Královská stráž

Jitka Vlk Martináková

b yl jednou jeden král a ten měl tři dcery. Princezny nebyly krásné ani chytré a král se kvůli tomu velmi trápil, protože si vždy přál syna. Jednoho dne, když opět stál u okna a díval se dolů do zahrady na své dcery, povzdechl si smutně:„Všechny ty tři ošklivé a hloupé princezny bych vyměnil za jediného syna.“ Královna, která to slyšela, si skryla obličej do dlaní, aby svět neviděl její bolest, protože ona své ošklivé a hloupé dcery nadevše milovala.

z a nějaký čas nejstarší princezna onemocněla. Na zámek se sjeli lékaři z celého světa, ale žádný z nich jí nedokázal pomoci. Princezna se rozloučila s rodiči a zavřela své smutné nehezké oči. Královna i obě princezny celé dny naříkaly a hořekovaly a král truchlil s nimi, ale myslil na syna, kterého nikdy neměl.

z a další čas onemocněla druhá princezna, opět král povolal lékaře ze všech koutu světa, ale žádný z nich nebohé dívce pomoci nedokázal. Také ona se rozžehnala s rodiči a sestrou a zavřela svoje uplakané oči navždy. Královna ani princezna nebyly dlouhé dny a noci k utišení, ale král seděl zachmuřený a myslil na syna, kterého nikdy neměl.

z anedlouho přišla nemoc i na tu nejmladší a nejošklivější princeznu. Královna si převelice zoufala, bylo to její nejmilejší dítě, ale král mlčel a myslel na syna, kterého nikdy neměl. Sjeli se lékaři ze široka i daleka, ale žádný z nich nedokázal princeznu zachránit. Když princezna cítila, že se blíží její poslední hodinka, rozloučila se s rodiči a zavřela své uplakané oči. Královnin nářek se nesl celým královstvím, celé dny vysedávala u hrobů svých tří dcer a plakala potoky slz. A král? Ten myslil na syna, kterého nikdy neměl.

d o roka a do dne se nešťastné královně narodil syn, chlapec silný a krásný, jakého si král vždy přál. Královna, která konečně splnila královo přání, se však ze svého syna dlouho neradovala, za pár okamžiků po princově narození jí puklo srdce a uložili ji do hrobu vedle jejích milovaných dcer.

p rinc rostl do krásy a moudrosti, byl laskavý a ušlechtilý, byl statečný a obratný a jeho otec ho nade vše miloval. Jednoho dne do královského zámku přijel posel ze sousedního království, aby králi oznámil, že princeznu, dívku překrásnou a předobrou, unesl strašlivý sedmihlavý drak do své slůje na konci světa a ten, kdo ji vysvobodí a přivede zpět svému otci, dostane ji za ženu a s ní celé království. Takovouto výzvu nedokázal ten dobrý a ušlechtilý princ oslyšet a prosil krále, aby ho pustil na cestu na konec světa. Král, který svého syna tolik miloval, nechtěl svolit, ale princ tak prosil a naléhal, že ho nakonec s těžkým srdcem vypravil.

p rinc se tedy vydal na cestu. Jel a jel hlubokým černým lesem, když tu přijel do lesa, ve kterém nějaká stařenka sbírala dříví. Když jí princ viděl, zželelo se mu jí a seskočil z koně, aby ji pomohl, dříví jí svázal, pomohl jí ho odnést do její ubohé chýše a nakonec ji ještě obdaroval pár zlaťáky. Ta dobrá stařenka byla celá dojatá jeho péči, a tak mu řekla: „Protože jsi ke mně byl tak dobrý i já ti radou pomohu. Až budeš bojovat s krutým sedmihlavým drakem, nedívej se mu do očí, jinak na místě zkameníš.“ Princ stařence za její radu poděkoval a jel dál.

j el dlouho předlouho, než dojel až na samý konec světa, kde přebýval sedmihlavý drak. Cestu lemovalo jako němá výčitka devadesát devět kamenných soch princů, kteří přišli, aby s drakem bojovali na život a na smrt, ale pošetile se mu podívali do očí. Sotva princ u dračí slůje seskočil z koně a tasil svůj meč, vyřítil se na něj z nitra země strašlivý sedmihlavý drak a pustili se do lítého boje. Den a noc spolu bojovali a princ se střehl toho, aby se drakovi podíval do očí některé z jeho sedmi hlav. Za rozbřesku prvního dne, princ uťal drakovi první hlavu, za rozbřesku druhého dne se mu k nohám skutálela druhá, a tak to šlo dál, až konečně sedmého dne padla i sedmá, poslední drakova hlava a princ zbrocený jeho krví klesnul k zemi.

p řiběhla překrásná princezna, vzala hlavu svého zachránce do dlaní a volala ho sladkými slovy k životu, ale princ se neprobouzel. Smutná, přesmutná princezna nechala statečného prince naložit na vůz a vezla ho domů jeho otci. Smutek a nářek zavládnul všude, kudy projížděli. Starý, mladý, bohatý, chudý, zlý i dobrý, ti všichni želeli osudu ubohého statečného jinocha. Když přijeli na otcovský hrad, vyběhl král ven, a když viděl synovo tělo, zbrocené dračí krví, vrhnul se k němu a objímal ho a líbal a volal ho k životu, ale princ se více neprobudil.

n ešťastný král nechal vystavět přenádhernou hrobku, kam statečného drakobijce uložili k věčnému spánku a stráž u jeho nohou držel sám král. A protože ti, kdo se dotknou svými ústy dračí krve, nikdy neztrácejí naději, čeká král na princovo probuzení dodnes. [pozn1]

e s war einmal ein König, der hatte drei Töchter. Sie waren als Prinzessinnen weder schön noch klug und das verdroß den König sehr, weil er sich sehnlichst einen Sohn wünschte. Eines Tages, als er wieder am Fenster stand und hinunter sah in den Garten zu seinen Töchtern, seufzte er traurig: "Alle diese drei häßlichen und dummen Töchter gäbe ich für einen einzigen Sohn her". Die Königin, die das hörte, verbarg ihr Gesicht im Gewand, damit die Welt ihren Schmerz nicht sehen konnte, weil sie selbst ihre drei häßlichen und dummen Töchter über alles liebte.

n ach einiger Zeit war die älteste Prinzessin schwer erkrankt. Ärzte aus der ganzen Welt gaben sich auf dem Schloß die Klinke in die Hand, aber keiner von ihnen war imstande, zu helfen. Die Prinzessin nahm Abschied von ihren Eltern und den Schwestern und schloß auf ewig ihre traurigen und faden Augen. Die Königin und die beiden übrigen Prinzessinnen jammerten und klagten alle Tage und der König trauerte mit ihnen, dachte aber an einen Sohn, den er wohl niemals haben würde.

e s dauerte nicht lang, da erkrankte die zweite Prinzessin. Wieder rief der König Ärzte selbst aus den entlegendsten Winkeln der Welt, aber keiner von ihnen war in der Lage, dem Mädchen zu helfen. Bald nahm auch sie Abschied von den Eltern und ihrer Schwester und schloß ihre rotgeweinten Augen auf ewig. Die Königin und die einzig verbliebene Prinzessin waren über lange Tage und Nächte nicht zu beruhigen, aber der König saß mit düsterem Gesicht und dachte an einen Sohn, den er wohl niemals haben würde.

e s dauerte nicht lange, und eine unheilbare Krankheit befiel auch die jüngste und häßlichste der Prinzessinnen. Die Königin fiel in die allergrößte Verzweiflung, war es doch ihr liebstes Kind. Der König aber schwieg und dachte an einen Sohn, den er wohl niemals haben würde. Wieder kamen Ärzte aus Nah und Fern, aber keinem gelang es, die Prinzessin vor der tödlichen Krankheit zu bewahren. Als die Prinzessin fühlte, daß ihre letzte Stunde nahte, nahm auch sie von den Eltern Abschied und schloß ihre unglücklichen Augen. Die Königin weinte, daß es das ganze Königreich erschütterte, blieb Tag und Nacht an den Gräbern ihrer drei Töchter und vergoß Ströme von Tränen. Und der König? Der dachte an einen Sohn, den er wohl niemals mehr würde haben werden.

d och nach Jahr und Tag gebar die unglückliche Königin einen Sohn, einen Jungen, kräftig und schön, wie ihn sich der König immer gewünscht hatte. Doch die Königin, die dem König endlich dessen sehnlichsten Wunsch erfüllt hatte, konnte über ihren Sohn kein Glück empfinden. Kurze Zeit nach des Prinzen Geburt hörte ihr Herz auf zu schlagen und man bettete sie in ein Grab neben denen ihrer geliebten Töchter.

d er Prinz wuchs heran in Schönheit und Klugheit, war liebenswürdig und von edlem Gemüt, war tapfer und gewandt und sein Vater liebte ihn über alles. Eines Tages kam ein Gesandter aus dem benachbarten Königreich aufs Schloß und berichtete, daß die Prinzessin, ein wunderschönes und gütiges Geschöpf, von einem furchtbaren, siebenköpfigem Drachen geraubt und ans Ende dieser Welt verschleppt worden sei. Der, der sie befreite und dem Vater zurückbrächte, der erhielte sie zur Frau und dazu das ganze Königreich. Eine solche Aufforderung verhallte bei dem guten und edlen Prinzen nicht ungehört und er bat den König, daß er ihm erlaubte, sich auf den Weg ans Ende der Welt zu machen. Der König, der seinen Sohn so innig liebte, wollte es nicht erlauben, aber der Prinz bat so inständig, daß er es ihm schweren Herzens zugestand.

d er Prinz machte sich unverzüglich auf den Weg. Er ritt und ritt durch einen tiefen, dunklen Wald, in dem eine Alte Holz sammelte. Als der Prinz sie gewahrte, empfand er Mitleid mit ihr, sprang vom Pferd um ihr zu helfen, nahm ihr das Holz ab, half ihr, es zu ihrer Hütte zu bringen und gab ihr am Ende noch ein paar Goldstücke. Die gute Alte war ganz ergriffen ob seiner Fürsorge und sagte zu ihm. "Weil du zu mir so gut warst, will ich Dir mit einem Rat helfen. Wenn du einst mit dem siebenköpfigen Drachen kämpfen wirst, dann sieh ihm niemals in die Augen, denn sonst würdest du auf der Stelle zu Stein erstarren!" Der Prinz dankte der Alten für diesen Rat und ritt weiter.

e r ritt scheinbar eine Ewigkeit, bis er dann doch das Ende der Welt erreichte, an dem der furchtbare siebenköpfige Drachen hauste. Den Weg säumten wie eine stille Mahnung neunundneunzig steinerne Skulpturen von Prinzen, die gekommen waren, um mit dem Drachen auf Leben und Tod zu kämpfen, aber unvorsichtiger Weise sahen sie ihm in die Augen. Sobald der Prinz den Drachen gewahrte, sprang er vom Pferd und zückte sein Schwert. Da stürzte sich der furchtbare, siebenköpfiger Drachen auf ihn aus dem Inneren der Erde auf ihn und es entbrannte ein erbitterter Kampf. Tag und Nacht kämpften sie miteinander und der Prinz achtete beständig darauf, daß er nicht in die Augen eines der sieben Köpfe des Drachens sah. Am Ende des ersten Tages schlug der Prinz dem Drachen den ersten Kopf ab. Am Ende des zweiten Tages lag der zweite zu seinen Füßen und so ging es weiter bis schließlich auch der siebente Kopf zu Boden fiel, der letzte der Köpfe des Drachens und der Prinz, über und über mit des Drachens Blut befleckt, sank zu Boden.

d ie wunderschöne Prinzessin kam ihm entgegen, schloß das Haupt ihres Befreiers in die Hände und versuchte, ihn mit süßen Worten ins Leben zurückzurufen, aber sie konnten den Prinzen nicht mehr erwecken. Traurig, zu Tode traurig ließ sie ihn auf einen Wagen legen und brachte ihn nach Hause zu seinem Vater. Trauer und Wehmut breitete sich überall aus, wo sie entlang kamen. Jung und alt, arm und reich, gut und böse, alle rührte das Schicksal des armen, standhaften Jünglings. Als sie zur väterlichen Burg kamen, lief ihnen der König entgegen und als er des Sohnes Körper sah, voll des Drachens Blut, warf er sich über ihn, umarmte ihn und küßte ihn und versuchte, ihn ins Leben zurückzurufen, aber der Prinz wachte nicht wieder auf.

d er todunglückliche König ließ eine prächtige Grabstatt errichten, in die der standhafte Bezwinger des Drachens zur ewigen Ruhe gebettet wurde. Und zu seinen Füßen ließ sich der König selbst zur ewigen Wache nieder. Weil aber die, die mit ihren Lippen das Blut des Drachen berührt haben, die Hoffnung nie verlieren, wartet der König noch heute auf die Auferstehung des Prinzen. [pozn2]

Oddělovač

Poznámka 1 - Tuto pohádku věnuji všem, kteří touží po tom, co nemají, aby to, co mají, pod jejich rukama zahynulo; a to, po čem touží, získají jen proto, aby to záhy ztratili.   Zpět
Poznámka 2 - Tuto pohádku pro vás do němčiny přeložil dobrý duch Krušných hor Burkhardt Förster, žijící v malebném saském městečku Olbernhau.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmov�
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmov�
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmov�
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmov�
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmov�
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmov�
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmov�
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmov�
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmov�
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmov�
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmov�
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmov�
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmov�
Honza Hlupec - Bratři Grimmov�
Honza Ježek - Bratři Grimmov�
Honza silák - Bratři Grimmov�
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmov�
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmov�
Husopaska - Bratři Grimmov�
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmov�
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmov�
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmov�
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmov�
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmov�
Jalovec - Bratři Grimmov�
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmov�
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmov�
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmov�
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmov�
Kocour v botách - Bratři Grimmov�
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmov�
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmov�
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmov�
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmov�
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmov�
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmov�
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmov�
Locika - Bratři Grimmov�
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmov�
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmov�
Modrovous - Bratři Grimmov�
Mordýřský zámek - Bratři Grimmov�
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmov�
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmov�
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmov�
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmov�
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmov�
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmov�
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmov�
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmov�
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmov�
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmov�
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmov�
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmov�
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmov�
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmov�
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmov�
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmov�
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmov�
Oslíček - Bratři Grimmov�
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmov�
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmov�
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmov�
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmov�
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmov�
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmov�
Princezna na hrášku - Bratři Grimmov�
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmov�
Sedmero krkavců - Bratři Grimmov�
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmov�
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmov�
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmov�
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmov�
Šestero labutí - Bratři Grimmov�
Šestka táhne světem - Bratři Grimmov�
Šípková Růženka - Bratři Grimmov�
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmov�
Tři hadí lístky - Bratři Grimmov�
Tři hejkálkové - Bratři Grimmov�
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmov�
Tři přadleny - Bratři Grimmov�
Tři ptáčkové - Bratři Grimmov�
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmov�
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmov�
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmov�
Včelí královna - Bratři Grimmov�
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmov�
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmov�
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmov�
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmov�
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmov�
Željesboj - Bratři Grimmov�
Živá voda - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons