Jak ďábla okradli o duši

Bratři Grimmové

j eden bohatý sedlák stál jednoho dne na dvoře a rozhlížel se po svých polích a zahradách, obilí zlátlo radost pohledět a ovocné stromy byly ověšeny ovocem, přičemž úroda předešlého roku ještě ležela na sýpkách na tak obrovských hromadách, že pod ní málem praskaly trámy. Potom zašel sedlák do stájí a tam se těšil pohledem na vykrmené voly, tlusťoučké krávy a lesknoucí se koně. Konečně přišel zpět do světnice a jeho zrak padnul na bytelné železné truhlice, ve kterých ležely skryty jeho peníze.

j ak tak stál a přehlížel svoje poklady, pojednou někdo rázně zaklepal. Neklepal ovšem na dveře světnice, ale na dveře jeho srdce. Sedlák zpozorněl a tu uslyšel hlas, který k němu pravil: „Kdo jsi, člověče? Byl jsi ke svým bližním dobrotivým? Neoslyšel si nikdy proseb chudáků? Dělil ses o svůj chléb s hladovými? Máš dosti na tom, co sis nashromáždil, nebo si přeješ ještě více?“

s edlákovo srdce s odpovědí neotálelo: „Stalo jsem se tvrdým a neúprosným a svým bližním jsem nikdy nic dobrého nepřálo. Když přišel chudák, svůj pohled jsem odvrátilo jinam. O Boha jsem se nestaralo, myslelo jsem jen na rozhojňování svého bohatství. I kdyby ho bylo tolik, aby pokrylo celou zem, neměl bych dosti.“

k dyž sedlák uslyšel odpověď svého srdce, velmi se vylekal, počaly se mu třást kolena a musel se podsadit. A tu někdo zaklepal znovu, ale tentokrát klepal na dveře světnice. Byl to jeho soused, chudý muž, který měj hejno dětí, které ještě nikdy nedokázal pořádně nasytit. „Vždyť vím,“ myslel si zrovna chudák: „můj soused je bohatý a nemilosrdný muž, nevěřím tomu, že mi pomůže, ale moje děti pláčí hlady, musím to zkusit.“ A pravil k boháči: „Já vím, že mi těžko dáte něco jen tak, ale stojím tu před vámi jako chudák, kterému voda teče do bot a sahá mu až po samý krk, moje děti hladovějí, půjčte mi čtyři měřice obilí.“ Boháč se na chudáka dlouho díval a první teplé paprsky štědrosti pomalu rozehřívaly led jeho lakoty. „Čtyři měřice ti půjčit nemohu,“ odvětil nakonec: „ale věnuji ti celých osm měřic obilí, když splníš jednu podmínku.“ „A co by to mělo být?“ zeptal se chudák. „Až zemřu, musíš po tři noci držet stráž u mého hrobu.“ Tomu se zdál takový požadavek prazvláštní, ale protože byl v nouzi, nakonec souhlasil a domů si nesl obilí.

a bylo to, jakoby boháč předvídal, co se stane, za tři dny padl znenadání mrtev k zemi. Nevědělo se, jak se to mohlo stát, ale nikdo nad ním netruchlil. Když byl pohřben, vzpomněl si chudák na svůj slib, ze kterého by se byl nejraději vyvléknul, ale nakonec si pomyslel: „Přece jen k tobě byl k posledku štědrý, jeho obilím jsi nasytil hladovějící děti, co jsi jednou slíbil, musíš dodržet!“

s příchodem noci se vydal na hřbitov a sedl si na hrob. Kolem bylo ticho, na nebi svítil měsíc a občas kolem prolétla sova a hlasitě zahoukala. Když vyšlo slunce, byl bez pohromy doma a rovněž druhé noci proběhlo vše v klidu a míru.

a le třetího dne ho pojal zvláštní strach, bylo mu, jako by se mělo něco stát. Když vyšel ven, uviděl u hřbitovních zdí nějakého muže, kterého před tím ještě nikdy neviděl. Byl to nemladý, nestarý muž, ve tváři měl jizvy a jeho oči pátravě těkaly po okolí. Tělo měl zahalené do dlouhého obnošeného pláště, ze kterého mu vykukovaly jen mohutné jezdecké holínky. „Co zde pohledáváte?“ dal se s ním do řeči: „Copak na vás tady na tom opuštěném hřbitově nepadá hrůza?“ „Nehledám nic,“ odvětil cizinec: „ale také se nebojím. Jsem jako ten chasník, co se vydal do světa, aby se naučil bát, ale marně se trmácel. On však dostal za ženu princeznu a k ní velké bohatství, já jsem zůstal chudý. Jsem propuštěný voják a chci tu přečkat noc, protože nemám, kam bych hlavu složil.“ „Když se ničeho nebojíte,“ řekl chudák: „tak tu zůstaňte se mnou a pomozte mi hlídat tento hrob.“ „Nu, držet stráž, to je práce pro vojáka.“ pokýval muž hlavou: „Co nás tu potká, ať dobré či zlé, poneseme společně.“ Chudák přitakal a tak společně usedli na boháčův hrob.

v šude byl klid až do půlnoci, tu se najednou v povětří něco zatetelilo, zazněl pronikavý tón píšťaly a před strážci boháčova hrobu stál v plné kráse ďábel. „Zmizte, vy ničemové!“ řval na ně: „Ten, co leží v hrobě, je můj a já si ho odvedu a jestli neodtáhnete, zakroutím vám krkem.“ „Tak to prrr!, panáčku s rudým pírkem,“ řekl voják: „vy nejste můj kapitán, vás poslouchat nemusím a báti jsem se ještě nenaučil. Jděte svojí cestou, my zůstaneme tady.“ Ďábel si pomyslil: „Zlatem toho s těmi otrhanci pořídím více.“

v ytáhnul měšec a pravil k nim pojednou zkrotle a přelíbezně, aby si to zlato vzali a šli domů. „To si dám líbit,“ řekl voják uznale: „ale jedním měšcem zlata si nás nekoupíte. Když nám ale dáte tolik zlata, kolik se vejde do jedné mé holínky, pak vyklidíme pole a odtáhneme.“ „Tolik zlata s sebou nemám,“ odvětil ďábel: „ale přinesu ho. V sousedním městě bydlí jeden směnárník, který je můj dobrý přítel, tem mi jistě rád vypomůže.“ Když ďábel zmizel, sundal si voják levou holinku a řekl: „Tomu ptáčkovi vypálíme rybník, podejte mi váš nůž, kmotře.“ Tím nožem odříznul podrážku a holínku postavil do vysoké trávy vedle hrobu na okraj napůl zarostlého dolíku. „Tak to by bylo,“ mnul si ruce voják: „teď může ten umouněnec přijít.“

p ak se zase posadili a čekali a netrvalo to dlouho a přišel ďábel a v ruce měl pořádný měšec se zlatem. „Nasypte to dovnitř,“ řekl voják a holínku trochu přizvedl: „ale myslím, že to nebude stačit.“ Ďábel vyprázdnil celý měšec, ale zlato holinkou propadlo a ona zůstala prázdná. „Ty hlupáku,“ křiknul voják na ďábla: „to nestačí, neříkal jsem to rovnou? Hezky se pakuj a přines víc.“ Ďábel udiveně potřásl hlavou, ale šel a za hodinu se vrátil s daleko větším pytlem pod paží. „Tak syp!“ zvolal voják: „Doufám, že tentokrát tu holinku už naplníš.“ Zlato vesele cinkalo, když padalo dolů, ale holinka zůstala opět prázdná. Ďábel nahlédnul svýma ohnivýma očima dovnitř a přesvědčil se, že je to opravdu tak. „Ty máš ale nestoudně velké nohy!“ zvolal a protáhnul hubu. „Myslíš, že mám koňskou nohu jako ty?“ odvětil voják: „od kdy je peklo tak lakomé? Podívej, když nedokážeš obstarat dost zlata, nebude z našeho obchodu nic!“ Ďábel odchvátal.

a le tentokrát zůstal pryč déle, a když se konečně objevil, těžce supěl pod tíhou rance, který nesl na zádech. Pak ho vysypal do holinky, ale ta se naplnila stejně málo jako předtím. Tu se ďábel opravdu rozběsnil a chtěl vojákovi holínku vyrvat z rukou, ale v tom okamžiku z oblohy vytrysknul první sluneční paprsek a ďábel odletěl s řevem pryč.

t ak byla ubohá hříšná boháčova duše zachráněna. Chudák chtěl to zlato rozdělit, ale voják mu pravil: „Moji část rozdej chudým, já se nastěhuji do tvé chalupy a s tím zbytkem budeme společně žít v pokoji a míru tak dlouho, dokud nám pánbůh dopřeje.“ [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka "Der Grabhügel" (KHM 195) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny přeložila, pro vaši potěchu po svém převyprávěla a poznámkami opatřila Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Poslechni v MP3    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arcimág a jeho sluha - Joseph Haltrich
Báchorka o fazoli - Johann Wilhelm Wolf
Bleška a veška - Bratři Grimmové
Brémští muzikanti - Bratři Grimmové
Bukač a dudek - Bratři Grimmové
Buvolí kráva a rybka - Joseph Haltrich
Chytrá Běta - Bratři Grimmové
Ďáblova babička - Bratři Grimmové
Dědeček a vnuk - Bratři Grimmové
Dietmarova lžipohádka - Bratři Grimmové
Divodějný strom - Anonym
Doktor Vševěd - Bratři Grimmové
Duch v láhvi - Bratři Grimmové
Dva řezníci v pekle - Joseph Haltrich
Dvanáctero líných pacholků - Bratři Grimmové
Fridrich a Katynka - Bratři Grimmové
Hádanka - Bratři Grimmové
Hadí královna - Otto Sutermeister
Hadrnička - Bratři Grimmové
Hambálek - Bratři Grimmové
Holota - Bratři Grimmové
Honza a Jacek - Joseph Haltrich
Honza a loupežníci - Otto Sutermeister
Honza Lenivec - Joseph Jacobs
Honza se žení - Bratři Grimmové
Honza Vejtaha - Otto Sutermeister
Hora Zemúň - Bratři Grimmové
Hrnečku, vař! - Bratři Grimmové
Jak chodil lišák se džbánem, až se ucho utrhlo - Anonym
Jak dělal lišák chůvu - Anonym
Jak dva lhali, až se prášilo - Joseph Haltrich
Jak dvanáct bratrů hledalo nevěsty - Joseph Haltrich
Jak dvě sestry sloužily u čarodějnice - Joseph Haltrich
Jak Honza ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak Honza špásoval - Joseph Haltrich
Jak jedna dostala dárky - Joseph Haltrich
Jak jedni kvůli svatbě utekli - Anonym
Jak jednomu hloupost zlatě vykvetla - Joseph Haltrich
Jak jednomu přišla krása draho - Joseph Haltrich
Jak jednomu uletělo štěstí - Otto Sutermeister
Jak ježek uhonil zajíce k smrti - Bratři Grimmové
Jak kohoutek a slepička sbírali drobečky - Bratři Grimmové
Jak krejčík vylekal obra - Bratři Grimmové
Jak lišák a vlk skákali skrze oheň - Joseph Haltrich
Jak lišák léčil havránčatům svrab - Joseph Haltrich
Jak lišák obral sedláka o ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák přelstil kohouta - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka jíti do loupežnického domu - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka přes studnu skákati - Joseph Haltrich
Jak lišák přišel o kožich - Joseph Haltrich
Jak lišák sbíral borůvky - Anonym
Jak lišák učil vlka chytat ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák učinil zajíce svým nevolníkem - Joseph Haltrich
Jak lišák vedl válku s medvědem - Anonym
Jak lišák vedl vlka do ovčína - Joseph Haltrich
Jak lišák vlkovi ku dvěma sviním pomohl - Joseph Haltrich
Jak lišák vyrobil vlkovi nový ocas - Joseph Haltrich
Jak lišáka přelstily husy - Joseph Haltrich
Jak medvěd a lišák klučili les - Anonym
Jak medvěd, vlk a lišák bojovali - Joseph Haltrich
Jak měl trakař pravdu - Anonym
Jak padla kosa na kámen - Anonym
Jak pes pozval vlka na svatbu - Anonym
Jak přadlenky mlčely - Joseph Haltrich
Jak satanáš pískal na flétnu - Johann Wilhelm Wolf
Jak se dva vsadili - Joseph Haltrich
Jak se dva vychloubali až do nebe - Joseph Haltrich
Jak se Janek Šavlička vydal do Říma - Ulrich Jahn
Jak se jeden učil latinsky - Joseph Haltrich
Jak se jeden vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se jeden vyučil na gaunera - Bratři Grimmové
Jak se jeden ženil s ropuchou - Johannes Jegerlehner
Jak se jednomu lepila smůla na paty - Bratři Grimmové
Jak se kohout ženil - Johann Wilhelm Wolf
Jak se lišák osvobodil - Joseph Haltrich
Jak se lišák vlkovi svezl po hřbetě - Anonym
Jak se lišákovi vysmíval zajíc - Joseph Haltrich
Jak se lišky dělily - Joseph Haltrich
Jak se měl mordýř ku ženitbě - Bratři Grimmové
Jak se nestal střízlík králem - Bratři Grimmové
Jak se Paleček vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se slepička dusila - Bratři Grimmové
Jak se sousedův kohout a sousedčina slepice předháněli - Joseph Haltrich
Jak se stal Popelák králem - Joseph Haltrich
Jak se zajíc poměl s liškou - Anonym
Jak sedláček přechytračil čerta - Bratři Grimmové
Jak sedlák nepřišel o koně - Anonym
Jak si Honza opatřil nevěstu - Franz Georg Brustgi
Jak si kočka dala šít - Anonym
Jak si pasáček vepřů přál - Otto Sutermeister
Jak si vedl krejčík v nebi - Bratři Grimmové
Jak skřítkové křtiny slavili - Bratři Grimmové
Jak skřítkové šili boty - Bratři Grimmové
Jak slepička umřela - Joseph Haltrich
Jak slepičku pohřbili - Joseph Haltrich
Jak smrtisko posílalo posly - Bratři Grimmové
Jak sobě vybrati nevěstu - Bratři Grimmové
Jak Starý Fric prohrál sázku - Ulrich Jahn
Jak starý Sultán vedl vojnu - Bratři Grimmové
Jak šel jeden do nebe - Franz Georg Brustgi
Jak šel sedlák pro vavřín - Bratři Grimmové
Jak šel Smrťák za kmotra - Ulrich Jahn
Jak šla kachnička na vandr - Joseph Haltrich
Jak šly děti na jahody - Ludwig Bechstein
Jak v jednom zámku strašilo - Franz Georg Brustgi
Jak vlci slavili svatého Jána - Joseph Haltrich
Jak vlk přišel k úhoně - Anonym
Janek Karbaník - Bratři Grimmové
Jasné slunce zlé skutky vyjevuje - Bratři Grimmové
Jehňátko a rybička - Bratři Grimmové
Karkulínkové - Anonym
Kdo hledá, najde - Joseph Haltrich
Kmotr - Bratři Grimmové
Kmotra Liška se opět vdává - Bratři Grimmové
Kocour Micpuf - Joseph Haltrich
Kouzelné hadřisko - Bratři Grimmové
Kouzelné trpasličí čepičky - Ludwig Bechstein
Kouzelný oblázek - Otto Sutermeister
Král a sedm zakletých princezen - Jitka Vlk Martináková
Král zlodějů - Bratři Grimmové
Krásná Katynka a Hromburác - Bratři Grimmové
Krvavá komnata aneb vykutálená čečetka - Bratři Grimmové
Lidožroutka lidožravá - Anonym
Líná přadlenka - Bratři Grimmové
Líný Honza a Tlustá Terka - Bratři Grimmové
Lišák a husy - Bratři Grimmové
Lišák a ježek - Joseph Haltrich
Lišák a kmotřička - Bratři Grimmové
Lišák a kočka - Bratři Grimmové
Lišák a kůň - Bratři Grimmové
Lišák a medvěd - Joseph Haltrich
Lišák a šnek - Joseph Haltrich
Lišák a vlk na svatbě - Joseph Haltrich
Lišák a vlk u obecní studny - Joseph Haltrich
Lívanec nejlívancovitější - Anonym
Loupežnická nevěsta - Ludwig Bechstein
Mazaný učitel a čertiska - Joseph Haltrich
Medvěd,vlk, lišák a zajíc na jarmarku - Joseph Haltrich
Miláček Štěstěny - Anonym
Muzikant ve vlčí jámě - Joseph Haltrich
Mužík s kouzelným zrcadlem - Anonym
Na dvorku - Bratři Grimmové
Na nebeském mlatě - Bratři Grimmové
Ne chudoba, ale bohatství činí z člověka mudrce - Joseph Haltrich
Nehodný syn - Bratři Grimmové
Nejlepší jídlo na světě - Johann Wilhelm Wolf
Nemytý a nečesaný - Otto Sutermeister
O chlapečkovi, co stále ujídal - Joseph Haltrich
O chytrém Honzovi - Bratři Grimmové
O chytrém krejčíkovi - Bratři Grimmové
O chytrém pacholkovi - Bratři Grimmové
O Červené Karkulce - Bratři Grimmové
O desíti kůzlátkách a medvědovi - Joseph Haltrich
O děsuplné paní Gertrůdě - Bratři Grimmové
O dvou zakletých pastýřích - Otto Sutermeister
O hrušce, která nechtěla spadnout - Bratři Grimmové
O jednom, co nosil kříž - Joseph Haltrich
O jednom, co se stal přes noc farářem - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co starostí neměl - Franz Georg Brustgi
O jednom, co zbohatl na starém sedle - Ulrich Jahn
O kouzelné strace - Joseph Haltrich
O kouzelném flakonku - Franz Georg Brustgi
O křišťálové studánce - Otto Sutermeister
O krvelačném jelitu - Bratři Grimmové
O líné Kateřině - Joseph Haltrich
O lišce a chytré sýkorce - Joseph Haltrich
O milosrdné ruce - Bratři Grimmové
O myšce, ptáčkovi a klobásce - Bratři Grimmové
O nejhloupějším muži na světě - Joseph Haltrich
O nenažraném obrovi - Otto Sutermeister
O obřích hruškách - Otto Sutermeister
O perníkové chaloupce - Jitka Vlk Martináková
O přátelství kočky a myši - Bratři Grimmové
O prohnané Grétličce - Bratři Grimmové
O psím naříkání - Ludwig Bechstein
O řepě - Bratři Grimmové
O slavičí proradnosti - Bratři Grimmové
O slepém, chromém a nahém - Joseph Haltrich
O smutném konci pantáty Košinky - Bratři Grimmové
O třech bílých labutích - Johannes Jegerlehner
O třech bratrech a zlovolném obřisku - Joseph Haltrich
O třech hluchých pastýřích - Joseph Haltrich
O třech ranhojičích - Bratři Grimmové
O třikrát líném Honzovi - Otto Sutermeister
O trpaslici Troubelíně - Johannes Jegerlehner
O vandrování kdovíkudy kdovíkam - Bratři Grimmové
O velkém přátelství psa a vrabčáka - Bratři Grimmové
O vlkovi, který uvěřil vlastním uším - Johann Wilhelm Wolf
O zachráněném háděti - Johann Wilhelm Wolf
O zakleté panně - Otto Sutermeister
O zakleté panně s klíči - Otto Sutermeister
O zlatém telátku - Joseph Haltrich
O ztracené odvaze - Jitka Vlk Martináková
O ztracených dětech - Otto Sutermeister
O zvířecí věrnosti a lidské proradnosti - Bratři Grimmové
Obr Paleček - Bratři Grimmové
Odkud dneska fouká? - Anonym
Oklamaný ďábel - Anonym
Opustíš-li mne, zahyneš - Bratři Grimmové
Palečkovo vandrování světem - Bratři Grimmové
Paní Zima - Bratři Grimmové
Pasáček - Bratři Grimmové
Pečené ryby - Anonym
Podivné hry - Bratři Grimmové
Podivuhodný muzikant - Bratři Grimmové
Podvržené dítě - Bratři Grimmové
Pohádka krajánka ze Lhoty - Bratři Grimmové
Pohádka o hadovi - Bratři Grimmové
Pohádka o pěti bratrech - Joseph Haltrich
Pohádka o pěti prstech na nohách - Joseph Haltrich
Pohádka o rudém kohoutku - Joseph Haltrich
Pohádka z Prolhané Lhoty - Ulrich Jahn
Pole, políčka za mandel sýra - Ulrich Jahn
Potrestaný platýz - Bratři Grimmové
Povedený učenec - Joseph Haltrich
Pozemský ráj - Anonym
Rozumbradové - Bratři Grimmové
Sedláček - Bratři Grimmové
Sedlák, medvěd a lišák - Joseph Haltrich
Sedmkrát zabitý - Joseph Haltrich
Smrťákův zámek - Johann Wilhelm Wolf
Sova - Bratři Grimmové
Spěchej pomalu! - Bratři Grimmové
Stará žebračka - Bratři Grimmové
Starý Fric a selský synek - Ulrich Jahn
Stéblo trávy, uhlíčko a fazole - Bratři Grimmové
Střízlík a medvěd - Bratři Grimmové
Svatba kmotry Lišky - Bratři Grimmové
Švábská sedmička - Bratři Grimmové
To nejméně uvěřitelné - Johann Wilhelm Wolf
Tři bratři - Bratři Grimmové
Tři císařské otázky - Franz Georg Brustgi
Tři dítka Štěstěny - Bratři Grimmové
Tři lenoši - Bratři Grimmové
Tři sestry a lidožroutské obřisko - Joseph Haltrich
Tři tovaryši - Bratři Grimmové
Trpasličí dárky - Bratři Grimmové
V dobrém a ve zlém - Bratři Grimmové
Věčně spokojené dítě - Johann Wilhelm Wolf
Vlk a člověk - Bratři Grimmové
Vlk a člověk podruhé - Joseph Haltrich
Vlk a deset kůzlátek - Joseph Haltrich
Vlk a dva kozlové - Joseph Haltrich
Vlk a dva sedláci - Joseph Haltrich
Vlk a klisna - Joseph Haltrich
Vlk a lišák - Bratři Grimmové
Vlk a lišák u kožešníka v mořidle - Joseph Haltrich
Vlk a sedm kůzlátek - Bratři Grimmové
Vlk a stará koza - Joseph Haltrich
Vlk a svině s dvanácti selátky - Joseph Haltrich
Vlk kajícníkem - Joseph Haltrich
Vlk králem a lišák ministrem - Joseph Haltrich
Vodní víla - Bratři Grimmové
Vychrtlá Líza - Bratři Grimmové
Zaječí nevěsta - Bratři Grimmové
Zakletý dům - Otto Sutermeister
Zlatý klíč - Bratři Grimmové
Zrnko prosa - Joseph Haltrich
Žár i chlad z jedněch úst - Anonym
Železný Honza - Joseph Haltrich
Žid v trnisku - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons