Jak se stal Hrbáček králem

Jitka Vlk Martináková

b yli jednou jeden muž a jedna žena a ti měli sedm dětí a byli tak chudí, že jim nemohli dopřát dostatek chleba, což je velmi trápilo. Jednoho dne se muž vydal do lesa na dříví a cestou potkal vílu, která mu řekla, že mu z té jeho bídy pomůže, když jí dá za sedm let to, o čem doma neví. „O čem bych nevěděl? Klidně si vezmi některého z těch hladových krků.“ řekl muž a šel dál, na sliby té víly nic nedal. Ale když se vrátil domů, nestála tam jeho ubohá chalupa, nýbrž pěkný domek, vstříc mu vyběhly děti v nových šatech, v komoře bylo plno jídla a v truhlici hromada zlaťáků. A ve světnici ležela žena, neboť právě povila dalšího synáčka. Ale nebyl na něj pěkný pohled, narodil se hrbáček tak ošklivý, že se od něho všichni odvraceli. „Nu, toho se lehce zbavíme,“ utěšoval muž ženu: „za sedm let si pro něj přijde víla.“

t ěch sedm let uplynulo jako voda a kde se vzala, tu se vzala, stála jednoho rána před mužem víla a chtěla jeho synka. A od té chvíle žil Hrbáček u víly a měl se u ní dobře. Když vyrostl, řekla mu: „Nu, hochu, je čas, aby ses stal králem.“ „Ale, kmotřičko vílo, jak bych se já, ubohý hrbáček, mohl stát králem?“ podivil se Hrbáček. „Král má jedinou dceru a ta se za celý život ani jedinkrát neusmála. Proto dal král po celém království rozhlásit, že kdo jeho dcerku rozesměje, ten ji dostane za ženu a k tomu celé království. Tak se vydej na zámek.“ Hrbáčkovi se na zámek vůbec nechtělo, ale víla mu poručila a tak chtíc, nechtíc, musel jít.

l oudal se lesem, loudal se vesnicemi, až se přiloudal do královského města a tam se ho ptali, copak tu pohledává. „Ale celkem nic, jen musím rozesmát princeznu, abych se stal králem.“ řekl Hrbáček smutně. A světe div se! Lidé se začali smát, až se za břicha popadali. Takových tu prý už bylo, co se o to marně pokoušeli a všichni museli odtáhnout s dlouhým nosem. Nakonec Hrbáčka zavedli až ke králi, aby si to také poslechnul. A král se ho ptal, cože na zámku pohledává. „Ale celkem nic, jen musím rozesmát princeznu, abych se stal králem.“ řekl Hrbáček s tak smutným obličejem, že se král začal smát, až se za břicho popadal. A poručil zavolat princeznu, prý takovou taškařinu si nemůže nechat ujít.

a přišla princezna, krásná, překrásná ta princezna byla, ale smutná, přesmutná. „Copak tu chceš ty nešťastníku.“ zeptala se Hrbáčka přesmutně. „Ale celkem nic,“ odpověděl Hrbáček ještě přesmutněji: „ jen vás musím, princezno, rozesmát, abych se stal králem.“ Při té představě se princezna neudržela a na tváři jí vykvetl první úsměv v životě. A šťastný král si zavýsknul a radovali se i všichni dvořané a s nimi se radovala celá země, protože princezna se konečně usmála.

a konala se velká svatba. Hrbáček si právě vedl svoji krásnou a usmívající se princeznu k oltáři, když se tam pojednou objevila kmotřička víla.„Tak vidíš, že jsem měla pravdu.“ usmála se na Hrbáčka a zmizela.

a tak se stal Hrbáček opravdu králem a pokud neumřel, je tím králem dodnes. [pozn1]

e s waren einmal ein Mann und eine Frau, die hatten sieben Kinder. Sie waren so arm, dass sie sich nicht sattessen konnten. Der Hunger plagte sie sehr. Eines Tages ging der Mann hinaus in den Wald, um Feuerholz zu holen. Unterwegs traf er eine Fee, die sagte ihm, dass sie ihm in dieser seiner Not hilft, wenn er ihr dafür in sieben Jahren etwas gibt, wovon er jetzt noch nicht weiß, was es sein wird. “Wovon wüsste ich nichts? Nimm dir ruhig eines der hungrigen Mäuler“, sagte der Mann und ging weiter. Auf das Versprechen der Fee gab er nichts. Aber als er nach Hause kam, stand da nicht mehr seine armselige Hütte, sondern ein wunderschönes Häuschen. Die Kinder liefen ihm in neuen Kleidern entgegen, die Speisekammer war voller Speisen und die Truhe voller Goldstücke. In der Stube lag seine Frau und gebar ihm gerade einen weiteren Sohn. Aber das war kein schöner Anblick. Er wurde als Buckliger geboren und war so hässlich, dass sich alle von ihm abwendeten. „Nun, von dem werden wir bald erlöst“, tröstete der Mann seine Frau. „In sieben Jahren holt ihn eine Fee“.

d iese sieben Jahre vergingen wie im Fluge. Was geschehen sollte, geschah. Eines Morgens stand die Fee vor dem Mann und verlangte sein Söhnchen. Von da an lebte der Bucklige bei der Fee und hatte es gut bei ihr. Als er erwachsen war, sagte sie ihm: „Nun, Bursche, es ist an der Zeit, dass du König wirst“. „Aber Gevatterin Fee, wie sollte ich, ein elender Buckliger, König werden können?“ fragte er verwundert. „Der König hat eine einzige Tochter und die hat ihr ganzes Leben lang nicht ein einziges mal gelacht. Deswegen ließ er im ganzen Land verkünden, dass derjenige, der seine Tochter zum Lachen bringt, diese zur Frau bekäme und dazu das ganze Königreich. So, nun mache dich auf zum Schloss“. Auf keinen Fall wollte der Bucklige zum Schloss gehen, aber die Fee befahl es ihm, und ob er wollte oder nicht, er musste.

l ustlos schlenderte er durch den Wald, lief durch Dörfer bis in des Königs Stadt. Dort fragte man ihn, was er denn hier suche. „Eigentlich nichts, ich muss nur die Prinzessin erheitern, um König zu werden“, sagte der Bucklige traurig. Und da schau her! Die Leute hielten sich vor Lachen die Bäuche. So mancher wäre schon hier gewesen, der es vergeblich versucht hätte, und alle mussten mit langer Nase wieder abziehen. Doch am Ende führten sie den Buckligen zum König, damit auch er das höre. Der König fragte ihn, was er denn auf dem Schloss suche. „Eigentlich nichts, ich muss nur die Prinzessin zum Lachen bringen, damit ich König werde“, sagte der Bucklige mit so traurigem Gesicht, dass auch der König zu lachen begann, bis er sich den Bauch hielt. Er ließ die Prinzessin rufen, weil sie sich dieses Schelmenstück nicht entgehen lassen sollte.

u nd die Prinzessin kam. Hübsch und wunderschön war sie, aber traurig, tieftraurig. „Was willst du hier, Unglücksrabe?“ fragte sie den Buckligen tieftraurig. „Eigentlich nichts“, antwortete der Bucklige noch viel trauriger, „Ich muss nur euch, Prinzessin, zum Lachen bringen, um König zu werden.“ Da konnte sich die Prinzessin nicht mehr zurückhalten und auf ihrem Gesicht erblühte das erste Lächeln ihres Lebens. Der glückliche König jubelte vor Freude und mit ihm freute sich der ganze Hofstaat und auch das ganze Land war froh, weil die Prinzessin nun endlich lachte.

s ie feierten eine große Hochzeit. Der Bucklige führte gerade seine schöne und lachende Prinzessin zum Altar, als auf einmal die Fee erschien. „Jetzt siehst du, dass ich Recht hatte?“ lachte sie dem Buckligen zu und verschwand.

s o wurde der Bucklige wirklich König und wenn er nicht gestorben ist, so ist er es noch heute. [pozn2]

Oddělovač

Poznámka 1 - Tuhle pohádku věnuji všem těm maličkým a nepatrným.   Zpět
Poznámka 2 - Do němčiny převyprávěl vzácný člověk a obdivovatel českého jazyka Karl-Heinz Otto, žijící v půvabném saském městečku Zöblitz.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmov�
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmov�
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmov�
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmov�
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmov�
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmov�
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmov�
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmov�
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmov�
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmov�
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmov�
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmov�
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmov�
Honza Hlupec - Bratři Grimmov�
Honza Ježek - Bratři Grimmov�
Honza silák - Bratři Grimmov�
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmov�
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmov�
Husopaska - Bratři Grimmov�
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmov�
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmov�
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmov�
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmov�
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmov�
Jalovec - Bratři Grimmov�
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmov�
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmov�
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmov�
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmov�
Kocour v botách - Bratři Grimmov�
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmov�
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmov�
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmov�
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmov�
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmov�
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmov�
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmov�
Locika - Bratři Grimmov�
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmov�
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmov�
Modrovous - Bratři Grimmov�
Mordýřský zámek - Bratři Grimmov�
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmov�
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmov�
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmov�
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmov�
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmov�
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmov�
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmov�
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmov�
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmov�
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmov�
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmov�
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmov�
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmov�
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmov�
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmov�
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmov�
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmov�
Oslíček - Bratři Grimmov�
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmov�
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmov�
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmov�
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmov�
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmov�
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmov�
Princezna na hrášku - Bratři Grimmov�
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmov�
Sedmero krkavců - Bratři Grimmov�
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmov�
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmov�
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmov�
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmov�
Šestero labutí - Bratři Grimmov�
Šestka táhne světem - Bratři Grimmov�
Šípková Růženka - Bratři Grimmov�
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmov�
Tři hadí lístky - Bratři Grimmov�
Tři hejkálkové - Bratři Grimmov�
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmov�
Tři přadleny - Bratři Grimmov�
Tři ptáčkové - Bratři Grimmov�
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmov�
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmov�
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmov�
Včelí královna - Bratři Grimmov�
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmov�
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmov�
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmov�
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmov�
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmov�
Željesboj - Bratři Grimmov�
Živá voda - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons