Zlatovláskové

Bratři Grimmové

b yl jednou jeden chudý muž a jedna chudá žena, ti neměli nic než malou chýši na břehu moře a živili se rybolovem; chodilo to u nich z ruky do huby. Jednoho dne, když seděl muž zase u vody a rozhodil síť, vytáhnul rybu a ta vám byla celá zlatá. A když si tu podivuhodnou rybku překvapeně prohlížel, tu se dala do řeči: „Poslouchej, rybáři, když mě hodíš zpět do vody, vyčaruji ti místo tvé ubohé chaloupky vznešený palác.“ „K čemu mi bude palác, když nebudu mít co jíst?“ zeptal se muž. Tu zlatá rybka pravila: „O to se taky postarám, bude tam stát velká skříň, a když ji otevřeš, najdeš uvnitř mísy plné dobrého jídla; kolik si jen budeš přát.“ „Když je to tak, to tě rád propustím.“ souhlasil muž. „Dobrá,“ pravila rybka: „ale mám jednu podmínku, nesmíš nikomu říci, odkud to tvé štěstí pochází, když to vyzradíš, vše zmizí.“ Muž hodil kouzelnou rybku zpět do vody a šel domů.

m ísto chalupy tu nyní stál velký zámek, až se mu tajil dech, a když vstoupil dovnitř, uviděl svoji ženu v krásných šatech, jak sedí v nádherné komnatě. Spokojeně se usmívala a ptala se ho: „Muži, co se to stalo? To se mi velmi líbí.“ „Mně se to taky zamlouvá, ale mám velký hlad, dej mi něco k jídlu.“ odvětil. Ale žena řekla: „Já nic nemám a v tomhle novém domě jsem nic k jídlu nenašla.“ „Žádný strach!“ zvolal muž: „Stačí otevřít tuhle skříň!“ A když ji otevřel, smály se na něj koláče, maso, ovoce, zelenina ve veliké hojnosti. Žena spráskla ruce: „Dobrotivý bože, kde se to tu vzalo?“ A pak si oba sedli ke stolu a jedli a pili, a když byli nasyceni, žena se zeptala: „Muži, řekni mi, odkud tohle všechno bohatství pochází?“ „Neptej se mne na to.“ odvětil muž: „Nemohu ti to říci, když to někomu vyjevím, všechno to zmizí.“ „No dobrá,“ pravila: „když to nemám vědět, tedy nemám.“ Ale žena měla takovou povahu, že jí zvědavost nedala spát ani ve dne ani noci, na muže neúnavně dorážela otázkami a popichovala ho výsměšky a posměšky tak dlouho, dokud mu nedošla trpělivost a všechno jí to nevyklopil; jak chytil zlatou rybku a jak ji opět dal svobodu. A když to vypověděl, tu rázem vše zmizelo a oni seděli zase ve své staré chalupě. A bylo to!

m uži nezbylo, než aby zase chodil na ryby jako dřív. Ale opět se mu poštěstilo a ulovil zlatou rybku. „Poslouchej,“ pravila: „když mě zase hodíš do vody, tak já ti ještě jednou vyčaruji zámek a bude tam i ta skříň plná jídla. Ale to ti říkám, neříkej nikomu, odkud to pochází, jinak to zase zmizí.“ „Tentokrát budu mlčet.“ řekl a hodil rybku do vody. A doma bylo vše jako dřív a žena byla celá šťastná a veselá, ale zvědavost jí nedala klidu. Po pár dnech se ho jala opět vyslýchat, co se přihodilo a kde má tohle vše počátek. Muž dlouhý čas mlčel, ale nakonec se zase rozzlobil a tajemství jí vyjevil. V tu ránu vše zmizelo a oni seděli zase ve staré chalupě. „No a teď to máš!“ řekl: „Teď si můžeme zase pískat kudlu.“ „Když mě to bohatství netěší, když nevím, odkud pochází, nemám klidu.“ pravila žena smutně.

t ak chodil muž zase rybařit a za nějaký čas ulovil zlatou rybku potřetí. „Poslouchej,“ řekla: „když jsem zase padla do tvých rukou, vezmi mne domu, rozřež mě na šest kousků, dva dej sníst své ženě, dva své kobyle a dva zakopej do země, tak ti snad konečně přinesu štěstí.“ Muž vzal rybu domu a udělal, co mu řekla. Tak se stalo, že z těch dvou kousků, co vložil do země, vyrostly dvě zlaté lilie, kobyle se narodily dvě zlatá hříbata a jeho žena porodila dvě děti, které byly celé zlaté.

d ěti vyrostly v krásné zlatovlasé jinochy, stejně jako hříbata ve zlatohřívé koně. Jednoho dne řekli otci: „Otče, nasedneme na své zlaté koně a pojedeme do světa.“ Ale otec zarmouceně odpověděl: „Co si tu počneme, když vy odjedete a my nebudeme ani vědět, jak se vám daří?“ Tu mu zlatovláskové odpověděli: „Zůstanou tu přeci ty dvě lilie, každý den se na ně dívejte, jak se jim daří, když budou svěží, tak se daří dobře i nám, když však budou usychat, je to špatné i s námi, a když padnou k zemi, jsme mrtvi.“

z latovláskové tedy vyrazili do světa, až přijeli k hostinci, kde bylo mnoho lidu, a když hochy viděli, začali se smát a tropit si z nich posměch. Když ten výsměch uslyšel ten starší, zastyděl se a do světa se mu pojednou nechtělo, obrátil se tedy domů. Ale mladší bratr jel dál, až se dostal na kraj hlubokého lesa. Chtěl se tím lesem vydat dál, ale lidé ho varovali: „Nejezdi tudy, les je plný loupežníků, něco zlého se ti přihodí, když uvidí, že jsi ze zlata ty i tvůj kůň, tak tě jistě zabijí.“ Ale hoch se nezalekl a řekl: „Já musím dál.“ Vzal medvědí kůži, natáhl si ji na sebe, na koně navlékl taky jednu medvědí kůži, aby nebylo vidět, že jsou oba ze zlata, a spokojeně se vydal do lesa. Když tím lesem chvíli jel, tu zaslechl v křoví šramocení a tiché hlasy, jak jeden s druhým mluví. Z jedné strany někdo volal: „Tu je zas jeden!“ a druhý mu odpovídal: „Toho necháme běžet, to je jen nějaký medvědář, ubohý a jistě chudý jako kostelní myš, co bychom si na něm vzali.“ Tak tím lesem projel šťastně a neutrpěl žádnou škodu.

j ednoho dne přijel do jedné vsi, kde potkal krásnou dívku, která byla tak spanilá, že krásnější svět nikdy neviděl. A protože k ní pojal velkou lásku, šel za ní a zeptal se: „Z celého srdce tě miluji, staneš se mojí ženou?“ Té dívce se taky moc líbil, takže ráda souhlasila: „Chci se stát tvou ženou a věrně při tobě stát po celý život.“ Tak slavili svatbu, když tu se vrátil domů nevěstin otec a viděl, že jeho dcera se vdává, i podivil se: „Kdo je ženich?“ Ukázala mu zlatovláska, který na sobě měl medvědí kůži. Tu se otec rozhněval: „Moji dceru si nikdy nevezme nějaký povaleč!“ a chtěl ho zabít. Tu ho dívka úpěnlivě prosila: „Je to můj muž a já ho z celého srdce miluji.“ Nakonec otce obměkčila. Ale tomu to stejně nešlo z mysli, a tak druhého rána vstal časně, aby si ženicha prohlédnul. Ale když ho spatřil, velmi se zaradoval, v posteli viděl spát zlatého muže a jeho medvědí kůže ležela na zemi. Pomyslil si: „To je dobře, že jsem svůj hněv zkrotil, byl by to hřích.“

j ednou se ženichovi zdál sen, že je na lovu a pronásleduje překrásného jelena. Když se ráno probudil, řekl své ženě: „Musím na lov.“ Ta však dostala strach a prosila jej, aby zůstal doma: „Mohlo by se ti lehko něco zlého přihodit.“ Ale on stál na svém: “Musím ven!“ A vyjel do lesa a netrvalo dlouho a opravdu natrefil na skvostného jelena, stejného jako ve snu. Chtěl ho střelit, ale jelen uskočil stranou, a tak se ho vydal pronásledovat. Hnal se cestou necestou skrze křoviska a prolákliny, celý den jelena neúnavně sledoval, ale k večeru mu najednou zmizel. A když se rozhlédnul, stál před malou chaloupkou, ve které bydlila čarodějnice. Zaklepal, vyšla ven a ptala se: „Copak tu děláš tak pozdě večer v temném lese?“ Odpověděl: „Neviděla jsi toho krásného jelena?“ „Ano, toho jelena znám.“ odvětila čarodějnice a její psík, který s ní vyběhnul z domu, počal štěkat a dorážet. „Buď zticha, ty malá kryso, nebo tě střelím!“ zvolal pohněvaně. Tu se čarodějnice zachmuřila a pravila: „Mému psíkovi chceš ublížit?!“ a dotkla se jinocha prstem a proměnila ho v kámen. Jeho žena zatím marně čekala doma a do srdce jí vstoupila podivná tíseň.

t oho času stál jeho bratr zrovna u zlaté lilie, když znenadání padla k zemi. „Ach bože, můj bratr je ve velkém nebezpečí, musím za ním, snad ho ještě zachráním.“ Ale otec ho prosil: „Zůstaň doma, jestli ztratíme i tebe, co si počneme?“ Ale zlatovlásek odvětil: „Já musím, otče!“ Vyskočil na svého zlatého koně a jel, až dojel do hlubokého lesa, kde ležel jeho bratr jako kámen. Stará čarodějnice vyšla z domu a lákala ho blíž, aby ho také zaklela, ale on se nepřiblížil a řekl: „Srazím tě střelou k zemi, jestliže mého bratra zase neoživíš!“ Čarodějnice se ošívala, ale nakonec to, ač nerada udělala, dotkla se toho balvanu prstem a on se změnil zase v člověka. Oba zlatovláskové se zaradovali, že se opět setkali a jeli společně ven z lesa, jeden ke své ženě, ten druhý domů k otci, který pravil: „Já jsem věděl, že jsi bratra vysvobodil, neboť lilie se postavila a znovu rozkvetla.“

a žili od té doby spokojeně, a tak to šlo až do konce jejich dní. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die Goldkinder“ (KHM 85) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmové
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmové
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmové
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmové
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmové
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmové
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmové
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmové
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmové
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmové
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmové
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmové
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmové
Honza Hlupec - Bratři Grimmové
Honza Ježek - Bratři Grimmové
Honza silák - Bratři Grimmové
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmové
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmové
Husopaska - Bratři Grimmové
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmové
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmové
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmové
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmové
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmové
Jalovec - Bratři Grimmové
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmové
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmové
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmové
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmové
Kocour v botách - Bratři Grimmové
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmové
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmové
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmové
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmové
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmové
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmové
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmové
Locika - Bratři Grimmové
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmové
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmové
Modrovous - Bratři Grimmové
Mordýřský zámek - Bratři Grimmové
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmové
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmové
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmové
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmové
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmové
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmové
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmové
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmové
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmové
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmové
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmové
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmové
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmové
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmové
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmové
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmové
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmové
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmové
Oslíček - Bratři Grimmové
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmové
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmové
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmové
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmové
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmové
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmové
Princezna na hrášku - Bratři Grimmové
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmové
Sedmero krkavců - Bratři Grimmové
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmové
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmové
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmové
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmové
Šestero labutí - Bratři Grimmové
Šestka táhne světem - Bratři Grimmové
Šípková Růženka - Bratři Grimmové
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmové
Tři hadí lístky - Bratři Grimmové
Tři hejkálkové - Bratři Grimmové
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmové
Tři přadleny - Bratři Grimmové
Tři ptáčkové - Bratři Grimmové
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmové
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmové
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmové
Včelí královna - Bratři Grimmové
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmové
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmové
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmové
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmové
Željesboj - Bratři Grimmové
Živá voda - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons