Blangenmoorské strašidlo

Anonym

v Blangenmooru nedaleko Eddelaku v jižní části kraje Dithmarschen[pozn1] žil před mnoha sty lety jeden bohatý sedlák jménem Buhmann, který byl mimo jiné i zeměměřič. Ten muž vedl hříšný život, složil nejednu křivou přísahu, jako chudinský představený zpronevěřil peníze, pozemky vyměřoval nesprávně a svévolně a páchal další rozličné zlé skutky. Proto Buhmann nenalezl po své smrti v hrobě klid a byl odsouzen k tomu, aby jako duch bloudil po zemi. Sousedé nemohli spát, neboť noc za nocí duch hlomozil ve svém dřívějším domě. Tak zavolali na pomoc pastora Hellmana z města Marny[pozn2] . Ten prý uměl zaříkávat duchy. Buhmann po pastorově zaříkávání souhlasil, že z domu odejde, jen prosil, aby ho kněz zapudil na suchou zemi a ne na mělčinu do zátoky, jak bylo zvykem, neboť odtamtud se žádný duch nikdy nedokázal vrátit. Pastor Hellman téhle prosbě vyhověl a strašidlo vypověděl na rozlehlou pastvinu Geest, kde už se zdržovalo mnoho jiných duchů. Tam vykázal Buhmannovi jedno určité místo, ze kterého se mohl ke svému domu přiblížit každých sedm let o jeden slepičí krok.

z rovna, když duch dorazil na místo svého určení, z Geestu odjížděl s fůrou rašeliny jeden sedlák z Helserdeichu u Marny. Strašidlo nelenilo a ihned naskočilo dozadu na vůz. Ovšem pod jeho tíhou vůz náramně ztěžknul a jen s velkou námahou ho voli přitáhli na sedlákův dvůr v Helserdeichu. A strašidlo se mohlo opět pustit do strašení a lomození a počínalo si ještě hůře než dříve. Sousedi opět zavolali pastora, který poznova vykázal ducha do pustiny. Ale i tentokrát duch z vykázaného místa utekl, a to na jedné slepici. Ale za nedlouho poté ho pastor opět dopadnul. Nedlouho potom dopadnul pastor ducha Buhmanna poznova, a to v jedné světnici a ptal se ho, jak se mohl odvážit vrátit zpět. Buhmann mu říkal, že opět přijel na voze, neboť jízdu mu nikdo nezakázal. Tu mu rozhněvaný pastor pohrozil, že tentokrát ho vyžene na mělčinu do zátoky a odtud ho nikdo nebude moci nikdy vysvobodit.

s trašidlo však posedl duch vzpurnosti a jak se dokazovat, že sám pastor je také velký hříšník, jednou prý utrhnul na cizím poli tři žitné klásky. Pastor však odvětil, že to učinil nevědomě, klásky utrhnul přezkami od bot, když kráčel přes pole. Potom ho duch obvinil, že jednou vzal pekaři štolu, aniž by ji zaplatil. Ale pastor objasnil, že peníze hned nato do pekárny přinesl. „Ale,“ zvolal duch vítězoslavně: „jednou jsi políbil dívku, k čemuž jsi neměl právo.“ Pastor odvětil: „To se ale stalo z opravdové lásky.“ Více neměl duch co přednést, a tak ho pastor mohl vykázat do zátoky na mělčinu, kde mu uložil počítat zrnka písku. Jestli s tím jednu bude jednou v půlnoční hodině hotov, pak bude volný.

n a mělčině v zátoce, kam musel Buhmann odejít, bydlili ještě jiní duchové, kteří tam byli vykázáni. Chudí rybáři, kteří chodili na lov kambal či krabů, je často vídávali, jak tam poletují. Buhmanna, kterému rybáři říkali Juchen Knoop, vídávali nejčastěji postávat v nebezpečných hlubinách. Přiblížil-li se někdo k duchovi, tu on ustoupil dál na ještě nebezpečnější místo. Pokud ho neopatrný rybář následoval, tak upadnul do nebezpečí, že v písku uvízne a potom přijde vlna a on se utopí. Občas byl Buhmann ale i dobrý; jednoho rybáře, který trpěl padoucnicí a jednou dostal záchvat zrovna, když byl venku a hnala se na něj vlna, Jucken Knoop popadnul a zanesl na suchou zem a zachránil ho tak před jistou smrtí. Jindy, když se nečekaně rychle hnala obrovská vlna a jeden pastýř, co pásával dobytek nad vnější hrází, ho nedokázal včas sehnat, zoufale zvolal: „Juchene Knoope, pomoz nám ve jménu Božím!“ A volaný se opravdu objevil a v mžiku byl všechen dobytek v bezpečí.

b uhmann pomáhal pastýřům z mnohého nebezpečí, ale musel ještě staletí snášet svůj zasloužený úděl, což dával lidem v zátoce jednou k jejich užitku, podruhé k jejich škodě na vlastní kůži pocítit. [pozn3]

Oddělovač

Poznámka 1 - Kraj Dithmarschen najdete ve spolkové zemi Schleswig-Holstein na severovýchod od hansovního města Hamburku. Městečko Blangenmoor leží asi tak 20 km severně od přístavu Brunsbüttel, který najdete na severním pobřeží zátoky řeky Labe v Severním moři. Městečko Eddelak leží ještě pár kilometrů severněji.   Zpět
Poznámka 2 - Město Marne je dnes jedním ze správních center kraje Dithmarschen a najdete ho asi 20 km na západ od Blangenmooru.   Zpět
Poznámka 3 - Lidová pověst „Der Geist auf Blangenmoor“ ze souboru pověstí z území spolkové země Schleswig-Holstein na severu Německa mezi Baltským a Severním mořem. Překlad Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arendsee - Bratři Grimmov�
Bezhlavá žena - Anonym
Bílá paní - Bratři Grimmov�
Bílá paní na Pielbergu - Bratři Grimmov�
Bílá paní na Schlossbergu - Bratři Grimmov�
Bílá paní na Tegerfeldenu - Meinrad Lienert
Bílá paní z Willbergu - Bratři Grimmov�
Bludičky - Bratři Grimmov�
Blumenstein - Bratři Grimmov�
Bockhornský pastor a ďábel - Anonym
Burgsee - Bratři Grimmov�
Býčí močál - Bratři Grimmov�
Býčí potok - Bratři Grimmov�
Chléb dar Boží jest - Anonym
Císař Karel v Norimberku - Bratři Grimmov�
Císař Karel v Untersbergu - Bratři Grimmov�
Čarokvětná polana - Bratři Grimmov�
Ďábel jako strážce pokladu u města Brémy - Anonym
Ďáblova mříž - Bratři Grimmov�
Dambecký zvon v Röbelu - Anonym
Děvečka u vodníka - Bratři Grimmov�
Děvin skok - Bratři Grimmov�
Divodějná kolébka - Bratři Grimmov�
Divoký Lovec na honu - Bratři Grimmov�
Divotvorný kořínek - Bratři Grimmov�
Divoženky na Untersbergu - Bratři Grimmov�
Dlouhán v Mordýřské uličce - Bratři Grimmov�
Dobromysl a jablečník - Bratři Grimmov�
Döngesské jezero - Bratři Grimmov�
Drolící se žebro - Bratři Grimmov�
Duch v Ramslohu - Anonym
Dům s devadesáti devíti okny u Witzwortu - Anonym
Dvanáct nespravedlivých soudců - Bratři Grimmov�
Dvě divoženky - Bratři Grimmov�
Ekerken - Bratři Grimmov�
Friedrich Barbarossa na hoře Kyffhäuser - Bratři Grimmov�
Geroldseck - Bratři Grimmov�
Greifenstein - Anonym
Hadí princezna - Bratři Grimmov�
Hastrman - Bratři Grimmov�
Hastrman a sedlák - Bratři Grimmov�
Hastrman na jatkách - Bratři Grimmov�
Házení košil - Bratři Grimmov�
Helfenstein - Bratři Grimmov�
Herrmann von Rosenberg - Bratři Grimmov�
Hessenské údolí - Bratři Grimmov�
Hincelman - Bratři Grimmov�
Hladotrysk - Bratři Grimmov�
Holínka - Bratři Grimmov�
Holoubek ukazuje poklad - Bratři Grimmov�
Holoubek zadržuje nepřítele - Bratři Grimmov�
Hrabě a skřítkové - Bratři Grimmov�
Hrad Dietrichstein v Korutanech - Anonym
Hrušeň na Walserském poli - Bratři Grimmov�
Huckup - Anonym
Hučka - Bratři Grimmov�
Jak byli trpaslíci vyhnáni - Bratři Grimmov�
Jak Harmsdorfští kupovali slotu - Anonym
Jak odlévali zvon ve Vratislavi - Bratři Grimmov�
Jak sedláci zatančili šavlový tanec - Bratři Grimmov�
Jak si permoník na svatbě zatancoval - Bratři Grimmov�
Jak si trpaslíci půjčili chléb - Bratři Grimmov�
Jak si vodník pekl ryby - Anonym
Jak skřítkové slavili svatbu - Bratři Grimmov�
Jak tenkrát trpaslíci odešli - Bratři Grimmov�
Jan Pasovský - Bratři Grimmov�
Jasnovidný křišťál - Bratři Grimmov�
Jeskyňka - Anonym
Jettin pahorek u Heidelbergu - Bratři Grimmov�
Jezero Seeburg - Bratři Grimmov�
Johann Hübner - Bratři Grimmov�
Jura v Pomořanech - Bratři Grimmov�
Kamenný dům v Bunde - Anonym
Kamenný stůl - Bratři Grimmov�
Kamperský jeseter - Anonym
Klepačka - Bratři Grimmov�
Kočeví - Bratři Grimmov�
Köterberg - Bratři Grimmov�
Kouzelné byliny vařiti - Bratři Grimmov�
Kovář a trpaslík - Bratři Grimmov�
Kovář z Hechelbachu - Anonym
Kovlad - Bratři Grimmov�
Kovlad v Harzu - Bratři Grimmov�
Král Zelenoles - Bratři Grimmov�
Král Zlojíř - Anonym
Krutý hrabě z Wildenfelsu - Anonym
Krysař z města Hameln - Anonym
Labská panenka a žínka ze Sály - Bratři Grimmov�
Lázeň Paní Holly - Bratři Grimmov�
Legenda o Mariazellu - Anonym
Lilie - Bratři Grimmov�
Mechyňka - Bratři Grimmov�
Měřice, prsten a pohár - Bratři Grimmov�
Miláček k jídlu pozvaný - Bratři Grimmov�
Milostný potok - Bratři Grimmov�
Mlynář z Göttelfingenu - Anonym
Mlynářka - Bratři Grimmov�
Mönchsberg - Anonym
Mrtvé údolí - Anonym
Mummelsee - Bratři Grimmov�
Můrka - Bratři Grimmov�
Můrka v Obersdorfu - Anonym
Můstek u Bělidla - Anonym
Mužíček na zádech - Bratři Grimmov�
Nevěstin kámen - Anonym
Nixenbronn - Bratři Grimmov�
Noc sv.Ondřeje - Bratři Grimmov�
Noční duch na Kendenichu - Bratři Grimmov�
Noční můrka ve Frísku - Anonym
O duších hříšných - Bratři Grimmov�
O křivém přísahání - Bratři Grimmov�
O loupeživém rytíři Eppelinovi - Bratři Grimmov�
O nálezcích rudných žil - Bratři Grimmov�
O podivuhodném pacholkovi - Bratři Grimmov�
O pokladu a třešních - Bratři Grimmov�
O prokletém prameni - Bratři Grimmov�
O rarášcích - Bratři Grimmov�
O sedlákovi, co mezníky přenášel - Anonym
O svatojánském pokladu - Bratři Grimmov�
O svatých pramenech - Bratři Grimmov�
O zlatém písku na Untersbergu - Bratři Grimmov�
O zlatém uhlí na Untersbergu - Bratři Grimmov�
Obr Haymon - Bratři Grimmov�
Obr Roman z Villingenu - Anonym
Obr Vojen - Bratři Grimmov�
Obří hra - Bratři Grimmov�
Obří hračka - Bratři Grimmov�
Obří kameny - Bratři Grimmov�
Obří prst - Bratři Grimmov�
Obří sloupy - Bratři Grimmov�
Obrové z Untersbergu - Bratři Grimmov�
Ochsenberg - Bratři Grimmov�
Odchod trpasličího lidu přes most - Bratři Grimmov�
Odlévání zvonů v Attendornu - Bratři Grimmov�
Pán ze Scherfenbergu a trpaslík - Bratři Grimmov�
Paní Holla a sedlák - Bratři Grimmov�
Paní Holla a věrný Eckart - Bratři Grimmov�
Paní Holla naděluje - Bratři Grimmov�
Paní von Alvensleben - Bratři Grimmov�
Paní von Bonikau - Bratři Grimmov�
Paní von Hahn a vodník - Bratři Grimmov�
Panna Eli - Bratři Grimmov�
Panny z Boyneburgu - Bratři Grimmov�
Pasáček a skřítek - Bratři Grimmov�
Pejsek z Bretty - Bratři Grimmov�
Permoníci - Bratři Grimmov�
Pět křížů - Bratři Grimmov�
Plavec - Bratři Grimmov�
Podvrženci ve vodě - Bratři Grimmov�
Podvrženec - Bratři Grimmov�
Podvrženec metlou vyšlehaný - Bratři Grimmov�
Pouť dvou Švábů do Compostelly - Anonym
Pramáti rodu Rantzau - Bratři Grimmov�
Prokletá vesnice - Bratři Grimmov�
Prokletý hrázný - Anonym
Prýštící pramen - Bratři Grimmov�
Ptačí hnízdo - Bratři Grimmov�
Pyšná zámecká slečna - Anonym
Reinstein - Bratři Grimmov�
Růžový keř u Hildesheimu - Anonym
Rybník Paní Holly - Bratři Grimmov�
Samorodý peníz - Bratři Grimmov�
Sedlák a skřítek hospodáříček - Bratři Grimmov�
Sklepní skřítek - Bratři Grimmov�
Skřítek hospodáříček - Bratři Grimmov�
Skřítek hospodáříček ve mlýně - Bratři Grimmov�
Slet čarodějnic u Zavelsteinu - Anonym
Slitujte se nad trpaslíkem - Bratři Grimmov�
Spící vojsko - Bratři Grimmov�
Spiritus familiaris - Bratři Grimmov�
Starý vinný sklep u Salurnu - Bratři Grimmov�
Stavba kostela sv.Laurince na ostrově Föhr - Anonym
Stopy v kameni - Bratři Grimmov�
Strašidelný Popelák - Anonym
Strašidelný průvod - Bratři Grimmov�
Strašidelný rytíř - Bratři Grimmov�
Střelecká slavnost - Anonym
Stříbrný pramen - Bratři Grimmov�
Strom duchů - Anonym
Svatá noc - Bratři Grimmov�
Svatý Mikuláš a zloděj - Bratři Grimmov�
Šibeniček - Anonym
Šibeniční potok - Anonym
Tanec s hastrmanem - Bratři Grimmov�
Těžké dítě - Bratři Grimmov�
Tichý lid na horském zámku Plesse - Bratři Grimmov�
Tři havíři z Kutné hory - Bratři Grimmov�
Trpaslíci na balvanu - Bratři Grimmov�
Trpaslíci na stromě - Bratři Grimmov�
Trpaslíci u Dardesheimu - Bratři Grimmov�
Trpaslíci ze Svatošských skal - Bratři Grimmov�
Trpasličí hory - Bratři Grimmov�
Trpasličí nohy - Bratři Grimmov�
Trpaslík z Osenbergu - Bratři Grimmov�
Untersberg - Bratři Grimmov�
Utopené dítě - Bratři Grimmov�
Utržené ouško - Bratři Grimmov�
Válka a mír - Bratři Grimmov�
Vodní právo - Bratři Grimmov�
Vodní víla a mlynářský tovaryš - Bratři Grimmov�
Vodní žínky z Magdeburgu - Bratři Grimmov�
Vodnické nohy - Bratři Grimmov�
Zakletý král na zámku Schildheiss - Bratři Grimmov�
Zapovězené chytání ryb - Anonym
Zaříkávání permoníků - Bratři Grimmov�
Zasypané stříbrné doly - Bratři Grimmov�
Zeitelmoos - Bratři Grimmov�
Zkamenělí trpaslíci - Bratři Grimmov�
Zmrtvělá řeka - Bratři Grimmov�
Znamení budoucí zkázy - Anonym
Zvon z hory Wunnenstein - Anonym
Zvony z Debberode - Anonym
Žebraččina kletba - Anonym
Žitná babice - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons