Ukradená almužna

Bratři Grimmov�

j ednou seděl o polednách jeden muž se svojí ženou a svými dětmi u stolu a s nimi tu byl jeden dobrý přítel, který k nim přibyl na návštěvu. A jak tak seděli a jedli, odbila dvanáctá hodina a tu host uviděl, jak se pojednou otevřely dveře a dovnitř vstoupilo na smrt bledé dítě v sněhobílé košili. Nerozhlédlo ani nepromluvilo a šlo rovnou do vedlejší světnice. Za chvíli se vrátilo zpět a stejně mlčky vyšlo ze dveří pryč. Druhého i třetího dne se ten podivný výjev opakoval. Tu se konečně host zeptal otce, komu to krásné dítě, které vždy o polednách přichází, patří. „Já jsem žádné dítě neviděl,“ odvětil muž: „a nevím, komu by mohlo patřit.“

d ruhého dne, jakmile dítě zase přišlo, ukázal je host otci, ale ten je neviděl a matka i děti nic neviděly. Host tedy vstal, přistoupil ke dveřím světnice, pootevřel je a nakoukl dovnitř. Uviděl tam to dítě, jak sedí na zemi a prstíky pilně dloube do škvír mezi prkny, ale když ale zpozorovalo cizince, zmizelo. Host vyprávěl, co viděl a dítě přesně popsal a tu je matka poznala a zvolala: „Ach, to je moje milované dítě, které před čtyřmi týdny zemřelo.“

t ak vytrhali ty prkna z podlahy a pod nimi našli dva haléře, které dítě kteréhosi dne dostalo matky, aby je dalo jednomu žebrákovi, ale pomyslilo si, že by si za to mohlo koupit pamlsek a ty peníze si ponechalo a ukrylo mezi prkna podlahy. A teď nemělo v hrobě žádný klid a každé poledne přicházelo, aby hledalo svůj poklad. Tak rodiče ty peníze dali jednomu chudákovi a jejich dítě už nikdy neobjevilo. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Der gestohlene Heller“ je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů Kinder-und Hausmärchen (1812-15, 1822, 1857). Překlad Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Bezruká dívka - Bratři Grimmov�
Boží pokrm - Bratři Grimmov�
Bratr Štístko - Bratři Grimmov�
Chudák a boháč - Bratři Grimmov�
Chudoba a pokora vedou do nebe - Bratři Grimmov�
Cikán a tři ďáblové - Joseph Haltrich
Délka života - Bratři Grimmov�
Dílo Boží a dílo Satanovo - Bratři Grimmov�
Dítě Mariino - Bratři Grimmov�
Dvanáct apoštolů - Bratři Grimmov�
Dvě nevěsty - Bratři Grimmov�
Džbánek slz - Ludwig Bechstein
Honza a Černá princezna - Ulrich Jahn
Hvezdné tolary - Bratři Grimmov�
Hvozdík - Bratři Grimmov�
Jak jeden doběhl až do pekla - Joseph Haltrich
Jak jeden ubohý pasáček sešel ze světa - Bratři Grimmov�
Jak přišel sedláček do nebe - Bratři Grimmov�
Jak se jeden vypínal až do nebes - Ludwig Bechstein
Jak se jedna chtěla vdávat - Bratři Grimmov�
Jak věšeli Měsíc - Bratři Grimmov�
Kdo jsi bez viny - Ulrich Jahn
Laciné dřevo - Joseph Haltrich
Lískový prut - Bratři Grimmov�
Mistr Kopýtko - Bratři Grimmov�
Mnich a ptáček - Ludwig Bechstein
Mužík omlazený ohněm - Bratři Grimmov�
Nebeská svatba - Bratři Grimmov�
O andílkovi v obilí - Otto Sutermeister
O Betelce zlaté a Bětce smolné - Otto Sutermeister
O bílé kůstce - Otto Sutermeister
O Boží milosti - Joseph Haltrich
O Božím upomínání - Joseph Haltrich
O chytrém Filipovi - Franz Georg Brustgi
O černém žabáku a ohnivé kolébce - Ulrich Jahn
O dobru, zlu a spravedlnosti - Otto Sutermeister
O nadání dětí Eviných osudy rozličnými - Bratři Grimmov�
O prosťáčkovi - Otto Sutermeister
O říční panně - Otto Sutermeister
O staré matičce - Bratři Grimmov�
O třech řečech - Bratři Grimmov�
O věčném hladu - Bratři Grimmov�
O zbožném vévodovi - Otto Sutermeister
O zmáčené košilce - Bratři Grimmov�
O žebrotě žebrácké a pokoře pokorné - Johannes Jegerlehner
Odměna a trest - Joseph Haltrich
Pastýř a Smrt - Bratři Grimmov�
Pekelná výpomoc - Joseph Haltrich
Pilný se raduje - Bratři Grimmov�
Růže - Bratři Grimmov�
Sklenička Matky Boží - Bratři Grimmov�
Svatá panna Starosta - Bratři Grimmov�
Svatý Josef v lese - Bratři Grimmov�
Svéhlavé dítě - Bratři Grimmov�
Tři rudovousové - Joseph Haltrich
Tři zelené ratolesti - Bratři Grimmov�
Vrabčák a jeho čtyři synové - Bratři Grimmov�
Zasloužená odměna - Joseph Haltrich
Zlatovláska a Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zpívající kosti - Bratři Grimmov�
Žitný klas - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons