Chudý mlynářský tovaryš a kočička

Bratři Grimmové

z_hacek il byl v jednom mlýně starý mlynář, který neměl ani ženu ani děti, a u toho sloužili tři mlynářští pomocníci. Když u něj byli už několik let, jednoho dne jim řekl: „Jsem starý a rád bych si už odpočinul. Vydejte se do světa a ten z vás, který mi přivede toho nejlepšího koně, ten se stane mlynářským mistrem, dostane můj mlýn a zaopatří mne na stáří.“ Jeden z těch mlynářských byl ale takový neduživý pacholíček, kterého ti druzí dva měli za hloupého, mlýn mu nepřáli a on o něj vlastně ani moc nestál. Tak se vydali společně do světa, a když přešli vesnici, řekli ti dva tomu hlupáčkovi: „Zůstaň tu, Honzo, stejně v životě žádného koně nezaopatříš!“ Ale Honzík na ně nedal a šel dál. Když se setmělo do černočerné noci, byli zrovna u nějaké jeskyně, tak si vlezli dovnitř a uložili se ke spánku. Ti dva chytráci počkali, až Honzík usne, potom tiše vstali a utekli pryč. Honzu nechali v jeskyni a mnuli si ruce, jak dobře to zařídili; ale nemělo se jim to vyplatit! Když vyšlo slunce a Honza se probudil v jeskyni, rozhlédnul se a zvolal: „Bože, kdepak to jsem?“ Vstal a vyškrábal se z jeskyně a pokračoval v cestě lesem. Jak tak šel, přemítal a uvažoval: „Teď jsem v tom lese sám samotinký, jakpak teď přijdu k nějakému koni?“ Jak tam tak rozumoval, potkal malou strakatou kočičku, která mu dala křesťanské pozdravení a pak se ho ptala: „Copak tu děláš, Honzíku?“ „Ach, ty mi stejně nemůžeš pomoci.“ povzdechl si. „Jen nech na hlavě! O tom, že bys chtěl krásného koně, si cvrlikají ptáci v celém lese.“ řekla kočička: „Pojď se mnou a zůstaň u mne sedm let jako můj věrný služebník, pak ti dám koně krásnějšího, než jsi kdy v životě viděl.“ „Nu, to je mi ale podivuhodná kočka,“ pomyslel si Honza: „ale uvidíme, zda je pravda, co mi řekla.“

t ak vzala kočička Honzíka s sebou do svého zámečku, kde žili ostatní kočky a ty jí sloužily. Běhaly po schodech sem a tam a byly veselé a v dobré náladě. Večer, když všichni usedli k tabuli, musely tři kočky hrát. Ta první hrála na basu, druhá fidlala na housle a třetí foukala ze všech sil do trumpety. Když se kočky najedly, sklidily stůl a strakatá kočička řekla: „Nu, Honzíku, teď si se mnou zatancuj!“ „Ne, ne!“ odvětil: „S kočkami netancuji, ještě nikdy jsem to nedělal.“ „Tak ho dejte spát!“ poručila ta strakatá ostatním kočkám. Tak mu rozsvítily v ložnici, jedna mu stáhla boty, druhá punčochy a třetí sfouknula nakonec světlo. Druhého dne přišly kočky opět a pomohly mu z postele, jedna mu natáhla punčochy, jiná mu uvázala podvazky, další přinesla boty, jiná ho umyla a ta poslední mu otřela ocasem obličej. „To je měkoučké.“ pochvaloval si Honza. Ale i on musel kočkám posloužit, celý den sekal dříví, k čemuž dostal stříbrnou sekeru a klíny, stříbrnou pilu a měděnou palici. A za odvedenou práci dostal dobré jídlo a pití a zaopatření, ale za celý ten čas neviděl ani človíčka, jen tu strakatou kočku a její kočičí čeládku.

j ednou mu ta strakatá řekla: „Jdi na louku, posekej ji a trávu usuš.“ A dala mu stříbrnou kosu a zlatý brousek s tím, aby to střežil jako oko v hlavě a v pořádku jí to vrátil. Tak Honzík šel a udělal, co mu bylo poručeno a po vykonané práci přinesl kosu, brousek i seno domů a ptal se, zda už nedostane slíbenou odměnu. „Ne,“ řekla strakatá kočka: „musíš pro mě ještě něco udělat. Tady je stavební dříví, tesařská sekera, úhelník a vše co je nutné, vše ze stříbra, a z toho mi postav nejprve malý domek.“ Tak Honza postavil dům a pak si zase stěžoval, že vykonal všechnu práci a stále nemá žádného koně. Ale zatím uběhlo těch sedm let jako půl roku a strakatá kočička se ho ptala, zda chce vidět svého koně. „Ano!“ řekl Honza. Tu otevřela dveře domku a uvnitř stálo dvanáct koní, ach ti vám vypadali překrásně, vyhřebelcováni do lesku, byla radost na ně pohledět. Kočička řekla Honzíkovi:„Teď jdi domů! Tvého koně ti nedám, ale za tři dny přijdu a přivedu ti ho.“

t ak se Honza vydal domů cestou, kterou mu ukázala. A protože nedostal nové šaty, musel jít v těch starých hadrech, ve kterých přišel a které mu byly po těch letech dost malé. Když přišel domů, byli tu i ti dva a každý přivedl svého koně, jednoho slepého a druhého, co kulhal. „Honzo, kde máš svého koně?“ ptali se. „Přijde za mnou za tři dny.“ Tu se smáli a řekli: „No, Honzo, to bude jistě ten nejlepší kůň na světě, když se táhne tři dny za tebou!“ Honza šel do světnice, ale mlynář mu řekl, že nemá chodit tak rozedraný a otrhaný ke stolu, jeden by se za něj musel stydět. Tak mu dali trochu jídla ven, a když šli večer spát, ti dva mu nedopřáli ani postel, musel si vlézt do kurníku, a tam se uložit na slámu.

d ruhého dne, když se probudil, byli ty tři dny pryč a přijel kočár, tažený šesti překrásnými koňmi, a jeden sloužící vedl sedmého a ten byl pro Honzu. Z kočáru vystoupila půvabná princezna a vešla do mlýna. Ta princezna byla ta strakatá kočička, které Honzík sedm let sloužil. Zeptala se mlynáře, kde je ten malý mlynářský pacholek? Tu mlynář řekl: „Nepustil jsem toho trhana mlýna, leží v kurníku.“ Tu princezna řekla, aby ho hned přivedli. Jeden sloužící mu přinesl nádherný oděv a on se musel umýt a převléknout, a když byl hotový, vypadal jako nějaký král. Potom si princezna přála vidět koně, které přivedli ti dva druzí. Nu jeden byl slepý, druhý chromý. Tu poručila sloužícímu přivést toho sedmého koně, a když ho mlynář viděl, řekl, že takového na svém dvoře ještě nikdy neviděl. „A ten je pro Honzu.“ řekla. „Tak to je mlýn jeho.“ pravil mlynář. Ale princezna mu řekla, aby si koně i svůj mlýn ponechal a vzala svého věrného Honzu a posadila do kočáru a odjela s ním pryč. Nejprve jeli k tomu malému domku, který postavil za pomocí stříbrného nářadí, stal se z něj velký zámek a všechno uvnitř bylo ze zlata a stříbra, a pak měli svatbu a on byl bohatý, tak bohatý, že měl po celý život dostatek.

p roto si dávejte dobrý pozor, než někoho označíte za hlupáka. Mohli byste jednou zůstat stát s dlouhým nosem, jako ti dva mlynářští pomocníci. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Der arme Müllerbursch und das Kätzchen“ (KHM 106) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaše potěšení přeložila, pro vaši radost převyprávěla a poznámkami doplnila Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmové
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmové
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmové
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmové
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmové
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmové
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmové
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmové
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmové
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmové
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmové
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmové
Honza Hlupec - Bratři Grimmové
Honza Ježek - Bratři Grimmové
Honza silák - Bratři Grimmové
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmové
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmové
Husopaska - Bratři Grimmové
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmové
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmové
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmové
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmové
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmové
Jalovec - Bratři Grimmové
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmové
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmové
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmové
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmové
Kocour v botách - Bratři Grimmové
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmové
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmové
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmové
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmové
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmové
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmové
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmové
Locika - Bratři Grimmové
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmové
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmové
Modrovous - Bratři Grimmové
Mordýřský zámek - Bratři Grimmové
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmové
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmové
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmové
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmové
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmové
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmové
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmové
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmové
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmové
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmové
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmové
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmové
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmové
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmové
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmové
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmové
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmové
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmové
Oslíček - Bratři Grimmové
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmové
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmové
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmové
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmové
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmové
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmové
Princezna na hrášku - Bratři Grimmové
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmové
Sedmero krkavců - Bratři Grimmové
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmové
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmové
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmové
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmové
Šestero labutí - Bratři Grimmové
Šestka táhne světem - Bratři Grimmové
Šípková Růženka - Bratři Grimmové
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmové
Tři hadí lístky - Bratři Grimmové
Tři hejkálkové - Bratři Grimmové
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmové
Tři přadleny - Bratři Grimmové
Tři ptáčkové - Bratři Grimmové
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmové
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmové
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmové
Včelí královna - Bratři Grimmové
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmové
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmové
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmové
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmové
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmové
Željesboj - Bratři Grimmové
Živá voda - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons