Jak ježek uhonil zajíce k smrti

Bratři Grimmov�

t ento příběh je vlastně vylhaný, děti, ale pravda to musí být taky, neboť můj dědeček nezapomněl nikdy, když nám to vyprávěl, dodat: „Pravda to být musí, synku, jinak by to žádný nevyprávěl.“

t en příběh se udál takto:

t o bylo jednoho nedělního podzimního rána, zrovna v čase, kdy kvete pohanka, slunce právě vyšlo na oblohu, nad strništi foukal teplý vítr, vysoko v oblacích zpívali skřivani, v pohance bzučely včely, svátečně odění lidé kráčeli do kostela a mezi těmi všemi stvořeními byl nejspokojenější ježek. Stál na zápraží, ruce měl založené a zkoumal ranní povětří, chvílemi si jen tak pro sebe broukal písničku, čistě a falešně, jak to při nedělním ránu dokáží zazpívat jenom ježkové. Zatímco si tak prozpěvoval, tu mu přišla myšlenka, že by se mohl zatím, než jeho žena myje a obleče děti, jít podívat do polí a popatřit tam, jak se to má s jeho tuřínem. Tuřín rostl na poli nedaleko jeho domu a on ho se svojí rodinou sklízel, proto se na něj díval, jakoby mu patřil. Vymyšleno, uděláno. Zabouchl za sebou domovní dveře a vydal se procházkou na pole. Neušel toho mnoho a bral se zrovna kolem trnkového keře, když potkal zajíce, který si vyšel s podobným záměrem, totiž aby si obhlédnul svoji kapustu.

k dyž ježek zajíce uviděl, dal mu křesťanské pozdravení, ale zajíc, který na své louce platil za urozeného pána a byl proto strašlivě hrdopyšný, na ježkův pozdrav neodvětil, nýbrž pravil podezřívavě: „Jakpak to přijde, že tu za časného rána pobíháš po poli?“ „Jdu se projít.“ odvětil ježek. „Projít?“ smál se zajíc: „No, k ničemu lepšímu ty svoje nohy stejně neužiješ.“ Tato odpověď ježka popudila. Všechno dokázal překousnout, ale na svoje nohy nenechal dopustit, ačkoliv je měl od přírody zkřivené. „Ty si maluješ, že bys dokázal s těmi svýma nohama pořídit víc než já?“ řekl. „To si tedy myslím.“ odpověděl zajíc. „Nu, tak to by se mohlo vyzkoušet,“ myslel ježek: „já říkám, že když poběžíme o závod, budu rychlejší, nežli jsi ty.“ „Ty křivonožko?“ smál se zajíc: „to je věru k popukání. Ale když máš k tomu tolik chuti, o co se tedy vsadíme?“ „O jeden zlaťák a láhev pálenky k tomu.“ „Dobrá,“ řekl zajíc: „řekni teď! a poběžíme.“ „Nu, tolik to zase nespěchá.“ řekl ježek: „já jsem ještě nic nejedl. Nejprve zajdu domů a trochu se nasnídám. Za hodinku jsem tu.“ S tím zajíc souhlasil. Cestou domu si ježek brumlal pod vousy: „Zajíc se spoléhá na svoje dlouhé nohy, ale já ho přesto porazím. On je sice urozený muž, ale také velký hlupák a za to teď zaplatí.“

k dyž přišel ježek domů, řekl své ženě: „Ženo, rychle se oblékni, musíš se mnou ven.“ „Copak se děje?“ ptala se. „Vsadil jsem se o zlaťák a láhev pálenky se zajícem, že s ním poběžím o závod. A musíš u toho být i ty.“ „Jemináčku, muži,“ začala žena hořekovat: „ztratil jsi snad rozum? Jak bys mohl běžet o závod se zajícem?“ „Zadrž, ženo,“ řekl ježek: „a nepleť se do mužských záležitostí! Hni sebou, oblékni se a pojď se mnou!“ Co měla paní ježková dělat? Musila poslechnout, ať chtěla nebo ne. Když byli na cestě, řekl ježek ženě: „Nyní dávej pozor, co ti řeknu. Tady na tom širokém poli poběžíme o závod. Zajíc poběží v jedné brázdě a já ve druhé, začneme tam nahoře. Nebudeš dělat nic jiného, než že se postavíš tady dole do brázdy, a když přiběhne zajíc, tak mu zavoláš na uvítanou: já už jsem tu!“

p řišli k poli, ježek ukázal ženě její místo a šel polem nahoru. Když tam přišel, zajíc už čekal. „Tak dáme se do toho?“ zeptal se nedočkavě. „Samozřejmě.“ odvětil ježek. Každý se postavil do své brázdy. Zajíc odpočítával: „jedna, dvě, tři!“ A vyrazil jako vítr dolů polem. Ježek uběhnul sotva tři kroky, praštil sebou do brázdy a spokojeně odpočíval. A když zajíc v plném trysku dorazil do cíle, volala mu paní ježková v ústrety: „Já už jsem tu!“ Zajíc byl nemálo překvapený, neboť věřil, že má před sebou téhož ježka. Paní ježkové, jak je známo, vypadají totiž úplně stejně jako ježci. „To je nějaké divné,“ řekl zajíc: „ještě jednou a v opačném směru!“

a opět vyrazil jako vítr, až mu uši létaly kolem hlavy. Paní ježková zůstala v klidu na místě, a když zajíc přiběhl nahoru, zavolal mu ježek naproti: „Já už jsem tu!“ Zajíc byl bez sebe zlostí a řval: „Ještě jednou, ještě jednou!“ „Pro mě za mě,“ řekl ježek: „kolikrát budeš chtít.“ Tak běžel zajíc ještě sedmdesát a třikrát a ježek s ním stále držel krok. Vždy, když přiběhnul do horního nebo dolního cíle, řekli mu ježek nebo paní ježková: „Já už jsem tu!“

p ři sedmdesátém čtvrtém závodu zajíc do cíle už nedoběhnul. Uprostřed pole padnul k zemi, z nosu mu tekla krev a zůstal tam v brázdě ležet dočista mrtvý. Ježek si vzal svůj vyhraný dukát a láhev pálenky, zavolal svoji ženu z jejího místa na konci brázdy a spokojeně šli oba domů. A pokud nezemřeli, žijí dodnes.

t ak se to tenkrát stalo, když ježek na poli uběhal zajíce k smrti a od toho času se žádný zajíc neodvážil běžet s ježkem o závod. A poučení z tohoto příběhu? Tak zaprvé, žádný, ať se má za jakkoliv urozeného, se nemá nikdy vysmívat ani tomu nejmenšímu, byť by to byl jen ježek. A za druhé, že je dobře, pokud se jeden ožení, vzít si ženu sobě rovnou. Když je někdo ježek, musí koukat, aby jeho žena byla také ježek. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Der Hase und der Igel“ (KHM 187) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny přeložila, pro vaši potěchu po svém převyprávěla a poznámkami opatřila Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arcimág a jeho sluha - Joseph Haltrich
Báchorka o fazoli - Johann Wilhelm Wolf
Bleška a veška - Bratři Grimmov�
Brémští muzikanti - Bratři Grimmov�
Bukač a dudek - Bratři Grimmov�
Buvolí kráva a rybka - Joseph Haltrich
Chytrá Běta - Bratři Grimmov�
Ďáblova babička - Bratři Grimmov�
Dědeček a vnuk - Bratři Grimmov�
Dietmarova lžipohádka - Bratři Grimmov�
Divodějný strom - Anonym
Doktor Vševěd - Bratři Grimmov�
Duch v láhvi - Bratři Grimmov�
Dva řezníci v pekle - Joseph Haltrich
Dvanáctero líných pacholků - Bratři Grimmov�
Fridrich a Katynka - Bratři Grimmov�
Hádanka - Bratři Grimmov�
Hadí královna - Otto Sutermeister
Hadrnička - Bratři Grimmov�
Hambálek - Bratři Grimmov�
Holota - Bratři Grimmov�
Honza a Jacek - Joseph Haltrich
Honza a loupežníci - Otto Sutermeister
Honza Lenivec - Joseph Jacobs
Honza se žení - Bratři Grimmov�
Honza Vejtaha - Otto Sutermeister
Hora Zemúň - Bratři Grimmov�
Hrnečku, vař! - Bratři Grimmov�
Jak chodil lišák se džbánem, až se ucho utrhlo - Anonym
Jak ďábla okradli o duši - Bratři Grimmov�
Jak dělal lišák chůvu - Anonym
Jak dva lhali, až se prášilo - Joseph Haltrich
Jak dvanáct bratrů hledalo nevěsty - Joseph Haltrich
Jak dvě sestry sloužily u čarodějnice - Joseph Haltrich
Jak Honza ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak Honza špásoval - Joseph Haltrich
Jak jedna dostala dárky - Joseph Haltrich
Jak jedni kvůli svatbě utekli - Anonym
Jak jednomu hloupost zlatě vykvetla - Joseph Haltrich
Jak jednomu přišla krása draho - Joseph Haltrich
Jak jednomu uletělo štěstí - Otto Sutermeister
Jak kohoutek a slepička sbírali drobečky - Bratři Grimmov�
Jak krejčík vylekal obra - Bratři Grimmov�
Jak lišák a vlk skákali skrze oheň - Joseph Haltrich
Jak lišák léčil havránčatům svrab - Joseph Haltrich
Jak lišák obral sedláka o ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák přelstil kohouta - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka jíti do loupežnického domu - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka přes studnu skákati - Joseph Haltrich
Jak lišák přišel o kožich - Joseph Haltrich
Jak lišák sbíral borůvky - Anonym
Jak lišák učil vlka chytat ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák učinil zajíce svým nevolníkem - Joseph Haltrich
Jak lišák vedl válku s medvědem - Anonym
Jak lišák vedl vlka do ovčína - Joseph Haltrich
Jak lišák vlkovi ku dvěma sviním pomohl - Joseph Haltrich
Jak lišák vyrobil vlkovi nový ocas - Joseph Haltrich
Jak lišáka přelstily husy - Joseph Haltrich
Jak medvěd a lišák klučili les - Anonym
Jak medvěd, vlk a lišák bojovali - Joseph Haltrich
Jak měl trakař pravdu - Anonym
Jak padla kosa na kámen - Anonym
Jak pes pozval vlka na svatbu - Anonym
Jak přadlenky mlčely - Joseph Haltrich
Jak satanáš pískal na flétnu - Johann Wilhelm Wolf
Jak se dva vsadili - Joseph Haltrich
Jak se dva vychloubali až do nebe - Joseph Haltrich
Jak se Janek Šavlička vydal do Říma - Ulrich Jahn
Jak se jeden učil latinsky - Joseph Haltrich
Jak se jeden vydal do světa - Bratři Grimmov�
Jak se jeden vyučil na gaunera - Bratři Grimmov�
Jak se jeden ženil s ropuchou - Johannes Jegerlehner
Jak se jednomu lepila smůla na paty - Bratři Grimmov�
Jak se kohout ženil - Johann Wilhelm Wolf
Jak se lišák osvobodil - Joseph Haltrich
Jak se lišák vlkovi svezl po hřbetě - Anonym
Jak se lišákovi vysmíval zajíc - Joseph Haltrich
Jak se lišky dělily - Joseph Haltrich
Jak se měl mordýř ku ženitbě - Bratři Grimmov�
Jak se nestal střízlík králem - Bratři Grimmov�
Jak se Paleček vydal do světa - Bratři Grimmov�
Jak se slepička dusila - Bratři Grimmov�
Jak se sousedův kohout a sousedčina slepice předháněli - Joseph Haltrich
Jak se stal Popelák králem - Joseph Haltrich
Jak se zajíc poměl s liškou - Anonym
Jak sedláček přechytračil čerta - Bratři Grimmov�
Jak sedlák nepřišel o koně - Anonym
Jak si Honza opatřil nevěstu - Franz Georg Brustgi
Jak si kočka dala šít - Anonym
Jak si pasáček vepřů přál - Otto Sutermeister
Jak si vedl krejčík v nebi - Bratři Grimmov�
Jak skřítkové křtiny slavili - Bratři Grimmov�
Jak skřítkové šili boty - Bratři Grimmov�
Jak slepička umřela - Joseph Haltrich
Jak slepičku pohřbili - Joseph Haltrich
Jak smrtisko posílalo posly - Bratři Grimmov�
Jak sobě vybrati nevěstu - Bratři Grimmov�
Jak Starý Fric prohrál sázku - Ulrich Jahn
Jak starý Sultán vedl vojnu - Bratři Grimmov�
Jak šel jeden do nebe - Franz Georg Brustgi
Jak šel sedlák pro vavřín - Bratři Grimmov�
Jak šel Smrťák za kmotra - Ulrich Jahn
Jak šla kachnička na vandr - Joseph Haltrich
Jak šly děti na jahody - Ludwig Bechstein
Jak v jednom zámku strašilo - Franz Georg Brustgi
Jak vlci slavili svatého Jána - Joseph Haltrich
Jak vlk přišel k úhoně - Anonym
Janek Karbaník - Bratři Grimmov�
Jasné slunce zlé skutky vyjevuje - Bratři Grimmov�
Jehňátko a rybička - Bratři Grimmov�
Karkulínkové - Anonym
Kdo hledá, najde - Joseph Haltrich
Kmotr - Bratři Grimmov�
Kmotra Liška se opět vdává - Bratři Grimmov�
Kocour Micpuf - Joseph Haltrich
Kouzelné hadřisko - Bratři Grimmov�
Kouzelné trpasličí čepičky - Ludwig Bechstein
Kouzelný oblázek - Otto Sutermeister
Král a sedm zakletých princezen - Jitka Vlk Martináková
Král zlodějů - Bratři Grimmov�
Krásná Katynka a Hromburác - Bratři Grimmov�
Krvavá komnata aneb vykutálená čečetka - Bratři Grimmov�
Lidožroutka lidožravá - Anonym
Líná přadlenka - Bratři Grimmov�
Líný Honza a Tlustá Terka - Bratři Grimmov�
Lišák a husy - Bratři Grimmov�
Lišák a ježek - Joseph Haltrich
Lišák a kmotřička - Bratři Grimmov�
Lišák a kočka - Bratři Grimmov�
Lišák a kůň - Bratři Grimmov�
Lišák a medvěd - Joseph Haltrich
Lišák a šnek - Joseph Haltrich
Lišák a vlk na svatbě - Joseph Haltrich
Lišák a vlk u obecní studny - Joseph Haltrich
Lívanec nejlívancovitější - Anonym
Loupežnická nevěsta - Ludwig Bechstein
Mazaný učitel a čertiska - Joseph Haltrich
Medvěd,vlk, lišák a zajíc na jarmarku - Joseph Haltrich
Miláček Štěstěny - Anonym
Muzikant ve vlčí jámě - Joseph Haltrich
Mužík s kouzelným zrcadlem - Anonym
Na dvorku - Bratři Grimmov�
Na nebeském mlatě - Bratři Grimmov�
Ne chudoba, ale bohatství činí z člověka mudrce - Joseph Haltrich
Nehodný syn - Bratři Grimmov�
Nejlepší jídlo na světě - Johann Wilhelm Wolf
Nemytý a nečesaný - Otto Sutermeister
O chlapečkovi, co stále ujídal - Joseph Haltrich
O chytrém Honzovi - Bratři Grimmov�
O chytrém krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O chytrém pacholkovi - Bratři Grimmov�
O Červené Karkulce - Bratři Grimmov�
O desíti kůzlátkách a medvědovi - Joseph Haltrich
O děsuplné paní Gertrůdě - Bratři Grimmov�
O dvou zakletých pastýřích - Otto Sutermeister
O hrušce, která nechtěla spadnout - Bratři Grimmov�
O jednom, co nosil kříž - Joseph Haltrich
O jednom, co se stal přes noc farářem - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co starostí neměl - Franz Georg Brustgi
O jednom, co zbohatl na starém sedle - Ulrich Jahn
O kouzelné strace - Joseph Haltrich
O kouzelném flakonku - Franz Georg Brustgi
O křišťálové studánce - Otto Sutermeister
O krvelačném jelitu - Bratři Grimmov�
O líné Kateřině - Joseph Haltrich
O lišce a chytré sýkorce - Joseph Haltrich
O milosrdné ruce - Bratři Grimmov�
O myšce, ptáčkovi a klobásce - Bratři Grimmov�
O nejhloupějším muži na světě - Joseph Haltrich
O nenažraném obrovi - Otto Sutermeister
O obřích hruškách - Otto Sutermeister
O perníkové chaloupce - Jitka Vlk Martináková
O přátelství kočky a myši - Bratři Grimmov�
O prohnané Grétličce - Bratři Grimmov�
O psím naříkání - Ludwig Bechstein
O řepě - Bratři Grimmov�
O slavičí proradnosti - Bratři Grimmov�
O slepém, chromém a nahém - Joseph Haltrich
O smutném konci pantáty Košinky - Bratři Grimmov�
O třech bílých labutích - Johannes Jegerlehner
O třech bratrech a zlovolném obřisku - Joseph Haltrich
O třech hluchých pastýřích - Joseph Haltrich
O třech ranhojičích - Bratři Grimmov�
O třikrát líném Honzovi - Otto Sutermeister
O trpaslici Troubelíně - Johannes Jegerlehner
O vandrování kdovíkudy kdovíkam - Bratři Grimmov�
O velkém přátelství psa a vrabčáka - Bratři Grimmov�
O vlkovi, který uvěřil vlastním uším - Johann Wilhelm Wolf
O zachráněném háděti - Johann Wilhelm Wolf
O zakleté panně - Otto Sutermeister
O zakleté panně s klíči - Otto Sutermeister
O zlatém telátku - Joseph Haltrich
O ztracené odvaze - Jitka Vlk Martináková
O ztracených dětech - Otto Sutermeister
O zvířecí věrnosti a lidské proradnosti - Bratři Grimmov�
Obr Paleček - Bratři Grimmov�
Odkud dneska fouká? - Anonym
Oklamaný ďábel - Anonym
Opustíš-li mne, zahyneš - Bratři Grimmov�
Palečkovo vandrování světem - Bratři Grimmov�
Paní Zima - Bratři Grimmov�
Pasáček - Bratři Grimmov�
Pečené ryby - Anonym
Podivné hry - Bratři Grimmov�
Podivuhodný muzikant - Bratři Grimmov�
Podvržené dítě - Bratři Grimmov�
Pohádka krajánka ze Lhoty - Bratři Grimmov�
Pohádka o hadovi - Bratři Grimmov�
Pohádka o pěti bratrech - Joseph Haltrich
Pohádka o pěti prstech na nohách - Joseph Haltrich
Pohádka o rudém kohoutku - Joseph Haltrich
Pohádka z Prolhané Lhoty - Ulrich Jahn
Pole, políčka za mandel sýra - Ulrich Jahn
Potrestaný platýz - Bratři Grimmov�
Povedený učenec - Joseph Haltrich
Pozemský ráj - Anonym
Rozumbradové - Bratři Grimmov�
Sedláček - Bratři Grimmov�
Sedlák, medvěd a lišák - Joseph Haltrich
Sedmkrát zabitý - Joseph Haltrich
Smrťákův zámek - Johann Wilhelm Wolf
Sova - Bratři Grimmov�
Spěchej pomalu! - Bratři Grimmov�
Stará žebračka - Bratři Grimmov�
Starý Fric a selský synek - Ulrich Jahn
Stéblo trávy, uhlíčko a fazole - Bratři Grimmov�
Střízlík a medvěd - Bratři Grimmov�
Svatba kmotry Lišky - Bratři Grimmov�
Švábská sedmička - Bratři Grimmov�
To nejméně uvěřitelné - Johann Wilhelm Wolf
Tři bratři - Bratři Grimmov�
Tři císařské otázky - Franz Georg Brustgi
Tři dítka Štěstěny - Bratři Grimmov�
Tři lenoši - Bratři Grimmov�
Tři sestry a lidožroutské obřisko - Joseph Haltrich
Tři tovaryši - Bratři Grimmov�
Trpasličí dárky - Bratři Grimmov�
V dobrém a ve zlém - Bratři Grimmov�
Věčně spokojené dítě - Johann Wilhelm Wolf
Vlk a člověk - Bratři Grimmov�
Vlk a člověk podruhé - Joseph Haltrich
Vlk a deset kůzlátek - Joseph Haltrich
Vlk a dva kozlové - Joseph Haltrich
Vlk a dva sedláci - Joseph Haltrich
Vlk a klisna - Joseph Haltrich
Vlk a lišák - Bratři Grimmov�
Vlk a lišák u kožešníka v mořidle - Joseph Haltrich
Vlk a sedm kůzlátek - Bratři Grimmov�
Vlk a stará koza - Joseph Haltrich
Vlk a svině s dvanácti selátky - Joseph Haltrich
Vlk kajícníkem - Joseph Haltrich
Vlk králem a lišák ministrem - Joseph Haltrich
Vodní víla - Bratři Grimmov�
Vychrtlá Líza - Bratři Grimmov�
Zaječí nevěsta - Bratři Grimmov�
Zakletý dům - Otto Sutermeister
Zlatý klíč - Bratři Grimmov�
Zrnko prosa - Joseph Haltrich
Žár i chlad z jedněch úst - Anonym
Železný Honza - Joseph Haltrich
Žid v trnisku - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons