Tři císařské otázky

Franz Georg Brustgi

t o jednou před více než sedmi sty lety žil na hranicích říše jeden markrabě, přízviskem Vlkovec, a ten dělal tomu jménu čest. Byl to zlomyslný a divoký jako vlk, svými poddanými, chudými sedláky, pastýři a dřevorubci byl právě tak nenáviděn jako obáván. Jak lid trýznil a utiskoval, to by nikdo na nebesích nevymaloval. Desátky vymáhal bičem a na opevnění hradeb nutil robotovat i starce. Ale největšího bezpráví se dostávalo sedlákům, a to díky jelenům a divokým sviním, které hrabě ve svých hlubokých lesích po celý rok hájil a na které potom v čase žní pořádal se svou družinou každý týden divoké štvanice. „Co je mi do sedláků a jejich polí?“ vykřikoval Vlkovec opovržlivě: „Hejsa! Za mnou!“ Nasadil svému koni ostruhy a cválal se štěkající smečkou skrze zralá obilná pole. „Tak vy si chcete stěžovat, vy šmejdi?! Dejte si pozor, nebo si budeme stěžovat my, ale s měřicemi a centnýři. Chcete jít žalovat císaři?! Ale? Co je mě do císaře?? Já jsem váš pán, já a nikdo jiný!“ Nu, nebylo to poprvé, co se lid hlasitě a zřetelně stavěl proti markraběti, až ty stížnosti dospěly k císařovu uchu.

t en však dlouhý čas mlčel, až mu jednoho dne oznámili, že markrabě Vlkovec císařské příkazy neposlouchá a z úst vypouští jméno Jeho Výsosti s pramalou úctou; tehdy si císař pomyslil, že čas se nechýlil a vzdornému markraběti je nutné udělit lekci. Vyslal tedy do hraniční marky posla a přátelským přípisem hraběte pozval, aby se za tři dny dostavil na císařský zámek. Markrabě Vlkovec přišel ve stanoveném čase a byl ihned uveden do císařských komnat. „Jak se vám daří, milý hrabě?“ jal se hovořit císař. „Dobře, velmi dobře!“ odvětil tento. „Nemáte opravdu žádné stížnosti ani starosti?“ „Nevím, na co bych si měl stěžovat a také co bych si měl přát.“ odvětil pyšně Vlkovec, ale z jeho hlasu bylo cítit obavy z podivných císařových otázek. „Ale vaši sedláci vědí, na co si mají stěžovat a já, Vlkovče, mám přání přehršel!“ řekl císař přísně a jeho oči plály: „Já mám plnou knihu starostí a stížností, více než by vám bylo milo. To buďte ujištěn! Dám vám tři otázky, dobře poslouchejte! Za prvé, co je drahé císaři? Za druhé, co je drahé sedlákovi? Za třetí, jak daleko od sebe bydlí štěstí a neštěstí? Ode dneška za měsíc mi na mé tři otázky přinesete odpověď, pokud ne, pak je váš markraběcí titul i vaše panství pro vás ztraceno, můžete jít!“

t ak to byla ta nejdelší a nejsmutnější cesta, kterou Vlkovec ve svém životě vykonal. Na cestu domů potřeboval dvojnásobný čas a vůbec nevnímal tu pestrobarevnou krásu podzimního dne se svou vší krásou a kouzelným ptačím zpěvem. Jel hluboce ponořen do svých temných myšlenek, a když konečně dojel domů, seděl celou noc a den a přemýšlel a lámal si hlavu nad tím, které odpovědi na tři císařské otázky jsou správné. Ale nic nevymyslel; ani druhého, ani třetího dne nic a měsíc na nebi byl už ve druhé čtvrti. Jak hloupě a unáhleně císaři odpovídal! Nyní už by věděl, na co si má stěžovat, neboť po celé ty týdny měl jediné přání, aby našel odpovědi na ty tři otázky, protože na tom závisel celý jeho další život. Studoval tlusté a učené knihy, ale ty mu tuhle hádanku vyřešit nedokázaly. Vyptával se přátel i známých, doktorů, učenců a profesorů, ale ani oni radu nevěděli. Sedláci a obyčejní lidé jeho země, které tak často tvrdě soužil a nechal padnout do velké bídy bez pomoci, ti mu jeho vlastní soužení přáli a s radostí patřili na to, jak fňuká zármutkem.

p ozvolna se blížil den, ve kterém se měl Vlkovec objevit před císařem a bylo mu věru úzko. Po poslední probdělé noci opustil celý zoufalý brzy ráno svůj hrad a vydal se na cestu do císařského města. Tu v polích narazil na jednoho pastýře se stádem. Ten si všimnul zachmuřeného pánova obličeje a zeptal se po příčině. „Ach ty hlupáku“, řekl Vlkovec smutně: „já už dlouho tvým pánem nebudu.“ A vylíčil mu svoji bídu a předložil mu tři císařské otázky. Za prvé, co je drahé císaři? Za druhé, co je drahé sedlákovi? Za třetí, jak daleko od sebe bydlí štěstí a neštěstí? „Hmmm.“ kývnul tento, svraštil čelo a na chvíli se zamyslel. Po tom pravil, neboť to byl po čertech chytrý chlap: „Už to mám, urozený pane. Půjčte mi svůj hraběcí oděv, oblečte si můj kabát a pohlídejte mi zatím ovce. Až se začne stmívat, předstoupím před císaře místo vás a na ty jeho otázky co nejlépe odpovím.“ S tím Vlkovec ihned souhlasil, vyměnili si šaty a ovčák se vydal na cestu.

v e stanovené hodině vstoupil ovčák oblečený jako hrabě před císaře. Ten seděl na svém zlatém trůně a řekl: „Nu, máte správné odpovědi na mé tři otázky?“ „Ano, nejvznešenější císaři a pane.“ odvětil ovčák. „Tak povídejte!“ „Za prvé,“ začal ovčák: „císaři je drahé, když se dodržují jeho příkazy a v bázni a věrnosti se mu slouží. Za druhé sedlákovi je drahé, když je jeho práce v úctě a pole střeží a ochraňuje nejen Bůh ale i lidé. A za třetí jsou štěstí a neštěstí od sebe vzdáleny přesně den cesty.“ „Pravdu jste mluvil, když jste odpověděl obě první otázky, ale jak jste přišel k té třetí odpovědi?“ zeptal se císař. „Moje třetí odpověď, Vaše císařská Výsosti, přišla proto, že včera jsem byl ještě pastýř, ale dnes ze mne markrabě.“ „Tak markrabětem zůstaneš!“ řekl císař, položil mu na rameno svůj meč a učinil pánem nad markou toho, který v ní byl do dnešního dne jedním z těch nejmenších. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka "Die drei Fragen des Kaisers" je ze sbírky pohádek švábského filologa a folkloristy Franze Georga Brustgi „Das Wunderschiff – Schwäbische Volksmärchen“ (1941). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila a po svém převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arcimág a jeho sluha - Joseph Haltrich
Báchorka o fazoli - Johann Wilhelm Wolf
Bleška a veška - Bratři Grimmové
Brémští muzikanti - Bratři Grimmové
Bukač a dudek - Bratři Grimmové
Buvolí kráva a rybka - Joseph Haltrich
Chytrá Běta - Bratři Grimmové
Ďáblova babička - Bratři Grimmové
Dědeček a vnuk - Bratři Grimmové
Dietmarova lžipohádka - Bratři Grimmové
Divodějný strom - Anonym
Doktor Vševěd - Bratři Grimmové
Duch v láhvi - Bratři Grimmové
Dva řezníci v pekle - Joseph Haltrich
Dvanáctero líných pacholků - Bratři Grimmové
Fridrich a Katynka - Bratři Grimmové
Hádanka - Bratři Grimmové
Hadí královna - Otto Sutermeister
Hadrnička - Bratři Grimmové
Hambálek - Bratři Grimmové
Holota - Bratři Grimmové
Honza a Jacek - Joseph Haltrich
Honza a loupežníci - Otto Sutermeister
Honza Lenivec - Joseph Jacobs
Honza se žení - Bratři Grimmové
Honza Vejtaha - Otto Sutermeister
Hora Zemúň - Bratři Grimmové
Hrnečku, vař! - Bratři Grimmové
Jak chodil lišák se džbánem, až se ucho utrhlo - Anonym
Jak ďábla okradli o duši - Bratři Grimmové
Jak dělal lišák chůvu - Anonym
Jak dva lhali, až se prášilo - Joseph Haltrich
Jak dvanáct bratrů hledalo nevěsty - Joseph Haltrich
Jak dvě sestry sloužily u čarodějnice - Joseph Haltrich
Jak Honza ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak Honza špásoval - Joseph Haltrich
Jak jedna dostala dárky - Joseph Haltrich
Jak jedni kvůli svatbě utekli - Anonym
Jak jednomu hloupost zlatě vykvetla - Joseph Haltrich
Jak jednomu přišla krása draho - Joseph Haltrich
Jak jednomu uletělo štěstí - Otto Sutermeister
Jak ježek uhonil zajíce k smrti - Bratři Grimmové
Jak kohoutek a slepička sbírali drobečky - Bratři Grimmové
Jak krejčík vylekal obra - Bratři Grimmové
Jak lišák a vlk skákali skrze oheň - Joseph Haltrich
Jak lišák léčil havránčatům svrab - Joseph Haltrich
Jak lišák obral sedláka o ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák přelstil kohouta - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka jíti do loupežnického domu - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka přes studnu skákati - Joseph Haltrich
Jak lišák přišel o kožich - Joseph Haltrich
Jak lišák sbíral borůvky - Anonym
Jak lišák učil vlka chytat ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák učinil zajíce svým nevolníkem - Joseph Haltrich
Jak lišák vedl válku s medvědem - Anonym
Jak lišák vedl vlka do ovčína - Joseph Haltrich
Jak lišák vlkovi ku dvěma sviním pomohl - Joseph Haltrich
Jak lišák vyrobil vlkovi nový ocas - Joseph Haltrich
Jak lišáka přelstily husy - Joseph Haltrich
Jak medvěd a lišák klučili les - Anonym
Jak medvěd, vlk a lišák bojovali - Joseph Haltrich
Jak měl trakař pravdu - Anonym
Jak padla kosa na kámen - Anonym
Jak pes pozval vlka na svatbu - Anonym
Jak přadlenky mlčely - Joseph Haltrich
Jak satanáš pískal na flétnu - Johann Wilhelm Wolf
Jak se dva vsadili - Joseph Haltrich
Jak se dva vychloubali až do nebe - Joseph Haltrich
Jak se Janek Šavlička vydal do Říma - Ulrich Jahn
Jak se jeden učil latinsky - Joseph Haltrich
Jak se jeden vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se jeden vyučil na gaunera - Bratři Grimmové
Jak se jeden ženil s ropuchou - Johannes Jegerlehner
Jak se jednomu lepila smůla na paty - Bratři Grimmové
Jak se kohout ženil - Johann Wilhelm Wolf
Jak se lišák osvobodil - Joseph Haltrich
Jak se lišák vlkovi svezl po hřbetě - Anonym
Jak se lišákovi vysmíval zajíc - Joseph Haltrich
Jak se lišky dělily - Joseph Haltrich
Jak se měl mordýř ku ženitbě - Bratři Grimmové
Jak se nestal střízlík králem - Bratři Grimmové
Jak se Paleček vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se slepička dusila - Bratři Grimmové
Jak se sousedův kohout a sousedčina slepice předháněli - Joseph Haltrich
Jak se stal Popelák králem - Joseph Haltrich
Jak se zajíc poměl s liškou - Anonym
Jak sedláček přechytračil čerta - Bratři Grimmové
Jak sedlák nepřišel o koně - Anonym
Jak si Honza opatřil nevěstu - Franz Georg Brustgi
Jak si kočka dala šít - Anonym
Jak si pasáček vepřů přál - Otto Sutermeister
Jak si vedl krejčík v nebi - Bratři Grimmové
Jak skřítkové křtiny slavili - Bratři Grimmové
Jak skřítkové šili boty - Bratři Grimmové
Jak slepička umřela - Joseph Haltrich
Jak slepičku pohřbili - Joseph Haltrich
Jak smrtisko posílalo posly - Bratři Grimmové
Jak sobě vybrati nevěstu - Bratři Grimmové
Jak Starý Fric prohrál sázku - Ulrich Jahn
Jak starý Sultán vedl vojnu - Bratři Grimmové
Jak šel jeden do nebe - Franz Georg Brustgi
Jak šel sedlák pro vavřín - Bratři Grimmové
Jak šel Smrťák za kmotra - Ulrich Jahn
Jak šla kachnička na vandr - Joseph Haltrich
Jak šly děti na jahody - Ludwig Bechstein
Jak v jednom zámku strašilo - Franz Georg Brustgi
Jak vlci slavili svatého Jána - Joseph Haltrich
Jak vlk přišel k úhoně - Anonym
Janek Karbaník - Bratři Grimmové
Jasné slunce zlé skutky vyjevuje - Bratři Grimmové
Jehňátko a rybička - Bratři Grimmové
Karkulínkové - Anonym
Kdo hledá, najde - Joseph Haltrich
Kmotr - Bratři Grimmové
Kmotra Liška se opět vdává - Bratři Grimmové
Kocour Micpuf - Joseph Haltrich
Kouzelné hadřisko - Bratři Grimmové
Kouzelné trpasličí čepičky - Ludwig Bechstein
Kouzelný oblázek - Otto Sutermeister
Král a sedm zakletých princezen - Jitka Vlk Martináková
Král zlodějů - Bratři Grimmové
Krásná Katynka a Hromburác - Bratři Grimmové
Krvavá komnata aneb vykutálená čečetka - Bratři Grimmové
Lidožroutka lidožravá - Anonym
Líná přadlenka - Bratři Grimmové
Líný Honza a Tlustá Terka - Bratři Grimmové
Lišák a husy - Bratři Grimmové
Lišák a ježek - Joseph Haltrich
Lišák a kmotřička - Bratři Grimmové
Lišák a kočka - Bratři Grimmové
Lišák a kůň - Bratři Grimmové
Lišák a medvěd - Joseph Haltrich
Lišák a šnek - Joseph Haltrich
Lišák a vlk na svatbě - Joseph Haltrich
Lišák a vlk u obecní studny - Joseph Haltrich
Lívanec nejlívancovitější - Anonym
Loupežnická nevěsta - Ludwig Bechstein
Mazaný učitel a čertiska - Joseph Haltrich
Medvěd,vlk, lišák a zajíc na jarmarku - Joseph Haltrich
Miláček Štěstěny - Anonym
Muzikant ve vlčí jámě - Joseph Haltrich
Mužík s kouzelným zrcadlem - Anonym
Na dvorku - Bratři Grimmové
Na nebeském mlatě - Bratři Grimmové
Ne chudoba, ale bohatství činí z člověka mudrce - Joseph Haltrich
Nehodný syn - Bratři Grimmové
Nejlepší jídlo na světě - Johann Wilhelm Wolf
Nemytý a nečesaný - Otto Sutermeister
O chlapečkovi, co stále ujídal - Joseph Haltrich
O chytrém Honzovi - Bratři Grimmové
O chytrém krejčíkovi - Bratři Grimmové
O chytrém pacholkovi - Bratři Grimmové
O Červené Karkulce - Bratři Grimmové
O desíti kůzlátkách a medvědovi - Joseph Haltrich
O děsuplné paní Gertrůdě - Bratři Grimmové
O dvou zakletých pastýřích - Otto Sutermeister
O hrušce, která nechtěla spadnout - Bratři Grimmové
O jednom, co nosil kříž - Joseph Haltrich
O jednom, co se stal přes noc farářem - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co starostí neměl - Franz Georg Brustgi
O jednom, co zbohatl na starém sedle - Ulrich Jahn
O kouzelné strace - Joseph Haltrich
O kouzelném flakonku - Franz Georg Brustgi
O křišťálové studánce - Otto Sutermeister
O krvelačném jelitu - Bratři Grimmové
O líné Kateřině - Joseph Haltrich
O lišce a chytré sýkorce - Joseph Haltrich
O milosrdné ruce - Bratři Grimmové
O myšce, ptáčkovi a klobásce - Bratři Grimmové
O nejhloupějším muži na světě - Joseph Haltrich
O nenažraném obrovi - Otto Sutermeister
O obřích hruškách - Otto Sutermeister
O perníkové chaloupce - Jitka Vlk Martináková
O přátelství kočky a myši - Bratři Grimmové
O prohnané Grétličce - Bratři Grimmové
O psím naříkání - Ludwig Bechstein
O řepě - Bratři Grimmové
O slavičí proradnosti - Bratři Grimmové
O slepém, chromém a nahém - Joseph Haltrich
O smutném konci pantáty Košinky - Bratři Grimmové
O třech bílých labutích - Johannes Jegerlehner
O třech bratrech a zlovolném obřisku - Joseph Haltrich
O třech hluchých pastýřích - Joseph Haltrich
O třech ranhojičích - Bratři Grimmové
O třikrát líném Honzovi - Otto Sutermeister
O trpaslici Troubelíně - Johannes Jegerlehner
O vandrování kdovíkudy kdovíkam - Bratři Grimmové
O velkém přátelství psa a vrabčáka - Bratři Grimmové
O vlkovi, který uvěřil vlastním uším - Johann Wilhelm Wolf
O zachráněném háděti - Johann Wilhelm Wolf
O zakleté panně - Otto Sutermeister
O zakleté panně s klíči - Otto Sutermeister
O zlatém telátku - Joseph Haltrich
O ztracené odvaze - Jitka Vlk Martináková
O ztracených dětech - Otto Sutermeister
O zvířecí věrnosti a lidské proradnosti - Bratři Grimmové
Obr Paleček - Bratři Grimmové
Odkud dneska fouká? - Anonym
Oklamaný ďábel - Anonym
Opustíš-li mne, zahyneš - Bratři Grimmové
Palečkovo vandrování světem - Bratři Grimmové
Paní Zima - Bratři Grimmové
Pasáček - Bratři Grimmové
Pečené ryby - Anonym
Podivné hry - Bratři Grimmové
Podivuhodný muzikant - Bratři Grimmové
Podvržené dítě - Bratři Grimmové
Pohádka krajánka ze Lhoty - Bratři Grimmové
Pohádka o hadovi - Bratři Grimmové
Pohádka o pěti bratrech - Joseph Haltrich
Pohádka o pěti prstech na nohách - Joseph Haltrich
Pohádka o rudém kohoutku - Joseph Haltrich
Pohádka z Prolhané Lhoty - Ulrich Jahn
Pole, políčka za mandel sýra - Ulrich Jahn
Potrestaný platýz - Bratři Grimmové
Povedený učenec - Joseph Haltrich
Pozemský ráj - Anonym
Rozumbradové - Bratři Grimmové
Sedláček - Bratři Grimmové
Sedlák, medvěd a lišák - Joseph Haltrich
Sedmkrát zabitý - Joseph Haltrich
Smrťákův zámek - Johann Wilhelm Wolf
Sova - Bratři Grimmové
Spěchej pomalu! - Bratři Grimmové
Stará žebračka - Bratři Grimmové
Starý Fric a selský synek - Ulrich Jahn
Stéblo trávy, uhlíčko a fazole - Bratři Grimmové
Střízlík a medvěd - Bratři Grimmové
Svatba kmotry Lišky - Bratři Grimmové
Švábská sedmička - Bratři Grimmové
To nejméně uvěřitelné - Johann Wilhelm Wolf
Tři bratři - Bratři Grimmové
Tři dítka Štěstěny - Bratři Grimmové
Tři lenoši - Bratři Grimmové
Tři sestry a lidožroutské obřisko - Joseph Haltrich
Tři tovaryši - Bratři Grimmové
Trpasličí dárky - Bratři Grimmové
V dobrém a ve zlém - Bratři Grimmové
Věčně spokojené dítě - Johann Wilhelm Wolf
Vlk a člověk - Bratři Grimmové
Vlk a člověk podruhé - Joseph Haltrich
Vlk a deset kůzlátek - Joseph Haltrich
Vlk a dva kozlové - Joseph Haltrich
Vlk a dva sedláci - Joseph Haltrich
Vlk a klisna - Joseph Haltrich
Vlk a lišák - Bratři Grimmové
Vlk a lišák u kožešníka v mořidle - Joseph Haltrich
Vlk a sedm kůzlátek - Bratři Grimmové
Vlk a stará koza - Joseph Haltrich
Vlk a svině s dvanácti selátky - Joseph Haltrich
Vlk kajícníkem - Joseph Haltrich
Vlk králem a lišák ministrem - Joseph Haltrich
Vodní víla - Bratři Grimmové
Vychrtlá Líza - Bratři Grimmové
Zaječí nevěsta - Bratři Grimmové
Zakletý dům - Otto Sutermeister
Zlatý klíč - Bratři Grimmové
Zrnko prosa - Joseph Haltrich
Žár i chlad z jedněch úst - Anonym
Železný Honza - Joseph Haltrich
Žid v trnisku - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons