Uloupená princezna

Franz Georg Brustgi

b yl jednou jeden bohatý a mocný král, který měl jedinou dceru, a ta byla tak krásná, že se před její krásou rděly ty nejpůvabnější růže, šednul ten nejbělejší sníh a bledlo to nejmodřejší nebe. Když princezna vyšla ze zámku do zahrady, v ústrety jí přelíbezně zavoněly květiny a ze zlatých ptačích hrdélek vylétla přenádherná píseň. Jednoho dne se však v okamžiku, když seděla u studny v parku a hrála si se zlatým míčem, přiřítil z lesa strašlivý drak, obrovskými pařáty ji popadl a odnesl ji přes moře do své jeskyně. Tam ji držel v zajetí už celých pět let a snad tisíckrát se jí ptal, zda se stane jeho ženou. Ale ji jeho nabídka vždy vylekala a čím více prosil a naléhal, tím více se jí takový ženich protivil. Mezi mnohými drahocennostmi, kterými si chtěl drak získat její srdce a které jí daroval, byly také troje nádherné šaty; nádhernější by člověk na světě sotva pohledal, na těch prvních zářilo zlaté slunce, na těch druhých svítil stříbrný měsíc a na třetích byly jako na obloze rozesety stříbrné hvězdy. Ale ani tyto nepohnuli krásnou princeznu k tomu, aby se stala drakovou ženou.

j ednoho dne, právě uběhnulo sedm let, zabloudil do okolí drakovy jeskyně krejčovský tovaryš, který byl celý u vytržení, když v té ponuré díře našel krásnou pannu. Ptal se jí, zda se také ztratila jako on, ale ona smutně potřásla hlavou a vyprávěla mu, kdo je a jak se sem do té temné pustiny a skalní divočiny dostala. „Ach, kdybych se tak dostala z dračích spárů a byla zase doma na otcovském zámku!“ povzdechla si. „Pojď, utečeme a najdeme tvoji vlast a já tě budu dnem i nocí ochraňovat před vším nebezpečím a nepohodlím, které by tě mohlo na cestě potkat.“ navrhnul jí krejčík. Nad takovým nápadem se princezna zaradovala a slíbila mu, že pokud ji šťastně přivede na zámek jejího otce, stane se jeho ženou. Nyní vyčkávali okamžiku, kdy se drak vydá někam dál do světa, a když se té chvíle dočkali, ve vší tajnosti se vydali na cestu. Krejčík zastrčil do rance ty troje krásné šaty a spěchali odtamtud tak dlouho a daleko, dokud si nebyli jisti, že je drak už nemůže dohonit. Teprve pak si dopřáli odpočinku, položili se v lese a usnuli. Byli tak unavení, že se probudili až ráno přespříštího dne, vydali se ihned na cestu a brzy dorazili na mořský břeh, kde u břehu kotvila menší loď, která byla naložena rozličným zbožím a hodlala vyplout zrovna do té země, kde vládnul princeznin otec.

b yli právě den na cestě, když se na moři zvedla prudká bouře, která plavidlo zahnala na skalní útesy, tam se roztříštilo a jen pár lidí, mezi nimi také krásná princezna, se zachránilo na jednom člunu. Když kolem druhého dne plula cizí loď, vzala ty zachráněné šťastlivce na palubu a bezpečně je odvezla do přístavu. Ale princezna se ze své záchrany radovat nedokázala, byla velmi smutná a bolelo ji srdce, neboť si myslela, že se krejčík utopil v moři. Ale i on na poslední chvíli vyváznul. Zachránil se na lodním trámu; celé dny ho hnaly divoké vlny a nakonec ho zcela vyčerpaného vymrštily na břeh. Jeden starý rybář ho vzal do své chatrče, dal mu jíst a týden o něj pečoval. Potom mu ukázal cestu do velkého města, které leželo den cesty po proudu. Když potom krejčík kráčel ulicemi, uviděl na jednom domě viset štít krejčovského cechu. Tu ho popadla chuť pustit se opět do svého řemesla, a tak se zeptal mistra, zda by ho nevzal na práci a byl přijat rovnou jako tovaryš.

s otva tu byl pár týdnů, uslyšel jednoho pátečního večera na ulicích vyvolávat herolda, že král zaplatí deset tisíc guldenů tomu, kdo jeho dceři do tří měsíců opatří troje šaty, na kterých budou zářit slunce, měsíc a hvězdy. Tu mu přišlo na mysl, že má přece v ranci ty troje princezniny šaty a že by si jimi mohl vysloužit plno zlata. „Alespoň,“ pomyslel si: „bude ty přenádherné šaty nosit nějaká kráska a bude to rovněž také princezna, i když tak krásná a milá jako ta moje, která leží na studeném mořském dně, už na světě není.“ Šel ke svému mistru a řekl mu, že by mohl ty troje šaty pro královskou dceru ušít. Mistr se velmi potěšil a ohlásil královu kancléři, že se svým tovaryšem ty šaty ušijí, a dostal ihned zálohu tisíc guldenů. Peníze dal svému tovaryši, aby za ně nakoupil vše, co bude k šití potřebovat. „Ano,“ řekl: „peněz je k tomu třeba a ne málo.“ a s poděkováním si těch tisíc guldenů vzal. Protože však ty šaty byly již hotové, mohl nechat ty zlaté ptáčky rozkutálet, jak mu bylo libo, a tak šel do hostince, s přáteli tam pak jedl a pil, co hrdlo ráčilo, ve dne i v noci jezdil po okolí v nádherném kočáře; prostě si to všelijak užíval. Když byl první měsíc u konce a po těch šatech nebylo ani vidu ani slechu, přišla na mistra úzkost a obava. Vzal si tovaryše k řeči a pravil: „Pozítří mají být hotovy první šaty a tys ještě ani nenavlékl do jehly nit! Víš, že nás to bude stát hlavu, když v určeném čase králi ty šaty nepředložíme?“ Ale tento mu odvětil: „Já mohu na těch šatech pracovat jen v noci, když se posilním vínem, a proto přes den musím chodit do hospody a ten kočár mě tam vozí ne pro zábavu, ale abych při té cestě pozoroval slunce, měsíc a hvězdy, teprve potom je mohu věrně a přirozeně spodobnit. Tak je to mistře, a mluvit si do toho nenechám!“

d ruhého dne tovaryš předal mistrovi ty první šaty, na kterých bylo vyobrazeno slunce. Ten se velmi podivil a tu krásnou práci vychvaloval do nebes a bez meškání utíkal na zámek, aby je předal králi. Když krásná princezna ty šaty, které ji daroval drak, uviděla, ihned je poznala a prosila mistra, aby jí brzy obstaral i ty druhé šaty. Mistr krejčí opět obdržel od správce královské pokladnice tisíc guldenů jako zálohu. Peníze dal svému tovaryši a on s nimi udělal navlas to stejné jako prve; prohýřil je do posledního groše. Měsíc byl zrovna u konce, když svému mistrovi předal druhé šaty, na kterých zářil měsíc. Tentokrát se princezna zaradovala ještě více, vzala mistra na stranu a zeptala se: „Vy sám jste ty šaty šil?“ Tu mistr znejistěl, uhnul pohledem na stranu, dal se do řeči, avšak nemohl najít ta správná slova. „Řekněte mi pravdu, mistře! Neboť mě, královské dceři, nesmíte nic zatajovat!“ A tak ji mistr prozradil, že před čtvrt rokem přijal jednoho vandrovního tovaryše, který oboje ty šaty ušil docela sám a bez toho, že by ho při práci někdo viděl. Tu mu princezna poručila vyplatit dva tisíce guldenů, tisíc pro něj a tisíc pro tovaryše, a přála si, aby ty poslední šaty přinesl na zámek sám tovaryš.

o pět uplynul měsíc a s ním se rozplynul v oslavách a projížďkách i ten závdavek. Posledního dne lhůty se krejčík vydal na zámek, aby princezně předal hvězdné šaty. Sotva však překročil práh komnaty, ona ho poznala, padla mu kolem krku, políbila ho a plakala štěstím a radostí nad opětovným shledáním. Zavedla ho ke svému stařičkému otci a vyprávěla mu, jak ji tenkrát vysvobodil z dračí jeskyně a jak se jeden ztratili druhému na moři a dlouho se měli navzájem za mrtvé. Nyní se opět nalezli a měli svatbu a stali se po smrti starého krále králem a královnou v celé říši. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die geraubte Königstochter" je ze sbírky pohádek švábského filologa a folkloristy Franze Georga Brustgi „Das Wunderschiff – Schwäbische Volksmärchen“ (1941). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila a po svém převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Poslechni v MP3    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmové
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmové
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmové
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmové
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmové
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmové
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmové
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmové
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmové
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmové
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmové
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmové
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmové
Honza Hlupec - Bratři Grimmové
Honza Ježek - Bratři Grimmové
Honza silák - Bratři Grimmové
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmové
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmové
Husopaska - Bratři Grimmové
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmové
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmové
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmové
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmové
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmové
Jalovec - Bratři Grimmové
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmové
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmové
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmové
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmové
Kocour v botách - Bratři Grimmové
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmové
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmové
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmové
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmové
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmové
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmové
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmové
Locika - Bratři Grimmové
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmové
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmové
Modrovous - Bratři Grimmové
Mordýřský zámek - Bratři Grimmové
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmové
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmové
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmové
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmové
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmové
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmové
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmové
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmové
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmové
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmové
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmové
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmové
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmové
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmové
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmové
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmové
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmové
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmové
Oslíček - Bratři Grimmové
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmové
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmové
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmové
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmové
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmové
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmové
Princezna na hrášku - Bratři Grimmové
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmové
Sedmero krkavců - Bratři Grimmové
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmové
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmové
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmové
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmové
Šestero labutí - Bratři Grimmové
Šestka táhne světem - Bratři Grimmové
Šípková Růženka - Bratři Grimmové
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmové
Tři hadí lístky - Bratři Grimmové
Tři hejkálkové - Bratři Grimmové
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmové
Tři přadleny - Bratři Grimmové
Tři ptáčkové - Bratři Grimmové
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmové
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmové
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmové
Včelí královna - Bratři Grimmové
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmové
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmové
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmové
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmové
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmové
Željesboj - Bratři Grimmové
Živá voda - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons