Spiritus familiaris

Bratři Grimmov�

s piritus familiaris bývá obyčejně uchováván v dobře uzavřené lahvičce, vyhlíží něco mezi pavoukem a škorpiónem a bez ustání v té lahvičce pobíhá. Kdo si jej koupí, tak u toho zůstává, ať tu lahvičku založí kamkoliv, vždy se k němu zase vrátí. Nosí velké štěstí, zjevuje ukryté poklady, přináší lásku přátel a do srdci nepřátel zasévá strach, v boji dodává odvahu a jeho majitel vždy zvítězí, chrání před zajetím i žalářem. Člověk o něj nemusí mnoho pečovat, jen je třeba ho koupat a šatit jako mandragoru čili šibeníčka. Kdo jej ale drží do své smrti, ten musí pak s tím šotkem do pekla, proto jeho majitel hledá, komu by ho prodal. Ale nedá se ho zbavit jinak, že ho prodáte ještě laciněji, než jste koupili. Zůstane totiž nakonec u toho, kdo jej za nejmenší minci koupil.

j eden voják, který si jej koupil za jednu korunu a pak jeho nebezpečnost seznal, jej hodil jeho původnímu majiteli pod nohy a spěchal pryč. Ale když přišel domů, našel šotka opět v torně. Nic lepšího ho tenkrát nenapadlo, než hodit lahvičku do Dunaje.

j eden koňský handlíř a forman z Augsburku [pozn1] jel do jednoho věhlasného německého města. Ta dlouhá cesta jeho zvířatům však neprospěla, v městské bráně mu padnul první kůň, v hostinci druhý, a za pár dnů přišel o zbývajících šest. Nevěděl si rady, chodil po městě a stěžoval si lidem na pohromu, která ho byla potkala. I stalo se, že mu jeden forman, s kterým se setkal a kterému o svém neštěstí vypověděl, pravil: „Buďte bez starostí, já vím, jak vám pomoci, ještě mi budete děkovat.“ Koňský handlíř si myslel, že jsou to jen taková prázdná slova. „Ne, ne, příteli, bude vám pomoženo. Jděte do tohoto domu a ptejte se po společnosti...“ kterou mu jmenoval: „té řekněte svoji historku a poproste o pomoc.“

k oňský handlíř poslechl jeho rady a šel do toho domu a řekl chlapci, který mu otevřel, že jde k těm a těm lidem. Musil chvíli čekat na odpověď. Konečně se hoch vrátil a dovedl jej do komnaty, kde kolem kulatého stolu sedělo několik mužů. Oslovili ho jménem a řekli mu: „Osm koní ti pošlo a tou ztrátou si velmi zasažen, přicházíš tedy na doporučení jednoho našeho druha, abys u nás pomoc vyhledal; dosáhneš, čeho si žádáš.“ Musil si sednout k vedlejšímu stolu a po uplynutí pár minut mu podali nějakou krabičku se slovy: „Tuto krabičku nos u sebe a rázem zbohatneš, ale střez se, pokud nechceš být opět chudý jako kostelní myš, tedy střez se ji někdy otevřít.“ Handlíř se zeptal, cože má za tu krabičku zaplatit, ale ti mužové nechtěli nic, jen musel své jméno zapsat do obrovské knihy, při čemž mu oni vedli ruku.

k oňský handlíř se vydal pryč, sotva však vyšel z toho domu, našel kožený měšec s třemi sty dukáty, za které si koupil nové koně. Dříve než to města opustil, našel ve stáji , kde měl ustájeny koně, obrovský hrnec plný starých zlatých tolarů. Šel-li kamkoliv a položil-li krabičku na tem, tu mu světýlkem ukázala, kde je ztracené či před lety ukryté zlato, takže jej snadno mohl získat. Tímto způsobem získal obrovské bohatství bez toho, že by loupil či mordoval.

k dyž od něj jeho žena zvěděla, od čeho to bohatství pochází, velmi se polekala a pravila: „Ty s něčím zlým obcuješ, Bůh si nepřeje, aby člověk skrze nečisté síly k bohatství přišel, neboť jinak by neřekl, v potu tváře budeš svůj chléb vezdejší dobývati. Prosím tě, pro spásu tvojí duše, abys jel zpět do toho města a těm lidem tu krabičku vrátil.“ Handlíř, pohnut těmi slovy, se rozhodl a poslal jednoho pacholka s krabičkou zpět, aby ji vrátil. Ale pacholek přijel zpět se zprávou, že ony lidi se mu nepodařilo nalézt, a že nikdo neví, kam se byli poděli.

j eho žena dávala pozor, kam muž krabičku ukrývá, a zpozorovala, že ji obyčejně ve vlastnoručně vyrobené kapsičce v kalhotách uschovává. Jedné noci vstala, krabičku vyndala a otevřela ji; tu z ní vyletěla bzučící moucha a otevřeným oknem zmizela pryč. Žena pak krabičku zase zavřela a na své místo ji strčila, aniž by si nějaké obavy činila z toho, že ta moucha uletěla. Od této chvíle se jejich dřívější štěstí změnilo v tu nejhorší smůlu. Koně buď pošli nebo byli ukradeni, obilí v sýpce se zkazilo, jejich dům po třikráte vyhořel a jejich nepředstavitelné bohatství vůčihledně mizelo.

h andlíř zabředl do dluhů a zchudnul do nuzoty. Nakonec ve velkém zoufalství nejdříve podříznul nožem svoji ženu a poté si sám prohnal hlavou kulku.[pozn2]

Oddělovač

Poznámka 1 - Augsburg je historické město na soutoku řek Lech a Wertach ve spolkové zemi Bavorsko. Najdete ho, když se vydáte z Mnichova na severozápad cca 50km po dálnici A8.   Zpět
Poznámka 2 - Pověst "Spiritus familiaris“ je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů. Překlad Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arendsee - Bratři Grimmov�
Bezhlavá žena - Anonym
Bílá paní - Bratři Grimmov�
Bílá paní na Pielbergu - Bratři Grimmov�
Bílá paní na Schlossbergu - Bratři Grimmov�
Bílá paní na Tegerfeldenu - Meinrad Lienert
Bílá paní z Willbergu - Bratři Grimmov�
Blangenmoorské strašidlo - Anonym
Bludičky - Bratři Grimmov�
Blumenstein - Bratři Grimmov�
Bockhornský pastor a ďábel - Anonym
Burgsee - Bratři Grimmov�
Býčí močál - Bratři Grimmov�
Býčí potok - Bratři Grimmov�
Chléb dar Boží jest - Anonym
Císař Karel v Norimberku - Bratři Grimmov�
Císař Karel v Untersbergu - Bratři Grimmov�
Čarokvětná polana - Bratři Grimmov�
Ďábel jako strážce pokladu u města Brémy - Anonym
Ďáblova mříž - Bratři Grimmov�
Dambecký zvon v Röbelu - Anonym
Děvečka u vodníka - Bratři Grimmov�
Děvin skok - Bratři Grimmov�
Divodějná kolébka - Bratři Grimmov�
Divoký Lovec na honu - Bratři Grimmov�
Divotvorný kořínek - Bratři Grimmov�
Divoženky na Untersbergu - Bratři Grimmov�
Dlouhán v Mordýřské uličce - Bratři Grimmov�
Dobromysl a jablečník - Bratři Grimmov�
Döngesské jezero - Bratři Grimmov�
Drolící se žebro - Bratři Grimmov�
Duch v Ramslohu - Anonym
Dům s devadesáti devíti okny u Witzwortu - Anonym
Dvanáct nespravedlivých soudců - Bratři Grimmov�
Dvě divoženky - Bratři Grimmov�
Ekerken - Bratři Grimmov�
Friedrich Barbarossa na hoře Kyffhäuser - Bratři Grimmov�
Geroldseck - Bratři Grimmov�
Greifenstein - Anonym
Hadí princezna - Bratři Grimmov�
Hastrman - Bratři Grimmov�
Hastrman a sedlák - Bratři Grimmov�
Hastrman na jatkách - Bratři Grimmov�
Házení košil - Bratři Grimmov�
Helfenstein - Bratři Grimmov�
Herrmann von Rosenberg - Bratři Grimmov�
Hessenské údolí - Bratři Grimmov�
Hincelman - Bratři Grimmov�
Hladotrysk - Bratři Grimmov�
Holínka - Bratři Grimmov�
Holoubek ukazuje poklad - Bratři Grimmov�
Holoubek zadržuje nepřítele - Bratři Grimmov�
Hrabě a skřítkové - Bratři Grimmov�
Hrad Dietrichstein v Korutanech - Anonym
Hrušeň na Walserském poli - Bratři Grimmov�
Huckup - Anonym
Hučka - Bratři Grimmov�
Jak byli trpaslíci vyhnáni - Bratři Grimmov�
Jak Harmsdorfští kupovali slotu - Anonym
Jak odlévali zvon ve Vratislavi - Bratři Grimmov�
Jak sedláci zatančili šavlový tanec - Bratři Grimmov�
Jak si permoník na svatbě zatancoval - Bratři Grimmov�
Jak si trpaslíci půjčili chléb - Bratři Grimmov�
Jak si vodník pekl ryby - Anonym
Jak skřítkové slavili svatbu - Bratři Grimmov�
Jak tenkrát trpaslíci odešli - Bratři Grimmov�
Jan Pasovský - Bratři Grimmov�
Jasnovidný křišťál - Bratři Grimmov�
Jeskyňka - Anonym
Jettin pahorek u Heidelbergu - Bratři Grimmov�
Jezero Seeburg - Bratři Grimmov�
Johann Hübner - Bratři Grimmov�
Jura v Pomořanech - Bratři Grimmov�
Kamenný dům v Bunde - Anonym
Kamenný stůl - Bratři Grimmov�
Kamperský jeseter - Anonym
Klepačka - Bratři Grimmov�
Kočeví - Bratři Grimmov�
Köterberg - Bratři Grimmov�
Kouzelné byliny vařiti - Bratři Grimmov�
Kovář a trpaslík - Bratři Grimmov�
Kovář z Hechelbachu - Anonym
Kovlad - Bratři Grimmov�
Kovlad v Harzu - Bratři Grimmov�
Král Zelenoles - Bratři Grimmov�
Král Zlojíř - Anonym
Krutý hrabě z Wildenfelsu - Anonym
Krysař z města Hameln - Anonym
Labská panenka a žínka ze Sály - Bratři Grimmov�
Lázeň Paní Holly - Bratři Grimmov�
Legenda o Mariazellu - Anonym
Lilie - Bratři Grimmov�
Mechyňka - Bratři Grimmov�
Měřice, prsten a pohár - Bratři Grimmov�
Miláček k jídlu pozvaný - Bratři Grimmov�
Milostný potok - Bratři Grimmov�
Mlynář z Göttelfingenu - Anonym
Mlynářka - Bratři Grimmov�
Mönchsberg - Anonym
Mrtvé údolí - Anonym
Mummelsee - Bratři Grimmov�
Můrka - Bratři Grimmov�
Můrka v Obersdorfu - Anonym
Můstek u Bělidla - Anonym
Mužíček na zádech - Bratři Grimmov�
Nevěstin kámen - Anonym
Nixenbronn - Bratři Grimmov�
Noc sv.Ondřeje - Bratři Grimmov�
Noční duch na Kendenichu - Bratři Grimmov�
Noční můrka ve Frísku - Anonym
O duších hříšných - Bratři Grimmov�
O křivém přísahání - Bratři Grimmov�
O loupeživém rytíři Eppelinovi - Bratři Grimmov�
O nálezcích rudných žil - Bratři Grimmov�
O podivuhodném pacholkovi - Bratři Grimmov�
O pokladu a třešních - Bratři Grimmov�
O prokletém prameni - Bratři Grimmov�
O rarášcích - Bratři Grimmov�
O sedlákovi, co mezníky přenášel - Anonym
O svatojánském pokladu - Bratři Grimmov�
O svatých pramenech - Bratři Grimmov�
O zlatém písku na Untersbergu - Bratři Grimmov�
O zlatém uhlí na Untersbergu - Bratři Grimmov�
Obr Haymon - Bratři Grimmov�
Obr Roman z Villingenu - Anonym
Obr Vojen - Bratři Grimmov�
Obří hra - Bratři Grimmov�
Obří hračka - Bratři Grimmov�
Obří kameny - Bratři Grimmov�
Obří prst - Bratři Grimmov�
Obří sloupy - Bratři Grimmov�
Obrové z Untersbergu - Bratři Grimmov�
Ochsenberg - Bratři Grimmov�
Odchod trpasličího lidu přes most - Bratři Grimmov�
Odlévání zvonů v Attendornu - Bratři Grimmov�
Pán ze Scherfenbergu a trpaslík - Bratři Grimmov�
Paní Holla a sedlák - Bratři Grimmov�
Paní Holla a věrný Eckart - Bratři Grimmov�
Paní Holla naděluje - Bratři Grimmov�
Paní von Alvensleben - Bratři Grimmov�
Paní von Bonikau - Bratři Grimmov�
Paní von Hahn a vodník - Bratři Grimmov�
Panna Eli - Bratři Grimmov�
Panny z Boyneburgu - Bratři Grimmov�
Pasáček a skřítek - Bratři Grimmov�
Pejsek z Bretty - Bratři Grimmov�
Permoníci - Bratři Grimmov�
Pět křížů - Bratři Grimmov�
Plavec - Bratři Grimmov�
Podvrženci ve vodě - Bratři Grimmov�
Podvrženec - Bratři Grimmov�
Podvrženec metlou vyšlehaný - Bratři Grimmov�
Pouť dvou Švábů do Compostelly - Anonym
Pramáti rodu Rantzau - Bratři Grimmov�
Prokletá vesnice - Bratři Grimmov�
Prokletý hrázný - Anonym
Prýštící pramen - Bratři Grimmov�
Ptačí hnízdo - Bratři Grimmov�
Pyšná zámecká slečna - Anonym
Reinstein - Bratři Grimmov�
Růžový keř u Hildesheimu - Anonym
Rybník Paní Holly - Bratři Grimmov�
Samorodý peníz - Bratři Grimmov�
Sedlák a skřítek hospodáříček - Bratři Grimmov�
Sklepní skřítek - Bratři Grimmov�
Skřítek hospodáříček - Bratři Grimmov�
Skřítek hospodáříček ve mlýně - Bratři Grimmov�
Slet čarodějnic u Zavelsteinu - Anonym
Slitujte se nad trpaslíkem - Bratři Grimmov�
Spící vojsko - Bratři Grimmov�
Starý vinný sklep u Salurnu - Bratři Grimmov�
Stavba kostela sv.Laurince na ostrově Föhr - Anonym
Stopy v kameni - Bratři Grimmov�
Strašidelný Popelák - Anonym
Strašidelný průvod - Bratři Grimmov�
Strašidelný rytíř - Bratři Grimmov�
Střelecká slavnost - Anonym
Stříbrný pramen - Bratři Grimmov�
Strom duchů - Anonym
Svatá noc - Bratři Grimmov�
Svatý Mikuláš a zloděj - Bratři Grimmov�
Šibeniček - Anonym
Šibeniční potok - Anonym
Tanec s hastrmanem - Bratři Grimmov�
Těžké dítě - Bratři Grimmov�
Tichý lid na horském zámku Plesse - Bratři Grimmov�
Tři havíři z Kutné hory - Bratři Grimmov�
Trpaslíci na balvanu - Bratři Grimmov�
Trpaslíci na stromě - Bratři Grimmov�
Trpaslíci u Dardesheimu - Bratři Grimmov�
Trpaslíci ze Svatošských skal - Bratři Grimmov�
Trpasličí hory - Bratři Grimmov�
Trpasličí nohy - Bratři Grimmov�
Trpaslík z Osenbergu - Bratři Grimmov�
Untersberg - Bratři Grimmov�
Utopené dítě - Bratři Grimmov�
Utržené ouško - Bratři Grimmov�
Válka a mír - Bratři Grimmov�
Vodní právo - Bratři Grimmov�
Vodní víla a mlynářský tovaryš - Bratři Grimmov�
Vodní žínky z Magdeburgu - Bratři Grimmov�
Vodnické nohy - Bratři Grimmov�
Zakletý král na zámku Schildheiss - Bratři Grimmov�
Zapovězené chytání ryb - Anonym
Zaříkávání permoníků - Bratři Grimmov�
Zasypané stříbrné doly - Bratři Grimmov�
Zeitelmoos - Bratři Grimmov�
Zkamenělí trpaslíci - Bratři Grimmov�
Zmrtvělá řeka - Bratři Grimmov�
Znamení budoucí zkázy - Anonym
Zvon z hory Wunnenstein - Anonym
Zvony z Debberode - Anonym
Žebraččina kletba - Anonym
Žitná babice - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons