uškodit nebo je zničit, a tak když se o její krásnou dceru přišel někdo ucházet, tu řekla, že ji dá jen tomu, kdo splní uložené úkoly; komu se to nepodaří, ten propadne hrdlem. Nejeden krásný princ byl dívčinou krásou tak omámen, že své štěstí zkusil, ale darmo, žádný stařeniny úkoly nesplnil, všichni museli nakonec pokleknout před katem, který jim bez milosti setnul hlavu. Žil byl v tom čase jeden krásný a statečný princ, který se také doslechnul o princeznině kráse a chtěl vyzkoušet své štěstí. Když požádal otce o svolení k odjezdu, král ho nepustil, vždyť by šel na jistou smrt! A tak princ ulehl a k smrti onemocněl a nikdo ho nedokázal vyléčit.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

u běhlo sedm let a král viděl, že není žádná naděje na princovo uzdravení. S bolestí v srdci tedy svého jediného syna na cestu za princeznou pustil a ten se při té zprávě zázračně se uzdravil. Když princ ujížděl přes rozlehlou pláň, uviděl velikou kupu sena. Přijel blíž a čerte, tu máš kropenku! To není kupa sena, ale břicho velkého člověka, který tu ležel a vypadal jako malá hora. Tlouštík, když prince uviděl, vstal a prosil, aby ho vzal do služby. Princ mu odvětil, co by si s takovým nemotorou počal, ale tlouštík byl mínění, že i nemotora se může někdy hodit, že když se dobře nají, může být i tisíckrát větší. Tak ho princ vzal sebou. Ujeli další kousek cesty a tu uviděli muže, jak leží na zemi a ucho má na trávníku. Tu se ho zvědavě otázali, co dělá a on odvětil, že poslouchá, co se všude ve světě děje, protože on slyší i trávu růst. Princ ho požádal, aby si poslechl, co se děje na zámku krásné princezny. A ten podivný mužík se zaposlouchal a pravil, že slyšel svist meče a pád hlavy dalšího nápadníka, a tak vzal princ do svých služeb i Bystrosluchého.

d ál táhli ve třech, když tu přijeli k místu, kde na zemi ležely velké nohy, a když jeli dále, viděli tělo a nakonec přijeli k hlavě. Dlouhán jim vyprávěl, že když údy dobře natáhne, je ještě tisíckrát delší a je daleko vyšší než nejvyšší hora na světě. Měl tedy princ již třetího služebníka, ale jen do té doby, než u cesty uviděli jednoho se zavázanýma očima. Ten, když sundá z očí šatek a na něco se břitce zadívá, ono se to rozskočí na tisíc kousků! I Ostrozraký se mohl princi hodit, a tak měl služebníky čtyři, když tu našli jednoho, který seděl na slunci a třásl se zimou, až mu drkotaly zuby, což bylo k velkému divení. Tomu podivnému mužíkovi je prý tím větší zima, čím je tepleji a naopak. Zmrzlý se princi taky líbil, a tak ho najal do služby. A kde se uživí pět, tam se nají i šestý, kterého našli skoro u bran města, kde žila princezna, jak natahuje dlouhý krk přes vysokou horu, protože jeho zraku neujde nic, co se kde děje, očima přehlédne celý svět.

k dyž přišli na zámek, stará královna si mnula ruce, že další mládenec upadl do její léčky, a pravila mu, že musí splnit tři úkoly a dostane za ženu její dceru. První úkol byl ten, že na dně Rudého moře ležel královnin prsten a měl jí ho přinést. To byla pro Bystrozrakého hračka, uviděl ho ležet na mořském dně, Tlouštík si lehnul na mořský břeh a všechnu vodu vypil a Dlouhán se natáhnul a podal prsten princi. A bylo to! Stařena protáhla obličej, když prsten uviděla, ale hned uložila princi další úkol. Na louce se pase tři sta tučných volů, ty má sníst s kopyty a se srstí, ani jeden roh nesmí zůstat a k tomu musí vypít tři sta sudů vína, nesmí zůstat ani kapička. Princ žádal, aby mohl k té hostině pozvat své přátele, samotnému člověku prý tak nechutná. Královna se ale zle zachechtala a řekla, že si může vzít pouze jednoho jediného společníka. Princův los padl na Tlouštíka, který snědl vše do posledního chloupku, vypil vše do poslední kapky, a pak si ještě stěžoval, že to byla tak sotva snídaně a že by si ještě něco dal. Z toho byla královna celá zkoprnělá, ale měla připravený ještě jeden úkol. Dnes do princovy komnaty přivede svoji dceru a on ji musí pečlivě hlídat, aby se mu neztratila. Úderem dvanácté hodiny přijde, pokud dcera v komnatě nebude, přijde bez milosti o hlavu. Tak tento úkol se zdal věru lehký, copak by jeden nedokázal uhlídat děvče? Když královna zvečera přivedla princeznu, Dlouhán se natáhl na zem kolem celé místnosti, Tlouštík se postavil před dveře, aby tudy neproklouzla ani myš a princ se posadil vedle dívky. Princezna po celou dobu neřekla ani slůvko. Měsíční svit dopadal na její tvář a člověku se nad tou krásou tajil dech, komu pak by se chtělo spát! Tak tam seděli do jedenácti, ale pak na ně potměšilá královna poslala silné kouzlo, všechny uspala a princeznu unesla pryč.

s pali všichni tvrdě až do čtvrt na dvanáct, než kouzlo ztratilo sílu a princ se probudil a začal naříkat, že dívka zmizela. Bystrosluchý se zaposlouchal a pravil, že princezna je ve skále tři sta hodin chůze odtud, slyší ji naříkat. Tak si Dlouhán na ramena vysadil Ostrozrakého a upaloval za princeznou. Za pár okamžiků stáli před skálou, Ostrozraký si odvázal šátek z očí a na skálu se přísně podíval a ona se ze studu rozletěla na tisíc kousků a princezna byla vysvobozena. Když odbila dvanáctá hodina, nalezla je stará královna všechny v dobrém rozmaru, jak si vesele vyprávějí. „To je někdo, kdo umí více než já.“ pomyslila si a dceru mu zaslíbila. Když byla pak královna s princeznou o samotě, pravila jí, že je hanba nemoci si vybrat sama ženicha po své vůli, a jinak ji poštívala, že sama stanovila podmínky, za kterých princeznu vdá, již jaksi pozapomněla. Inu, mají to královny ale podivné zvyky! Ty zlé řeči stačily, aby v dívčině srdci zažehly touhu po pomstě, poručila přivézt tří sta korců dřeva a princi řekla, že se stane jeho ženou, až on či někdo z jeho přátel vstoupí na tu hranici; myslila si, že kvůli princi nebude chtít nikdo obětovat svůj život, že bude muset sám vstoupit na hranici a zahyne a ona bude volná a pak si vybere muže podle srdce. Teď přišla řada na Zmrzlého, aby ukázal, co umí. A on s radostí vystoupil na hranici a po tři dny, co hořela, se neukázal, až den třetí, když dohořela, celý třesoucí se vylezl ven a pravil, že takový mráz ještě v životě nezažil, ještě o chvíli déle a dočista by zmrznul.

n o nyní se opravdu nedalo nic dělat, a princezna si musela vzít za manžela neznámého hocha. Když se vydali na cestu do kostela, královna přivolala své vojsko, aby je pobili a princeznu přivedli zpět. Inu, mají to královny ale podivné zvyky! Ale slyšel ji Bystrosluchý a Tlouštík si hned věděl rady. Vyklonil se z kočáru a vyplivnul celé moře a vojsko se začalo topit. Královnu z toho mohl vzít šlak, a tak poslala těžkooděnce, ale Bystrosluchý uslyšel rachot a řinčení jejich zbroje a Ostrozraký sundal šátek a šlehnul po vojácích pohledem, až s velkým řinčením padali, pancíře létaly vzduchem a meče se válely po zemi. Tak dojeli v klidu ke kostelu a tam jim požehnal kněz. Po obřadu se těch šest služebníků princi poklonilo, už prý je nebude zapotřebí, a tak potáhnou dál světem, předtím se vespolek srdečně rozloučili a princ s princeznou se vydali domů.

a si půl hodiny cesty od zámku byla vesnice, kde pásl své stádo pasáček vepřů. Tady se princ zastavil a pravil, že není žádný princ, jen obyčejný pasáček vepřů a ten, co támhle pase, je jeho otec, kterému budou pomáhat. Došli do místního hostince a princ hostinskému poručil, aby v noci spící princezně vzali její krásné šaty. Když se ráno probudila a neměla co na sebe, tu jí hostinská dost neochotně půjčila pár záplatovaných hadříků. Od toho dne musela princezna pást vepře, ale říkala si, že to jí pánbů trestá za její pýchu a že se jí stalo po právu.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

t ak uběhlo celých dlouhých osm dní a bylo to k nevydržení, nohy měla celé rozbolavělé a tělo celé rozlámané. Tu přišli nějací lidé a ptali se na jejího manžela a ona jim pravila, že šel za obchodem s pentlemi a šňůrkami. Ale zavedli ji do zámku, a když přišli do velkého sálu, viděla tam stát svého manžela v královském rouchu. A princ ji radostně vzal za ruce a políbil a řekl, že on byl zkoušen pro ni a ona byla zkoušena pro něj.

n yní konečně slavili přenádhernou svatbu a pak spolu spokojeně žili až do konce svých dnů. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die sechs Diener“ (KHM 134) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny přeložila a pro vaši potěchu převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmov�
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmov�
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmov�
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmov�
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmov�
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmov�
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmov�
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmov�
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmov�
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmov�
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmov�
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmov�
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmov�
Honza Hlupec - Bratři Grimmov�
Honza Ježek - Bratři Grimmov�
Honza silák - Bratři Grimmov�
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmov�
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmov�
Husopaska - Bratři Grimmov�
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmov�
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmov�
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmov�
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmov�
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmov�
Jalovec - Bratři Grimmov�
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmov�
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmov�
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmov�
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmov�
Kocour v botách - Bratři Grimmov�
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmov�
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmov�
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmov�
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmov�
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmov�
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmov�
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmov�
Locika - Bratři Grimmov�
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmov�
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmov�
Modrovous - Bratři Grimmov�
Mordýřský zámek - Bratři Grimmov�
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmov�
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmov�
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmov�
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmov�
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmov�
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmov�
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmov�
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmov�
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmov�
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmov�
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmov�
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmov�
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmov�
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmov�
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmov�
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmov�
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmov�
Oslíček - Bratři Grimmov�
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmov�
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmov�
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmov�
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmov�
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmov�
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmov�
Princezna na hrášku - Bratři Grimmov�
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmov�
Sedmero krkavců - Bratři Grimmov�
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmov�
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmov�
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmov�
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šestero labutí - Bratři Grimmov�
Šestka táhne světem - Bratři Grimmov�
Šípková Růženka - Bratři Grimmov�
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmov�
Tři hadí lístky - Bratři Grimmov�
Tři hejkálkové - Bratři Grimmov�
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmov�
Tři přadleny - Bratři Grimmov�
Tři ptáčkové - Bratři Grimmov�
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmov�
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmov�
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmov�
Včelí královna - Bratři Grimmov�
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmov�
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmov�
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmov�
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmov�
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmov�
Željesboj - Bratři Grimmov�
Živá voda - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons