Tři hadí lístky

Bratři Grimmové

b yl jednou jeden chudý muž a ten měl syna, který si jednoho dne řekl, že svému otci nebude dál na obtíž a vydá se do světa, aby tam zkusil štěstí a vydělal si svůj denní chléb. Otec mu dal požehnání a se smutkem v srdci ho do světa pustil. Tenkrát vedl král té země válku, a tak se jinoch nechal naverbovat a táhl pak s vojskem do bitvy, která se ukázala jako velmi zuřivá a nebezpečná, odevšad pršely kulky a k zemi padali mrtví kamarádi. Když padnul i velitel a zbývající vojáci se dali na útěk, tu si dodal odvahy, vykročil vpřed a křikl na kamarády, že on nedá své vlasti zahynout, a vrhl se do protiútoku. Ti, když to viděli, ho následovali, a tak nakonec nepřítele na hlavu porazili. O tomto statečném činu se doslechl i král; bohatě hocha odměnil a učinil ho prvním ministrem ve své říši.

k rál měl dceru, která byla velmi krásná, ale také velmi zvláštní. Složila kdysi takový slib, že si vezme za muže jen toho, kdo jí slíbí, že když zemře dříve než on, nechá se s ní živý pohřbít. „Musí mne milovat z celého srdce“, říkala: „takže život beze mne pro něj pak ztratí cenu.“ Sama byla připravena udělat totéž, kdyby její muž zemřel první; vstoupila by do hrobu s ním. Tento podivný závazek mnoho nápadníků odradil, ale jinoch byl její krásnou tak omámen, že na nic nedbal a nechal se ohlásit u jejího otce. Král se ho tázal, jestli ví, co činí a on mu vyprávěl o své velké lásce, která žádného nebezpečí nedbá. Král tedy dal svolení a ve vší nádheře se konala svatba.

n ovomanželé žili v lásce, štěstí a spokojenosti, když tu jednoho dne mladá královna těžce onemocněla a žádný lékař jí neuměl pomoci, takže umřela. Teprve nyní se její muž vyděsil slibu, že živý ulehne do hrobu s ní. Ale nebylo zbytí, starý král dal hlídat dveře jeho komnaty strážemi, a tak byl vydán svému osudu.

p řišel den, kdy mrtvou uložili do královské hrobky, přivedli jejího muže, zavřeli za ním dveře, které opatřili těžkou závorou. Vedle rakve stál stůl a na něm čtyři louče, čtyři bochníčky chleba a čtyři lahve vína. Jakmile tyto zásoby spotřebuje, bude mu souzeno zahynout. Seděl tam zahalen ve smutku a bolesti, každý den snědl kousek chleba, vypil hlt vína a čekal na blížící se smrt.

j ednou, když tam seděl a upřeně hleděl před sebe, uviděl hada, který se plazil z jednoho kouta hrobky k mrtvé, a protože si myslil, že ji chce kousnout, popadl svůj meč a rozťal ho na tři kusy. Za malou chvíli spatřil druhého hada, který se, když uviděl svého druha rozsekaného na kousky, odplazil pryč. Brzy se však vrátil a nesl v tlamě tři zelené lístky. Pak vzal tři hadí kusy, složil je, jak patřily k sobě a na každou tu ránu přiložil vždy jeden z těch lístečků. V mžiku se ty hadí díly spojily a najednou se had pohnul a byl opět živý a rychle oba zmizeli. Ty kouzelné lístky zůstaly ležet na zemi a on si pomyslil, že když dokázaly znovu oživit hada, pomohou možná i člověku.

v zal ty lístky a jeden položil mrtvé na ústa a ty druhé dva na oči. A pojednou začala jejími žilami opět proudit krev, do tváře jí vstoupila červeň a vrátil se jí dech, otevřela oči a ptala se, kdeže se to ocitla. Tu jí muž vše vypověděl, jak umřela a on ji ze spánku probudil. Pojedli zbytek chleba a vypili víno, a když nabrali sil, začali bušit do brány hrobky a volat o pomoc. Stráže ten hluk uslyšely a hlásily to králi, který dveře osobně otevřel a našel je oba zdravé a živé. Ty tři hadí lístky mladý král uschoval u věrného sluhy a dal mu ponaučení, aby o ně pečoval jako o oko v hlavě, může přijít čas, kdy se budou hodit.

s mladou královnou se udála ale změna, s tím oživením se vytratila láska k jejímu muži, a když se po čase vydali na cestu k manželovu otci a nalodili se, zcela zapomněla nejen na svou lásku, ale i na vděčnost, že byla zachráněna od smrti, a zahořela prudkou vášní k lodníkovi. Když jednou muž ležel a spal, zavolala královna lodníka do kajuty, popadla spícího za hlavu, lodník ho vzal za nohy a hodili ho společně do moře. Když ten zlý skutek dokonali, královna lodníkovi poručila, ať loď obrátí k domovu, svému otci řekne, že její muž cestou zemřel, a svého milého vychválí tak, že ji otec za něj jistě provdá.

s můla byla, že to vše viděl a slyšel manželův věrný sluha. Nepozorovaně si vzal malou loďku a plul za svým panem, vylovil jeho tělo a pomocí kouzelných hadích lístků, které mu přiložil na ústa a oči, ho opět přivedl k životu. Veslovali pak společně ze všech sil dnem i nocí, a protože malá loďka je lehčí a rychlejší, byli u krále dříve než ti zlolajníci. Král se podivil, když uviděl mladého krále přicházet samotného, a když mu ten vypověděl o špatnosti jeho dcery, velmi se zarmoutil, neboť tomu, že se jeho milovaná dcera tak změnila, nemohl uvěřit. Ale pravda se měla brzy ukázat, a tak se ti dva zatím ukryli ve vedlejší komnatě.

b rzy potom připlula královská loď a nevěrná žena zarmouceně spěchala ke králi, aby mu vypověděla o velikém neštěstí, kdyby nebylo lodníka, který ji přispěchal ku pomoci, kdo ví, jak by dopadla. Ale král jí pravil, že umí navracet mrtvé k životu, a otevřel dveře komnaty, kde byli schováni její muž a věrný sluha. Královna, když je spatřila, zůstala jako omráčena bleskem, pak padla na kolena a prosila o milost. Ale otec jí pravil: „Pro tebe není žádná milost, neboť tvůj muž byl pro tebe připraven zemřít a navrátil ti život, ale ty jsi ho proradně zabila ve spánku a teď za tento skutek dostaneš náležitou odměnu.“

t ak mladou královnu s milencem naložili na děravou loď a poslali na moře, kde se záhy oba utopili ve vlnách. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die drei Schlangenblätter “ (KHM 16) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmové
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmové
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmové
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmové
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmové
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmové
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmové
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmové
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmové
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmové
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmové
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmové
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmové
Honza Hlupec - Bratři Grimmové
Honza Ježek - Bratři Grimmové
Honza silák - Bratři Grimmové
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmové
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmové
Husopaska - Bratři Grimmové
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmové
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmové
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmové
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmové
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmové
Jalovec - Bratři Grimmové
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmové
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmové
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmové
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmové
Kocour v botách - Bratři Grimmové
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmové
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmové
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmové
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmové
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmové
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmové
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmové
Locika - Bratři Grimmové
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmové
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmové
Modrovous - Bratři Grimmové
Mordýřský zámek - Bratři Grimmové
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmové
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmové
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmové
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmové
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmové
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmové
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmové
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmové
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmové
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmové
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmové
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmové
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmové
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmové
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmové
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmové
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmové
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmové
Oslíček - Bratři Grimmové
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmové
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmové
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmové
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmové
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmové
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmové
Princezna na hrášku - Bratři Grimmové
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmové
Sedmero krkavců - Bratři Grimmové
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmové
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmové
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmové
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmové
Šestero labutí - Bratři Grimmové
Šestka táhne světem - Bratři Grimmové
Šípková Růženka - Bratři Grimmové
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmové
Tři hejkálkové - Bratři Grimmové
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmové
Tři přadleny - Bratři Grimmové
Tři ptáčkové - Bratři Grimmové
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmové
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmové
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmové
Včelí královna - Bratři Grimmové
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmové
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmové
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmové
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmové
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmové
Željesboj - Bratři Grimmové
Živá voda - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons