Kmotřička Smrt

Bratři Grimmov�

b yl jednou jeden chudičký muž a ten měl dvanáct dětí, a tak musel dnem i nocí pracovat, aby je vůbec uživil. Když přišlo na svět třinácté dítě, přišla na něj úzkost, a tak se vydal silnicí, aby prvního, kterého potká, požádal o kmotrovství. A ten první, kterého muž potkal, nebyl nikdo jiný než náš milovaný Pán, který věděl, co má ten chudák na srdci a pravil: „Dobrý muži, je mi tě líto, vezmu tvé dítě ke křtu a postarám se o něj, aby bylo na tomto světě šťastné.“ Muž se podivil a zeptal se: „A kdopak ty jsi?“ „Já jsem Bůh.“ „Tak tebe si za kmotra nepřeji,“ odvětil muž: „ty dáváš bohatým, zatímco chudáky necháváš hladovět.“ Tak pravil a od Pána se odvrátil; nevěděl, jak moudře bohatství i chudobu Bůh rozděluje.

m už šel dál a tu k němu přišel ďábel, který se ho ptal: „Co hledáš? Vezmi za kmotra mne, dám tvému dítěti hojnost zlata a všechny radosti světa k tomu.“ Muž se zeptal: „A kdopak ty jsi?“ „Já jsem ďábel.“ „Tak tebe za kmotra nechci,“ odvětil muž: „ty lidi zavádíš a balamutíš a podvádíš.“

m už šel dál a tu silnicí kráčela kostlivá Smrt a řekla: „Vezmi si za kmotru mne.“ Muž se zeptal: „A kdopak ty jsi?“ „Já jsem ta, která vše srovná. Říkají mi Smrt!“ Tu muž odvětil: „Ano, ty jsi ta pravá, ty bereš chudé i bohaté bez rozdílu, ty budeš kmotřička mého dítěte.“ Smrt odvětila: „Učiním tvé dítě bohatým a věhlasným, neboť kdo mě má za přítele, tomu nic nechybí.“ Muž řekl: „Příští neděli jsou křtiny, přijď včas.“ A Smrt se opravdu zjevila, jak si přál a stala se řádnou kmotrou jeho chlapce.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

k dyž přišel chlapec do let, jednoho dne přišla kmotra a poručila mu jít s ní. Zavedla ho do lesa, kde mu ukázala nějakou bylinu, která tam rostla, a řekla: „Nyní dostaneš svůj dárek, kmotřenče. Udělám z tebe věhlasného lékaře. Když tě zavolají k nemocnému, pokaždé se ti zjevím. Budu-li stát v hlavách nemocného, tak můžeš směle říci, že ho opět uzdravíš, pak mu dej tuto bylinu, aby jí snědl. Ale budu-li stát v nohách nemocného, tak je můj, musíš říci, že tady je všechna pomoc marná. Ale střez se, abys tu bylinu proti mé vůli použil, to by se ti potom špatně vedlo.“ Jak řekla, tak udělala a netrvalo to dlouho a hoch se stal tím nejvyhlášenějším lékařem na světě. Stačilo mu na nemocného jen pohlédnout a už věděl, jak na tom je, zda bude opět zdráv nebo musí zemřít. Přicházeli lidé z dálky i z blízka, aby ho odvedli k nemocným a za léčení mu dávali tolik zlata, že z něj byl brzy boháč.

j ednoho dne onemocněl sám král. Zavolali lékaře, aby řekl, zda je možné uzdravení. Ale když přišel, stála u jeho nohou Smrt; pro krále už na světě žádná bylina nerostla. „Nemohl bys přeci jen jednou smrt obelstít?“ pomyslil si lékař: „Vždyť z toho nic zlého vzejít nemůže, jsi její kmotřenec, protentokrát přivře oko, jen do toho!“ Tak popadnul nemocného a položil ho obráceně a Smrt mu stála v hlavách. Potom dal králi léčivou bylinu a ten se vzpamatoval a byl opět úplně zdráv. Ale Smrt lékaři pohrozila prstem a řekla: „Ty jsi mne obelhal! Tentokrát ti prominu, protože jsi můj kmotřenec, ale pokusíš-li se o to ještě jednou, půjde ti o krk, já sama tě odvedu z tohoto světa.“

b rzy nato upadla do těžké nemoci králova dcera. Byla jeho jediné dítě, a tak naříkal dnem i nocí, až mu z toho oči osleply a nechal vyhlásit, že ten, kdo ji zachrání před smrtí, stane se jejím mužem a zdědí trůn. Když přišel k posteli nemocné princezny zázračný lékař, uviděl Smrt, jak stojí v jejích nohách. Měl sice na paměti kmotřiččino varování, ale zaslepila ho princeznina veliká krása a vidina štěstí být jejím manželem, a tak neviděl, jak po něm Smrt hodila hněvivým pohledem a zahrozila mu kostlivou pěstí. Zvedl nemocnou princeznu a položil ji tak, že hlava ležela tam, kde prve měla nohy. Potom jí podal bylinu a ona se opět probrala k životu.

s mrt, zlostí bez sebe, že byla už podruhé obelhána o své vlastnictví, připochodovala k lékaři a řekla: „Teď je s tebou konec! Přišla řada na tebe!“ Popadla lékaře ledovou rukou tak pevně, že se nemohl bránit, a vedla ho do podsvětí. Tam viděl hořet tisíce a tisíce svící v nedozírných řadách, některé velké, jiné poloviční, jiné úplně malé. Každý okamžik jich několik zhasnulo a na jejich místě se rozhořely jiné, takže ty plamínky se objevovaly neustále znova a znova. „Vidíš,“ řekla Smrt: „to jsou světýlka života všech lidí. Ty velké patří dětem, ty poloviční rodičům v nejlepších letech a ty malinké dědům a bábám. Ale i děti či mladí lidé mívají často malá světýlka.“ „Ukaž mi moje.“ řekl lékař a myslel, že musí být ještě dost velké. Smrt ukázala na jedno malé světýlko, které hrozilo každou chvíli zhasnout, a řekla: „Podívej, to je ono!“ „Ach, milá kmotřičko,“ zvolal vyděšený lékař: „zapal mi nové, udělej to pro mne, abych se mohl stát králem a manželem krásné princezny.“ „To nemohu,“ odvětila Smrt: „nejdřív musí jedno zhasnout, než se zapálí nové.“ „Tak to staré posaď na nové, aby začalo hořet, až tohle bude u konce.“

s mrt se stavěla, jako by jeho přání přece jen chtěla vyplnit, ale protože ho chtěla také jen obelstít, tak se natáhla tak nešikovně, že se světýlko skácelo a zhasnulo. Lékař v tu chvíli klesnul k zemi a byl v rukou Smrti. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Der Gevatter Tod“ (KHM 44) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Poslechni v MP3    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmov�
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmov�
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmov�
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmov�
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmov�
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmov�
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmov�
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmov�
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmov�
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmov�
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmov�
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmov�
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmov�
Honza Hlupec - Bratři Grimmov�
Honza Ježek - Bratři Grimmov�
Honza silák - Bratři Grimmov�
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmov�
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmov�
Husopaska - Bratři Grimmov�
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmov�
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmov�
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmov�
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmov�
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmov�
Jalovec - Bratři Grimmov�
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmov�
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmov�
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmov�
Kocour v botách - Bratři Grimmov�
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmov�
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmov�
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmov�
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmov�
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmov�
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmov�
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmov�
Locika - Bratři Grimmov�
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmov�
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmov�
Modrovous - Bratři Grimmov�
Mordýřský zámek - Bratři Grimmov�
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmov�
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmov�
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmov�
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmov�
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmov�
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmov�
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmov�
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmov�
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmov�
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmov�
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmov�
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmov�
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmov�
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmov�
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmov�
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmov�
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmov�
Oslíček - Bratři Grimmov�
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmov�
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmov�
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmov�
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmov�
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmov�
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmov�
Princezna na hrášku - Bratři Grimmov�
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmov�
Sedmero krkavců - Bratři Grimmov�
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmov�
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmov�
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmov�
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmov�
Šestero labutí - Bratři Grimmov�
Šestka táhne světem - Bratři Grimmov�
Šípková Růženka - Bratři Grimmov�
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmov�
Tři hadí lístky - Bratři Grimmov�
Tři hejkálkové - Bratři Grimmov�
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmov�
Tři přadleny - Bratři Grimmov�
Tři ptáčkové - Bratři Grimmov�
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmov�
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmov�
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmov�
Včelí královna - Bratři Grimmov�
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmov�
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmov�
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmov�
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmov�
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmov�
Željesboj - Bratři Grimmov�
Živá voda - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons