Rozumbradové

Bratři Grimmové

b yl jednou jeden sedlák, ten vzal jednoho rána svoji hůl z habroviny a pravil své ženě, že jde něco zařídit a že se nevrátí dříve jak za tři dny a že se tady tou dobou zastaví handlíř, aby si prohlédl dobytek, a že mu může prodat tři krávy, ale ne za méně jako dvě stě tolarů. Žena se dušovala, že se zařídí podle jeho přání. Ale sedlák ji znal, byla jako malé dítě, trochu padlé na hlavu, co se zaobírá jen samo sebou, a tak jí pohrozil, že jakmile udělá nějakou hloupost, tak jí natře hřbet na modro a nebude k tomu potřebovat barvy, jen tu hůl, co drží v ruce, ten nátěr jí pak vydrží celý rok. S takovýmto poučením se tedy vydal na cestu.

d ruhého dne přišel handlíř s dobytkem, krávy si se zájmen prohlédl a pravil, že si je rád za tu cenu vezme a že si je s sebou hned odvede. Pak krávy odvázal a vyvedl ze stáje a už je chtěl hnát vraty statku, když tu se žena upamatovala na manželovo nařízení, popadla handlíře za rukáv a řekla mu, že jí musí napřed dát těch 200 tolarů, jinak ho nepustí. Muž se trochu zachmuřil a zapřemýšlel, prý si ráno ve spěchu zapomněl svůj zlatý váček, ale protože tu udělal tak dobrý obchod, odvede si jen dvě krávy a tu třetí, kterou ona sama určí, ji tu nechá jako zástavu, aby měla jistotu, že se vrátí s penězi. Tento návrh se ženě zdál rozumný, proto bez váhání souhlasila.

k dyž se její manžel vrátil, tak mu zvesela vyprávěla, jak vše dobře zařídila a že jako zástavu vybrala tu nejmenší krávu, protože ta nejméně sežere; a čekala na mužovu pochvalu. Ten se však velmi rozhněval, popadnul hůl a už ji chtěl zaslouženou pochvalu vyplatit, když tu se zamyslil. Ruka mu poklesla a ženě řekl, že je sice největší husa na tom božím světě, ale je mu jí líto, dá jí tedy ještě šanci, usadí se na tři dny u cesty a pokud za tu dobu potká většího hlupáka než je ona, pak jí nepotrestá, pokud však nikoho hloupějšího nenajde, tu jí bez milosti napráská.

t ak se sedlák posadil na kámen u cesty a čekal na věci příští. Za chvíli viděl přijíždět žebřiňák, na kterém vprostřed stála žena, místo aby seděla na snopu slámy, kterých měla naloženo vrchovatě nebo šla dole vedle volů. Tu si sedlák pomysli, to bude ta, co hledám, křepce vyskočil a začal se povozu motat do cesty jako někdo, kdo dobře nevidí. Tu na něj žena zavolala, co vyvádí a odkudže přichází, že ho nezná. Odpověděl jí, že nešťastnou náhodou spadnul z nebe a teď hledá cestu zpět, zda-li neví, kudy se do nebe dostane. Žena sice cestu neznala, ale zaradovala se, neboť když přišel z nebe, to jistě zná jejího muže, který tam přebývá již tři léta, a poví jí, jak se mu vede. Nevede se mu nejlépe, pravil sedlák, neboť v nebi pase stádo ovcí tak divokých a rozpustilých, že mu stále utíkají, musí je pak shánět přes hory a doly, často kvůli nim zabloudí v pustině a jeho oděv je díky té honičce trním samé cáry a krejčího v nebi nemají a takového otrhance nevidí svatý Petr v nebi rád.

p o takové řeči žena spráskla ruce, všeho nechala a že poběží domů, aby přinesla mužův sváteční oblek, který by mu mohl vzít do nebe. Ale sedlák jí smutně řekl, že to nemůže, do nebe se nic nosit nesmí, u nebeské brány mu to vezmou. Na to měla žena pohotovou odpověď, do ruky mu místo šatů strčila váček s penězi; před časem prodala přepěknou pšenici a dostala za ni dobrý peníz; ten se mu jistě podaří do nebe pronést a její drahý manžel nebude trpět nedostatkem. Sedlák se smál pod vousy, jeho žena má štěstí, ten výprask nedostane, neboť kdyby hloupost kvetla, tahle kmotra je samá růžička. Když přijela kmotra domů, našla tam svého syna, který se právě vrátil z pole, a tak mu hned vyklopila, co ji potkaly za neuvěřitelné věci a jak poslala svému ubohému manželovi peníze, aby v nebi nestrádal. Syn se tomu velmi podivil a pravil, že se nestává každý den, aby někdo z nebe sestoupil mezi lidi, musí toho člověka najít a na vše, jak to chodí v nebi, se ho vyptat. Osedlal koně a ve velkém chvatu odjel nebešťana hledat.

s edláka, který seděl pod jednou vrbou a zrovna se chystal přepočítávat peníze, ke kterým přišel tak snadno, našel rychle. Zeptal se ho, zda neviděl člověka spadlého z nebe a ten mu šelmovsky odvětil, že viděl, prý chce na tu a tu horu vylézt, aby měl cestu do nebe co nejkratší; ostrým cvalem ho jistě dožene. Ale jinoch neměl chuti do další jízdy, celý zchvácený sedláka poprosil, zda by sám na jeho koně nesedl a toho člověka k návratu nepřemluvil, že s ním potřebuje tuze nutně mluvit. Sedlák se dlouho nezdráhal, když viděl, že potkal dalšího, který v lampě nemá žádného knotu, nasedl na koně a tryskem ujížděl pryč. A mladý sedlák zatím seděl a čekal, až se úplně zešeřilo, pak si řekl, že se asi nedočká, že nebešťan zpět do nebe asi velmi spěchal a zpět se mu nechtělo, ten cizí kmotr mu jistě dal koně na cestu a ten ho přivede drahému otci. Doma pak své matce vše vyprávěl a ta ho velmi chválila za jeho šlechetnost, neboť on je ještě mladý a může chodit pěšky, ale otci se v nebi takový kůň při práci hodí.

z atím přijel sedlák zvesela domů, koně přivázal vedle té zastavené krávy a ženě pravil, že má štěstí, tentokrát výprask nedostane, schová si ho pro jinou příležitost. A pak si zapálil svoji milovanou fajfku, sednul si do křesla po dědečkovi a přemýšlel o tom, jak udělal dobrý obchod, protože dvě bídné krávy vyměnil za krásného koně a měšec zlata. „Člověk by měl mít hloupost v úctě, když tolik vynáší!“

a co si myslíte vy? [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die klugen Leute“ (KHM 104) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Přeložila a pro vaši zábavu převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arcimág a jeho sluha - Joseph Haltrich
Báchorka o fazoli - Johann Wilhelm Wolf
Bleška a veška - Bratři Grimmové
Brémští muzikanti - Bratři Grimmové
Bukač a dudek - Bratři Grimmové
Buvolí kráva a rybka - Joseph Haltrich
Chytrá Běta - Bratři Grimmové
Ďáblova babička - Bratři Grimmové
Dědeček a vnuk - Bratři Grimmové
Dietmarova lžipohádka - Bratři Grimmové
Divodějný strom - Anonym
Doktor Vševěd - Bratři Grimmové
Duch v láhvi - Bratři Grimmové
Dva řezníci v pekle - Joseph Haltrich
Dvanáctero líných pacholků - Bratři Grimmové
Fridrich a Katynka - Bratři Grimmové
Hádanka - Bratři Grimmové
Hadí královna - Otto Sutermeister
Hadrnička - Bratři Grimmové
Hambálek - Bratři Grimmové
Holota - Bratři Grimmové
Honza a Jacek - Joseph Haltrich
Honza a loupežníci - Otto Sutermeister
Honza Lenivec - Joseph Jacobs
Honza se žení - Bratři Grimmové
Honza Vejtaha - Otto Sutermeister
Hora Zemúň - Bratři Grimmové
Hrnečku, vař! - Bratři Grimmové
Jak chodil lišák se džbánem, až se ucho utrhlo - Anonym
Jak ďábla okradli o duši - Bratři Grimmové
Jak dělal lišák chůvu - Anonym
Jak dva lhali, až se prášilo - Joseph Haltrich
Jak dvanáct bratrů hledalo nevěsty - Joseph Haltrich
Jak dvě sestry sloužily u čarodějnice - Joseph Haltrich
Jak Honza ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak Honza špásoval - Joseph Haltrich
Jak jedna dostala dárky - Joseph Haltrich
Jak jedni kvůli svatbě utekli - Anonym
Jak jednomu hloupost zlatě vykvetla - Joseph Haltrich
Jak jednomu přišla krása draho - Joseph Haltrich
Jak jednomu uletělo štěstí - Otto Sutermeister
Jak ježek uhonil zajíce k smrti - Bratři Grimmové
Jak kohoutek a slepička sbírali drobečky - Bratři Grimmové
Jak krejčík vylekal obra - Bratři Grimmové
Jak lišák a vlk skákali skrze oheň - Joseph Haltrich
Jak lišák léčil havránčatům svrab - Joseph Haltrich
Jak lišák obral sedláka o ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák přelstil kohouta - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka jíti do loupežnického domu - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka přes studnu skákati - Joseph Haltrich
Jak lišák přišel o kožich - Joseph Haltrich
Jak lišák sbíral borůvky - Anonym
Jak lišák učil vlka chytat ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák učinil zajíce svým nevolníkem - Joseph Haltrich
Jak lišák vedl válku s medvědem - Anonym
Jak lišák vedl vlka do ovčína - Joseph Haltrich
Jak lišák vlkovi ku dvěma sviním pomohl - Joseph Haltrich
Jak lišák vyrobil vlkovi nový ocas - Joseph Haltrich
Jak lišáka přelstily husy - Joseph Haltrich
Jak medvěd a lišák klučili les - Anonym
Jak medvěd, vlk a lišák bojovali - Joseph Haltrich
Jak měl trakař pravdu - Anonym
Jak padla kosa na kámen - Anonym
Jak pes pozval vlka na svatbu - Anonym
Jak přadlenky mlčely - Joseph Haltrich
Jak satanáš pískal na flétnu - Johann Wilhelm Wolf
Jak se dva vsadili - Joseph Haltrich
Jak se dva vychloubali až do nebe - Joseph Haltrich
Jak se Janek Šavlička vydal do Říma - Ulrich Jahn
Jak se jeden učil latinsky - Joseph Haltrich
Jak se jeden vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se jeden vyučil na gaunera - Bratři Grimmové
Jak se jeden ženil s ropuchou - Johannes Jegerlehner
Jak se jednomu lepila smůla na paty - Bratři Grimmové
Jak se kohout ženil - Johann Wilhelm Wolf
Jak se lišák osvobodil - Joseph Haltrich
Jak se lišák vlkovi svezl po hřbetě - Anonym
Jak se lišákovi vysmíval zajíc - Joseph Haltrich
Jak se lišky dělily - Joseph Haltrich
Jak se měl mordýř ku ženitbě - Bratři Grimmové
Jak se nestal střízlík králem - Bratři Grimmové
Jak se Paleček vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se slepička dusila - Bratři Grimmové
Jak se sousedův kohout a sousedčina slepice předháněli - Joseph Haltrich
Jak se stal Popelák králem - Joseph Haltrich
Jak se zajíc poměl s liškou - Anonym
Jak sedláček přechytračil čerta - Bratři Grimmové
Jak sedlák nepřišel o koně - Anonym
Jak si Honza opatřil nevěstu - Franz Georg Brustgi
Jak si kočka dala šít - Anonym
Jak si pasáček vepřů přál - Otto Sutermeister
Jak si vedl krejčík v nebi - Bratři Grimmové
Jak skřítkové křtiny slavili - Bratři Grimmové
Jak skřítkové šili boty - Bratři Grimmové
Jak slepička umřela - Joseph Haltrich
Jak slepičku pohřbili - Joseph Haltrich
Jak smrtisko posílalo posly - Bratři Grimmové
Jak sobě vybrati nevěstu - Bratři Grimmové
Jak Starý Fric prohrál sázku - Ulrich Jahn
Jak starý Sultán vedl vojnu - Bratři Grimmové
Jak šel jeden do nebe - Franz Georg Brustgi
Jak šel sedlák pro vavřín - Bratři Grimmové
Jak šel Smrťák za kmotra - Ulrich Jahn
Jak šla kachnička na vandr - Joseph Haltrich
Jak šly děti na jahody - Ludwig Bechstein
Jak v jednom zámku strašilo - Franz Georg Brustgi
Jak vlci slavili svatého Jána - Joseph Haltrich
Jak vlk přišel k úhoně - Anonym
Janek Karbaník - Bratři Grimmové
Jasné slunce zlé skutky vyjevuje - Bratři Grimmové
Jehňátko a rybička - Bratři Grimmové
Karkulínkové - Anonym
Kdo hledá, najde - Joseph Haltrich
Kmotr - Bratři Grimmové
Kmotra Liška se opět vdává - Bratři Grimmové
Kocour Micpuf - Joseph Haltrich
Kouzelné hadřisko - Bratři Grimmové
Kouzelné trpasličí čepičky - Ludwig Bechstein
Kouzelný oblázek - Otto Sutermeister
Král a sedm zakletých princezen - Jitka Vlk Martináková
Král zlodějů - Bratři Grimmové
Krásná Katynka a Hromburác - Bratři Grimmové
Krvavá komnata aneb vykutálená čečetka - Bratři Grimmové
Lidožroutka lidožravá - Anonym
Líná přadlenka - Bratři Grimmové
Líný Honza a Tlustá Terka - Bratři Grimmové
Lišák a husy - Bratři Grimmové
Lišák a ježek - Joseph Haltrich
Lišák a kmotřička - Bratři Grimmové
Lišák a kočka - Bratři Grimmové
Lišák a kůň - Bratři Grimmové
Lišák a medvěd - Joseph Haltrich
Lišák a šnek - Joseph Haltrich
Lišák a vlk na svatbě - Joseph Haltrich
Lišák a vlk u obecní studny - Joseph Haltrich
Lívanec nejlívancovitější - Anonym
Loupežnická nevěsta - Ludwig Bechstein
Mazaný učitel a čertiska - Joseph Haltrich
Medvěd,vlk, lišák a zajíc na jarmarku - Joseph Haltrich
Miláček Štěstěny - Anonym
Muzikant ve vlčí jámě - Joseph Haltrich
Mužík s kouzelným zrcadlem - Anonym
Na dvorku - Bratři Grimmové
Na nebeském mlatě - Bratři Grimmové
Ne chudoba, ale bohatství činí z člověka mudrce - Joseph Haltrich
Nehodný syn - Bratři Grimmové
Nejlepší jídlo na světě - Johann Wilhelm Wolf
Nemytý a nečesaný - Otto Sutermeister
O chlapečkovi, co stále ujídal - Joseph Haltrich
O chytrém Honzovi - Bratři Grimmové
O chytrém krejčíkovi - Bratři Grimmové
O chytrém pacholkovi - Bratři Grimmové
O Červené Karkulce - Bratři Grimmové
O desíti kůzlátkách a medvědovi - Joseph Haltrich
O děsuplné paní Gertrůdě - Bratři Grimmové
O dvou zakletých pastýřích - Otto Sutermeister
O hrušce, která nechtěla spadnout - Bratři Grimmové
O jednom, co nosil kříž - Joseph Haltrich
O jednom, co se stal přes noc farářem - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co starostí neměl - Franz Georg Brustgi
O jednom, co zbohatl na starém sedle - Ulrich Jahn
O kouzelné strace - Joseph Haltrich
O kouzelném flakonku - Franz Georg Brustgi
O křišťálové studánce - Otto Sutermeister
O krvelačném jelitu - Bratři Grimmové
O líné Kateřině - Joseph Haltrich
O lišce a chytré sýkorce - Joseph Haltrich
O milosrdné ruce - Bratři Grimmové
O myšce, ptáčkovi a klobásce - Bratři Grimmové
O nejhloupějším muži na světě - Joseph Haltrich
O nenažraném obrovi - Otto Sutermeister
O obřích hruškách - Otto Sutermeister
O perníkové chaloupce - Jitka Vlk Martináková
O přátelství kočky a myši - Bratři Grimmové
O prohnané Grétličce - Bratři Grimmové
O psím naříkání - Ludwig Bechstein
O řepě - Bratři Grimmové
O slavičí proradnosti - Bratři Grimmové
O slepém, chromém a nahém - Joseph Haltrich
O smutném konci pantáty Košinky - Bratři Grimmové
O třech bílých labutích - Johannes Jegerlehner
O třech bratrech a zlovolném obřisku - Joseph Haltrich
O třech hluchých pastýřích - Joseph Haltrich
O třech ranhojičích - Bratři Grimmové
O třikrát líném Honzovi - Otto Sutermeister
O trpaslici Troubelíně - Johannes Jegerlehner
O vandrování kdovíkudy kdovíkam - Bratři Grimmové
O velkém přátelství psa a vrabčáka - Bratři Grimmové
O vlkovi, který uvěřil vlastním uším - Johann Wilhelm Wolf
O zachráněném háděti - Johann Wilhelm Wolf
O zakleté panně - Otto Sutermeister
O zakleté panně s klíči - Otto Sutermeister
O zlatém telátku - Joseph Haltrich
O ztracené odvaze - Jitka Vlk Martináková
O ztracených dětech - Otto Sutermeister
O zvířecí věrnosti a lidské proradnosti - Bratři Grimmové
Obr Paleček - Bratři Grimmové
Odkud dneska fouká? - Anonym
Oklamaný ďábel - Anonym
Opustíš-li mne, zahyneš - Bratři Grimmové
Palečkovo vandrování světem - Bratři Grimmové
Paní Zima - Bratři Grimmové
Pasáček - Bratři Grimmové
Pečené ryby - Anonym
Podivné hry - Bratři Grimmové
Podivuhodný muzikant - Bratři Grimmové
Podvržené dítě - Bratři Grimmové
Pohádka krajánka ze Lhoty - Bratři Grimmové
Pohádka o hadovi - Bratři Grimmové
Pohádka o pěti bratrech - Joseph Haltrich
Pohádka o pěti prstech na nohách - Joseph Haltrich
Pohádka o rudém kohoutku - Joseph Haltrich
Pohádka z Prolhané Lhoty - Ulrich Jahn
Pole, políčka za mandel sýra - Ulrich Jahn
Potrestaný platýz - Bratři Grimmové
Povedený učenec - Joseph Haltrich
Pozemský ráj - Anonym
Sedláček - Bratři Grimmové
Sedlák, medvěd a lišák - Joseph Haltrich
Sedmkrát zabitý - Joseph Haltrich
Smrťákův zámek - Johann Wilhelm Wolf
Sova - Bratři Grimmové
Spěchej pomalu! - Bratři Grimmové
Stará žebračka - Bratři Grimmové
Starý Fric a selský synek - Ulrich Jahn
Stéblo trávy, uhlíčko a fazole - Bratři Grimmové
Střízlík a medvěd - Bratři Grimmové
Svatba kmotry Lišky - Bratři Grimmové
Švábská sedmička - Bratři Grimmové
To nejméně uvěřitelné - Johann Wilhelm Wolf
Tři bratři - Bratři Grimmové
Tři císařské otázky - Franz Georg Brustgi
Tři dítka Štěstěny - Bratři Grimmové
Tři lenoši - Bratři Grimmové
Tři sestry a lidožroutské obřisko - Joseph Haltrich
Tři tovaryši - Bratři Grimmové
Trpasličí dárky - Bratři Grimmové
V dobrém a ve zlém - Bratři Grimmové
Věčně spokojené dítě - Johann Wilhelm Wolf
Vlk a člověk - Bratři Grimmové
Vlk a člověk podruhé - Joseph Haltrich
Vlk a deset kůzlátek - Joseph Haltrich
Vlk a dva kozlové - Joseph Haltrich
Vlk a dva sedláci - Joseph Haltrich
Vlk a klisna - Joseph Haltrich
Vlk a lišák - Bratři Grimmové
Vlk a lišák u kožešníka v mořidle - Joseph Haltrich
Vlk a sedm kůzlátek - Bratři Grimmové
Vlk a stará koza - Joseph Haltrich
Vlk a svině s dvanácti selátky - Joseph Haltrich
Vlk kajícníkem - Joseph Haltrich
Vlk králem a lišák ministrem - Joseph Haltrich
Vodní víla - Bratři Grimmové
Vychrtlá Líza - Bratři Grimmové
Zaječí nevěsta - Bratři Grimmové
Zakletý dům - Otto Sutermeister
Zlatý klíč - Bratři Grimmové
Zrnko prosa - Joseph Haltrich
Žár i chlad z jedněch úst - Anonym
Železný Honza - Joseph Haltrich
Žid v trnisku - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons