Smuténka a Ukrutěnka

Jitka Vlk Martináková

k dysi dávno, předávno žily, byly dvě sestry, Smuténka Přesmutná a Ukrutěnka Přeukrutná, které bydlely samy samotinké a zcela zapomenuté v hlubokém černém lese. Nebyly to dívky krásné, ba ani půvabné, nebyly ani bohaté, ba ani zámožné. Byly to ty nejobyčejnější sestry na světě, které žily v tom neprostším domku v tom nejzapadlejším koutě nejhlubšího černého lesa.

j ednoho dne, když vyšly za svými záležitostmi, aby se k večeru zase vrátily domů, našly před vrátky odpočívat podivuhodného ptáčka, který nebyl ani zpola tak krásný, jako podivuhodní ptáčkové bývají, a nezpíval ani zpola tak líbezně, jako podivuhodní ptáčkové zpívají. Když ho dívky vzaly jedna po druhé slitovně do dlaní, aby zahřály jeho prokřehlá křídla, řekl: „Nejsem jen tak obyčejný ptáček, jsem ptáček podivuhodný, protože dívka, která spolkne moje srdce, stane se rázem tou nejkrásnější a nejbohatší princeznou na světě.“ Takové řeči se Smuténka Přesmutná s Ukrutěnkou Přeukrutnou jen zasmály, k čemu by jim byla v tom nejhlubším černém lese tolikerá krása, k čemu by jim bylo tolikeré bohatství. Vzaly však podivuhodného ptáčka k sobě a od toho času už nebyly samy samotinké. Když se vracely domů, ptáček na ně čekal s veselou písničkou a ony se těšily, až jim bude vyprávět jeden z těch tisíců podivuhodných příběhů, které znal.

j ednoho večera, když opět sestry seděly a podle svého obyčeje poslouchaly prastaré příběhy, někdo zabušil na dveře, a když otevřely, vešel krásný princ, který je prosil o nocleh, neboť byl na lovu a beznadějně zabloudil a tím beznadějným blouděním je celý k smrti unavený, a proto je tady. Smuténka Přesmutná se na prince podívala soucitně, Ukrutěnka Přeukrutná na něj pohlédla slitovně a obě se do krásného prince v tom okamžení zamilovaly. Daly mu, co měly doma nejlepšího, uložily ho do těch nejjemnějších peřin a ráno mu ukázaly cestu. Při loučení jim princ pravil: „Za měsíc pořádám velký bál, za to, že jste ke mně byly tak hodné, jste zvány, provedu vás při tanci.“

s muténka Přesmutná s Ukrutěnkou Přeukrutnou se zaradovaly, krásnému princi poděkovaly a od toho dne s nimi nebylo nic, jen myslely na krásného prince, o tom krásném princi přemítaly, po tom krásném princi vzdychaly a stále častěji se dívaly na podivuhodného ptáčka. Ten posmutněl, zešedlo jeho zpola krásné peří, přestal zpívat své zpola líbezné písně a jednoho dne řekl: „Jen jedna z vás může mít moje srdce.“ A s těmi slovy složil hlavu pod křídlo a jeho srdce přestalo bít. Tu se sestry daly do pláče, plakala Smuténka Přesmutná, plakala Ukrutěnka Přeukrutná, naříkala Smuténka Přesmutná, naříkala Ukrutěnka Přeukrutná, tři dny a tři noci se lesním domkem ozýval pláč a nářek, který svět neslyšel, nad kterým by se kámen ustrnul.

d alšího dne pláč a nářek umlkl stejně náhle, jako umlklo ptáčkovo srdce a jeho starobylé příběhy. Sestry vzaly podivuhodného ptáčka naposledy do dlaní, naposledy ho jemně polaskaly a pak Smuténka Přesmutná vzala ostrý nůž a drobné ptačí srdce vyřízla a položila na misku, která ležela na stole mezi nimi. Drobné ptačí srdce leželo oběma na dosah, stačilo natáhnout ruku a vložit je do úst.

t u sestry začaly měřit svoji lásku, nejprve ji měřily slovy, a když byla všechna slova vyslovena, začaly svoji lásku měřit skutky. „Miluji ho tak, že bych za něj do ohně skočila.“ řekla Smuténka Přesmutná a zapálila hranici. „Miluji ho tak, že bych za ním sedmero moří přeplavala.“ řekla Ukrutěnka Přeukrutná a vyšla na mořský břeh. „Miluji ho tak, že bych pro něj krev cedila.“ řekla Smuténka Přesmutná a píchla se vřetánkem. „Miluji ho tak, že bych pro něj zemřela.“ řekla Ukrutěnka Přeukrutná a zavřela oči. Celý měsíc se sestry měřily, celý měsíc se potýkaly, ale když přišel poslední den, stále nebylo rozhodnuto. Ptačí srdce leželo na misce mezi nimi a každá ho měla na dosah.

k dyž přišel poslední večer, seděly Smuténka Přesmutná a Ukrutěnka Přeukrutná u stolu a docházely jim síly. Nakonec natáhly ruku, nad miskou se v jediném okamžiku objevily dvě ruce, ale nakonec byla ruka Smuténky Přesmutné silnější, nakonec byla její ruka šikovnější, nakonec byla Smuténka Přesmutná ta šťastnější a ptačí srdce spolknula.

a v tom okamžiku se ocitnula v překrásném zámku, měla na sobě překrásné šaty a v zrcadle viděla, že sama je celá překrásná. A venku čekal kočár a sloužící ji zvali, aby nasedla, že se jede na ten nejkrásnější bál, na které si bude vybírat nevěstu krásný princ. Šťastná Smuténka Přesmutná nasedla do kočáru, a když tam přijeli, tak všichni byly z její krásy u vytržení a nejvíce sám krásný princ, který ani nečekal na konec bálu a dal vyhlásit, že se ožení se Smuténkou Přesmutnou. A za pár dní byla velká a slavná svatba a pak spolu žili šťastně a spokojeně až do konce svých dní.

a co bylo s Ukrutěnkou Přeukrutnou? Ta v okamžiku, kdy její sestra zmizela, tou bolestí z nešťastné lásky na místě zkameněla, a protože to byla jen ta nejobyčejnější sestra na světě, byl i ten kámen ten nejobyčejnější na světě. A ten nejobyčejnější domek v nejhlubším černém lese počal zarůstat houštím, až zarostl docela a nikdo by už nikdy nenašel místo, kde tenkrát bydlely dvě nejobyčejnější sestry na světě, Smuténka Přesmutná a Ukrutěnka Přeukrutná. [pozn1]
Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmové
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmové
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmové
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmové
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmové
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmové
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmové
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmové
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmové
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmové
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmové
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmové
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmové
Honza Hlupec - Bratři Grimmové
Honza Ježek - Bratři Grimmové
Honza silák - Bratři Grimmové
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmové
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmové
Husopaska - Bratři Grimmové
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmové
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmové
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmové
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmové
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmové
Jalovec - Bratři Grimmové
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmové
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmové
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmové
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmové
Kocour v botách - Bratři Grimmové
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmové
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmové
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmové
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmové
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmové
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmové
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmové
Locika - Bratři Grimmové
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmové
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmové
Modrovous - Bratři Grimmové
Mordýřský zámek - Bratři Grimmové
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmové
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmové
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmové
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmové
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmové
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmové
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmové
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmové
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmové
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmové
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmové
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmové
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmové
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmové
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmové
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmové
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmové
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmové
Oslíček - Bratři Grimmové
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmové
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmové
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmové
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmové
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmové
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmové
Princezna na hrášku - Bratři Grimmové
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmové
Sedmero krkavců - Bratři Grimmové
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Sněhurka - Bratři Grimmové
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmové
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmové
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmové
Šestero labutí - Bratři Grimmové
Šestka táhne světem - Bratři Grimmové
Šípková Růženka - Bratři Grimmové
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmové
Tři hadí lístky - Bratři Grimmové
Tři hejkálkové - Bratři Grimmové
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmové
Tři přadleny - Bratři Grimmové
Tři ptáčkové - Bratři Grimmové
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmové
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmové
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmové
Včelí královna - Bratři Grimmové
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmové
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmové
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmové
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmové
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmové
Željesboj - Bratři Grimmové
Živá voda - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons