Šestka táhne světem

Bratři Grimmov�

b yl jednou jeden muž, co rozuměl každému řemeslu, a ten statečně a čestně sloužil ve válce, ale když ta skončila, byl propuštěn a jako mzdu dostal jen tři krejcary, což ho tak rozčílilo, že si řekl, že se ještě uvidí, zda mu král pořádně zaplatí, až na něho uhodí se svými kamarády. Nabroušený jako hladový vlk si vykračoval lesem, až přišel k jednomu, co byl takový silák, že trhal ze země vzrostlé stromy, jako by to byla stébla trávy. Voják se ho hned ptal, zdali by s ním nešel do světa, aby trochu zatřásli královským měšcem. Silák si vymínil, že napřed zanese tu trochu dříví, co tu nadělal, své staré matičce a hned s ním do světa půjde. A jak řekl, tak udělal a ve dvou šli lesem dál.

t u uviděli nějakého lovce, jak klečí na kolenou a puškou na něco míří. Překvapeně se ho zeptali, co míní střelit, když kolem není ničeho k vidění. Chlap odpověděl, že asi dvě míle odtud sedí na větvi dubu moucha a on ji střelí do levého oka. Takový kumštýř by se vojákovi hodil, a tak mu nabídnul, ať s nimi jde do světa, že nebude litovat, a když budou tři, nemusejí se bát ničeho, ani samotného krále.

p utovali společně, až přišli na pláň, kde stálo sedm větrných mlýnů, které se divoce točily, ačkoli ani zprava ani zleva nefoukal vítr, ba nepohnul se ani lísteček. Voják i jeho druhové se tomu velmi divili, jak se ty mlýny tak samy od sebe točí, a pokračovali v cestě, když přišli k jednomu, co seděl na stromu, držel si přikrytou jednu nosní dírku a druhou foukal a dul, že se stromy ohýbaly až k zemi. Ptali se ho, co to provádí, a on jim pravil, že dvě míle odtud stojí sedm větrných mlýnů a on je pohání. I toho musel voják mít a nedalo mu to velkou práci ho přemluvit.

s_hacek li dál a uviděli jednoho, který stál na jedné noze, druhou měl odepnutou a položenou vedle sebe, a když se ho zvědavě ptali, co že to provádí, řekl, že je znamenitý běžec, že kdyby měl připnutou i tu druhou nohu, byl by rychlejší jako vítr. Toho vzali také s sebou stejně jako toho, co měl na hlavě klobouček, naražený až na uších. Ptali se ho, proč si klobouk nenasadí řádně, že vypadá jako úplný blázen, a on jim odvětil, že to nemůže, neboť když on si klobouk narovná, tu přijde tak obrovský mráz, že ptáčkové budou z nebe padat zmrzlí na zem.

t ato podivuhodná šestice doputovala do královského města zrovna ve chvíli, kdy dal král vyhlásit, že kdo poběží s jeho dcerou o závod a ten vyhraje, stane se jejím mužem, ale když prohraje, ztratí hlavu. Kamarádi neváhali a dali se u krále ohlásit, kde voják pravil, že za něj poběží jeho přítel. Král souhlasil, ale do sázky musel dát hlavu voják. Když bylo vše ujednáno a domluveno, nasadil si běžec druhou nohu. Vítězem bude ten, kdo dříve přinese vodu ze vzdálené studny, k tomu běžec i princezna dostali stejný džbánek a závod byl odstartován.

p rincezna uběhla teprve malý kousek, když běžec zmizel v dáli, však upaloval jako vítr. Za pár chvil byl u studny, naplnil džbánek a obrátil se zpět, ale cestou ho přepadla únava, tak džbánek položil, natáhnul se a usnul. Jako podušku si pod hlavu dal koňskou lebku, aby ležel nepohodlně a dlouho nespal. Zatím princezna, která uměla utíkat rychle jako žádný jiný člověk, dorazila ke studni, naplnila džbánek a obrátila se k domovu. Cestou uviděla spícího běžce, což ji přišlo vhod, vzala jeho džbánek, vodu vylila a běžela dál. Nyní by bylo vše ztraceno, kdyby se lovec ostřížím zrakem nepodíval do dálky a z ramenou nesundal pušku a koňskou hlavu zpod běžcovy hlavy neodstřelil. Ten se probudil, vyskočil a uviděl prázdný džbánek, ale neztratil rozvahu, doběhnul zpět ke studni, kde ho naplnil, a běžel jako vítr na zámek, kde byl o celých deset minut dříve než princezna.

k rál i jeho dcera byli zlostí bez sebe, že ji porazil obyčejný voják, a tak se radili, jak by se ho i jeho kamarádů zbavili. Nakonec král vymyslel opravdu něco velmi zlotřilého. Nechal si těch šest zavolat a řekl jim, že mají jistě hlad a žízeň a nyní se mohou dosyta napít a najíst, zavedl je do komnaty, která měla železnou podlahu i dveře a okna byla chráněna železnými mřížemi. Stál tam bohatě prostřený stůl, a když se k němu usadili, král vyklouznul ven a dveře nechal pevně zavřít, pak pod komnatou rozdělali oheň, až se železo rozžhavilo do běla. Těm uvnitř přišlo velké horko, ale okna byla zamřížována a dveře zamknuty, poznali, že jim král nastrojil zlou léčku, ale ten s kloboukem si ho narovnal a tu se jalo mrznout, až jídlo na mísách ztuhlo na kámen. Za pár hodin si král myslil, že je vše vyřízeno, a nechal dveře otevřít. A tu s údivem viděl, že těch šest je zdrávo a veselo, v komnatě je velmi chladno a na mísách leží zmrzlé zbytky jídla. Zlostí bez sebe běžel za sluhou, co měl přikládat, proč nezatopil, a tu viděl, že oheň hoří mocným plamenem a žár železnou rozpaluje podlahu. Těch šest být musí čarodějové!

k rál si nechal zavolat vojáka a ptal se ho, zda by místo dcery nechtěl raději zlato, což bylo tomuto vhod, vždyť kvůli tomu přišel, jen si vymínil, že dostane to, co unese jeho služebník, a že si pro zlato přijde za deset dní. Pak nechal voják svolat všechny krejčí říše a museli mu ušít ten největší ranec na světě, který vzal silák na ramena, a ve stanoveném čase se vydali na královský zámek. Král se trochu zalekl, když viděl tak velký ranec, ale slib je slib, tak přinesli první tunu zlata, které zmizelo na dně pytle. Přinesli druhou a té se vedlo stejně, nakonec musel král nechat vynosit celý svůj poklad, a přesto byl pytel ani ne způli plný. Z celé říše se tedy sjelo sem tisíc vozů se zlatem, teprve pak byl pytel jakžtakž zaplněn a silák byl spokojen, hodil si pytel na ramena a těch šest se vydalo ze zámku pryč.

z oufalý ožebračený král svolal své rytíře a poručil jim, aby těch šest chlapů bez milosti zabili, poklad jim vzali a donesli zpět. Tak těch šest obklíčily dva regimenty zbrojného lidu a bylo jim předneseno, buď zlato vrátí, nebo bídně zahynou. Místo odpovědi k nim přilétlo takové fouknutí, že nedůstojně popadali z koní a dali se na útěk. A jejich velitel, co byl při pádu zraněn, křičel, že takovou pohanu si snad nezasloužil. Tak foukač v tom vojáků víření ustal a voják veliteli řekl, aby králi vyřídil, že vojska již posílat nemá, protože proti němu nic nezmůže. A bylo to!

k rál ostrouhal a těch šest brachů přišlo domů, rozdělilo si poklady a žilo šťastně a spokojeně v dostatku až do konce svých dní. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Sechse kommen durch die ganze Welt“ (KHM 71) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmov�
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmov�
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmov�
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmov�
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmov�
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmov�
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmov�
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmov�
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmov�
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmov�
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmov�
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmov�
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmov�
Honza Hlupec - Bratři Grimmov�
Honza Ježek - Bratři Grimmov�
Honza silák - Bratři Grimmov�
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmov�
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmov�
Husopaska - Bratři Grimmov�
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmov�
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmov�
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmov�
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmov�
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmov�
Jalovec - Bratři Grimmov�
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmov�
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmov�
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmov�
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmov�
Kocour v botách - Bratři Grimmov�
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmov�
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmov�
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmov�
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmov�
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmov�
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmov�
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmov�
Locika - Bratři Grimmov�
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmov�
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmov�
Modrovous - Bratři Grimmov�
Mordýřský zámek - Bratři Grimmov�
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmov�
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmov�
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmov�
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmov�
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmov�
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmov�
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmov�
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmov�
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmov�
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmov�
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmov�
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmov�
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmov�
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmov�
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmov�
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmov�
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmov�
Oslíček - Bratři Grimmov�
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmov�
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmov�
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmov�
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmov�
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmov�
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmov�
Princezna na hrášku - Bratři Grimmov�
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmov�
Sedmero krkavců - Bratři Grimmov�
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmov�
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmov�
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmov�
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmov�
Šestero labutí - Bratři Grimmov�
Šípková Růženka - Bratři Grimmov�
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmov�
Tři hadí lístky - Bratři Grimmov�
Tři hejkálkové - Bratři Grimmov�
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmov�
Tři přadleny - Bratři Grimmov�
Tři ptáčkové - Bratři Grimmov�
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmov�
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmov�
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmov�
Včelí královna - Bratři Grimmov�
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmov�
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmov�
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmov�
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmov�
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmov�
Željesboj - Bratři Grimmov�
Živá voda - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons