Pekelná výpomoc

Joseph Haltrich

k dysi dávno vezl jeden chudičký sedlák dříví z lesa a uvízl v díře na cestě tak nešťastně, že se nedokázal hnout z místa. Když se tak zbůhdarma namáhal, přišel k němu nějaký neznámý muž a pravil: „Já ti z té šlamastyky pomohu, když mi slíbíš, že mi dáš to nejnovější ze svého domu, přijdu si pro to za dvacet let.“ Sedláka napadly akorát ty nové dřevěné lžíce, které před nedávnem koupil, a bez dalšího je tedy slíbil a hned to také sepsali. Potom mu cizinec opravdu uvízlý vůz i s kravami vytáhnul a šel pryč. Ale když přišel sedlák domů, ke svému úleku se dozvěděl, že se mu v tom a tom čase narodil synek, a tak ihned pochopil, že tomu zloduchovi upsal své vlastní dítě. Běžel k faráři a vyjevil mu svůj hříšný čin. Tento ho však utěšoval a pravil: „Vychovávej svého syna ve vší počestnosti a zbožnosti, pak nad ním peklo nebude mít žádnou moc.“ To sedlák slíbil a také to svědomitě vykonával, ale před dítětem nedokázal svůj smutek dlouho utajovat. Hošík na něj naléhal a neustále se vyptával: „Tatínku, proč jste stále tak smutný?“ A tak mu sedlák jednoho dne vše vypověděl. „Nestrachujte se o mne, otče,“ řekl hošík: „ďábel mi nebude moci nic udělat, když se ostříhám zlého, pan farář mi to říkal.“

k dyž bylo jinochovi dvacet let, šel k faráři a žádal ho o radu, co si má s tou pekelnou záležitostí počít. Farář mu poradil, aby se ustavičně modlil, protože to nemohou ďáblové vystát. Potom se hoch vydal na cestu do pekla, neboť nechtěl čekat, až si ho čert odvede. Když ušel kus cesty, tu pojednou uviděl obrovský strom se zlatým ovocem, pod kterým seděl ve zbroji oděný muž. Zpočátku se vylekal, ale když viděl, že se ozbrojenec nehýbá, odvážil se přijít blíže. Neznámý mu pak vyprávěl příběh svého života, že kdysi. býval velký loupežník, a proto je zakletý pod tímto stromem, každé zlaté jablko je jeden z jeho smrtelných hříchů, v zemi jsou ukryty obrovské poklady, které získal loupežemi a vraždami; a tady drží nekonečnou stráž a nemůže zemřít, dokud se za jeho duši nepomodlí čistý a nevinný jinoch ve věku dvaceti let. „Jestli jsi ten hoch ty, modli se za mne a až tu více nebudu, vyzvedni ze země ty obrovské poklady, potom bude kletba zlomena.“

h och mu to s upřímným srdcem slíbil a putoval dál, až konečně dorazil do pekla. Hned u pekelné brány se začal modlit a vešel dovnitř. Když ho ďáblové uslyšeli, o překot odtamtud prchali, a jak postupoval stále hloub a hloub, stáhli se pekelníci do nejposlednějšího pekelného kouta, ale ani tam se necítili před jeho modlitbou příliš bezpeční. Tu se spolu radili a jeden druhého se ptali, kdo je ten nebezpečný člověk a co si s ním počnou. Tu jednomu starému čertovi přišla na mysl smlouva, kterou uzavřel před dvaceti léty se sedlákem, a řekl: „Ten cizinec nebude nikdo jiný než jeden hloupý selský synek, kterého jsem získal od jeho otce před dvaceti léty. Bohužel jsem na něj ani zapomněl, a tak vyrostl v bázni boží, ale počkejte, já s ním hned zatočím!“ S těmi slovy se starý čert vzmužil a šel hochovi v ústrety, hodil mu k nohám smlouvu a řekl: „Běž ihned domů, daruji tě tvému otci!“

t ohle nemusel hochovi říkat dvakrát, neboť mu šel mráz po zádech, když viděl všechno to mučící náčiní, kleště, kotle plné vařícího oleje a ten pekelný oheň a slyšel to naříkání a skřípání zubů zatracených duší. Rychle zvednul smlouvu a obrátil se k domovu, zatímco se ďáblové radovali, jak šikovně se ho zbavili. Když hoch přišel k tomu obrovskému stromu, ten se pojednou sesypal a ten zbrojenec padnul k zemi a na jejich místě byly jen dvě hromádky popela. Potom hoch kopal, jak mu muž řekl, a našel obrovský poklad. S tím pak putoval domů a jeho rodiče se velmi radovali, když ho opět viděli.

z toho pokladu dal jeden díl panu faráři jako poděkování za jeho učení, druhý díl daroval kostelu a třetí si ponechal pro sebe a své rodiče. Stal se z něj bohatý muž a jeho majetek se rozmnožoval stále víc a náš Pán ho požehnal i na dětech a dětech jeho dětí, ze kterých se stali také počestní a bohabojní lidé. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka "Des Teufels Hilfe" je ze sbírky pohádek „Sächsische Volksmärchen aus Siebenbürgen“ (1856) německého filologa a folkloristy Josepha Haltricha (22.07.1822 - 17.05.1886). Z němčiny přeložila a pro vaši potěchu po svém převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Bezruká dívka - Bratři Grimmov�
Boží pokrm - Bratři Grimmov�
Bratr Štístko - Bratři Grimmov�
Chudák a boháč - Bratři Grimmov�
Chudoba a pokora vedou do nebe - Bratři Grimmov�
Cikán a tři ďáblové - Joseph Haltrich
Délka života - Bratři Grimmov�
Dílo Boží a dílo Satanovo - Bratři Grimmov�
Dítě Mariino - Bratři Grimmov�
Dvanáct apoštolů - Bratři Grimmov�
Dvě nevěsty - Bratři Grimmov�
Džbánek slz - Ludwig Bechstein
Honza a Černá princezna - Ulrich Jahn
Hvezdné tolary - Bratři Grimmov�
Hvozdík - Bratři Grimmov�
Jak jeden doběhl až do pekla - Joseph Haltrich
Jak jeden ubohý pasáček sešel ze světa - Bratři Grimmov�
Jak přišel sedláček do nebe - Bratři Grimmov�
Jak se jeden vypínal až do nebes - Ludwig Bechstein
Jak se jedna chtěla vdávat - Bratři Grimmov�
Jak věšeli Měsíc - Bratři Grimmov�
Kdo jsi bez viny - Ulrich Jahn
Laciné dřevo - Joseph Haltrich
Lískový prut - Bratři Grimmov�
Mistr Kopýtko - Bratři Grimmov�
Mnich a ptáček - Ludwig Bechstein
Mužík omlazený ohněm - Bratři Grimmov�
Nebeská svatba - Bratři Grimmov�
O andílkovi v obilí - Otto Sutermeister
O Betelce zlaté a Bětce smolné - Otto Sutermeister
O bílé kůstce - Otto Sutermeister
O Boží milosti - Joseph Haltrich
O Božím upomínání - Joseph Haltrich
O chytrém Filipovi - Franz Georg Brustgi
O černém žabáku a ohnivé kolébce - Ulrich Jahn
O dobru, zlu a spravedlnosti - Otto Sutermeister
O nadání dětí Eviných osudy rozličnými - Bratři Grimmov�
O prosťáčkovi - Otto Sutermeister
O říční panně - Otto Sutermeister
O staré matičce - Bratři Grimmov�
O třech řečech - Bratři Grimmov�
O věčném hladu - Bratři Grimmov�
O zbožném vévodovi - Otto Sutermeister
O zmáčené košilce - Bratři Grimmov�
O žebrotě žebrácké a pokoře pokorné - Johannes Jegerlehner
Odměna a trest - Joseph Haltrich
Pastýř a Smrt - Bratři Grimmov�
Pilný se raduje - Bratři Grimmov�
Růže - Bratři Grimmov�
Sklenička Matky Boží - Bratři Grimmov�
Svatá panna Starosta - Bratři Grimmov�
Svatý Josef v lese - Bratři Grimmov�
Svéhlavé dítě - Bratři Grimmov�
Tři rudovousové - Joseph Haltrich
Tři zelené ratolesti - Bratři Grimmov�
Ukradená almužna - Bratři Grimmov�
Vrabčák a jeho čtyři synové - Bratři Grimmov�
Zasloužená odměna - Joseph Haltrich
Zlatovláska a Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zpívající kosti - Bratři Grimmov�
Žitný klas - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons