Šestka táhne světem

Bratři Grimmové

b yl jednou jeden muž, co rozuměl každému řemeslu, a ten statečně a čestně sloužil ve válce, ale když ta skončila, byl propuštěn a jako mzdu dostal jen tři krejcary, což ho tak rozčílilo, že si řekl, že se ještě uvidí, zda mu král pořádně zaplatí, až na něho uhodí se svými kamarády. Nabroušený jako hladový vlk si vykračoval lesem, až přišel k jednomu, co byl takový silák, že trhal ze země vzrostlé stromy, jako by to byla stébla trávy. Voják se ho hned ptal, zdali by s ním nešel do světa, aby trochu zatřásli královským měšcem. Silák si vymínil, že napřed zanese tu trochu dříví, co tu nadělal, své staré matičce a hned s ním do světa půjde. A jak řekl, tak udělal a ve dvou šli lesem dál.

t u uviděli nějakého lovce, jak klečí na kolenou a puškou na něco míří. Překvapeně se ho zeptali, co míní střelit, když kolem není ničeho k vidění. Chlap odpověděl, že asi dvě míle odtud sedí na větvi dubu moucha a on ji střelí do levého oka. Takový kumštýř by se vojákovi hodil, a tak mu nabídnul, ať s nimi jde do světa, že nebude litovat, a když budou tři, nemusejí se bát ničeho, ani samotného krále.

p utovali společně, až přišli na pláň, kde stálo sedm větrných mlýnů, které se divoce točily, ačkoli ani zprava ani zleva nefoukal vítr, ba nepohnul se ani lísteček. Voják i jeho druhové se tomu velmi divili, jak se ty mlýny tak samy od sebe točí, a pokračovali v cestě, když přišli k jednomu, co seděl na stromu, držel si přikrytou jednu nosní dírku a druhou foukal a dul, že se stromy ohýbaly až k zemi. Ptali se ho, co to provádí, a on jim pravil, že dvě míle odtud stojí sedm větrných mlýnů a on je pohání. I toho musel voják mít a nedalo mu to velkou práci ho přemluvit.

s_hacek li dál a uviděli jednoho, který stál na jedné noze, druhou měl odepnutou a položenou vedle sebe, a když se ho zvědavě ptali, co že to provádí, řekl, že je znamenitý běžec, že kdyby měl připnutou i tu druhou nohu, byl by rychlejší jako vítr. Toho vzali také s sebou stejně jako toho, co měl na hlavě klobouček, naražený až na uších. Ptali se ho, proč si klobouk nenasadí řádně, že vypadá jako úplný blázen, a on jim odvětil, že to nemůže, neboť když on si klobouk narovná, tu přijde tak obrovský mráz, že ptáčkové budou z nebe padat zmrzlí na zem.

t ato podivuhodná šestice doputovala do královského města zrovna ve chvíli, kdy dal král vyhlásit, že kdo poběží s jeho dcerou o závod a ten vyhraje, stane se jejím mužem, ale když prohraje, ztratí hlavu. Kamarádi neváhali a dali se u krále ohlásit, kde voják pravil, že za něj poběží jeho přítel. Král souhlasil, ale do sázky musel dát hlavu voják. Když bylo vše ujednáno a domluveno, nasadil si běžec druhou nohu. Vítězem bude ten, kdo dříve přinese vodu ze vzdálené studny, k tomu běžec i princezna dostali stejný džbánek a závod byl odstartován.

p rincezna uběhla teprve malý kousek, když běžec zmizel v dáli, však upaloval jako vítr. Za pár chvil byl u studny, naplnil džbánek a obrátil se zpět, ale cestou ho přepadla únava, tak džbánek položil, natáhnul se a usnul. Jako podušku si pod hlavu dal koňskou lebku, aby ležel nepohodlně a dlouho nespal. Zatím princezna, která uměla utíkat rychle jako žádný jiný člověk, dorazila ke studni, naplnila džbánek a obrátila se k domovu. Cestou uviděla spícího běžce, což ji přišlo vhod, vzala jeho džbánek, vodu vylila a běžela dál. Nyní by bylo vše ztraceno, kdyby se lovec ostřížím zrakem nepodíval do dálky a z ramenou nesundal pušku a koňskou hlavu zpod běžcovy hlavy neodstřelil. Ten se probudil, vyskočil a uviděl prázdný džbánek, ale neztratil rozvahu, doběhnul zpět ke studni, kde ho naplnil, a běžel jako vítr na zámek, kde byl o celých deset minut dříve než princezna.

k rál i jeho dcera byli zlostí bez sebe, že ji porazil obyčejný voják, a tak se radili, jak by se ho i jeho kamarádů zbavili. Nakonec král vymyslel opravdu něco velmi zlotřilého. Nechal si těch šest zavolat a řekl jim, že mají jistě hlad a žízeň a nyní se mohou dosyta napít a najíst, zavedl je do komnaty, která měla železnou podlahu i dveře a okna byla chráněna železnými mřížemi. Stál tam bohatě prostřený stůl, a když se k němu usadili, král vyklouznul ven a dveře nechal pevně zavřít, pak pod komnatou rozdělali oheň, až se železo rozžhavilo do běla. Těm uvnitř přišlo velké horko, ale okna byla zamřížována a dveře zamknuty, poznali, že jim král nastrojil zlou léčku, ale ten s kloboukem si ho narovnal a tu se jalo mrznout, až jídlo na mísách ztuhlo na kámen. Za pár hodin si král myslil, že je vše vyřízeno, a nechal dveře otevřít. A tu s údivem viděl, že těch šest je zdrávo a veselo, v komnatě je velmi chladno a na mísách leží zmrzlé zbytky jídla. Zlostí bez sebe běžel za sluhou, co měl přikládat, proč nezatopil, a tu viděl, že oheň hoří mocným plamenem a žár železnou rozpaluje podlahu. Těch šest být musí čarodějové!

k rál si nechal zavolat vojáka a ptal se ho, zda by místo dcery nechtěl raději zlato, což bylo tomuto vhod, vždyť kvůli tomu přišel, jen si vymínil, že dostane to, co unese jeho služebník, a že si pro zlato přijde za deset dní. Pak nechal voják svolat všechny krejčí říše a museli mu ušít ten největší ranec na světě, který vzal silák na ramena, a ve stanoveném čase se vydali na královský zámek. Král se trochu zalekl, když viděl tak velký ranec, ale slib je slib, tak přinesli první tunu zlata, které zmizelo na dně pytle. Přinesli druhou a té se vedlo stejně, nakonec musel král nechat vynosit celý svůj poklad, a přesto byl pytel ani ne způli plný. Z celé říše se tedy sjelo sem tisíc vozů se zlatem, teprve pak byl pytel jakžtakž zaplněn a silák byl spokojen, hodil si pytel na ramena a těch šest se vydalo ze zámku pryč.

z oufalý ožebračený král svolal své rytíře a poručil jim, aby těch šest chlapů bez milosti zabili, poklad jim vzali a donesli zpět. Tak těch šest obklíčily dva regimenty zbrojného lidu a bylo jim předneseno, buď zlato vrátí, nebo bídně zahynou. Místo odpovědi k nim přilétlo takové fouknutí, že nedůstojně popadali z koní a dali se na útěk. A jejich velitel, co byl při pádu zraněn, křičel, že takovou pohanu si snad nezasloužil. Tak foukač v tom vojáků víření ustal a voják veliteli řekl, aby králi vyřídil, že vojska již posílat nemá, protože proti němu nic nezmůže. A bylo to!

k rál ostrouhal a těch šest brachů přišlo domů, rozdělilo si poklady a žilo šťastně a spokojeně v dostatku až do konce svých dní. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Sechse kommen durch die ganze Welt“ (KHM 71) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmové
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmové
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmové
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmové
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmové
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmové
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmové
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmové
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmové
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmové
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmové
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmové
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmové
Honza Hlupec - Bratři Grimmové
Honza Ježek - Bratři Grimmové
Honza silák - Bratři Grimmové
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmové
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmové
Husopaska - Bratři Grimmové
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmové
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmové
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmové
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmové
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmové
Jalovec - Bratři Grimmové
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmové
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmové
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmové
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmové
Kocour v botách - Bratři Grimmové
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmové
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmové
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmové
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmové
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmové
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmové
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmové
Locika - Bratři Grimmové
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmové
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmové
Modrovous - Bratři Grimmové
Mordýřský zámek - Bratři Grimmové
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmové
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmové
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmové
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmové
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmové
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmové
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmové
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmové
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmové
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmové
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmové
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmové
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmové
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmové
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmové
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmové
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmové
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmové
Oslíček - Bratři Grimmové
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmové
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmové
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmové
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmové
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmové
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmové
Princezna na hrášku - Bratři Grimmové
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmové
Sedmero krkavců - Bratři Grimmové
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmové
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmové
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmové
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmové
Šestero labutí - Bratři Grimmové
Šípková Růženka - Bratři Grimmové
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmové
Tři hadí lístky - Bratři Grimmové
Tři hejkálkové - Bratři Grimmové
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmové
Tři přadleny - Bratři Grimmové
Tři ptáčkové - Bratři Grimmové
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmové
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmové
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmové
Včelí královna - Bratři Grimmové
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmové
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmové
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmové
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmové
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmové
Željesboj - Bratři Grimmové
Živá voda - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons