Blangenmoorské strašidlo

Anonym

v Blangenmooru nedaleko Eddelaku v jižní části kraje Dithmarschen[pozn1] žil před mnoha sty lety jeden bohatý sedlák jménem Buhmann, který byl mimo jiné i zeměměřič. Ten muž vedl hříšný život, složil nejednu křivou přísahu, jako chudinský představený zpronevěřil peníze, pozemky vyměřoval nesprávně a svévolně a páchal další rozličné zlé skutky. Proto Buhmann nenalezl po své smrti v hrobě klid a byl odsouzen k tomu, aby jako duch bloudil po zemi. Sousedé nemohli spát, neboť noc za nocí duch hlomozil ve svém dřívějším domě. Tak zavolali na pomoc pastora Hellmana z města Marny[pozn2] . Ten prý uměl zaříkávat duchy. Buhmann po pastorově zaříkávání souhlasil, že z domu odejde, jen prosil, aby ho kněz zapudil na suchou zemi a ne na mělčinu do zátoky, jak bylo zvykem, neboť odtamtud se žádný duch nikdy nedokázal vrátit. Pastor Hellman téhle prosbě vyhověl a strašidlo vypověděl na rozlehlou pastvinu Geest, kde už se zdržovalo mnoho jiných duchů. Tam vykázal Buhmannovi jedno určité místo, ze kterého se mohl ke svému domu přiblížit každých sedm let o jeden slepičí krok.

z rovna, když duch dorazil na místo svého určení, z Geestu odjížděl s fůrou rašeliny jeden sedlák z Helserdeichu u Marny. Strašidlo nelenilo a ihned naskočilo dozadu na vůz. Ovšem pod jeho tíhou vůz náramně ztěžknul a jen s velkou námahou ho voli přitáhli na sedlákův dvůr v Helserdeichu. A strašidlo se mohlo opět pustit do strašení a lomození a počínalo si ještě hůře než dříve. Sousedi opět zavolali pastora, který poznova vykázal ducha do pustiny. Ale i tentokrát duch z vykázaného místa utekl, a to na jedné slepici. Ale za nedlouho poté ho pastor opět dopadnul. Nedlouho potom dopadnul pastor ducha Buhmanna poznova, a to v jedné světnici a ptal se ho, jak se mohl odvážit vrátit zpět. Buhmann mu říkal, že opět přijel na voze, neboť jízdu mu nikdo nezakázal. Tu mu rozhněvaný pastor pohrozil, že tentokrát ho vyžene na mělčinu do zátoky a odtud ho nikdo nebude moci nikdy vysvobodit.

s trašidlo však posedl duch vzpurnosti a jak se dokazovat, že sám pastor je také velký hříšník, jednou prý utrhnul na cizím poli tři žitné klásky. Pastor však odvětil, že to učinil nevědomě, klásky utrhnul přezkami od bot, když kráčel přes pole. Potom ho duch obvinil, že jednou vzal pekaři štolu, aniž by ji zaplatil. Ale pastor objasnil, že peníze hned nato do pekárny přinesl. „Ale,“ zvolal duch vítězoslavně: „jednou jsi políbil dívku, k čemuž jsi neměl právo.“ Pastor odvětil: „To se ale stalo z opravdové lásky.“ Více neměl duch co přednést, a tak ho pastor mohl vykázat do zátoky na mělčinu, kde mu uložil počítat zrnka písku. Jestli s tím jednu bude jednou v půlnoční hodině hotov, pak bude volný.

n a mělčině v zátoce, kam musel Buhmann odejít, bydlili ještě jiní duchové, kteří tam byli vykázáni. Chudí rybáři, kteří chodili na lov kambal či krabů, je často vídávali, jak tam poletují. Buhmanna, kterému rybáři říkali Juchen Knoop, vídávali nejčastěji postávat v nebezpečných hlubinách. Přiblížil-li se někdo k duchovi, tu on ustoupil dál na ještě nebezpečnější místo. Pokud ho neopatrný rybář následoval, tak upadnul do nebezpečí, že v písku uvízne a potom přijde vlna a on se utopí. Občas byl Buhmann ale i dobrý; jednoho rybáře, který trpěl padoucnicí a jednou dostal záchvat zrovna, když byl venku a hnala se na něj vlna, Jucken Knoop popadnul a zanesl na suchou zem a zachránil ho tak před jistou smrtí. Jindy, když se nečekaně rychle hnala obrovská vlna a jeden pastýř, co pásával dobytek nad vnější hrází, ho nedokázal včas sehnat, zoufale zvolal: „Juchene Knoope, pomoz nám ve jménu Božím!“ A volaný se opravdu objevil a v mžiku byl všechen dobytek v bezpečí.

b uhmann pomáhal pastýřům z mnohého nebezpečí, ale musel ještě staletí snášet svůj zasloužený úděl, což dával lidem v zátoce jednou k jejich užitku, podruhé k jejich škodě na vlastní kůži pocítit. [pozn3]

Oddělovač

Poznámka 1 - Kraj Dithmarschen najdete ve spolkové zemi Schleswig-Holstein na severovýchod od hansovního města Hamburku. Městečko Blangenmoor leží asi tak 20 km severně od přístavu Brunsbüttel, který najdete na severním pobřeží zátoky řeky Labe v Severním moři. Městečko Eddelak leží ještě pár kilometrů severněji.   Zpět
Poznámka 2 - Město Marne je dnes jedním ze správních center kraje Dithmarschen a najdete ho asi 20 km na západ od Blangenmooru.   Zpět
Poznámka 3 - Lidová pověst „Der Geist auf Blangenmoor“ ze souboru pověstí z území spolkové země Schleswig-Holstein na severu Německa mezi Baltským a Severním mořem. Překlad Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arendsee - Bratři Grimmové
Bezhlavá žena - Anonym
Bílá paní - Bratři Grimmové
Bílá paní na Pielbergu - Bratři Grimmové
Bílá paní na Schlossbergu - Bratři Grimmové
Bílá paní na Tegerfeldenu - Meinrad Lienert
Bílá paní z Willbergu - Bratři Grimmové
Bludičky - Bratři Grimmové
Blumenstein - Bratři Grimmové
Bockhornský pastor a ďábel - Anonym
Burgsee - Bratři Grimmové
Býčí močál - Bratři Grimmové
Býčí potok - Bratři Grimmové
Chléb dar Boží jest - Anonym
Císař Karel v Norimberku - Bratři Grimmové
Císař Karel v Untersbergu - Bratři Grimmové
Čarokvětná polana - Bratři Grimmové
Ďábel jako strážce pokladu u města Brémy - Anonym
Ďáblova mříž - Bratři Grimmové
Dambecký zvon v Röbelu - Anonym
Děvečka u vodníka - Bratři Grimmové
Děvin skok - Bratři Grimmové
Divodějná kolébka - Bratři Grimmové
Divoký Lovec na honu - Bratři Grimmové
Divotvorný kořínek - Bratři Grimmové
Divoženky na Untersbergu - Bratři Grimmové
Dlouhán v Mordýřské uličce - Bratři Grimmové
Dobromysl a jablečník - Bratři Grimmové
Döngesské jezero - Bratři Grimmové
Drolící se žebro - Bratři Grimmové
Duch v Ramslohu - Anonym
Dům s devadesáti devíti okny u Witzwortu - Anonym
Dvanáct nespravedlivých soudců - Bratři Grimmové
Dvě divoženky - Bratři Grimmové
Ekerken - Bratři Grimmové
Friedrich Barbarossa na hoře Kyffhäuser - Bratři Grimmové
Geroldseck - Bratři Grimmové
Greifenstein - Anonym
Hadí princezna - Bratři Grimmové
Hastrman - Bratři Grimmové
Hastrman a sedlák - Bratři Grimmové
Hastrman na jatkách - Bratři Grimmové
Házení košil - Bratři Grimmové
Helfenstein - Bratři Grimmové
Herrmann von Rosenberg - Bratři Grimmové
Hessenské údolí - Bratři Grimmové
Hincelman - Bratři Grimmové
Hladotrysk - Bratři Grimmové
Holínka - Bratři Grimmové
Holoubek ukazuje poklad - Bratři Grimmové
Holoubek zadržuje nepřítele - Bratři Grimmové
Hrabě a skřítkové - Bratři Grimmové
Hrad Dietrichstein v Korutanech - Anonym
Hrušeň na Walserském poli - Bratři Grimmové
Huckup - Anonym
Hučka - Bratři Grimmové
Jak byli trpaslíci vyhnáni - Bratři Grimmové
Jak Harmsdorfští kupovali slotu - Anonym
Jak odlévali zvon ve Vratislavi - Bratři Grimmové
Jak sedláci zatančili šavlový tanec - Bratři Grimmové
Jak si permoník na svatbě zatancoval - Bratři Grimmové
Jak si trpaslíci půjčili chléb - Bratři Grimmové
Jak si vodník pekl ryby - Anonym
Jak skřítkové slavili svatbu - Bratři Grimmové
Jak tenkrát trpaslíci odešli - Bratři Grimmové
Jan Pasovský - Bratři Grimmové
Jasnovidný křišťál - Bratři Grimmové
Jeskyňka - Anonym
Jettin pahorek u Heidelbergu - Bratři Grimmové
Jezero Seeburg - Bratři Grimmové
Johann Hübner - Bratři Grimmové
Jura v Pomořanech - Bratři Grimmové
Kamenný dům v Bunde - Anonym
Kamenný stůl - Bratři Grimmové
Kamperský jeseter - Anonym
Klepačka - Bratři Grimmové
Kočeví - Bratři Grimmové
Köterberg - Bratři Grimmové
Kouzelné byliny vařiti - Bratři Grimmové
Kovář a trpaslík - Bratři Grimmové
Kovář z Hechelbachu - Anonym
Kovlad - Bratři Grimmové
Kovlad v Harzu - Bratři Grimmové
Král Zelenoles - Bratři Grimmové
Král Zlojíř - Anonym
Krutý hrabě z Wildenfelsu - Anonym
Krysař z města Hameln - Anonym
Labská panenka a žínka ze Sály - Bratři Grimmové
Lázeň Paní Holly - Bratři Grimmové
Legenda o Mariazellu - Anonym
Lilie - Bratři Grimmové
Mechyňka - Bratři Grimmové
Měřice, prsten a pohár - Bratři Grimmové
Miláček k jídlu pozvaný - Bratři Grimmové
Milostný potok - Bratři Grimmové
Mlynář z Göttelfingenu - Anonym
Mlynářka - Bratři Grimmové
Mönchsberg - Anonym
Mrtvé údolí - Anonym
Mummelsee - Bratři Grimmové
Můrka - Bratři Grimmové
Můrka v Obersdorfu - Anonym
Můstek u Bělidla - Anonym
Mužíček na zádech - Bratři Grimmové
Nevěstin kámen - Anonym
Nixenbronn - Bratři Grimmové
Noc sv.Ondřeje - Bratři Grimmové
Noční duch na Kendenichu - Bratři Grimmové
Noční můrka ve Frísku - Anonym
O duších hříšných - Bratři Grimmové
O křivém přísahání - Bratři Grimmové
O loupeživém rytíři Eppelinovi - Bratři Grimmové
O nálezcích rudných žil - Bratři Grimmové
O podivuhodném pacholkovi - Bratři Grimmové
O pokladu a třešních - Bratři Grimmové
O prokletém prameni - Bratři Grimmové
O rarášcích - Bratři Grimmové
O sedlákovi, co mezníky přenášel - Anonym
O svatojánském pokladu - Bratři Grimmové
O svatých pramenech - Bratři Grimmové
O zlatém písku na Untersbergu - Bratři Grimmové
O zlatém uhlí na Untersbergu - Bratři Grimmové
Obr Haymon - Bratři Grimmové
Obr Roman z Villingenu - Anonym
Obr Vojen - Bratři Grimmové
Obří hra - Bratři Grimmové
Obří hračka - Bratři Grimmové
Obří kameny - Bratři Grimmové
Obří prst - Bratři Grimmové
Obří sloupy - Bratři Grimmové
Obrové z Untersbergu - Bratři Grimmové
Ochsenberg - Bratři Grimmové
Odchod trpasličího lidu přes most - Bratři Grimmové
Odlévání zvonů v Attendornu - Bratři Grimmové
Pán ze Scherfenbergu a trpaslík - Bratři Grimmové
Paní Holla a sedlák - Bratři Grimmové
Paní Holla a věrný Eckart - Bratři Grimmové
Paní Holla naděluje - Bratři Grimmové
Paní von Alvensleben - Bratři Grimmové
Paní von Bonikau - Bratři Grimmové
Paní von Hahn a vodník - Bratři Grimmové
Panna Eli - Bratři Grimmové
Panny z Boyneburgu - Bratři Grimmové
Pasáček a skřítek - Bratři Grimmové
Pejsek z Bretty - Bratři Grimmové
Permoníci - Bratři Grimmové
Pět křížů - Bratři Grimmové
Plavec - Bratři Grimmové
Podvrženci ve vodě - Bratři Grimmové
Podvrženec - Bratři Grimmové
Podvrženec metlou vyšlehaný - Bratři Grimmové
Pouť dvou Švábů do Compostelly - Anonym
Pramáti rodu Rantzau - Bratři Grimmové
Prokletá vesnice - Bratři Grimmové
Prokletý hrázný - Anonym
Prýštící pramen - Bratři Grimmové
Ptačí hnízdo - Bratři Grimmové
Pyšná zámecká slečna - Anonym
Reinstein - Bratři Grimmové
Růžový keř u Hildesheimu - Anonym
Rybník Paní Holly - Bratři Grimmové
Samorodý peníz - Bratři Grimmové
Sedlák a skřítek hospodáříček - Bratři Grimmové
Sklepní skřítek - Bratři Grimmové
Skřítek hospodáříček - Bratři Grimmové
Skřítek hospodáříček ve mlýně - Bratři Grimmové
Slet čarodějnic u Zavelsteinu - Anonym
Slitujte se nad trpaslíkem - Bratři Grimmové
Spící vojsko - Bratři Grimmové
Spiritus familiaris - Bratři Grimmové
Starý vinný sklep u Salurnu - Bratři Grimmové
Stavba kostela sv.Laurince na ostrově Föhr - Anonym
Stopy v kameni - Bratři Grimmové
Strašidelný Popelák - Anonym
Strašidelný průvod - Bratři Grimmové
Strašidelný rytíř - Bratři Grimmové
Střelecká slavnost - Anonym
Stříbrný pramen - Bratři Grimmové
Strom duchů - Anonym
Svatá noc - Bratři Grimmové
Svatý Mikuláš a zloděj - Bratři Grimmové
Šibeniček - Anonym
Šibeniční potok - Anonym
Tanec s hastrmanem - Bratři Grimmové
Těžké dítě - Bratři Grimmové
Tichý lid na horském zámku Plesse - Bratři Grimmové
Tři havíři z Kutné hory - Bratři Grimmové
Trpaslíci na balvanu - Bratři Grimmové
Trpaslíci na stromě - Bratři Grimmové
Trpaslíci u Dardesheimu - Bratři Grimmové
Trpaslíci ze Svatošských skal - Bratři Grimmové
Trpasličí hory - Bratři Grimmové
Trpasličí nohy - Bratři Grimmové
Trpaslík z Osenbergu - Bratři Grimmové
Untersberg - Bratři Grimmové
Utopené dítě - Bratři Grimmové
Utržené ouško - Bratři Grimmové
Válka a mír - Bratři Grimmové
Vodní právo - Bratři Grimmové
Vodní víla a mlynářský tovaryš - Bratři Grimmové
Vodní žínky z Magdeburgu - Bratři Grimmové
Vodnické nohy - Bratři Grimmové
Zakletý král na zámku Schildheiss - Bratři Grimmové
Zapovězené chytání ryb - Anonym
Zaříkávání permoníků - Bratři Grimmové
Zasypané stříbrné doly - Bratři Grimmové
Zeitelmoos - Bratři Grimmové
Zkamenělí trpaslíci - Bratři Grimmové
Zmrtvělá řeka - Bratři Grimmové
Znamení budoucí zkázy - Anonym
Zvon z hory Wunnenstein - Anonym
Zvony z Debberode - Anonym
Žebraččina kletba - Anonym
Žitná babice - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons