Spiritus familiaris

Bratři Grimmové

s piritus familiaris bývá obyčejně uchováván v dobře uzavřené lahvičce, vyhlíží něco mezi pavoukem a škorpiónem a bez ustání v té lahvičce pobíhá. Kdo si jej koupí, tak u toho zůstává, ať tu lahvičku založí kamkoliv, vždy se k němu zase vrátí. Nosí velké štěstí, zjevuje ukryté poklady, přináší lásku přátel a do srdci nepřátel zasévá strach, v boji dodává odvahu a jeho majitel vždy zvítězí, chrání před zajetím i žalářem. Člověk o něj nemusí mnoho pečovat, jen je třeba ho koupat a šatit jako mandragoru čili šibeníčka. Kdo jej ale drží do své smrti, ten musí pak s tím šotkem do pekla, proto jeho majitel hledá, komu by ho prodal. Ale nedá se ho zbavit jinak, že ho prodáte ještě laciněji, než jste koupili. Zůstane totiž nakonec u toho, kdo jej za nejmenší minci koupil.

j eden voják, který si jej koupil za jednu korunu a pak jeho nebezpečnost seznal, jej hodil jeho původnímu majiteli pod nohy a spěchal pryč. Ale když přišel domů, našel šotka opět v torně. Nic lepšího ho tenkrát nenapadlo, než hodit lahvičku do Dunaje.

j eden koňský handlíř a forman z Augsburku [pozn1] jel do jednoho věhlasného německého města. Ta dlouhá cesta jeho zvířatům však neprospěla, v městské bráně mu padnul první kůň, v hostinci druhý, a za pár dnů přišel o zbývajících šest. Nevěděl si rady, chodil po městě a stěžoval si lidem na pohromu, která ho byla potkala. I stalo se, že mu jeden forman, s kterým se setkal a kterému o svém neštěstí vypověděl, pravil: „Buďte bez starostí, já vím, jak vám pomoci, ještě mi budete děkovat.“ Koňský handlíř si myslel, že jsou to jen taková prázdná slova. „Ne, ne, příteli, bude vám pomoženo. Jděte do tohoto domu a ptejte se po společnosti...“ kterou mu jmenoval: „té řekněte svoji historku a poproste o pomoc.“

k oňský handlíř poslechl jeho rady a šel do toho domu a řekl chlapci, který mu otevřel, že jde k těm a těm lidem. Musil chvíli čekat na odpověď. Konečně se hoch vrátil a dovedl jej do komnaty, kde kolem kulatého stolu sedělo několik mužů. Oslovili ho jménem a řekli mu: „Osm koní ti pošlo a tou ztrátou si velmi zasažen, přicházíš tedy na doporučení jednoho našeho druha, abys u nás pomoc vyhledal; dosáhneš, čeho si žádáš.“ Musil si sednout k vedlejšímu stolu a po uplynutí pár minut mu podali nějakou krabičku se slovy: „Tuto krabičku nos u sebe a rázem zbohatneš, ale střez se, pokud nechceš být opět chudý jako kostelní myš, tedy střez se ji někdy otevřít.“ Handlíř se zeptal, cože má za tu krabičku zaplatit, ale ti mužové nechtěli nic, jen musel své jméno zapsat do obrovské knihy, při čemž mu oni vedli ruku.

k oňský handlíř se vydal pryč, sotva však vyšel z toho domu, našel kožený měšec s třemi sty dukáty, za které si koupil nové koně. Dříve než to města opustil, našel ve stáji , kde měl ustájeny koně, obrovský hrnec plný starých zlatých tolarů. Šel-li kamkoliv a položil-li krabičku na tem, tu mu světýlkem ukázala, kde je ztracené či před lety ukryté zlato, takže jej snadno mohl získat. Tímto způsobem získal obrovské bohatství bez toho, že by loupil či mordoval.

k dyž od něj jeho žena zvěděla, od čeho to bohatství pochází, velmi se polekala a pravila: „Ty s něčím zlým obcuješ, Bůh si nepřeje, aby člověk skrze nečisté síly k bohatství přišel, neboť jinak by neřekl, v potu tváře budeš svůj chléb vezdejší dobývati. Prosím tě, pro spásu tvojí duše, abys jel zpět do toho města a těm lidem tu krabičku vrátil.“ Handlíř, pohnut těmi slovy, se rozhodl a poslal jednoho pacholka s krabičkou zpět, aby ji vrátil. Ale pacholek přijel zpět se zprávou, že ony lidi se mu nepodařilo nalézt, a že nikdo neví, kam se byli poděli.

j eho žena dávala pozor, kam muž krabičku ukrývá, a zpozorovala, že ji obyčejně ve vlastnoručně vyrobené kapsičce v kalhotách uschovává. Jedné noci vstala, krabičku vyndala a otevřela ji; tu z ní vyletěla bzučící moucha a otevřeným oknem zmizela pryč. Žena pak krabičku zase zavřela a na své místo ji strčila, aniž by si nějaké obavy činila z toho, že ta moucha uletěla. Od této chvíle se jejich dřívější štěstí změnilo v tu nejhorší smůlu. Koně buď pošli nebo byli ukradeni, obilí v sýpce se zkazilo, jejich dům po třikráte vyhořel a jejich nepředstavitelné bohatství vůčihledně mizelo.

h andlíř zabředl do dluhů a zchudnul do nuzoty. Nakonec ve velkém zoufalství nejdříve podříznul nožem svoji ženu a poté si sám prohnal hlavou kulku.[pozn2]

Oddělovač

Poznámka 1 - Augsburg je historické město na soutoku řek Lech a Wertach ve spolkové zemi Bavorsko. Najdete ho, když se vydáte z Mnichova na severozápad cca 50km po dálnici A8.   Zpět
Poznámka 2 - Pověst "Spiritus familiaris“ je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů. Překlad Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arendsee - Bratři Grimmové
Bezhlavá žena - Anonym
Bílá paní - Bratři Grimmové
Bílá paní na Pielbergu - Bratři Grimmové
Bílá paní na Schlossbergu - Bratři Grimmové
Bílá paní na Tegerfeldenu - Meinrad Lienert
Bílá paní z Willbergu - Bratři Grimmové
Blangenmoorské strašidlo - Anonym
Bludičky - Bratři Grimmové
Blumenstein - Bratři Grimmové
Bockhornský pastor a ďábel - Anonym
Burgsee - Bratři Grimmové
Býčí močál - Bratři Grimmové
Býčí potok - Bratři Grimmové
Chléb dar Boží jest - Anonym
Císař Karel v Norimberku - Bratři Grimmové
Císař Karel v Untersbergu - Bratři Grimmové
Čarokvětná polana - Bratři Grimmové
Ďábel jako strážce pokladu u města Brémy - Anonym
Ďáblova mříž - Bratři Grimmové
Dambecký zvon v Röbelu - Anonym
Děvečka u vodníka - Bratři Grimmové
Děvin skok - Bratři Grimmové
Divodějná kolébka - Bratři Grimmové
Divoký Lovec na honu - Bratři Grimmové
Divotvorný kořínek - Bratři Grimmové
Divoženky na Untersbergu - Bratři Grimmové
Dlouhán v Mordýřské uličce - Bratři Grimmové
Dobromysl a jablečník - Bratři Grimmové
Döngesské jezero - Bratři Grimmové
Drolící se žebro - Bratři Grimmové
Duch v Ramslohu - Anonym
Dům s devadesáti devíti okny u Witzwortu - Anonym
Dvanáct nespravedlivých soudců - Bratři Grimmové
Dvě divoženky - Bratři Grimmové
Ekerken - Bratři Grimmové
Friedrich Barbarossa na hoře Kyffhäuser - Bratři Grimmové
Geroldseck - Bratři Grimmové
Greifenstein - Anonym
Hadí princezna - Bratři Grimmové
Hastrman - Bratři Grimmové
Hastrman a sedlák - Bratři Grimmové
Hastrman na jatkách - Bratři Grimmové
Házení košil - Bratři Grimmové
Helfenstein - Bratři Grimmové
Herrmann von Rosenberg - Bratři Grimmové
Hessenské údolí - Bratři Grimmové
Hincelman - Bratři Grimmové
Hladotrysk - Bratři Grimmové
Holínka - Bratři Grimmové
Holoubek ukazuje poklad - Bratři Grimmové
Holoubek zadržuje nepřítele - Bratři Grimmové
Hrabě a skřítkové - Bratři Grimmové
Hrad Dietrichstein v Korutanech - Anonym
Hrušeň na Walserském poli - Bratři Grimmové
Huckup - Anonym
Hučka - Bratři Grimmové
Jak byli trpaslíci vyhnáni - Bratři Grimmové
Jak Harmsdorfští kupovali slotu - Anonym
Jak odlévali zvon ve Vratislavi - Bratři Grimmové
Jak sedláci zatančili šavlový tanec - Bratři Grimmové
Jak si permoník na svatbě zatancoval - Bratři Grimmové
Jak si trpaslíci půjčili chléb - Bratři Grimmové
Jak si vodník pekl ryby - Anonym
Jak skřítkové slavili svatbu - Bratři Grimmové
Jak tenkrát trpaslíci odešli - Bratři Grimmové
Jan Pasovský - Bratři Grimmové
Jasnovidný křišťál - Bratři Grimmové
Jeskyňka - Anonym
Jettin pahorek u Heidelbergu - Bratři Grimmové
Jezero Seeburg - Bratři Grimmové
Johann Hübner - Bratři Grimmové
Jura v Pomořanech - Bratři Grimmové
Kamenný dům v Bunde - Anonym
Kamenný stůl - Bratři Grimmové
Kamperský jeseter - Anonym
Klepačka - Bratři Grimmové
Kočeví - Bratři Grimmové
Köterberg - Bratři Grimmové
Kouzelné byliny vařiti - Bratři Grimmové
Kovář a trpaslík - Bratři Grimmové
Kovář z Hechelbachu - Anonym
Kovlad - Bratři Grimmové
Kovlad v Harzu - Bratři Grimmové
Král Zelenoles - Bratři Grimmové
Král Zlojíř - Anonym
Krutý hrabě z Wildenfelsu - Anonym
Krysař z města Hameln - Anonym
Labská panenka a žínka ze Sály - Bratři Grimmové
Lázeň Paní Holly - Bratři Grimmové
Legenda o Mariazellu - Anonym
Lilie - Bratři Grimmové
Mechyňka - Bratři Grimmové
Měřice, prsten a pohár - Bratři Grimmové
Miláček k jídlu pozvaný - Bratři Grimmové
Milostný potok - Bratři Grimmové
Mlynář z Göttelfingenu - Anonym
Mlynářka - Bratři Grimmové
Mönchsberg - Anonym
Mrtvé údolí - Anonym
Mummelsee - Bratři Grimmové
Můrka - Bratři Grimmové
Můrka v Obersdorfu - Anonym
Můstek u Bělidla - Anonym
Mužíček na zádech - Bratři Grimmové
Nevěstin kámen - Anonym
Nixenbronn - Bratři Grimmové
Noc sv.Ondřeje - Bratři Grimmové
Noční duch na Kendenichu - Bratři Grimmové
Noční můrka ve Frísku - Anonym
O duších hříšných - Bratři Grimmové
O křivém přísahání - Bratři Grimmové
O loupeživém rytíři Eppelinovi - Bratři Grimmové
O nálezcích rudných žil - Bratři Grimmové
O podivuhodném pacholkovi - Bratři Grimmové
O pokladu a třešních - Bratři Grimmové
O prokletém prameni - Bratři Grimmové
O rarášcích - Bratři Grimmové
O sedlákovi, co mezníky přenášel - Anonym
O svatojánském pokladu - Bratři Grimmové
O svatých pramenech - Bratři Grimmové
O zlatém písku na Untersbergu - Bratři Grimmové
O zlatém uhlí na Untersbergu - Bratři Grimmové
Obr Haymon - Bratři Grimmové
Obr Roman z Villingenu - Anonym
Obr Vojen - Bratři Grimmové
Obří hra - Bratři Grimmové
Obří hračka - Bratři Grimmové
Obří kameny - Bratři Grimmové
Obří prst - Bratři Grimmové
Obří sloupy - Bratři Grimmové
Obrové z Untersbergu - Bratři Grimmové
Ochsenberg - Bratři Grimmové
Odchod trpasličího lidu přes most - Bratři Grimmové
Odlévání zvonů v Attendornu - Bratři Grimmové
Pán ze Scherfenbergu a trpaslík - Bratři Grimmové
Paní Holla a sedlák - Bratři Grimmové
Paní Holla a věrný Eckart - Bratři Grimmové
Paní Holla naděluje - Bratři Grimmové
Paní von Alvensleben - Bratři Grimmové
Paní von Bonikau - Bratři Grimmové
Paní von Hahn a vodník - Bratři Grimmové
Panna Eli - Bratři Grimmové
Panny z Boyneburgu - Bratři Grimmové
Pasáček a skřítek - Bratři Grimmové
Pejsek z Bretty - Bratři Grimmové
Permoníci - Bratři Grimmové
Pět křížů - Bratři Grimmové
Plavec - Bratři Grimmové
Podvrženci ve vodě - Bratři Grimmové
Podvrženec - Bratři Grimmové
Podvrženec metlou vyšlehaný - Bratři Grimmové
Pouť dvou Švábů do Compostelly - Anonym
Pramáti rodu Rantzau - Bratři Grimmové
Prokletá vesnice - Bratři Grimmové
Prokletý hrázný - Anonym
Prýštící pramen - Bratři Grimmové
Ptačí hnízdo - Bratři Grimmové
Pyšná zámecká slečna - Anonym
Reinstein - Bratři Grimmové
Růžový keř u Hildesheimu - Anonym
Rybník Paní Holly - Bratři Grimmové
Samorodý peníz - Bratři Grimmové
Sedlák a skřítek hospodáříček - Bratři Grimmové
Sklepní skřítek - Bratři Grimmové
Skřítek hospodáříček - Bratři Grimmové
Skřítek hospodáříček ve mlýně - Bratři Grimmové
Slet čarodějnic u Zavelsteinu - Anonym
Slitujte se nad trpaslíkem - Bratři Grimmové
Spící vojsko - Bratři Grimmové
Starý vinný sklep u Salurnu - Bratři Grimmové
Stavba kostela sv.Laurince na ostrově Föhr - Anonym
Stopy v kameni - Bratři Grimmové
Strašidelný Popelák - Anonym
Strašidelný průvod - Bratři Grimmové
Strašidelný rytíř - Bratři Grimmové
Střelecká slavnost - Anonym
Stříbrný pramen - Bratři Grimmové
Strom duchů - Anonym
Svatá noc - Bratři Grimmové
Svatý Mikuláš a zloděj - Bratři Grimmové
Šibeniček - Anonym
Šibeniční potok - Anonym
Tanec s hastrmanem - Bratři Grimmové
Těžké dítě - Bratři Grimmové
Tichý lid na horském zámku Plesse - Bratři Grimmové
Tři havíři z Kutné hory - Bratři Grimmové
Trpaslíci na balvanu - Bratři Grimmové
Trpaslíci na stromě - Bratři Grimmové
Trpaslíci u Dardesheimu - Bratři Grimmové
Trpaslíci ze Svatošských skal - Bratři Grimmové
Trpasličí hory - Bratři Grimmové
Trpasličí nohy - Bratři Grimmové
Trpaslík z Osenbergu - Bratři Grimmové
Untersberg - Bratři Grimmové
Utopené dítě - Bratři Grimmové
Utržené ouško - Bratři Grimmové
Válka a mír - Bratři Grimmové
Vodní právo - Bratři Grimmové
Vodní víla a mlynářský tovaryš - Bratři Grimmové
Vodní žínky z Magdeburgu - Bratři Grimmové
Vodnické nohy - Bratři Grimmové
Zakletý král na zámku Schildheiss - Bratři Grimmové
Zapovězené chytání ryb - Anonym
Zaříkávání permoníků - Bratři Grimmové
Zasypané stříbrné doly - Bratři Grimmové
Zeitelmoos - Bratři Grimmové
Zkamenělí trpaslíci - Bratři Grimmové
Zmrtvělá řeka - Bratři Grimmové
Znamení budoucí zkázy - Anonym
Zvon z hory Wunnenstein - Anonym
Zvony z Debberode - Anonym
Žebraččina kletba - Anonym
Žitná babice - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons