O zmáčené košilce

Bratři Grimmov�

b yla jedna matička a ta měla synáčka, kterému bylo právě sedm let a byl tak krásný a milý, že na něj nikdo nedokázal pohlédnout bez toho, že by si ho nezamiloval; a matička, ta ho milovala nade vše na světě. Ale jednoho dne se přihodilo, že chlapec znenadání onemocněl a to stonání se mělo k takovému konci, že si ho náš milý Pán povolal k sobě. To nebohou matička tak zdrtilo, že plakala dnem i nocí a nebyla k utišení.

b rzy nato, co ubohé dítě pohřbili, zjevilo se v noci na tom místě, kde za života sedávalo a hrávalo si. Tak tam plakali společně; plakala matka, plakalo dítě a když přišel bílý den, chlapec zmizel.

a plynul čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání a matka nebyla k utišení.

j edné noci přišel chlapec znova. Byl oblečený v bílém rubášku, ve kterém ho položili do rakve, a na hlavě měl věneček. Sedl si k nohám matčiny postele a řekl: „Ach, matičko, přestaňte plakat, já nemohu spát, protože mám košilku celou zmáčenou vašimi slzami!“

t u se matička polekala, když to slyšela a více už neplakala.

d ruhé noci dítě opět přišlo, v ruce drželo světýlko a řeklo: „Podívejte, matičko, moje košilka bude brzy suchá a já budu mít v hrobě konečně klid.“

t ak matička poručila svoji bolest milému Bohu a snášela ji tiše a trpělivě a dítě už vícekrát nepřišlo, protože od těch časů spalo ve své věčné postýlce nerušeně. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Das Totenhemdchen“ je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů Kinder-und Hausmärchen (1812-15, 1822, 1857). Přeložila a převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Bezruká dívka - Bratři Grimmov�
Boží pokrm - Bratři Grimmov�
Bratr Štístko - Bratři Grimmov�
Chudák a boháč - Bratři Grimmov�
Chudoba a pokora vedou do nebe - Bratři Grimmov�
Cikán a tři ďáblové - Joseph Haltrich
Délka života - Bratři Grimmov�
Dílo Boží a dílo Satanovo - Bratři Grimmov�
Dítě Mariino - Bratři Grimmov�
Dvanáct apoštolů - Bratři Grimmov�
Dvě nevěsty - Bratři Grimmov�
Džbánek slz - Ludwig Bechstein
Honza a Černá princezna - Ulrich Jahn
Hvezdné tolary - Bratři Grimmov�
Hvozdík - Bratři Grimmov�
Jak jeden doběhl až do pekla - Joseph Haltrich
Jak jeden ubohý pasáček sešel ze světa - Bratři Grimmov�
Jak přišel sedláček do nebe - Bratři Grimmov�
Jak se jeden vypínal až do nebes - Ludwig Bechstein
Jak se jedna chtěla vdávat - Bratři Grimmov�
Jak věšeli Měsíc - Bratři Grimmov�
Kdo jsi bez viny - Ulrich Jahn
Laciné dřevo - Joseph Haltrich
Lískový prut - Bratři Grimmov�
Mistr Kopýtko - Bratři Grimmov�
Mnich a ptáček - Ludwig Bechstein
Mužík omlazený ohněm - Bratři Grimmov�
Nebeská svatba - Bratři Grimmov�
O andílkovi v obilí - Otto Sutermeister
O Betelce zlaté a Bětce smolné - Otto Sutermeister
O bílé kůstce - Otto Sutermeister
O Boží milosti - Joseph Haltrich
O Božím upomínání - Joseph Haltrich
O chytrém Filipovi - Franz Georg Brustgi
O černém žabáku a ohnivé kolébce - Ulrich Jahn
O dobru, zlu a spravedlnosti - Otto Sutermeister
O nadání dětí Eviných osudy rozličnými - Bratři Grimmov�
O prosťáčkovi - Otto Sutermeister
O říční panně - Otto Sutermeister
O staré matičce - Bratři Grimmov�
O třech řečech - Bratři Grimmov�
O věčném hladu - Bratři Grimmov�
O zbožném vévodovi - Otto Sutermeister
O žebrotě žebrácké a pokoře pokorné - Johannes Jegerlehner
Odměna a trest - Joseph Haltrich
Pastýř a Smrt - Bratři Grimmov�
Pekelná výpomoc - Joseph Haltrich
Pilný se raduje - Bratři Grimmov�
Růže - Bratři Grimmov�
Sklenička Matky Boží - Bratři Grimmov�
Svatá panna Starosta - Bratři Grimmov�
Svatý Josef v lese - Bratři Grimmov�
Svéhlavé dítě - Bratři Grimmov�
Tři rudovousové - Joseph Haltrich
Tři zelené ratolesti - Bratři Grimmov�
Ukradená almužna - Bratři Grimmov�
Vrabčák a jeho čtyři synové - Bratři Grimmov�
Zasloužená odměna - Joseph Haltrich
Zlatovláska a Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zpívající kosti - Bratři Grimmov�
Žitný klas - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons