O velkém přátelství psa a vrabčáka

Bratři Grimmové

b yl jednou jeden ovčácký pes a ten sloužil zlému člověku, který ho ustavičně mořil hlady. Když už měl pes té bídné služby právě po krk, sebral se a celý smutný šel pryč. Cestou potkal vrabčáka, který se ho ptal: „Bratříčku pse, pročpak jsi tak smutný?“ Pes odvětil: „Jak nemám být smutný, když mi žaludek zpívá tak žalostnou písničku?“ Tu vrabčák zašvitořil: „Bratříčku milý, pojď se mnou do města, já tě hlady umřít nenechám.“ Tak šli do města, a když přišli před řeznický krám, řekl vrabčák psovi: „Počkej tady, já ti shodím kousek masa.“ Posadil se na okenici, rozhlédnul se, zda ho nikdo nepozoruje a kloval a kloval do jednoho kusu masa, který ležel na samém kraji, tak dlouho, dokud nespadl dolů. Pes maso popadl a upaloval s ním za roh, kde ho zhltnul. Pak mu vrabec pravil: „Tak, teď jdeme do jiného krámu, obstarám ti ještě kousek, abys měl dost.“ Když pes sežral i druhý kus masa, zeptal se ho vrabec: „Tak co, bratříčku pse, máš dost?“ „Ano, masa jsem sytý,“ odvětil spokojený pes: „ale ještě by se hodil kousek chleba.“ Vrabec řekl: „Máš ho mít, bratříčku.“ Zavedl psa k pekařskému krámku, kde kloval do jednoho bochníčku chleba tak dlouho, dokud nespadl dolů, a když chtěl pes ještě více chleba, zavedl ho k jinému pekaři a i tam mu ho obstaral. Když to pes všechno sežral, vrabec se ho zeptal: „Bratříčku pse, nyní máš dost?“ „Ano,“ odvětil pes: „teď bychom se mohli trochu projít.“ Tak se vydali ven z města. Ale pro velké horko, které v polích panovalo, byl pes za malou chvíli celý utrmácený a řekl: „Jsem unavený, rád bych si pospal.“ „Jen se prospi, bratříčku pse,“ švitořil vrabčák: „já si tu zatím posedím na téhle větvi.“ Pes si lehnul rovnou na cestě a ihned tvrdě usnul.

z atímco tam pes ležel a spal, přijížděl tou cestou forman, těžký vůz tažený třemi koňmi, naložený dvěma obrovskými sudy vína. Vrabčák viděl, že se forman nehotoví jeho přítele objet, naopak jede dál ve směru, kde leží pes, a proto zvolal: „Formane, nedělej to, sic z tebe udělám ubožáka!“ Ale forman jen zavrčel: „Ty mi mnoho škody nenaděláš.“ Zapráskal bičem a hnal vůz přímo na psa, který pod jeho koly bídně zahynul. Tu vrabčák zaštěbetal: „Tys zajel mého přítele a to tě bude stát hodně, tu káru a i ta zvířata!“ „No jo, vozu i s koňmi se ti zachtělo? A jakpak to ty pískle asi zaonačíš?“ smál se forman a jel dál.

a niž to forman zpozoroval, vrabčák vlezl pod plachtu vozu a tam tak dlouho kloval do zátky na sudu, dokud se nevylomila a víno nezačalo vytékat ven. Když se pojednou forman jen tak ze zvyku ohlédnul za sebe, všimnul si, že mu z vozu něco teče, a tak prohlédnul sudy a zjistil, že jeden je úplně prázdný. „Ach, já ubožák!“ zvolal. „Ještě nejsi dost ubohý!“ zaštěbetal vrabčák a sedl si na hlavu jednomu z koní, aby mu vykloval oči. Když to forman uviděl, vztekle popadnul svoji sekeru a chtěl jí vrabčáka zabít, ale ten vyletěl do výše a forman trefil do hlavy svého koně, který padnul mrtvý na zem. „Ach, já ubožák!“ „Ještě nejsi dost ubohý!“ zaštěbetal vrabčák. Když forman nyní už jen se dvěma koňmi pokračoval v cestě, vlezl si vrabčák opět pod plachtu vozu a tak dlouho kloval do zátky druhého sudu, až víno začalo prýštit ven. Forman to zpozoroval a vykřiknul: „Ach, já ubožák!“ „Ještě nejsi dost ubohý!“ zaštěbetal vrabčák, sednul si na hlavu druhému koni a vykloval mu oči. Forman se k němu rozběhnul se sekerou v ruce, ale vrabčák vzlétnul do výše a forman místo něho trefil koně, který padnul mrtev k zemi. „Ach, já ubožák!“ „Ještě nejsi dost ubohý!“ zaštěbetal vrabčák a sednul si na hlavu i tomu třetímu koni, aby mu vykloval oči. Forman, vzteky celý bez sebe, se po vrabčákovi opět ohnal sekerou, ale zabil svého třetího a posledního koně. „Ach, já ubožák!“ volal pak. „Ještě nejsi dost ubohý!“ zaštěbetal vrabčák: „teprve doma z tebe učiním toho opravdového ubožáka.“ A letěl pryč.

f orman nechat vůz vozem a šel domů. „Ach,“ řekl své ženě: „dneska jsem měl samou smůlu, víno mi vyteklo a všichni tři koně jsou mrtví.“ „Muži, mužíčku, tady je boží dopuštění!“ naříkala žena: „Přiletěl k nám nějaký zlý ptáček a přivedl s sebou všechny ptáky z celého světa, teď jsou nahoře na sýpce a zobají tam naši pšenici.“ Forman vyšel na sýpku a tam sedělo tisíce a tisíce ptáků a pšenici měli takřka sezobánu a v jejich středu seděl vrabec. Tu forman zvolal: „Ach, já ubožák!“ „Ještě nejsi dost ubohý!“ zaštěbetal vrabčák: „ ještě tě to bude stát život, formane,“ a odletěl pryč. Tak forman přišel o svůj majetek, šel dolů do světnice, sedl si na pec a vařily se v něm vztek se žlučí. Vrabec seděl venku za oknem a švitořil: „Formane, ještě tvůj život.“ Forman popadnul sekeru a hodil ji po vrabčákovi, ale netrefil. Vrabčák přihopkal dovnitř, sedl si na pec a zaštěbetal: „Formane, ještě tvůj život.“ Tento úplně smyslů zbavený a bez sebe hněvem, sekerou rozpůlil pec a tak, jak vrabčák poletoval z místa na místo, rozsekal postupně svoje domácí vybavení, zrcadla, lavice, stůl a nakonec i stěny domu, neboť nikdy vrabčáka netrefil. Nakonec ho přece jen dopadnul, držel ho v ruce a jeho žena se zeptala: „Mám ho zabít?“ „Ne,“ zvolal forman: „to by bylo málo, on musí zemřít smrtí daleko strašlivější, já ho spolknu.“ A strčil si vrabce do huby a najednou ho spolknul. Ale vrabčák začal ve formanově břiše poletovat a vyletěl mu zase nahoru do huby, vystrčil ven hlavu a zašvitořil: „Formane, ještě tvůj život.“ Tu forman podal svojí ženě sekeru a řekl: „Ženo, zabij toho vrabčáka!“ A žena se rozmáchla sekerou, ale netrefila se a udeřila do hlavy formana a ten padnul mrtev k zemi. A vrabčák? Ten uletěl pryč. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka "Der Hund und der Sperling" (KHM 58) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arcimág a jeho sluha - Joseph Haltrich
Báchorka o fazoli - Johann Wilhelm Wolf
Bleška a veška - Bratři Grimmové
Brémští muzikanti - Bratři Grimmové
Bukač a dudek - Bratři Grimmové
Buvolí kráva a rybka - Joseph Haltrich
Chytrá Běta - Bratři Grimmové
Ďáblova babička - Bratři Grimmové
Dědeček a vnuk - Bratři Grimmové
Dietmarova lžipohádka - Bratři Grimmové
Divodějný strom - Anonym
Doktor Vševěd - Bratři Grimmové
Duch v láhvi - Bratři Grimmové
Dva řezníci v pekle - Joseph Haltrich
Dvanáctero líných pacholků - Bratři Grimmové
Fridrich a Katynka - Bratři Grimmové
Hádanka - Bratři Grimmové
Hadí královna - Otto Sutermeister
Hadrnička - Bratři Grimmové
Hambálek - Bratři Grimmové
Holota - Bratři Grimmové
Honza a Jacek - Joseph Haltrich
Honza a loupežníci - Otto Sutermeister
Honza Lenivec - Joseph Jacobs
Honza se žení - Bratři Grimmové
Honza Vejtaha - Otto Sutermeister
Hora Zemúň - Bratři Grimmové
Hrnečku, vař! - Bratři Grimmové
Jak chodil lišák se džbánem, až se ucho utrhlo - Anonym
Jak ďábla okradli o duši - Bratři Grimmové
Jak dělal lišák chůvu - Anonym
Jak dva lhali, až se prášilo - Joseph Haltrich
Jak dvanáct bratrů hledalo nevěsty - Joseph Haltrich
Jak dvě sestry sloužily u čarodějnice - Joseph Haltrich
Jak Honza ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak Honza špásoval - Joseph Haltrich
Jak jedna dostala dárky - Joseph Haltrich
Jak jedni kvůli svatbě utekli - Anonym
Jak jednomu hloupost zlatě vykvetla - Joseph Haltrich
Jak jednomu přišla krása draho - Joseph Haltrich
Jak jednomu uletělo štěstí - Otto Sutermeister
Jak ježek uhonil zajíce k smrti - Bratři Grimmové
Jak kohoutek a slepička sbírali drobečky - Bratři Grimmové
Jak krejčík vylekal obra - Bratři Grimmové
Jak lišák a vlk skákali skrze oheň - Joseph Haltrich
Jak lišák léčil havránčatům svrab - Joseph Haltrich
Jak lišák obral sedláka o ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák přelstil kohouta - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka jíti do loupežnického domu - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka přes studnu skákati - Joseph Haltrich
Jak lišák přišel o kožich - Joseph Haltrich
Jak lišák sbíral borůvky - Anonym
Jak lišák učil vlka chytat ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák učinil zajíce svým nevolníkem - Joseph Haltrich
Jak lišák vedl válku s medvědem - Anonym
Jak lišák vedl vlka do ovčína - Joseph Haltrich
Jak lišák vlkovi ku dvěma sviním pomohl - Joseph Haltrich
Jak lišák vyrobil vlkovi nový ocas - Joseph Haltrich
Jak lišáka přelstily husy - Joseph Haltrich
Jak medvěd a lišák klučili les - Anonym
Jak medvěd, vlk a lišák bojovali - Joseph Haltrich
Jak měl trakař pravdu - Anonym
Jak padla kosa na kámen - Anonym
Jak pes pozval vlka na svatbu - Anonym
Jak přadlenky mlčely - Joseph Haltrich
Jak satanáš pískal na flétnu - Johann Wilhelm Wolf
Jak se dva vsadili - Joseph Haltrich
Jak se dva vychloubali až do nebe - Joseph Haltrich
Jak se Janek Šavlička vydal do Říma - Ulrich Jahn
Jak se jeden učil latinsky - Joseph Haltrich
Jak se jeden vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se jeden vyučil na gaunera - Bratři Grimmové
Jak se jeden ženil s ropuchou - Johannes Jegerlehner
Jak se jednomu lepila smůla na paty - Bratři Grimmové
Jak se kohout ženil - Johann Wilhelm Wolf
Jak se lišák osvobodil - Joseph Haltrich
Jak se lišák vlkovi svezl po hřbetě - Anonym
Jak se lišákovi vysmíval zajíc - Joseph Haltrich
Jak se lišky dělily - Joseph Haltrich
Jak se měl mordýř ku ženitbě - Bratři Grimmové
Jak se nestal střízlík králem - Bratři Grimmové
Jak se Paleček vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se slepička dusila - Bratři Grimmové
Jak se sousedův kohout a sousedčina slepice předháněli - Joseph Haltrich
Jak se stal Popelák králem - Joseph Haltrich
Jak se zajíc poměl s liškou - Anonym
Jak sedláček přechytračil čerta - Bratři Grimmové
Jak sedlák nepřišel o koně - Anonym
Jak si Honza opatřil nevěstu - Franz Georg Brustgi
Jak si kočka dala šít - Anonym
Jak si pasáček vepřů přál - Otto Sutermeister
Jak si vedl krejčík v nebi - Bratři Grimmové
Jak skřítkové křtiny slavili - Bratři Grimmové
Jak skřítkové šili boty - Bratři Grimmové
Jak slepička umřela - Joseph Haltrich
Jak slepičku pohřbili - Joseph Haltrich
Jak smrtisko posílalo posly - Bratři Grimmové
Jak sobě vybrati nevěstu - Bratři Grimmové
Jak Starý Fric prohrál sázku - Ulrich Jahn
Jak starý Sultán vedl vojnu - Bratři Grimmové
Jak šel jeden do nebe - Franz Georg Brustgi
Jak šel sedlák pro vavřín - Bratři Grimmové
Jak šel Smrťák za kmotra - Ulrich Jahn
Jak šla kachnička na vandr - Joseph Haltrich
Jak šly děti na jahody - Ludwig Bechstein
Jak v jednom zámku strašilo - Franz Georg Brustgi
Jak vlci slavili svatého Jána - Joseph Haltrich
Jak vlk přišel k úhoně - Anonym
Janek Karbaník - Bratři Grimmové
Jasné slunce zlé skutky vyjevuje - Bratři Grimmové
Jehňátko a rybička - Bratři Grimmové
Karkulínkové - Anonym
Kdo hledá, najde - Joseph Haltrich
Kmotr - Bratři Grimmové
Kmotra Liška se opět vdává - Bratři Grimmové
Kocour Micpuf - Joseph Haltrich
Kouzelné hadřisko - Bratři Grimmové
Kouzelné trpasličí čepičky - Ludwig Bechstein
Kouzelný oblázek - Otto Sutermeister
Král a sedm zakletých princezen - Jitka Vlk Martináková
Král zlodějů - Bratři Grimmové
Krásná Katynka a Hromburác - Bratři Grimmové
Krvavá komnata aneb vykutálená čečetka - Bratři Grimmové
Lidožroutka lidožravá - Anonym
Líná přadlenka - Bratři Grimmové
Líný Honza a Tlustá Terka - Bratři Grimmové
Lišák a husy - Bratři Grimmové
Lišák a ježek - Joseph Haltrich
Lišák a kmotřička - Bratři Grimmové
Lišák a kočka - Bratři Grimmové
Lišák a kůň - Bratři Grimmové
Lišák a medvěd - Joseph Haltrich
Lišák a šnek - Joseph Haltrich
Lišák a vlk na svatbě - Joseph Haltrich
Lišák a vlk u obecní studny - Joseph Haltrich
Lívanec nejlívancovitější - Anonym
Loupežnická nevěsta - Ludwig Bechstein
Mazaný učitel a čertiska - Joseph Haltrich
Medvěd,vlk, lišák a zajíc na jarmarku - Joseph Haltrich
Miláček Štěstěny - Anonym
Muzikant ve vlčí jámě - Joseph Haltrich
Mužík s kouzelným zrcadlem - Anonym
Na dvorku - Bratři Grimmové
Na nebeském mlatě - Bratři Grimmové
Ne chudoba, ale bohatství činí z člověka mudrce - Joseph Haltrich
Nehodný syn - Bratři Grimmové
Nejlepší jídlo na světě - Johann Wilhelm Wolf
Nemytý a nečesaný - Otto Sutermeister
O chlapečkovi, co stále ujídal - Joseph Haltrich
O chytrém Honzovi - Bratři Grimmové
O chytrém krejčíkovi - Bratři Grimmové
O chytrém pacholkovi - Bratři Grimmové
O Červené Karkulce - Bratři Grimmové
O desíti kůzlátkách a medvědovi - Joseph Haltrich
O děsuplné paní Gertrůdě - Bratři Grimmové
O dvou zakletých pastýřích - Otto Sutermeister
O hrušce, která nechtěla spadnout - Bratři Grimmové
O jednom, co nosil kříž - Joseph Haltrich
O jednom, co se stal přes noc farářem - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co starostí neměl - Franz Georg Brustgi
O jednom, co zbohatl na starém sedle - Ulrich Jahn
O kouzelné strace - Joseph Haltrich
O kouzelném flakonku - Franz Georg Brustgi
O křišťálové studánce - Otto Sutermeister
O krvelačném jelitu - Bratři Grimmové
O líné Kateřině - Joseph Haltrich
O lišce a chytré sýkorce - Joseph Haltrich
O milosrdné ruce - Bratři Grimmové
O myšce, ptáčkovi a klobásce - Bratři Grimmové
O nejhloupějším muži na světě - Joseph Haltrich
O nenažraném obrovi - Otto Sutermeister
O obřích hruškách - Otto Sutermeister
O perníkové chaloupce - Jitka Vlk Martináková
O přátelství kočky a myši - Bratři Grimmové
O prohnané Grétličce - Bratři Grimmové
O psím naříkání - Ludwig Bechstein
O řepě - Bratři Grimmové
O slavičí proradnosti - Bratři Grimmové
O slepém, chromém a nahém - Joseph Haltrich
O smutném konci pantáty Košinky - Bratři Grimmové
O třech bílých labutích - Johannes Jegerlehner
O třech bratrech a zlovolném obřisku - Joseph Haltrich
O třech hluchých pastýřích - Joseph Haltrich
O třech ranhojičích - Bratři Grimmové
O třikrát líném Honzovi - Otto Sutermeister
O trpaslici Troubelíně - Johannes Jegerlehner
O vandrování kdovíkudy kdovíkam - Bratři Grimmové
O vlkovi, který uvěřil vlastním uším - Johann Wilhelm Wolf
O zachráněném háděti - Johann Wilhelm Wolf
O zakleté panně - Otto Sutermeister
O zakleté panně s klíči - Otto Sutermeister
O zlatém telátku - Joseph Haltrich
O ztracené odvaze - Jitka Vlk Martináková
O ztracených dětech - Otto Sutermeister
O zvířecí věrnosti a lidské proradnosti - Bratři Grimmové
Obr Paleček - Bratři Grimmové
Odkud dneska fouká? - Anonym
Oklamaný ďábel - Anonym
Opustíš-li mne, zahyneš - Bratři Grimmové
Palečkovo vandrování světem - Bratři Grimmové
Paní Zima - Bratři Grimmové
Pasáček - Bratři Grimmové
Pečené ryby - Anonym
Podivné hry - Bratři Grimmové
Podivuhodný muzikant - Bratři Grimmové
Podvržené dítě - Bratři Grimmové
Pohádka krajánka ze Lhoty - Bratři Grimmové
Pohádka o hadovi - Bratři Grimmové
Pohádka o pěti bratrech - Joseph Haltrich
Pohádka o pěti prstech na nohách - Joseph Haltrich
Pohádka o rudém kohoutku - Joseph Haltrich
Pohádka z Prolhané Lhoty - Ulrich Jahn
Pole, políčka za mandel sýra - Ulrich Jahn
Potrestaný platýz - Bratři Grimmové
Povedený učenec - Joseph Haltrich
Pozemský ráj - Anonym
Rozumbradové - Bratři Grimmové
Sedláček - Bratři Grimmové
Sedlák, medvěd a lišák - Joseph Haltrich
Sedmkrát zabitý - Joseph Haltrich
Smrťákův zámek - Johann Wilhelm Wolf
Sova - Bratři Grimmové
Spěchej pomalu! - Bratři Grimmové
Stará žebračka - Bratři Grimmové
Starý Fric a selský synek - Ulrich Jahn
Stéblo trávy, uhlíčko a fazole - Bratři Grimmové
Střízlík a medvěd - Bratři Grimmové
Svatba kmotry Lišky - Bratři Grimmové
Švábská sedmička - Bratři Grimmové
To nejméně uvěřitelné - Johann Wilhelm Wolf
Tři bratři - Bratři Grimmové
Tři císařské otázky - Franz Georg Brustgi
Tři dítka Štěstěny - Bratři Grimmové
Tři lenoši - Bratři Grimmové
Tři sestry a lidožroutské obřisko - Joseph Haltrich
Tři tovaryši - Bratři Grimmové
Trpasličí dárky - Bratři Grimmové
V dobrém a ve zlém - Bratři Grimmové
Věčně spokojené dítě - Johann Wilhelm Wolf
Vlk a člověk - Bratři Grimmové
Vlk a člověk podruhé - Joseph Haltrich
Vlk a deset kůzlátek - Joseph Haltrich
Vlk a dva kozlové - Joseph Haltrich
Vlk a dva sedláci - Joseph Haltrich
Vlk a klisna - Joseph Haltrich
Vlk a lišák - Bratři Grimmové
Vlk a lišák u kožešníka v mořidle - Joseph Haltrich
Vlk a sedm kůzlátek - Bratři Grimmové
Vlk a stará koza - Joseph Haltrich
Vlk a svině s dvanácti selátky - Joseph Haltrich
Vlk kajícníkem - Joseph Haltrich
Vlk králem a lišák ministrem - Joseph Haltrich
Vodní víla - Bratři Grimmové
Vychrtlá Líza - Bratři Grimmové
Zaječí nevěsta - Bratři Grimmové
Zakletý dům - Otto Sutermeister
Zlatý klíč - Bratři Grimmové
Zrnko prosa - Joseph Haltrich
Žár i chlad z jedněch úst - Anonym
Železný Honza - Joseph Haltrich
Žid v trnisku - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons