Uloupená princezna

Franz Georg Brustgi

b yl jednou jeden bohatý a mocný král, který měl jedinou dceru, a ta byla tak krásná, že se před její krásou rděly ty nejpůvabnější růže, šednul ten nejbělejší sníh a bledlo to nejmodřejší nebe. Když princezna vyšla ze zámku do zahrady, v ústrety jí přelíbezně zavoněly květiny a ze zlatých ptačích hrdélek vylétla přenádherná píseň. Jednoho dne se však v okamžiku, když seděla u studny v parku a hrála si se zlatým míčem, přiřítil z lesa strašlivý drak, obrovskými pařáty ji popadl a odnesl ji přes moře do své jeskyně. Tam ji držel v zajetí už celých pět let a snad tisíckrát se jí ptal, zda se stane jeho ženou. Ale ji jeho nabídka vždy vylekala a čím více prosil a naléhal, tím více se jí takový ženich protivil. Mezi mnohými drahocennostmi, kterými si chtěl drak získat její srdce a které jí daroval, byly také troje nádherné šaty; nádhernější by člověk na světě sotva pohledal, na těch prvních zářilo zlaté slunce, na těch druhých svítil stříbrný měsíc a na třetích byly jako na obloze rozesety stříbrné hvězdy. Ale ani tyto nepohnuli krásnou princeznu k tomu, aby se stala drakovou ženou.

j ednoho dne, právě uběhnulo sedm let, zabloudil do okolí drakovy jeskyně krejčovský tovaryš, který byl celý u vytržení, když v té ponuré díře našel krásnou pannu. Ptal se jí, zda se také ztratila jako on, ale ona smutně potřásla hlavou a vyprávěla mu, kdo je a jak se sem do té temné pustiny a skalní divočiny dostala. „Ach, kdybych se tak dostala z dračích spárů a byla zase doma na otcovském zámku!“ povzdechla si. „Pojď, utečeme a najdeme tvoji vlast a já tě budu dnem i nocí ochraňovat před vším nebezpečím a nepohodlím, které by tě mohlo na cestě potkat.“ navrhnul jí krejčík. Nad takovým nápadem se princezna zaradovala a slíbila mu, že pokud ji šťastně přivede na zámek jejího otce, stane se jeho ženou. Nyní vyčkávali okamžiku, kdy se drak vydá někam dál do světa, a když se té chvíle dočkali, ve vší tajnosti se vydali na cestu. Krejčík zastrčil do rance ty troje krásné šaty a spěchali odtamtud tak dlouho a daleko, dokud si nebyli jisti, že je drak už nemůže dohonit. Teprve pak si dopřáli odpočinku, položili se v lese a usnuli. Byli tak unavení, že se probudili až ráno přespříštího dne, vydali se ihned na cestu a brzy dorazili na mořský břeh, kde u břehu kotvila menší loď, která byla naložena rozličným zbožím a hodlala vyplout zrovna do té země, kde vládnul princeznin otec.

b yli právě den na cestě, když se na moři zvedla prudká bouře, která plavidlo zahnala na skalní útesy, tam se roztříštilo a jen pár lidí, mezi nimi také krásná princezna, se zachránilo na jednom člunu. Když kolem druhého dne plula cizí loď, vzala ty zachráněné šťastlivce na palubu a bezpečně je odvezla do přístavu. Ale princezna se ze své záchrany radovat nedokázala, byla velmi smutná a bolelo ji srdce, neboť si myslela, že se krejčík utopil v moři. Ale i on na poslední chvíli vyváznul. Zachránil se na lodním trámu; celé dny ho hnaly divoké vlny a nakonec ho zcela vyčerpaného vymrštily na břeh. Jeden starý rybář ho vzal do své chatrče, dal mu jíst a týden o něj pečoval. Potom mu ukázal cestu do velkého města, které leželo den cesty po proudu. Když potom krejčík kráčel ulicemi, uviděl na jednom domě viset štít krejčovského cechu. Tu ho popadla chuť pustit se opět do svého řemesla, a tak se zeptal mistra, zda by ho nevzal na práci a byl přijat rovnou jako tovaryš.

s otva tu byl pár týdnů, uslyšel jednoho pátečního večera na ulicích vyvolávat herolda, že král zaplatí deset tisíc guldenů tomu, kdo jeho dceři do tří měsíců opatří troje šaty, na kterých budou zářit slunce, měsíc a hvězdy. Tu mu přišlo na mysl, že má přece v ranci ty troje princezniny šaty a že by si jimi mohl vysloužit plno zlata. „Alespoň,“ pomyslel si: „bude ty přenádherné šaty nosit nějaká kráska a bude to rovněž také princezna, i když tak krásná a milá jako ta moje, která leží na studeném mořském dně, už na světě není.“ Šel ke svému mistru a řekl mu, že by mohl ty troje šaty pro královskou dceru ušít. Mistr se velmi potěšil a ohlásil královu kancléři, že se svým tovaryšem ty šaty ušijí, a dostal ihned zálohu tisíc guldenů. Peníze dal svému tovaryši, aby za ně nakoupil vše, co bude k šití potřebovat. „Ano,“ řekl: „peněz je k tomu třeba a ne málo.“ a s poděkováním si těch tisíc guldenů vzal. Protože však ty šaty byly již hotové, mohl nechat ty zlaté ptáčky rozkutálet, jak mu bylo libo, a tak šel do hostince, s přáteli tam pak jedl a pil, co hrdlo ráčilo, ve dne i v noci jezdil po okolí v nádherném kočáře; prostě si to všelijak užíval. Když byl první měsíc u konce a po těch šatech nebylo ani vidu ani slechu, přišla na mistra úzkost a obava. Vzal si tovaryše k řeči a pravil: „Pozítří mají být hotovy první šaty a tys ještě ani nenavlékl do jehly nit! Víš, že nás to bude stát hlavu, když v určeném čase králi ty šaty nepředložíme?“ Ale tento mu odvětil: „Já mohu na těch šatech pracovat jen v noci, když se posilním vínem, a proto přes den musím chodit do hospody a ten kočár mě tam vozí ne pro zábavu, ale abych při té cestě pozoroval slunce, měsíc a hvězdy, teprve potom je mohu věrně a přirozeně spodobnit. Tak je to mistře, a mluvit si do toho nenechám!“

d ruhého dne tovaryš předal mistrovi ty první šaty, na kterých bylo vyobrazeno slunce. Ten se velmi podivil a tu krásnou práci vychvaloval do nebes a bez meškání utíkal na zámek, aby je předal králi. Když krásná princezna ty šaty, které ji daroval drak, uviděla, ihned je poznala a prosila mistra, aby jí brzy obstaral i ty druhé šaty. Mistr krejčí opět obdržel od správce královské pokladnice tisíc guldenů jako zálohu. Peníze dal svému tovaryši a on s nimi udělal navlas to stejné jako prve; prohýřil je do posledního groše. Měsíc byl zrovna u konce, když svému mistrovi předal druhé šaty, na kterých zářil měsíc. Tentokrát se princezna zaradovala ještě více, vzala mistra na stranu a zeptala se: „Vy sám jste ty šaty šil?“ Tu mistr znejistěl, uhnul pohledem na stranu, dal se do řeči, avšak nemohl najít ta správná slova. „Řekněte mi pravdu, mistře! Neboť mě, královské dceři, nesmíte nic zatajovat!“ A tak ji mistr prozradil, že před čtvrt rokem přijal jednoho vandrovního tovaryše, který oboje ty šaty ušil docela sám a bez toho, že by ho při práci někdo viděl. Tu mu princezna poručila vyplatit dva tisíce guldenů, tisíc pro něj a tisíc pro tovaryše, a přála si, aby ty poslední šaty přinesl na zámek sám tovaryš.

o pět uplynul měsíc a s ním se rozplynul v oslavách a projížďkách i ten závdavek. Posledního dne lhůty se krejčík vydal na zámek, aby princezně předal hvězdné šaty. Sotva však překročil práh komnaty, ona ho poznala, padla mu kolem krku, políbila ho a plakala štěstím a radostí nad opětovným shledáním. Zavedla ho ke svému stařičkému otci a vyprávěla mu, jak ji tenkrát vysvobodil z dračí jeskyně a jak se jeden ztratili druhému na moři a dlouho se měli navzájem za mrtvé. Nyní se opět nalezli a měli svatbu a stali se po smrti starého krále králem a královnou v celé říši. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die geraubte Königstochter" je ze sbírky pohádek švábského filologa a folkloristy Franze Georga Brustgi „Das Wunderschiff – Schwäbische Volksmärchen“ (1941). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila a po svém převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Poslechni v MP3    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmov�
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmov�
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmov�
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmov�
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmov�
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmov�
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmov�
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmov�
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmov�
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmov�
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmov�
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmov�
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmov�
Honza Hlupec - Bratři Grimmov�
Honza Ježek - Bratři Grimmov�
Honza silák - Bratři Grimmov�
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmov�
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmov�
Husopaska - Bratři Grimmov�
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmov�
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmov�
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmov�
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmov�
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmov�
Jalovec - Bratři Grimmov�
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmov�
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmov�
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmov�
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmov�
Kocour v botách - Bratři Grimmov�
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmov�
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmov�
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmov�
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmov�
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmov�
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmov�
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmov�
Locika - Bratři Grimmov�
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmov�
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmov�
Modrovous - Bratři Grimmov�
Mordýřský zámek - Bratři Grimmov�
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmov�
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmov�
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmov�
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmov�
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmov�
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmov�
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmov�
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmov�
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmov�
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmov�
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmov�
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmov�
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmov�
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmov�
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmov�
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmov�
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmov�
Oslíček - Bratři Grimmov�
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmov�
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmov�
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmov�
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmov�
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmov�
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmov�
Princezna na hrášku - Bratři Grimmov�
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmov�
Sedmero krkavců - Bratři Grimmov�
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmov�
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmov�
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmov�
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmov�
Šestero labutí - Bratři Grimmov�
Šestka táhne světem - Bratři Grimmov�
Šípková Růženka - Bratři Grimmov�
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmov�
Tři hadí lístky - Bratři Grimmov�
Tři hejkálkové - Bratři Grimmov�
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmov�
Tři přadleny - Bratři Grimmov�
Tři ptáčkové - Bratři Grimmov�
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmov�
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmov�
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmov�
Včelí královna - Bratři Grimmov�
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmov�
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmov�
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmov�
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmov�
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmov�
Željesboj - Bratři Grimmov�
Živá voda - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons